معرفی انواع خطاهای شناختی


معرفی هفت روش کاربردی موثر در کاهش مشکلات و تعارضات زوجها

مشکلات و تعارضات مکرری که زوجها در طول زندگی مشترک شان تجربه می کنند یکی از عواملی است که خطر جدایی آنان را به صورت معناداری بالا می برد. تلاش زوجها برای حل مشکلات و تعارضات پیش آمده در زندگی مشترک شان ، عاملی موثر در پیشگیری از وقوع طلاق و جدایی آنان می باشد. در ایجاد و یا تداوم تعارضات ومشکلات زوجها عوامل مختلفی از جمله عدم احترام گذاشتن به یکدیگر ، عدم توجه به سخنان همدیگر و داشتن انتظارات زیاد از همدیگر نقش دارند. اگرچه برای حل مشکلات و تعارضات شدید زوجها می توان از روش های مختلف روان درمانی مانند زوج درمانی استفاده نمود اما در مواقعی که میزان شدت مشکلات و تعارضات زوجها در حد خفیف و یا متوسط است بکار بردن برخی از روش ها ی کاربردی ساده می تواند به زوجها کمک کند تا بتوانند با مشکلات و تعارضات بوجود آمدبه صورت بهتری مقابله نمایند . هدف از تالیف از این مقاله آموزش روش های کاربردی ساده به زوجها برای حل مشکلات و تعارضاتی است که در زندگی مشترک شان با آنها روبرو می شوند می باشد. استفاده از هفت روش زیر می تواند به زوجها برای حل مشکلات و تعارضاتی که در زندگی مشترک شان با آنها روبرو می شوند کمک کند . این روش ها عبارتند از :

۱-فراگیری و بکار بردن روش حل مساله

روش حل مساله یکی از روش های مناسب برای حل انواع مشکلات و تعارضاتی است که زوجها در زندگی روزمره ی خود با آنها روبرو می شوند می باشد . همچینن زوجها می توانند از روش حل مساله برای مقابله با برخی از علایم مشکلات روانشناختی ( مانند مشکل افسردگی و یا مشکل اضطراب ) که در زندگی شان تجربه می نمایند استفاده کنند. اجرای روش حل مساله شامل انجام شش مرحله ی فرعی زیراست:

۱-تعریف واضح و روشن از مساله: در این مرحله زوجها مساله ای که با آن روبرو شده اند را به صورت واضحی برای خود تعریف می نمایند. اجرای این مرحله از این جهت ضروری است که در بسیاری از مواقع علت ناتوایی زوجها در حل مسایل خود ، ناشی ازعدم توانایی آنان در تعریف دقیق و روشن مساله ای است که با آن روبرو شده اند می باشد.

۲- تعیین اهداف مناسب برای حل مساله: عدم تعیین اهداف مناسب و یا در نظر گرفتن اهداف غیرقابل دسترس برای حل مساله ای که زوجها با آن روبرو شده اند می تواند یکی از علل عدم توانایی زوجها در پیدا نمودن راه حل های مناسب برای مشکلات و تعارضاتی که با آن روبرو شده اند می باشد. برای نمونه اگر یکی از زوجها مشکل فوبیا یا اضطراب اجتماعی داشته باشد و بخواهد از طریق روش حل مساله این مشکل را حل نماید در مرحله ی دوم روش حل مساله (مرحله ی تعیین اهداف مناسب برای حل مساله ) باید اهداف قابل دسترس (مانند بدست آوردن برخی از توانایی ها برای روبرو شدن با موقعیتهای اجتماعی ناآشنا ) را به عنوان یکی از اهداف مناسب برای حل مساله خود تعیین نماید.

۳-به ذهن آوردن راه حلهای احتمالی: این مرحله به نام مرحله ی بارش فکری هم نامیده می شود. زوجها در طول این مرحله کوشش می نمایند تمام راه حلهای احتمالی برای حل مساله ای که با آن روبرو شده اند را بدون در نظر گرفتن موثر و یا ناموثر بودن آنها به ذهنشان بیاورند.

۴-انتخاب راه حل مناسب از بین راه حلهای احتمالی: در این مرحله زوجها مزیت ها و ایرادات راه حلهای احتمالی که به ذهنشان آورده اند را بررسی نموده و راه حلی که بیشترین مزیت و کمترین ایراد را داشته باشد به عنوان راه حل مناسب برای حل مساله ای که با آن روبرو شده اند انتخاب می نمایند.

۵-اجرای راه حل انتخاب شده: در این مرحله زوجها مقدمات لازم برای اجرای راه حل انتخاب شده را فراهم می نمایند و راه حل انتخاب شده را اجرا می کنند.

۶-ارزیابی میزان کارآیی راه حل اجرا شده: این مرحله آخرین مرحله ی اجرای روش حل مساله است و هدف از اجرای این مرحله بررسی میزان کارآیی راه حل اجرا شده می باشد. زمانی که نتایج اجرای راه حل نشان دهد که راه حل اجرا شده از میزان کارآیی خوبی برخوردار است مراحل اجرای روش حل مساله خاتمه می یابد و زوجها می توانند در موقعیتهای مشابه دیگر نیز از این راه حل بدست آمده استفاده نمایند.

۲-تلاش برای افزایش میزان گفتگوها با همدیگر

ارتباط معکوسی بین میزان گفتگوهای روزانه زوجها و میزان شدت تعارضات و مشکلات بوجود آمده در زندگی مشترک آنان وجود دارد. به این معنا که هرچه میزان گفتگوهای زوجها با یکدیگر کاهش می یابد به همان میزان شدت تعارضات و مشکلات آنان با یکدیگر نیز بیشتر می گردد و برعکس هرچه میزان گفتگوهای زوجها با یکدیگر افزایش می یابد به همان میزان تعارضات و مشکلات آنان نیزکاهش می یابد. انجام گفتگوهای منظم و روزانه ی به زوجها این امکان را می دهد که آنان به شیوه ای بهتری بتوانند تعارضات و مشکلات بوجود آمده در زندگی مشترک شان را تجزیه و تحلیل نموده و برای حل آ نها از راه حل های مناسب تری استفاده نمایند. همچینن انجام گفتگوهای منظم و روزانه ابزار مهمی برای جلوگیری از شکل گیری خطاهای شناختی در بین زوجها می باشد. خطاهای شناختی در اثر فعالیت افکار منفی خودکار ایجاد می شوند و این خطاها در ایجاد و یا تشدید هیجانات منفی ( مانند هیجان اضطراب و یا هیجان غمگینی ) نقش مهمی دارند.برخی از زوجها برای مقابله با تعارضات و مشکلات بوجود آمده در زندگی مشترک شان از فرایند گفتگو با یکدیگر کمتر استفاده می نمایند و به جای آن از روش های نادرستی مانند روش قهرنمودن ، انجام رفتارهای خشونت آمیز و روش تلافی نمودن استفاده می کنند. استفاده ی زوجها از روش های فوق نه تنها میزان تعارضات و مشکلات آنان را کاهش نمی دهد بلکه بر میزان تنش ها و ناراحتیهای آنان می افزاید. چینن زوجهایی در خطر بیشتری برای جدایی از یکدیگر قرار دارند و سطح ارتباطات متقابل آنان با یکدیگر به حداقل کاهش می یابد. فراگیری روش های افزایش دهنده ی میزان گفتگوها به زوجها کمک می کند تا ارتباطات متقابل شان را گسترش داده و میزان پیوند و استحکام زندگی مشترک شان را بالاتر ببرند. برخی از روش های افزایش دهنده ی میزان گفتگوهای زوجها عبارتند از :

۱-تلاش برای نشان دادن صداقت و اجتناب از دروغگویی : زمانی که زوجها در گفتار و اعمال خود صداقت کافی را نشان می دهند و از دروغگویی اجتناب می نمایند میزان گفتگوهای آنان با یکدیگر به صورت معناداری افزایش می یابد.

۲-احساس آزادی در بیان نظریات: زمانی که زوجها احساس می نمایند که در بیان نظریات خود از آزادی مناسبی برخوردار هستند و بدون ترس و هراس از احتمال برهم خوردن روابط شان می توانند نظریات خود را به همدیگر ابراز نمایند میزان احساس امنیت روانشناختی آنان افزایش یافته و جریان گفتگوهای آنان بیشتر می شود.

۳-تقویت انعطاف پذیری ذهنی: با افزایش میزان انعطاف پذیری ذهنی ، آمادگی زوجها برای شنیدن انتقادات از یکدیگرافزایش یافته و فرایند گفتگوهای آنان تسهیل می گردد.

۴-تلاش برای وارد نشدن به بحثهای بی حاصل : بحث های بی حاصل بین زوجها می تواند در مورد موضوعات مختلفی اتفاق بیفتد. این بحث های بی حاصل در جریان گفتگوهای زوجها به مانند نوعی آفت عمل می کند و به کمیت و کیفیت گفتگوهای زوجها آسیب می زنند.

۵-احساس پذیرش: زمانی که زوجها همدیگر را می پذیرند و تلاش می کنند احساس پذیرش را در موقعیتهای مختلف نشان نمایند ارتباطات متقابل آنان با یکدیگر افزایش چشمگیری معرفی انواع خطاهای شناختی یافته و میزان زمان گفتگوهای آنان نیز بیشتر می شود.

۶-جستجو برای یافتن راه حلهای مناسب برای مشکلات : زمانی که زوجها قادر به یافتن راه حلهای مناسب برای مشکلاتی که با آنها روبرو می شوند نیستند میزان تعارضات و درگیریهای آنان با یکدیگر افزایش معناداری می یابد . با افزایش میزان تعارضات و درگیریهای زوجها میزان ارتباطات متقابل آنان کاهش یافته ودر نتیجه جریان گفتگوهای آنان نیز کاهش می یابد.

۳-شناسایی برخی از عوامل کاهش دهنده ی میزان ارتباطات متقابل

میزان تلاش زوجها برای افزایش ارتباطات متقابل یکی از عوامل اساسی در تداوم زندگی مشترک آنها می باشد .افزایش میزان ارتباطات متقابل زوجها با زیاد شدن هیجانات مثبت مانند هیجان شادی ، محبت و افزایش میزان رضایت خاطر آنان همراه است. برقراری و تداوم ارتباطات متقابل بین زوجها نیازمند خواست و اراده ی آنان برای کسب مهارتهای مختلف ارتباطی ( مانند مهارت خوب گوش دادن) است. عوامل مختلفی در کاهش میزان ارتباطات متقابل زوجها نقش دارد و عدم توانایی زوجها در کنترل این عوامل ، احتمال کاهش و حتی قطع روابط آنان را به همراه دارد. برخی از عواملی که در کاهش میزان ارتباطات متقابل زوجها نقش دارند عبارتند از:

الف –عدم کنترل حالت خشم

خشم هیجانی منفی است و در صورتی که زوجها نتوانند آن را به شیوه ی مناسبی کنترل کنند نتایج ناخوشایندی را تجربه خواهند نمود. یکی از مهمترین عوارض عدم کنترل حالت خشم احتمال بوجود آمدن مشکلات زیاد در تداوم ارتباطات متقابل زوجها با یکدیگر می باشد.

ب-رشد حالت انتقادات مکرر از نحوه ی رفتارها و سخنان همدیگر

انتقادات مکرر زوجها از رفتارها و سخنان همدیگر با افزایش میزان تجربه ی هیجانات منفی ( مانند هیجان خشم و یا غمگینی ) در آنان همراه است . همچینن حالت انتقادات مکرر زوجها از رفتارها و سخنان همدیگر به ارتباطات متقابل آنان با یکدیگر آسیب وارد می کند.

ج -استفاده ی زیاد از مکانیسم های دفاعی رشدنیافته

مکانیسم های دفاعی وسایلی هستند که ما از آنها به صورت ناخودآگاه برای مقابله با حالت های اضطراب مان استفاده می کنیم . بطور کلی مکانیسم دفاعی به دو نوع مکانیسم های دفاعی رشد نیافته یا نارس و مکانیسم های دفاعی رشد یافته طبقه بندی می شوند. استفاده زیاد از مکانیسم های دفاعی رشد نیافته شخص را از واقعیت ها دور می کند. زوجهایی که از مکانیسم های دفاعی رشد نیافته استفاده ی زیادی می کنند در مقایسه با سایر زوجها میزان اختلافات و تعارضات بیشتری را در زندگی مشترک شان تجربه می کنند.

۴-تلاش برای محدود نمودن استفاده از جملات با بارعاطفی منفی

جملاتی که بار عاطفی منفی دارند جملاتی هستند که محتوای آنها حاوی پیامهای منفی می باشند. افزایش میزان بیان این جملات در افزایش میزان ظاهر شدن هیجانات منفی ( مانند هیجان خشم و یا هیجان غمگینی ) نقش مهمی دارند. جملاتی که بار عاطفی منفی دارند دارای یک سلسله خصوصیاتی می باشند که آنها را از سایر جملات متمایز می سازند ازجمله آنکه این جملات اغلب با واژه هایی مانند همیشه یا هرگز آغاز می شوند. از دیگر خصوصیات جملاتی که بار عاطفی منفی دارند آن است که بیان این جملات اغلب با ایجاد ناراحتی زیاد در شخص شنونده همراه می باشد. جمله ی ‘شما همیشه به من بی توجه هستید ‘و یا جمله ی ‘شما هرگز به فکر من نیستید ‘از جمله جملات با بارعاطفی منفی می باشند که زوجها آنها را در گفتگوهای خود زیاد بکار می برند . در مورد علل افزایش بیان جملات با بارعاطفی منفی توسط زوجها فرضیات مختلفی مطرح شده است از جمله مهمترین این فرضیه ها عبارتند از:

۱-افزایش میزان خطاهای شناختی: افزایش میزان افکار خودکارمنفی در بین زوجها می تواند شکل گیری خطاهای شناختی و به دنبال آن گسترش این خطاها را در پی داشته باشد. افکار خودکارمنفی افکاری ناکارآمد هستند که خود بخود به ذهن می آیند و سبب ایجاد ناراحتی زیاد در شخص می شوند. درمانگرانی که از روش زوج درمانی شناختی – رفتاری استفاده می کنند اعتقاد دارند زمانی که میزان خطاهای شناختی در بین زوجها افزایش می یابد میزان احساس تنش و ناراحتی هر یک از آنان در محیط زندگی شان نیز زیاد می شود و ادامه ی چینن روندی می تواند سبب افزایش بیان جملاتی که بارعاطفی منفی دارند گردد.

۲-افزایش میزان ظاهر شدن هیجانات منفی در بین زوجها

افزایش میزان ظاهر شدن هیجانات منفی ( مانند هیجان خشم و یا هیجان غمگینی) در بین زوجها می تواند موجب زیاد شدن بیان جملاتی که بارعاطفی منفی دارند گردد .

۳-وجود برخی از ویژگیهای شخصیتی مشکل زا در بین زوجها

وجود برخی از ویژگیهای شخصیتی مشکل زا در بین زوجها ( مانند ویژگی شخصیتی سلطه جویی و یا ویژگی شخصیتی خود شیفتگی ) احتمال استفاده ی آنان از جملاتی که بارعاطفی منفی دارند را افزایش می دهد .

۵-ابرازمناسب هیجانات منفی

توانایی برای ابراز مناسب هیجانات منفی با کاهش میزان تنشهای درونی ، افزایش میزان ارتباطات متقابل و افزایش میزان صمیت و نزدیکی زوجها ارتباط دارد. در اغلب مواقع انجام گفتگوها بین زوجها با ابراز هیجانات مختلف از سوی آنان همراه می باشد و اختصاص دادن فرصتی مناسب از سوی زوجها برای انجام گفتگوها با یکدیگر می تواند یکی از ابزارهای مهم برای ابراز هیجانات مختلف باشد . زمانی که هیجانات منفی توسط زوجها بیان نمی شود و یا با استفاده از روش های نادرستی ( مانند عدم توجه به یکدیگر و یا کاهش میزان ابراز محبت به همدیگر) ابراز می گردد میزان تنش و ناراحتی در زندگی مشترک زوجها افزایش می یابد و سطح ارتباطات متقابل بین زوجها نیز به حداقل خود می رسد . به نظر می رسد بسیاری از زوجها به دلایل مختلف از جمله عدم فراگیری روش مناسب ابراز اعتراضات یا افزایش حالت اضطراب و ترس قادر به نشان دادن هیجانات منفی خود از طریق روش های مناسب نمی باشند. در بسیاری از موارد استفاده از روش ابراز جرات مندی (Assertiveness Method) بهترین راه برای ابراز هیجانات منفی می باشد . زوجها به راحتی می توانند این روش را فرا بگیرند و در موقعیتهای مختلف زندگی آن را بکار ببرند. در روش آموزش ابراز جرات مندی به این نکته ی مهم تاکید می شود که اعتراض به رفتارها و یا سخنان نامناسب دیگران باید از کمترین میزان شروع شده و در صورت موثر واقع نشدن ، میزان اعتراض بتدریج افزایش یابد. استفاده ی مکرر زوجها از روش ابرازجرات مندی سودهایی از جمله کاهش میزان سرکوب شدن هیجانات منفی ( مانند هیجان خشم ) ، کاهش میزان انتقادات به همدیگر و کاهش میزان تنش ها در زندگی زوجها را به دنبال دارد.

۶-بکار بردن روش بازسازی شناختی

نظریه پردازان مکاتب شناختی ( مانند آلبرت الیس و آرئون بک ) بر وجود ارتباط مستقیمی بین میزان افکار و نگرش های منفی و میزان ظاهر شدن هیجانات منفی ( مانند هیجان خشم و یا ترس ) تاکید می نمایند. همچینن به اعتقاد این نظریه پردازان افزایش میزان افکار و نگرش های منفی با افزایش میزان ابتلا به اختلالات روانشناختی ( مانند اختلالات افسردگی و یا اختلالات اضطرابی ) نیز ارتباط دارد. زمانی که میزان افکار و نگرش های منفی زوجها افزایش می یابد میزان مشکلات آنان در زندگی مشترک شان نیز افزایش می یابد. به نظر آرئون بک ( ابداع کننده درمان شناختی – رفتاری ) ریشه ی افکار و نگرش های منفی را باید در تجربیات ناخوشایند دوران کودکی جستجو نمود. به نظر وی این افکار و نگرشها در دوران کودکی شکل گرفته و به صورت خاموش باقی می مانند اما زمانی که شخص در دوران بزرگسالی با استرس های مختلف در زندگی روبرو می گردد امکان دارد آنها فعال شده و موجب ایجاد و یا تشدید انواع مشکلات روانشناختی گردند. زمانی که افکار و نگرش های منفی (مانند من آدم بی استعدادی هستم یا من باید در تمام فعالیتهایم موفق باشم ویا اکثر اشخاصی که من را می شناسند باید به من احترام بگذارند) فعال می شوند استفاده از روش بازسازی شناختی می تواند برای مقابله با این افکار و نگرش ها روش مناسبی باشد.فرا گیری روش بازسازی شناختی به زوجها کمک می کند تا افکار و نگرش های منفی خود را شناسایی نموده و افکار و نگرش های مناسب تری را جایگزین آنها نمایند. زوجها با اجرای روش بازسازی شناختی می توانند به نقش تعیین کننده ی نوع افکار و نگرش ها در تعیین حالت های هیجانی که تجربه می نمایند پی ببرند. همچینن زوجها با اجرای روش بازسازی شناختی می توانند به این نکته آگاهی یابند که در اغلب اوقات رخ دادن رویدادها عامل اصلی بوجود آمدن ناراحتیها و یا مشکلات هیجانی آنان نمی باشد بلکه نوع تفسیری که آنان ازعلل رخ دادن این رویدادها می نمایند درایجاد ناراحتیها و یا مشکلات هیجانی شان عاملی تعیین کننده می باشد. در روش بازسازی شناختی اغلب برای مقابله با افکار و نگرش های منفی از روش به زیر سوال بردن این افکار و نگرش ها استفاده می شود و در این زمینه شخص سوالاتی مانند این سوال که چه شواهد و مدارکی بر له و یا علیه این افکار و یا نگرش منفی وجود دارد از خود می پرسد.

۷-بکار بردن برخی از روش های افزایش دهنده ی میزان احساس تعهد برای رسیدن به اهداف تعیین شده در زندگی مشترک

ذهن شکن عکس

آموزش خواندن ذهن دیگران + عکس. برخط پلاس. ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۵ زمان مطالعه : 3 دقیقه. ترفندهایی به شما یاد خواهیم داد که با آن ها دست کمی از یک پیشگو نخواهید داشت. . به گزارش سرویس پلاس برخط نیوز .

ذهن شکن عکس

بازی فکری رمز شکن - Decrypto - فروشگاه انلاین ذهن برتر. بازی فکری رمز شکن - Decrypto - فروشگاه انلاین ذهن برتر. بزرگنمایی تصویر. خانه بازی فکری. رمز شکن – Decrypto. محصول قبلی. دومینو چیدنی ها فکرانه 106,000 تومان.

ذهن آگاهی : ۱۰ راه طلایی برای داشتن ذهن فعال‌

در اینجا تکنیک‌های اولیه برای شروع مدیتیشن و ذهن آگاهی را به شما یاد می‌دهیم. مکانی ساکت و راحت برای خود پیدا کنید. روی صندلی یا روی زمین بنشینید. دست‌ها، گردن و پشت خود را صاف کنید، اما نه .

خطاهای شناختی یا خطاهای ذهنی | معرفی انواع خطاهای شناختی - متمم

ذهن خوانی یا Mindreading; خطای هاله ای (Halo Effect) اهمیت شناخت و درک خطاهای شناختی. معمولاً دانشجویان مدیریت و روانشناسی شناختی، پس از اینکه با برخی از خطاهای شناختی آشنا می‌شوند یک اعتراض مشترک دارند.

فیلتر شکن فانوس کامپیوتر ‫Lantern - ویندوز

فیلتر شکن فانوس کامپیوتر ‫Lantern – ویندوز. فیلترشکنی مخصوصِِ اندروید، ویندوز، مک و لینوکس تمام عبور و مرور اینترنتی شما را هنگام دسترسی به یک سایت فیلترشده، رمزگذاری می‌کند. استفاده از این .

سنگ شکن چکش در ذهن چندگانه

سنگ شکن فکی machineaggregate. سنگ شکن فکی عمدتا در مرحله اول عمل خردایش استفاده می شود. این نوع از سنگ شکن ها در خردایش سنگ های معدنی سخت مانند سنگ آهن ، سنگ مس ، سرب و روی ، کوارتز، فلدسپات کاربرد فراوانی دارند.

آشنایی با 5 پرنده رکورد شکن+ عکس

اگر می خواهید با پرندگان رکورد شکن آشنا شوید این مطلب را تا به انتها مطالعه کنید. . عکس; استان ها . طوطی خاکستری بعد از انسان دارای قوی تری ذهن برای حفظ لغات است این پرنده با معرفی انواع خطاهای شناختی توانایی یادگیری و .

تصویر ذهنی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تصویر ذهنی. از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد. تصویر ذهنی (به انگلیسی: Mental image )بازسازی دنیای فیزیکی دور از یک انسان در ذهن او است. این عمل، در بیشتر موارد، شامل تجربهٔ درک یک شیء، رویداد یا صحنه است .

عکس منحرف کننده ذهن - عکس نودی

عکس خنده دار برای منحرف کردن ذهن و ترجمه علم و مجله خبر. مجله در اینجا عکس های خنده داری را می بینید که بی شک پس از دیدن آنها ذهن و فکرتان منحرف می شود اما بهتر است فکر بد نکنید و به جای

ذهن شکن عکس

در ارتباط باهمسر ذهن خوانی نکنید – ذهن خوانی نکنید. – در جاهایی که لازم است از ضمیر ما استفاده کنید ضمیر من را بکار نبرید. اصولی که شنونده باید رعایت کند. . ی با شاخ رکورد شکن + عکس.

ذهن‌آگاهی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ذهن‌آگاهی (به انگلیسی: Mindfulness) (برخی مترجمین واژه توجه آگاهی را به کار می‌برند) فرایندی روان‌شناختیِ با آوردن توجه به تجربیات زمان حال بدون قضاوت است. توانایی کنترل اراده، غریزه، ناخودآگاه و .

ذهن شکن؟ - سرگرمی و موسیقی | فوریه 2022

ذهن شکن؟ پایان فضا ، پایان زمان و آغاز ابدیت چیست؟ 5 پاسخ. samurai_fairy پاسخ مورد علاقه. حرف e. این یک معما واقعا معمولی است.

عکس خوانی ذهنی یا فتوریدینگ | معرفی و خلاصه کتاب | سایت کافه بوک

عکس خوانی ذهنی (فتوریدینگ) اصلا چی هست؟ . ذهنی را می‌شنوید به صورت خلاصه این سیستم کاری می‌کند که شما از ذهن ناخودآگاه و خودآگاه برای مطالعه استفاده کنید تا بتوانید در کنار درک مطلب دلخواه .

فیلتر شکن ک عکس کلید داره

تنزيل vpn للكمبيوتر ويندوز 7. https://fix16.pw/p/13709. فیلتر شکن ک عکس کلید داره (46k) 0.5 وصل شدن به تلگرام با کامپیوتر با فیلتر شکن (87k) 2.5 فیلتر آنتی الیاسینگ (93k) 4 دانلود فیلتر شکن ویندوز (51k) 4.5 دانلود vpn گوشی .

سنگ شکن چکش در ذهن چندگانه

جفری چکش میلز-سنگ شکن سنگ شکن مخروطی نوع90 hcs (فشار هیدرولیک تک سیلندر ) . زندان کتاب انجیل، اندی را باز می کند می فهمد ک میل برای ورود و یا ثبت نام معدنی است برای عضویت در میل فا به صفحه ی ثبت نام . .

عکس از سنگ شکن اولیه

تصاویر مختلف سنگ شکن ضربه اولیه. سنگ شکن فکی سنگ شکن عکس از بلبرینگ از سنگ شکن های ضربه ای به عنوان سنگ شکن های اولیه و ثانویه در خطوط فراوری و خردایش مواد معدنی استفاده می شوند، این سنگ شکن ها از یک روتور که دارایتاردیف .

معرفی 10 برنامه برتر فیلتر، ویرایش و افکت در عکس

اپلیکیشن POMELO. برنامه ایی برای فیلتر عکس هاست که دارای 13 فیلتر اصلی می باشد که با قرار گرفتن بر روی عکس ها، آن ها را واقعی تر نشا می دهند و در عین حال تعداد زیادی فیلتر دارد که می توان با تنظیم و .

دانلود فیلتر شکن X-VPN ایکس وی پی ان کامپیوتر ویندوز اندروید قوی

دانلود فیلتر شکن x-vpn ایکس وی پی ان کامپیوتر ویندوز اندروید قوی. دانلود فیلتر شکن x-vpn ایکس وی پی ان کامپیوتر ویندوز دسکتاپ لپ تاپ اندروید گوشی موبایل آیفون قوی رایگان مک بدون قطعی آنتی فیلترشکن از تلگرام بازار

عکس سنگ شکن

عکس های سنگ شکن اولتراسونیک مجله پزشکی دکتر سلام. 9 ژوئن 2015 سنگ شکن اولتراسونیک یکی از انواع دستگاه های سنگ شکن است که در آن از نیروی اولتراسوند جهت تخریب سنگ استفاده می شود. دریافت قیمت

موج شکن عکس سنگ

موج شکن برای سنگ آهن - arsima.co. موج شکن برای سنگ آهن ساخت دستگاه فلزياب هوشمند در شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان - موج روز پیش . ادامه مطلب . 10 July 1989. سنگ شکن فکی — خرید سنگ شکن فکی, هزینه, عکس سنگ شکن .

ترسناک ترین عکس های جهان: گوشه . - زومیت

بدین‌ترتیب،، بالاخره کابوس اهالی جرزی تمام شد. ادوارد پیسنل ملقب به «دیو جرزی». یک نمونه دیگر از این عکس‌های ترسناک بی‌شک عکس فروشندگان آدمخوار شوروی در سال ۱۹۲۱ است. در یکی از این عکس‌ها .

سنگ آهن سنگ شکن ماشین عکس

نرم افزار دستگاه سنگ شکن برای سنگ آهن. سنگ آهن تولید کننده سنگ شکن خوب. هنگامی که تولید 40 تن از مخروط های هیدرولیک سنگ شکن سنگ. 16 ژوئن 2016, سنگ شکن ٬سنگ شکن مخروطی ٬سنگ تنی در معدن شن و, از خوردنی های مناسب برای کسانی که کلیه .

پورن - IMDb

Murphy is an American living in Paris who enters a highly sexually and emotionally charged relationship with Electra. Unaware of the effect it will have on their relationship, they invite their pretty neighbor into their bed. Director: Gaspar Noé | Stars: Aomi Muyock, Karl Glusman, Klara Kristin, Juan Saavedra.

فیلتر شکن طرح کلید - دانلود رایگان

فیلتر شکن کلید. https://mh94.pw/1296.php. دانلود فیلتر شکن برای ویندوز. لیست لینک های دانلود مستقیم از سرور های مختلف (در صورت خطا داشتن در هنگام دانلود سرور های دیگر رو انتخاب کنید) لینک دانلود سرور .

تخت بیمار و بیمارستانی دستی یک شکن + عکس | تجهیزات پزشکی جهان پخش آرام

تخت بیمار دارای یک شکن در قسمت زیر سر است که برای تغییر وضعیت سر بیمار، هندل استیل گاردونی مکانیکی روی آن تعبیه شده است. این تخت دارای پروفیل ۳۰*۵۰ و ۳۰*۳۰ و ضخامت ۵/۱ میلی است. همچنین معرفی انواع خطاهای شناختی دارای ۴ .

با 7 روش ذهن اطرافیان تان را بخوانید!

آموزش ذهن خوانی. پیش از خواندن این ۷ واکنش، لازم است به ۲ نکته مهم دقت کنید : - این عکس العمل ها طبق افراد راست دست نوشته شده اند و اگر شخص مورد نظر. چپ دست است، باید آنها را برعکس در نظر بگیرید .

سنگ شکن ذهن طلا

سنگ شکن ذهن طلا . هفت دشت ممنوعه تا همکار نمکدان شکن در یک کلیک · خروج پادگان ارتش از گرگان اشتباه بزرگی . مرغی که تخم طلا می گذارد . مرغ در آبدانان تخم طلا گذاشت . قیمت گوشت مرغ نصف قیمت تخم .

عکس پروفایل آرامش + جملات آرامش دهنده قلب و ذهن

در این بخش عکس نوشته های زیبا در مورد آرامش در زندگی، عکس های پروفایل آرامش و متن های زیبای آرامش دهنده جسم و ذهن را آماده کرده ایم. با خواندن این متن های زیبا حتما ذهن و قلب شما آرامش را تجربه .

عکس ذهن اگاهی - عکس نودی

ذهن‌آگاهی: التیام درونی یا ماشین اوهام‌ساز؟ و ترجمان. جلد خود نشاند که در خلسه فرو رفته بود و زیر عکس نوشته بود: «انقلاب ذهن‌آگاهی» بی‌توجهی به نشخوارهای ذهنی واقعاً به کاهش استرس، و همچنین اضطراب مزمن و در عوض، حکم .

10 نرم افزار برتر نقشه ذهنی + عکس و لینک سایت های اصلی و معرفی بهترین .

1_ نرم افزار نقشه ذهنی MindMeister. بسیاری از افراد این برنامه را بهترین نرم افزار نقشه برداری آنلاین موجود می دانند. این نرم افزار دارای یک رابط کاربری و درعین حال برای استفاده آسان است که زمان .

ذهن آموز | مکانی برای آموزش ذهن | تقویت حافظه | افزایش هوش

در ذهن آموز کمک میکنیم تا ذهنت را ارتقاء بدهی، باهوش‌تر از دیگران شوی و چیزهای بیشتری را درک کنی. پرورش خلاقیت، تقویت حافظه، تقویت هوش و …

خالی کردن ذهن تنها در 15 دقیقه (افزایش قدرت ذهنی) – یک تجربه

خالی کردن ذهن با استفاده روش بیرون ریزی ذهن. در این روش شما باید هر چیزی که در ذهنتون هست بیرون بریزید. حالا چطوری؟! با استفاده از نوشتن! ۱- یک ابزار برای نوشتن انتخاب کنید: می تونید از قلم و کاغذ .

عکس برای ذهن منحرف - عکس نودی

عکس برای ذهن منحرف عکسهایی که ذهن شما را به چالش می کشد عکس کد خبر : ۱۳۹۹/ ۰۲/۰۶ ۱۸:۴۹:۲۲ در این گزارش تصاویری را خواهید عکس خنده دار برای منحرف کردن ذهن جوک هایمنحرف کنندهبیا ببین چقد منحرفی و بازی آنلاین جک منحرف کننده و اس ام اس های جدید اگه گفتی اون چیه که هر چی پسرا میبرن جلوتر ، دخترا بیشتر جیغ می زنن ؟ سوسک !

سوگیری شناختی

سوگیری شناختی

تصمیم‌گیری بخشی اجتناب‌ناپذیر از زندگی تمام موجودات زنده است و این موجودات زنده شاید حتی شامل گیاهان‌ هم بشود. چه در مورد ما انسان‌ها و چه در مورد موجودات دیگر، روش‌های تصمیم‌گیری از الگوهایی مشابهی پیروی می‌کنند؛ هدف این الگوها هم اتخاذ تصمیمی است که شانس بقا را افزایش دهد. به همین دلیل در بسیاری از موارد موجودات زنده باید سریع تصمیم‌گیری کنند.

اما می‌دانیم که تصمیم‌گیری فرآیند زمان‌بری است و اگر قرار باشد سریع تصمیم بگیریم، لاجرم برخی از چیزها را در نظر نخواهیم گرفت. این اتفاقی است که در طول هزاران سال تکامل بشر رخ داده و الگوهایی را در ناخودآگاه ما برای تصمیم‌گیری‌های سریع ایجاد کرده است که امروز به آن‌ها سوگیری‌های شناختی می‌گوییم.

دلیل استفاده از عبارت «سوگیری‌های شناختی» هم این است که این الگوهای تصمیم‌های سریع، در دنیای امروز در نهایت به تصمیم‌ها و نتیجه‌‌گیری‌های غلط منتهی می‌شوند.

البته این سوگیری‌های شناختی هم زمانی که هنوز جوامع انسانی و مدرنیسم به‌وجود نیادمده بودند، کار می‌کردند و جواب‌های خوبی می‌داند. اما امروز این سوگیری‌های شناختی در بسیاری از موارد به ضرر ما هستند و جلو تصمیم‌گیری درست را می‌گیرند.

ما در این مقاله سوگیری‌های شناختی معمولی را که ما انسان‌ها با آن درگیر هستیم، معرفی و راه‌های گریز از آن‌ها را نیز مطرح می‌کنیم.

دلیل استفاده از عبارت «سوگیری‌های شناختی» هم این است که این الگوهای تصمیم‌های سریع، در دنیای امروز در نهایت به تصمیم‌ها و نتیجه‌‌گیری‌های غلط منتهی می‌شوند.

البته این سوگیری‌های شناختی هم زمانی که هنوز جوامع انسانی و مدرنیسم به‌وجود نیادمده بودند، کار می‌کردند و جواب‌های خوبی می‌داند. اما امروز این سوگیری‌های شناختی در بسیاری از موارد به ضرر ما هستند و جلو تصمیم‌گیری درست را می‌گیرند.

ما در این مقاله سوگیری‌های شناختی معمولی را که ما انسان‌ها با آن درگیر هستیم، معرفی و راه‌های گریز از آن‌ها را نیز مطرح می‌کنیم.

آشنایی با سوگیری‌های شناختی

گام اول برای مقابله با سو‌گیری‌های شناختی یا جانب‌داری‌های شناختی (Cognitive Bias) که در بخش ناخودآگاه ذهن ما در طول هزاران سال شکل‌گرفته، آشنایی با این سوگیری‌های شناختی و نحوه تاثیرگذاری آن‌ها روی ادراک و تصمیم‌گیری ما است.

به همین دلیل ما در ادامه می‌خواهیم تعدادی از مهم‌ترین سوگیری‌های شناختی که ذهن ما همواره با آن‌ها درگیر است و در مواقع تصمیم‌گیری‌ها به‌خصوص زمان‌هایی که فرصت زیادی برای تصمیم‌گیری وجود ندارد، از آن بهره می‌برد، معرفی کنیم.

خصوصیات کلی سوگیری‌های شناختی

خطاهای شناختی انواع بسیار زیادی دارد که معمولا نمی‌توان حد و مرز مشخصی برای آنها تعیین کرد. علاوه بر این، نمونه‌ها و موقعیت‌هایی که منجر به چنین اشتباهاتی می‌شوند با یکدیگر هم پوشانی دارند که اجتناب از آنها بسیار دشوار است.

ویژگی‌های عمده‌ی گرایشات و خطا‌های شناختی

 • همه‌ی این سوگیری‌ها در واقع در نتیجه‌ی انحراف از واقعیت اتفاق می‌افتند.
 • حتی اگر افراد پیشاپیش از آنها اطلاع داشته باشند، اجتناب و گیر نکردن در چنین دام و تله ای کار بسیار دشواری است.
 • این خطاها همیشه به صورت سیستماتیک و سازمان یافته در گروهی از افراد بروز پیدا می‌کند.
 • مسیر پردازش اطلاعات و مسیر تصمیم گیری در مغز ما کاملاً متفاوت از یکدیگر است.

سوگیری شناختی یکی از مهمترین ویژگی‌های روانشناختی انسان بوده و اصلی‌ترین شاخه روانشناسی فروش است. با یادگیری این سوگیری‌ها و همچنین گذراندن یک دوره آموزش فروش حرفه‌ای می‌توانید بر روند تصمیم‌گیری مشتریان خود اثر گذاشته و فروش خود را متحول کنید.

انواع سوگیری ها

سوگیری به دلیل تعارض منافع

طبیعی است که در یک گفتگو یا در هر نوع تعامل بین دو یا چند طرف، چنانچه منافع دو طرف همسو نباشد، هر یک از طرفین به سوی منافع خویش، سوگیری و پیش داوری خواهد داشت.

گاهی وقت ها هم، باج، شبکه های غیررسمی سازمانی، شایعات و دیگر موارد مشابه، میتواند باعث شکل گیری تعارض منافع و سوگیری در قضاوت ها و تحلیل ها شود.

سوگیری توجه

این سوگیری عبارت است از میل داشتن به توجه به برخی چیزها و معیارها در حالی که بقیهٔ چیزها هم زمان نادیده گرفته می شوند. این سوگیری نه تنها برداشت ما را از جهان و اطراف مان تحت‌تاثیر قرار می دهد بلکه ارزیابی ذهنی ما را هم تحت‌تاثیر قرار می‎دهد.

به عنوان مثال افردی که جنبه های منفی و ناراحت کننده چیزهای را می بینند دچار سوگیری توجه هستند و مستعد بیماری اضطراب. این سوگیری میتواند بر سیستم حافظه هم اثر مخرب بگذارد. افراد در هنگام بخاطر سپاری و به یادآوری اتفاق ها تنها به جنبه های خاصی توجه نموده که نتیجه آن ثبت و به یادآوری خاطرات به گونه اشتباه و ناکامل خواهد بود.

سوگیری مهر طلب

تمایل ناخودآگاه به پذیرفتن عقاید و دلیل هایی که سبب آزردگی و ناراحتی آنهایی که دوستشان داریم نمی شود.

توهم کنترل

نوعی سوگیری و خطای ادراکی است که در آن فرد کنترل یا تاثیر خود را بر حوادث بیش از آنچه واقعاً هست فکر می کند. باید توجه داشت که بسیاری از چیزها تحت کنترل ما نیستند ولی مردم عموماً متوجه این مسئله نیستند.

سوگیری آماری

انتخاب اشتباه جامعه ی آماری، میتواند باعث شکل گیری سوگیری در نتیجه شود. به عنوان مثال، نظرخواهی اینترنتی در خصوص خدمت یا محصول یا رویدادی که همه ی مخاطبان آنلاین و آفلاین را در برمی گیرد نمونه ای از بوجود آمدن سوگیری است.

یا انجام تحقیقات بر روی گروه‌های دانشجویی و انتشار آن بعنوان الگوهای رفتاری عمومی در جامعه، میتواند نمونه ای از بوجود آمدن سوگیری باشد.

نتایج عملی سوگیری ها

افزایش توان مدیریت زندگی روزانه

فهم سوگیری های شناختی نیازمند تفکر در مورد مثال های واقعی در زندگیست. مطالعه و تفکر در مورد وضعیت مختلفی که ما اسیر ذهن خویش می شویم به افزایش اگاهی و در نتیجه کنترل بیشتر در زندگی واقعی می انجامد. بگذارید از یک مثال واقعی برای روشن ساختن موضوع استفاده کنم.

وظیفه نفس کشیدن را میتوان به مغز بسپاریم که بیشتر مواقع همینگونه است. در این شرایط ما بدون این که متوجه باشیم نفس می کشیم. پس تنفس می شود پدیده ای ناخودآگاه. در عین حال هر لحظه ای که اراده کنیم می توانیم کنترل تنفس را در دست بگیریم و آنرا تبدیل کنیم به پدیده ای خودآگاه.

در این شرایط می توانیم سرعتش را کم و زیاد یا آنرا کوتاه و بلند کنیم و در یک کلام طعم قدرت اراده را بچشیم. اگاهی بیشتر از سوگیری های شناختی میتواند بسیاری از تصمیم ها، واکنش هاو قضاوت های پیشتر ناخودآگاه را به طرف هدایت خودآگاه ببرد. به زبانی دیگر ذهن اسیر ما خواهد بود نه ما اسیر وی.

بهینه سازی فرآیند تصمیم گیری

هر چه بیشتر درباره خطاهای ذهن بدانیم، کم تر گرفتار خطاهایش می شویم و روند تصمیم گیری منطقی تر می شود. علاوه براین در هر تصمیم و انتخاب زوایایی بررسی می شود که شاید ذهن پیشتر آن ها را نمی دیده است.

افزایش درک ارتباط بین نسلی

هر چه بیشتر درباره جانب داری های ذهن بدانیم، بهتر می توانیم وضعیت ذهنی انسانها در حالت های گوناگون را درک کنیم. سن و سال عامل مهمی در شکل پذیری یا رهایی از بعضی از سوگیری های شناختی اند. به عنوان مثال بعضی سوگیرهای شناختی با بالا رفتن سن و سال تقویت و بعضی به واسطه تجربه کم رنگ می شوند. اگاهی در این باب گفت وگوی همدلانه و درک بیشتری را در اشخاص با وجود اختلاف سن فراهم می کند.

سوگیری شناختی همیشه بد نیست. بسیاری از آنان ریشه تکاملی دارند. به بیان دیگر تکامل مغز بگونه ای بوده تا با سوگیری شناختی به محاسبه سود و زیان بپردازد و با تشخیص تهدید ها و فرصت ها واکنشی مناسب و سریع نشان دهد. تصمیم گیری فرایندی پیچیده و سخت است. شناخت سوگیری های شناختی، درک عملکرد حافظه را افزایش می دهد. به این معنی درک سوگیری های شناختی و این که در هر شرایطی چطور عمل می کنند، ابزاری است برای شناخت بهتر خویشتن.

درک بهتر خبرها و اطلاعات

شناخت جانبداری های ذهن به درک بهتر اخبار دریافتی یاری می رساند. پیشرفت فن آوری و گسترش رسانه ها و شبکه های اجتماعی سبب شده هرروز حجم وسیعی از اخبار و اطلاعات را دریافت کنیم.

تشخیص اخبار درست از اشتباه و درک پیام های مخفی نیازمند اگاهی بالاتر از ساز و کارهای ذهنی است. هر چه بیشتر در مورد سوگیری های شناختی بدانیم، کم تر ممکن است در تحلیل اطلاعات دچار اشتباه شویم و بالطبع احتمال قضاوت و واکنش اشتباه هم پائین می آید.

تقویت آزاداندیشی

تعصب مانع آزاداندیشی است. هر چه بیشتر در مورد آن بدانیم معرفی انواع خطاهای شناختی کم تر اسیر سوگیری های شناختی می شویم. رهایی از جانبداری های ذهن به تفکر باز می انجامد و تقویت آزاداندیشی.

مسائلی که سبب سوگیری می شوند:

 • اطلاعات بی شمار
 • نبود معنا
 • احتیاج به سریع عمل کردن
 • چه چیز‌هایی را باید برای بعد به یاد داشته باشیم؟

جلوگیری از سوگیری شناختی

 • به درون خویش توجه داشته باشید
 • افراد دیگر را در نظر بگیرید
 • تحلیل‌های منطقی و عقلایی
 • چشم انداز فرد ناظر
 • به گذشته رجوع کنید

شرکت در آزمون های آنلاین شخصیت شناسی و اختلالات روانشناختی در لینک زیر

تاثیر منفی خطاهای شناختی بر رابطه چگونه است؟

خطاهای شناختی افکار و الگوهایی از افکار هستند که منفی، غیرمنطقی و نادرست هستند. خطاهای شناختی باعث بسیاری از تعارضات و تنش ها در رابطه میشود.

‌ خطاهای شناختی در تصمیم گیری و برداشت ما از افراد و موقعیت ها تاثیر می گذارد. هدف مغز از خطاهای شناختی این است که بتوانیم سریع‌تر تصمیم‌گیری کنیم و فرد از بعضی آسیب های روانی مثل اضطراب دور بماند.
اما در کنار سودی که خطا های شناختی دارد، پیامدهای منفی نیز در بر می گیرد.

خطاهای شناختی می‌تواند بر رابطه زوجین، موقعیت شغلی و روابط بین فردی تاثیر منفی بگذارد.

روانشناسان و مشاوران کمک می کنند که افراد از این خطاهای شناختی آگاه شوند و در صدد اصلاح آن ها باشند.

ممکن است یکی از طرفین گرفتار این خطاهای شناختی باشد یا اینکه هر دوی آنها گرفتار این خطا ها باشند.

همچنین ممکن است یکی از آنها مجبور باشد که در برابر خطاهای شناختی طرف مقابل مدام از خود محافظت کند و در لاک دفاعی فرو رود.

در رابطه چالش‌های زیادی وجود دارد اما خطاهای شناختی باعث می‌شود که این چالش ها بیشتر شود و روابط به شکل پیچیده تری در بیاید.

بنابراین برای اینکه رابطه ادامه پیدا کند و بهتر شود، لازم است که انواع خطاهای شناختی را بشناسیم و بتوانیم با تفکر منطقی و انعطاف پذیری روان شناختی از میان آنها عبور کنیم.

انعطاف پذیری روانی باعث می شود تا بتوانیم با هر موقعیت دشواری سازگار شویم و همین راز یک رابطه سالم خواهد بود.

برخی از خطاهای شناختی عبارتند از:

تفکر همه یا هیچ

تعمیم دادن افراطی

نتیجه گیری سریع در یک موقعیت

بایدها و نبایدها

احساسی استدلال کردن

یکی از کتابهایی که در این زمینه معرفی می شود، کتاب از حال بد به حال خوب است که خطاهای شناختی را به زبان ساده توضیح می دهد.

جراحی زیبایی

خطاهای شناختی یا Cognitive Errors یک اصطلاح کلی است و زیر مجموعه های بسیاری دارد و مانند هر چیز دیگری مزایا و معایبی را شامل می شود. این خطاها به فکر کردن و تصمیم گیری سریع تر کمک کرده و در برخی مواقع ما را از خطراتی هم دور می کنند اما هزینه هایی هم دارند. می توان این خطاها را به دو دسته در سوگیری که معمولا میان بسیاری از انسان ها مشترک است و تحریف های شناختی که خطاهایی فردی هستند تقسیم کرد.

خطاهای شناختی چیست, خطاهای شناختی, خطاهای شناختی طلاق
خطاهای شناختی در جهت تصمیم گیری های سریع تر و ایجاد منطقه امن بوجود آمده اند

تاثیرات خطاهای شناختی
موقعیت شغلی، سبک زندگی و روابط زناشویی تحت تاثیر این خطاها ممکن است آسیب ببینند اما آگاهی یافتن درباره آنها، برخورد در موقعیت های روزانه را راحت تر می کند و موجب تصمیم گیری بهتر می شود. از دیدگاه رویکرد روانشناسی-شناختی اکثر مشکلات ریشه در سبک تفکر ما دارند و در واقع این نوع نگاه ما به موضوعات و تحلیل و تصمیم گیری ماست که در نتیجه گیری تاثیر بسیاری دارد و اشتباه در هرکدام از این مراحل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در زندگی شخصی،‌ احساسات و روابط اثربخش است و ممکن است زمینه ساز بروز انواع اختلالات روانی شود.

وجود اینترنت و شبکه های اجتماعی نیز باعث شده است هر اطلاعاتی را به سرعت خوانده و به تجزیه و تحلیل آن ها بپردازیم بدون اینکه از درست یا غلط بودن آن ها مطمئن باشیم و همین خطاهای شناختی باعث ایجاد «توهم آگاهی» بسیاری شده اند.

انواع خطاهای شناختی

تاثیرات خطاهای شناختی, خطاهای شناختی چیست, خطاهای شناختی
خطاهای شناختی یک اصطلاح گسترده است و انواع مختلفی دارد

خطاهای شناختی انواع مختلفی دارند که در ادامه به معرفی برخی از رایج ترین ها می پردازیم:

۱. تایید و اعتماد بیش از حد به خود

ما از لحاظ شناختی تنبل هستیم و معمولا دوست نداریم ساختار دانش و طرز تفکر خود را عوض کنیم. اگر کمی دقت کرده باشید می توانید ببینید در طول تاریخ جایگزینی بسیاری از یافته ها دانش های جدید نیز دشوار بوده است و عده زیادی در ابتدا آن ها را قبول نمی کردند. در این نوع خطا معمولا افراد به دنبال منابعی می گردند که باورهایشان را تایید کنند و در عین حال از کنار تفکر و منابعی که آن ها را مورد نقد قرار می دهد بی توجه می گذرند و آن ها را قبول نمی کنند.

۲. تمرکز روی اطلاعات موجود

انواع خطاهای شناختی, تاثیرات خطاهای شناختی, خطاهای شناختی چیست
به طور ناخوداگاه تمرکز ما بر روی اطلاعات موجود و بیشتر بخش منفی آنهاست

ما برای تصمیم گیری از اطلاعاتی که در گذشته وارد ذهنمان شده است استفاده می کنیم و بدین ترتیب با بروز شرایط مشابه مغز موقعیت جدید و قدیمی را مقایسه کرده و در نتیجه تصمیمی گرفته می شود. سال ها تکامل باعث شده است که توجه به شرایط پیچیده تر و خطرناک تر بیشتر باشد و خاطرات واضح تری از آنها داشته باشیم تا یک قدم به امنیت نزدیک تر شویم. بدین ترتیب با شنیدن یک صدای بلند، ناخودآگاه احتمال انفجار چیزی را بیشتر از زمین افتادن یک شیء در نظر می گیریم حتی اگر احتمال انفجار کمتر باشد.

این اتفاق وقتی می افتد که با محدودیت در چیزی روبرو شویم بدین ترتیب احتمال زیادی وجود دارد که از تمام ظرفیت آن استفاده کنیم. برای مثال فروشگاهی را در نظر بگیرید که سقف حداکثری برای برخی از محصولاتش تعیین می کند و بدین ترتیب عده بسیاری حتی اگر قبلا قصد دریافت مقدار کمتری داشتند اقدام به خرید در حداکثر ممکن می کنند.

اثر هاله ای تاثیر اولین برخورد با یک شخص یا موضوعی است که باعث ایجاد دیدگاهی کلی در رابطه با آن می شود. برای مثال اگر شخصی در اولین قرار بسیار مهربان و متشخص باشد در قرارهای بعدی نیز حتی اگر رفتارش کمی تهاجمی و غیر اجتماعی شود نیز آنچنان ناخوشایند و بد به نظر نمی رسد.

۵. اثر دانینگ – کروگر

این موضوع به وضعیتی اشاره می کند که در آن افراد دانش و اطلاعات خود را بیش از اندازه واقعی تصور می کنند. درحالی که افراد آگاه و دانا معمولا درباره ندانسته ها روراست هستند و فروتنی پیشه می کنند و در رابطه با موضوعات با اطمینان نظر نمی دهند. این نوع رفتار نه از سر کمبود دانش یا اعتماد به نفس بلکه در نتیجه آگاهی از محدود بودن ذهن و دانسته های ما نسبت به جهان اطراف اتفاق می افتد.

همچنین عدم آگاهی در رابطه با موضوعی باعث می شود ساده تر به نظر برسد و پیش پا افتاده تصور شود که اظهار نظر با اطمینان را آسان تر می کند.

عده زیادی از افراد هستند که پس از کسب دانش و اطلاعات در موضوعی فراموش می کنند که در ابتدا نا آگاه بودند و این تصور که دیگران نیز هر آنچه که ما می دانیم را بلد هستند نفرین آگاهی و دانش است.

۷. سوگیری پس نگری

این اتفاق زمانی می افتد که در رابطه با موضوعی اطلاعاتی داشته باشیم اما اگر نتوانیم به درستی اتفاقات مربوط به آینده آن را پیشبینی کنیم به سرزنش خود یا بیان جملاتی مانند «باید میدونستم…» می پردازیم.

۸. طرز تفکر همه یا هیچ

تاثیرات خطاهای شناختی, انواع خطاهای شناختی, تاثیرات خطاهای شناختی
در طرز تفکر همه یا هیچ کوچک ترین ناکامی مساوی با شکست در نظر گرفته می شود

افرادی که به این طرز تفکر مبتلا می شوند برای همه چیز تنها دو حالت در نظر میگیرند: «بله یا خیر»، «درست یا غلط»، «شروع یا پایان»، «پیروزی یا شکست» و… که همه نوعی از تفکر صفر و یک هستند. این نوع خطا انعطاف فرد را در حل کردن مسائل از بین می برد و باعث مشکلات بسیاری می شود و بهتر است به جای سفید و سیاه دیدن، با عینکی خاکستری به مسئله ها نگاه کنیم.

در این خطا شما فکر می کنید که می دانید در ذهن دیگران چه می گذرد درحالی که هیچ گاه نمی توان با اطمینان صد درصدی در رابطه با افکار دیگران نظر داد. مخصوصا اینکه اطلاعات در دسترس نیز ناقص باشند.

پیشنهاد ویژه
جذب فالوورر,افزایش فالوور,خرید لایک و کامنتخرید کامنت ایرانی ۱۰۰ % واقعی و فعالافزایش سایز آلت تناسلی ,درمان زود انزالی,افزایش لذت جنسیافزایش سایز آلت تناسلی بدون بازگشتماسک،ماسک فیلتردار،ماسک سه لایهتولیدکننده ماسک مورد تایید وزارت بهداشت

خطاهای شناختی در روانشناسی, خطاهای شناختی و مشکلات ما همدردی, فهرست خطاهای شناختی
پیشگویی آینده تقریبا غیر ممکن است و هر قطعه از پازل در زمان مناسب سر جای خود قرا می گیرند.

ما همواره سعی در پیشگویی یا پیشبینی آینده و جلوگیری از بروز مشکلات داریم؛ اما این اتفاق به عنوان یک خطای شناختی بدون دلایل و مدارک کافی و معمولا با دیدی منفی صورت می گیرد بدین صورت که شما با وجود داشتن فرصت برای تلاش اظهار کنید که مثلا «در این مسیر موفق نخواهم بود» یا «این کار نتیجه مثبتی نخواهد داشت» و….

برچسب زدن مرحله بعدی پس از تفکر سیاه و سفید است که شدت می یابد. افراد در این زمان یک ویژگی خیلی کلی مانند «دوست داشتنی نبودن» یا «بی استعدادی» و… را به خود یا دیگران نسبت می دهند. همچنین به جای اظهار اشتباه و درس گرفتن از آنها برچسب هایی مانند بازنده و احمق یا شکست خورده به خود میزنند. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید برچسب زدن امری غیر منطقی است و هیچ فایده ای ندارد و از معایب بسیار آن می توان به ایجاد خشم، اضطراب و دلسردی یا کم شدن عزت نفس اشاره کرد.

۱۲. جانب گرایی درون گروهی

این خطا با برچسب زدن و طرفداری از خود شروع می شود و طی آن به صورت غیر منصفانه طرف کسانی را میگیریم که خود را با آن ها یک دسته می دانیم. البته می توان گفت چون تقریبا همه ما اینطور هستیم، ممکن است این مورد به نظرتان صحیح باشد و خود را منصف و بی اشتباه بدانید. از جنبه تکامل زیستی این اتفاق یک مزیت است و باعث حمایت از افراد مشابه و اهمیت بیشتر به خانواده و بقای نسل می شود اما در زندگی اجتماعی ممکن است مشکل ساز باشد.

درمان خطاهای شناختی
خطاهای شناختی قابل اصلاح هستند اما با توجه به شدت آنها ممکن است به تنهایی از پس این کار برنیاید و نیاز به یک مشاور یا روانشناس داشته باشید. همچنین می توانید در این مسیر برخی مواقع با افراد مورد اعتماد هم مشورت کنید. از بین بردن خطاهای شناختی شامل دو مرحله است که عبارتند از:

• شناسایی خطاهای شناختی
در اولین قدم باید خطاهای شناختی را در خود شناسایی کنید اما این کار به همین سادگی ها نیست و به صرف زمان و دقت زیادی نیاز دارید. این افکار معمولا برای خود فرد شناخته شده نیستند یا با وجود نقض با فرضیات و… برخی همچنان به خطاهای شناختی خود وفادار می مانند. جهت شناسایی خطاهای شناختی به احساسات خود توجه کنید و در زمان هایی که فکر کردید غمگین، مضطرب یا ناراضی هستید کمی تامل کرده و سعی کنید فکری که قبل از این احساسات داشتید را به یاد بیاورید و به دلایل پدید آمدن این حس ها توجه کنید.

• به چالش کشیدن خطاهای شناختی
پس از شناسایی نوبت به چالش کشیدن و مقابله با خطاهای شناختی است که بدین منظور می توانید سوالاتی مانند موارد زیر را مطرح کنید:

«آیا دلیل منطقی برای درست بودن این فکر وجود دارد؟»

«واکنش من نسبت به این طرز تفکر در دیگران چیست؟!»

«در صورت درست بودن این افکار نتایج آن ها نیز به همین اندازه بد هستند و واقعا نمی توانم کاری انجام دهم؟»

«این طرز تفکر چه مزایا و معایبی دارد؟»

البته همانطور که گفته شد یادآوری خاطرات بد و منفی همیشه راحت تر است چرا که در تلاش برای بقا و جهت پیشگیری از مشکلات بسیاری تاثیر گذار است اما در صورت شدت یافتن خطاهای شناختی افراد ممکن است حتی شواهد مثبت و خنثی را هم منفی در نظر بگیرند.

خطاهای شناختی انواع مختلفی دارند که از جنبه های مثبت و منفی در زندگی ما اثر گذار هستند و باید با بررسی و اهمیت دادن به آنها از ایجاد تصمیم گیری های غلط جلوگیری کنیم اما ممکن است این کار آسان نباشد. به همین دلیل مشورت کردن با افراد مورد اعتماد یا یک روانشناس خوب در صورت حاد بودن وضعیت فرد توصیه می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.