انواع جریان وجوه نقد


"آموزش حسابداری میانه ۱ درس چهارم: صورت جریان‌های نقدی"

درس حسابداری میانه ۱ از دروس اصلی رشته حسابداری در مقطع کارشناسی است. اهمیت یادگیری این درس زمانی روشن است که حسابداران پا را فراتر از اصول ابتدایی گذاشته و می خواهند از روش مدیریت نقدینگی و مطالبات و در حالت کلی ترازنامه اطلاع پیدا کنند.

سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از:
درس یکم: مبانی علوم نظری پایه و عملی در حسابداری
مفاهیم و فروض حسابداری
اصول حسابداری
اصول محدود کننده ی حسابداری
اصول کیفی اطلاعات مالی
بررسی و حل تمرینات مربوط به مباحث این درس
درس دوم: گردش سود انباشته شده و به کل سود و ضررها
مفاهیم مربوط به اقلام عادی، غیر عادی، عملیاتی، غیر عملیاتی و استثنایی
انواع تغییرات حسابداری و انعکاس در صورت های مالی
تهیه گردش سود (زیان) انباشته
سود جامع و تهیه صورت سود و زیان جامع
درس سوم: صورت مشخصات مالی (ترازنامه)
آشنایی با اهمیت و مفاهیم حاکم بر ترازنامه
آشنایی با نحوه طبقه بندی ترازنامه
آشنایی با مفاهیم و حقوق صاحبان سرمایه
آشنایی با نحوه تهیه ترازنامه و معیارهای اندازه گیری در ترازنامه
اشکال مختلف ترازنامه
درس چهارم: صورت جریان های نقدی
آشنایی با مفهوم صورت گردش وجوه نقد
اقلام تشکیل دهنده ی صورت گردش وجوه نقد
جریان های ورودی و خروجی
تعدیلات
فعالیت های عملیاتی (مستقیم و غیر مستقیم)
سرمایه گذاری و تأمین مالی
درس پنجم: وجوه نقدی در حسابداری
آشنایی با مفهوم وجه نقد و اجزای تشکیل دهنده آن
صندوق و تنخواه گردان
اعلامیه های بدهکاری و بستانکاری
صورت مغایرت بانکی
درس ششم: سرمایه گذاری کوتاه مدت در حسابداری
آشنایی با مفهوم سرمایه گذاری
آشنایی با انواع روش های ثبت سرمایه گذاری
درس هفتم: مطالبات
آشنایی با مفهوم مطالبات
آشنایی با مفهوم طبقه بندی اسناد
روش های حسابداری مطالبات
درس هشتم: موجودی های کالا
آشنایی با مفهوم و انواع موجودی ها
سیستم ثبت موجودی ها
ثبت ارزش و برآورد موجودی ها
مالکیت موجودی
درس نهم: دارایی های ثابت و نامشهود در حسابداری
آشنایی با مفهوم دارایی های ثابت
چگونگی محاسبه قیمت تمام شده
روش های تحصیل
روش های محاسبه استهلاک
درس دهم: حل مثال های کاربردی حسابداری انواع جریان وجوه نقد میانه ۱‎
بررسی و حل تمرینات مربوط به مباحث مطرح شده

گزارش صورت های مالی | صورت جریان وجوه نقد

یکی از انواع گزارش های مالی، صورت جریان وجوه نقد است. در مجموع صورت های مالی حسابداری به ۴ دسته ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد تقسیم می‌شوند.

از آن‌جا که صورت سود و زیان مبتنی بر حسابداری تعهدی است، احتمال دارد سود خالص جریان نقد عملیات به‌خوبی نشان داده نشود. همچنین ممکن است شرکت سود خالص داشته باشد ولی به دلیل عدم توانایی در ایجاد جریان نقد دچار مشکلات مالی شود. جریان وجوه نقد یکی از انواع گزارش‌های مالی سه‌ماهه است که شرکت‌های سهامی بورس موظف به گزارش آن هستند.

جریان نقدی به مقدار خالص پول نقدی که به داخل و خارج از یک شرکت جریان دارد، گفته می‌شود. بر اساس استانداردهای حسابداری واژه نقد، برای مبلغ در دسترس و سپرده‌های دیداری کاربرد دارد. معادل‌های نقد با هدف ایفای تعهدات نقدی کوتاه‌مدت نگهداری می‌شوند.

گزارش صورت جریان وجوه نقد

گزارش صورت جریان وجوه نقد، اطلاعاتی اضافی در رابطه با کلیه جریان‌های نقدی‌ یک شرکت است که برای عملیات جاری و سرمایه‌گذاری دریافت می‌کند. همچنین بیانگر همه جریان‌های خروجی پول است که برای فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در یک بازه زمانی مشخص انجام می‌شود. این گزارش دلایل تغییرات وجوه نقد و شبه نقد و خلاصه‌ای از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را طی یک بازه زمانی نشان می‌دهد.

در واقع صورت جریان وجوه نقد نشان‌دهنده آن است که چه مقدار وجه نقد در یک دوره حسابداری در شرکت ایجاد یا مصرف شده و آن‌ها را برحسب نوع فعالیت طبقه ‌بندی می‌کند. بنابراین گزارش جریان وجوه نقد که توسط حسابداران یا شرکت‌های خدمات حسابداری تنظیم می‌شوند، اطلاعات مفیدی درباره فعالیت‌های شرکت ارائه می‌کند. وجه نقد از طریق عملیات پرداخت سود سهام، پرداخت بدهی‌ها، سرمایه‌گذاری مجدد و غیره می‌تواند ایجاد شود. علاوه بر این، صورت درباره فعالیت‌های تأمین مالی شرکت نیز اطلاعاتی ارائه می‌کند. اما هدف اصلی تهیه گزارش جریان وجوه نقد، بررسی دلایل تغییرات در یک بازه زمانی است.

تقسیم‌بندی صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد مطابق استانداردهای حسابداری، به 5 دسته تقسیم می‌شود:

 1. جریانات نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
 2. جریانات نقدی حاصل از سود پرداختی بابت تأمین مالی
 3. جریانات نقدی حاصل از مالیات بر درآمد
 4. جریانات نقدی حاصل از سرمایه‌گذاری
 5. جریانات نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی

فواید تهیه صورت جریان وجوه نقد

تهیه صورت جریان وجوه نقد دارای کاربردها و مزایایی است شامل:

 1. ابزار تشخص عملکرد مالی شرکت
 2. ابزار اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری مالی در کنار سایر صورت‌های مالی
 3. ارزیابی جریان‌های نقدی آتی
 4. ارزیابی امکان ایجاد گردش وجوه نقد در آینده
 5. ارزیابی امکان تأمین تعهدات پرداخت سود سهام
 6. ارزیابی تفاوت سود حسابداری با دریافت‌ها و پرداخت‌ها
 7. ارزیابی آثار رویدادهای غیر نقدی مربوط به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی

استاندارد IFRS

مطابق استانداردهای بین المللی حسابداری IFRS(International Financial reporting standards) صورت جریان وجوه نقد به ۳ بخش تقسیم می‌شود. این بخش‌ها عبارتند از:

 • جریانات نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
 • جریانات نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
 • جریانات نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی

لازم است جریانات نقدی کسب و کار خود را دسته‌بندی کنید تا روند مدیریت وجوه نقد کنترل شود.

اهمیت صورت جریان وجوه نقد

شرکتی که در ظاهر سودآور به نظر می‌رسد، ممکن است در عمل تعهدات مالی بسیاری داشته باشد که اجرا نشده است. اگر می‌خواهید تصویری از جریان نقدی در یک دوره مشخص داشته باشید باید یک صورت از جریان وجوه نقد تهیه کنید. نگاهی به‌صورت جریان وجوه نقد در یک بازه زمانی مشخص، شرکت را برای انجام تعهدات مالی آماده خواهد کرد.

تجزیه تحلیل صورت جریان وجوه نقد

جریان پول نقد به گردش پول در شرکت به لحاظ درآمد و هزینه اشاره دارد. صورت جریان پول که شامل گزارش جریان نقدی عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی است. این گزارش‌ها برای ارزیابی میزان نقدینگی، انعطاف پذیری و عملکرد مالی شرکت ضرورت دارد.

گردش نقدی مثبت بیانگر افزایشی بودن دارایی‌های نقدی شرکت و امکان تسویه بدهی‌ها، سرمایه گذاری مجدد، پرداختی به سهامداران، پرداخت هزینه‌ها و غیره است. در مجموع این گردش نقدی مثبت، شرکت را برای مقابله با چالش‌های مالی آینده آماده می‌کند.

اگرچه گردش مالی شرکت شما می‌تواند خوب باشد اما این جریان پول است که بینش بهتری را از نحوه مدیریت شرکت به شما ارائه می‌کند.

پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری با عنوان صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و میزان‌ اطمینان‌ از تحقق‌ جریانهای‌ وجوه نقد آتی‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ كمك‌ كند. اطلاعات‌ مزبور، بیانگر چگونگی‌ ارتباط‌ بین‌ سودآوری‌ واحد تجاری‌ و توان‌ آن‌ جهت‌ ایجاد وجه نقد و درنتیجه‌ مشخص‌كننده‌ كیفیت‌ سود تحصیل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاری‌ است‌. علاوه‌ براین‌، تحلیل‌گران‌ و دیگر استفاده‌كنندگان‌ اطلاعات‌ مالی‌ اغلب‌ به‌ طور رسمی‌ یا غیر رسمی‌ مدلهایی‌ را برای‌ ارزیابی‌ و مقایسه‌ ارزش‌ فعلی‌ جریانهای‌ وجه نقد آتی‌ واحدهای‌ تجاری‌ به‌ كار می‌برند. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند جهت‌ كنترل‌ میزان‌ دقت‌ ارزیابیهای‌ گذشته‌ مفید واقع‌ شود و رابطه‌ بین‌ فعالیتهای‌ واحد تجاری‌ و دریافتها و پرداختهای‌ آن‌ را نشان‌ دهد.

ارزیابی‌ فرصتها و مخاطرات‌ فعالیت‌ تجاری‌ و وظیفه‌ مباشرت‌ مدیریت‌ مستلزم‌ درك‌ ماهیت‌ فعالیت‌ تجاری‌ از جمله‌ نحوه‌ ایجاد و مصرف‌ وجه نقد توسط‌ واحد تجاری‌ است‌. ترازنامه‌، صورتهای‌ عملكرد مالی‌ و صورت جریان‌ وجوه نقد تواماً اطلاعاتی‌ را در مورد وضعیت‌ مالی‌، عملكرد مالی‌ و همچنین‌ نقدینگی‌، توانایی‌ بازپرداخت‌ بدهیها و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ فراهم‌ می‌آورند. بدین‌لحاظ‌ ایجاد ارتباط‌ بین‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در صورت جریان‌ وجوه نقد و اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ دیگر حائز اهمیت‌ است‌

اگرچه‌ صورت جریان‌ وجوه نقد اطلاعاتی‌ را درباره‌ جریانهای‌ وجه نقد واحد تجاری‌ طی‌ دوره‌ مالی‌ مورد گزارش‌ ارائه‌ می‌كند، لیكن‌ اطلاعات‌ مزبور جهت‌ ارزیابی‌ جریانهای‌ آتی‌ وجـه نقـد كفایت‌ نمی‌كنـد. برخی‌ جریانهـای‌ وجـه نقـد ناشـی از معاملاتی‌ است‌ كـه‌ در دوره‌های‌ مالی‌ قبل‌ رخ‌ داده‌ و بعضاً انتظار می‌رود منجر به‌ جریانهای‌ وجه نقد دیگری‌ در یكی‌ از دوره‌های‌آتی‌ گردد. بدین‌ لحاظ‌ برای‌ ارزیابی‌ جریانهای‌ وجه نقد آتی‌، صورت جریان‌ وجوه نقد معمولاً باید توأم‌ با صورتهای‌ عملكرد مالی‌ و ترازنامه‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد. از آنجا كه‌ صورت جریان‌ وجوه نقد تحت‌ تأثیر برخوردهای‌ متفاوت‌ حسابداری‌ درخصوص‌ معاملات‌ و رویدادهای‌ یكسان‌ در سطح‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ نیست‌، ارائـه‌ آن‌ قابلیت‌ مقایسه‌ جنبه‌ عملیاتی‌ عملكرد مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ را افزایش‌ می‌دهد.

وجوه نقد

جریانهای‌ نقدی‌ ارزی

صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

صورتهای‌ عملكرد مالی‌ و ترازنامه

فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌‌: 12

بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌ 27

مالیات‌ بر درآمد 30

فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ 34

صورتحساب جریان گردش وجوه نقد : 72

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A) چکیده رشد انفجاری بازارهای مالی جهان رقابت را میان موسسات سرمایه گذاری بوجود اورده است و به منظور دستیابی به

در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد با موضوع وجوه نقد گردآوری شده رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با صورت جریان وجوه

از آنجا كه‌ صورت جریان‌ وجوه نقد تحت‌ تأثیر برخوردهای‌ متفاوت‌ حسابداری‌ درخصوص‌ معاملات‌ و رویدادهای‌ یكسان‌ در سطح‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ نیست‌، ارائـه‌

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با صورت جریان وجوه نقد گروه صنایع غذایی بورس تهران در ادامه

دانلود پروپوزال بررسی تاثیرات ورشکستگی مالی از طریق صورت جریان وجوه نقد درسهای مرتبط : روش تحقیق و نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد برای پایان نامه

در این بخش پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد انواع جریان وجوه نقد حسابداری به فرمت word خلاصه پایان نامه به همراه پاورپوینت ارائه با عنوان"بررسي رابطه بين وجوه نقد

Bahman 18, 1399 AP — متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری. با عنوان : بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پایان نامه کاردانی حسابداری» ثبت شده است - پروژه رشته پروژه بررسی ارتباط نسبت های صورت جریان وجوه نقد بر بازده سهام

پایان نامه کارشناسی حسابداری – پایان نامه کاردانی حسابداری – پروژه مالی حسابداری پروژه های مالی مرتبط با پروژه مالی بررسی ارتباط نسبت های صورت جریان وجوه نقد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: تحقیقات قبلی جریان وجوه نقد آزاد[1] را به عنوان یکی از منابع مشکلات نمایندگی بین مدیران و

Esfand 17, 1400 AP — جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد(حسابداری)، دانشکده علوم مالی ➖ عنوان: بررسی واکنش بازار سرمایه به تجدید ارائه صورت جریان وجوه

موضوع پایان نامه حسابداری 2020,موضوع برای درس روش تحقیق رشته حسابداری,موضوع بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق

by سرداری زاده · 2014 — بررسی ارتباط میان بخش‌های مختلف صورت جریان وجوه نقدی با ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه

Farvardin 10, 1397 AP — امروز برای شما لیست بهترین پروژه های مالی حسابداری را قرار دادم . پروژه مالی بررسی ارتباط نسبت های صورت جریان وجوه نقد بر سهام

-1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺻﻮرت ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﻳﻜﻲ از ﺻﻮرت. ﻫﺎي ﻣﺎﻟ. ﻲ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاران و اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن در اراﺋﻪ

یکی از راهکار های اعلام شده توسط صاحب نظران تخصیص مالیات پرداختی براساس ماهیت اولیه آن است که موسسه حسابداری این راه حل را پیشنهاد نمی کند . در راهکار عنوان شده

صورت مالی چیست؟ آشنایی با انواع صورت های مالی

صورت مالی چیست؟ آشنایی با صورت های مالی در بازار سرمایه گذاری

آشنایی با انواع صورت های مالی

صورت مالی در بورس: ابتدا باید بیان کرد که این صورت ها، گزارشی در مورد فعالیت های سرمایه گذاری است. برای بدست آوردن صورت های مالی اساسی شرکت به سایت کدال مراجعه کنید.

همانطور که در مقاله صورت های مالی اساسی و بررسی کاربرد آن در تحلیل بنیادی ذکر شد، صورت های مالی اساسی عبارتند از:

 1. ترازنامه
 2. صورت سود و زیان
 3. صورت گردش وجوه نقد
 4. صورت سود و زیان جامع

انواع دارایی‌ها و بدهی‌ها:

انواع دارایی:

 • جاری
 • غیر جاری
 • نامشهود: دارایی‌های غیر پولی می‌باشند که ماهیت فیزیکی ندارند.
 • دارایی‌های نامشهود قابل شناسایی را می‌توان به شکل جداگانه تحصیل کرد.
 • دارایی‌های نامشهود با عمرمحدود در طول عمر مفید خود مستهلک می‌گردند و مشابه با اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات برای کاهش ارزش بررسی می‌شوند.

دارایی‌های جاری:

 • وجه نقد یا معادل وجه نقد
 • حساب‌های دریافتنی تجاری
 • موجودی کالا
 • سایر دارایی‌های جاری: مقادیری هستند که به شکل جداگانه گزارش نمی‌شوند و باید در کنار سایر موارد یکجا گزارش شوند.

دارایی‌های غیر جاری:

 • اموال، ماشین‌‌آلات، تجهیزات

انواع بدهی:

بدهی های جاری:

 • حساب‌های پرداختنی
 • اسناد پرداختنی و بخش جاری بدهی بلندمدت
 • پیش دریافت درآمد

بدهی‌های غیر جاری:
بدهی‌های مالی بلندمدت: مانند وام‌های بانکی، اسناد پرداختنی، اوراق قرضه پرداختنی و اوراق مشتقه هستند.

صورت جریان وجوه نقد:

صورت جریان وجوه نقد شامل اطلاعاتی مهمتر از سود و زیان است. مانند:

 • اطلاعات دریافتی‌ها و پرداختی‌های نقدی شرکت در طول دوره مالی
 • اطلاعات فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی شرکت

دسته بندی جریان‌های نقدی:

 • جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: جریان‌های نقدی
 • جریان ناشی از مالیات بر درآمد
 • جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی

مراحل تهیه جریان وجوه نقد:

جریان نقدی عملیاتی طبق روش مستقیم و غیر مستقیم به‌طور متفاوتی به تصویر کشیده می‌شود.

روش مستقیم: دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی شرکت نشان داده می شود. در روش مستقیم اطلاعات بیشتری می توان بدست آورد و داشتن اطلاعات درباره دریافت‌ها و پرداخت‌های گذشته برای پیش‌بینی جریان نقدی عملیاتی آینده مناسب است.

قسمتی هایی در تهیه صورت جریان وجه نقد به روش مستقیم:

 • وجه نقد به کار رفته در تولید محصول و خدمات
 • وجه نقد پرداختی بابت مالیات
 • وجه نقد پرداختی بابت بهره
 • هزینه‌های عملیاتی نقدی
 • دریافت نقدی از مشتریان

روش غیر مستقیم: در این روش تنها نتیجه خالص این دریافت‌ها و پرداخت‌ها را نشان داده می شود. در روش غیر مستقیم بر تفاوت سود خالص و جریان نقدی عملیاتی تمرکز می‌ گردد و این برای پیش‌بینی جریان نقدی عملیاتی آتی بسیار مناسب است. همچنین لازم بذکر است بیشتر شرکت‌ها از این روش استفاده می کنند.

نکته!

 • در روش غیرمستقیم نقطه شروع سود خالص است و در روش مستقیم نقطه شروع درآمد است .اما درنهایت جریان انواع جریان وجوه نقد نقدی عملیاتی به دست آمده از هر دو روش یکسان خواهد بود.
 • محاسبه جریان وجه نقد عملیاتی در روش مستقیم و غیرمستقیم متفاوت است.
 • جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به‌وسیله تغییرات در حساب‌های دارایی‌های ناخالص و دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌گذاری در سهام محاسبه می‌شود.

نسبت ها:

نسبت‌ها در تزارنامه تنها به مقایسه اقلام ترازنامه می‌پردازد و می‌تواند برای ارزیابی نقدینگی و توان شرکت در بدهی‌های بلندمدت مفید باشد.

انواع نسبت‌ ها:

نسبت نقدینگی: این دسته از نسبت‌ها به‌اندازه گیری توان شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت می‌پردازد.

نسبت‌های توان ایفای تعهدات بلندمدت: این نسبت‌ها برای اندازه‌گیری توان شرکت در بازپرداخت بدهی‌های بلندمدت به کار می‌روند.

نسبت‌های نقدی عملکرد: بیانگر درآمدی است که به ازای یر یک ریال کسب شده است.

فرمول محاسبه : جریان نقد عملیاتی به درآمد = جریان نقد عملیاتی ÷ درآمد

نسبت بازده نقدی دارایی‌: بیانگر جریان نقدی که توسط دارایی شرکت تولید شده است.

فرمول محاسبه : نسبت بازده نقدی دارایی ها = جریان نقد عملیاتی ÷ متوسط کل دارایی

نسبت جریان نقد عملیاتی به سود عملیاتی: بیانگر توانایی تولید وجه نقد توسط عملیات شرکت است

فرمول محاسبه : جریان نقد عملیاتی به سود عملیاتی= جریان نقد عملیاتی ÷ سود عملیاتی

نسبت‌های پوششی:

بدهی: ریسک مالی را می‌سنجد.
بهره: توانایی شرکت در پوشش هزینه بهره را می‌سنجد.

فرمول محاسبه نسبت پوششی بدهی و بهره:
نسبت پوشش بدهی= جریان نقد عملیاتی ÷ کل بدهی
نسبت پوشش بهره= جریان نقد عملیاتی+ بهره پرداختی + مالیات ÷ بهره پرداختی

جریان نقدی حاصل از عملیات:

وجه نقد پرداختی بابت حقوق = هزینه حقوق – کاهش در حقوق پرداختنی

وجه نقد پرداختی بابت حقوق = هزینه حقوق – کاهش در حقوق پرداختنی

وجه نقد ورودی = فروش – افزایش در حساب‌های دریافتنی

حساب‌های پرداختنی پایان دوره = حساب‌های پرداختنی اول دوره + خرید – وجه نقد پرداختی به تامین‌کنندگان

حقوق پرداختنی انتهای دوره = حقوق پرداختنی ابتدای دوره + هزینه حقوق طی دوره – حقوق پرداخت شده طی دوره

وجه نقد پرداختی به تامین‌کنندگان = بهای تمام شده کالای فروش رفته + کاهش در موجودی کالا + افزایش در حساب‌های پرداختنی

ترازنامه:

ترازنامه وضعیت مالی شرکت‌ها را گزارش می کند.

گزارش ترازنامه از بخش های ذیل تشکیل شده است:

دارایی‌ها: منابع شرکت که انتظار می‌رود در آینده منافع اقتصادی ایجاد کنند.

بدهی‌ها: پیمانی بسته شده در گذشته که در آینده باعث خروج وجه نقد یا کاهش منابع اقتصادی شرکت گردند.

حقوق صاحبان سهام : حقوق صاحبان یا حقوق مالکانه که سرمایه گذارن و تحلیل گران از آن به‌عنوان خالص دارایی‌ها یاد می‌کنند. همچنین بیانگر تفاوت بین دارایی‌ها و بدهی‌ها است.

دارایی‌های جاری: اطلاعاتی را در مورد فعالیت‌های عملیاتی شرکت‌ها ارائه می دهد و شامل وجه نقد و دیگر دارایی‌هایی می‌شوند

بدهی‌های جاری: تعهداتی هستند که طی یک سال مالی یا یک چرخه کامل عملیاتی باید پرداخت شوند. هیچ‌گونه قید و شرطی برای به عقب انداختن موعد سررسید به بیش از یک سال وجود ندارد.

فرمول محاسبه سرمایه در گردش= دارایی های جاری – بدهی های جاری

دارایی‌های غیر جاری: اطلاعاتی درباره فعالیت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری شرکت‌ها ارائه می‌دهد که پایه و اساس فعالیت‌های شرکت هست.

حقوق صاحبان سهام:

منافع باقی‌مانده صاحبان سهام در دارایی‌ها پس از پرداخت بدهی‌های شرکت، حقوق صاحبان سهام نامیده می‌شود که شامل سرمایه پرداخت شده، سهام ممتاز، سهام خزانه، سود انباشته، حقوق اقلیت و سایر اقلام سود جامع می باشد.

اجزای حقوق صاحبان سهام:

سهام ممتاز: سهام ممتاز حقوق و مزایایی دارد که سهام عادی از آن‌ها برخوردار نیست .سهام ممتاز را می‌توان بسته به شرایط به‌عنوان بدهی و یا حقوق صاحبان سهام دسته‌بندی کرد.

سود انباشته: بخش توزیع نشده سود خالص شرکت از ابتدای فعالیت شرکت است، سودهای تجمعی شرکت که به‌عنوان سود نقدی توزیع نشده است.

سهام خزانه: سهامی است که توسط خود شرکت ناشر سهام خریداری می‌شود، اما ابطال نمی‌شود . سهام خزانه به‌عنوان سرمایه‌گذاری در شرکت به‌حساب نمی‌آید، همچنین حق رای ندارد و سود دریافت نمی‌کند.

استهلاک:

استهلاک عبارت است از کاهش ارزش دارایی مستقل از ارزش روز دارایی بر اساس یک سیستم از پیش تعیین شده.

عوامل موثر بر میزان استهلاک:

 • قیمت تمام شده
 • هزینه‌ حمل و نقل
 • هزینه خرید
 • عمر مفید
 • هزینه‌های نصب

تاثیر استهلاک بر صورت مالی:

صورت جریان وجه نقد: استهلاک یک هزینه غیر نقدی است و در گردش وجوه نقد وارد نمی‌شود.

ترازنامه: استهلاک در ترازنامه نشان داده شده و با کاهش دارایی‌های ثابت باعث کاهش مجموع دارایی‌ها می‌شود.

صورت سود و زیان: استهلاک به‌عنوان یک هزینه در صورت سود و زیان، قبل از مالیات اثر می‌گذارد. استهلاک باعث کاهش هزینه‌های مالیاتی می‌شود و به‌عنوان سپر مالیاتی شناخته شده است.

زیان – سایر هزینه‌ها – سایر درآمدها + هزینه‌های عملیاتی – درآمد = سود خالص

جریان آزاد نقدی چیست؟

سرمایه‌گذاران در بازار بورس از معیارهای مختلفی برای بررسی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در این بازار و بازدهی سهام آن‌ها استفاده می‌کنند. در مطلب «ارزشیابی سهام چگونه است؟» روش‌هایی را برای پیدا کردن ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها بیان کردیم. یکی دیگر از معیارهایی که برای یافتن ارزش سهام یک شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد، جریان نقدی آزاد است.

به جریان نقد موجود برای همه سرمایه‌گذاران شرکت شامل سهامداران ممتاز و عادی، جریان نقدی آزاد گفته می‌شود. جریان نقدی آزاد به سهامداران و سرمایه‌گذاران بینش بهتری نسبت به وضعیت فعلی و عملکرد سوددهی شرکت می‌دهد و می‌تواند سهام ارزنده بازار را نشان دهد. در این مطلب به بررسی بیشتر جریان نقدی آزاد می‌پردازیم.

جریان وجوه آزاد نقد

جریان نقدی آزاد یا Free Cash Flow (FCF)، جریان نقد در اختیار شرکت پس از خروج وجه نقد و برای پوشش عملیات جاری و حفظ دارایی‌های شرکت است. جریان نقدی آزاد هزینه‌های غیر نقدی مانند استهلاک دارایی‌ها و تجهیزات را از صورت سود و زیان حذف می‌کند. جریان نقدی آزاد این فرصت را به مدیران یک شرکت می‌دهد که به دنبال فرصت‌های افزایش بازدهی باشند و برنامه‌های توسعه محصول، گسترش کسب‌وکار، پرداخت سودهای نقدی و کاهش بدهی‌ها را به سرانجام برسانند.

جریان نقدی آزاد از دو بخش جریان نقدی ورودی و جریان نقدی خروجی تشکیل شده است.

جریان نقدی ورودی

این جریان همه وجوه نقدی است که به شرکت وارد می‌شود. این وجه نقد از طریق فروش محصول تولیدی، فروش دارایی و سود سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود.

جریان نقدی خروجی

این جریان نیز وجوه نقدی است که از شرکت خارج می‌شود؛ مانند وجه نقد لازم برای خرید مواد اولیه و تجهیزات، حقوق کارکنان، هزینه‌های عملیاتی و بهره وام.

براساس توضیحات داده شده، جریان نقدی آزاد براساس فرمول زیر قابل محاسبه است:

جریان نقدی خروجی -جریان نقدی ورودی= جریان نقدی آزاد

لازم به ذکر است که، جریان نقدی آزاد با سود خالص یا عایدی شرکت تفاوت دارد. همان‌طور که اشاره کردیم، در جریان نقدی آزاد دریافت‌ها و پرداخت‌های غیرنقدی لحاظ نمی‌شود. این تفاوت را می‌توان در مبادلات کالایی مشاهده کرد. به عنوان مثال در تاخت یک واحد مسکونی 1 میلیارد تومانی با 1000 متر زمین 2 میلیارد تومانی، شخص می‌تواند سود به دست آورد اما جریان نقدی آزادی ایجاد نشده است. یا برای نمونه فردی در ازای دریافت خدمت به شخص دیگر، خدمتی را دریافت نماید. در این حالت نیز بازدهی کسب می‌شود اما جریان نقدی آزادی ایجاد نشده است.

نحوه محاسبه جریان آزاد نقدی

برای محاسبه جریان آزاد نقدی روش‌های مختلفی وجود دارد. یکی از روش‌های محاسبه جریان وجوه نقد آزاد به صورت زیر است که از صورتحساب جریان وجوه نقد و صورت سود و زیان می‌توان استفاده کرد:

جریان وجوه نقد آزاد = جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی + هزینه بهره سپر مالیاتی برای هزینه بهره هزینه سرمایه‌ای

در صورتی که از صورت‌های مالی دیگر مانند ترازنامه و صورتحساب سود و زیان استفاده کنیم، جریان وجوه نقد آزاد به صورت زیر خواهد بود:

جریان وجوه نقد آزاد = سود قبل از بهره و مالیات × (1 – نرخ مالیات) + هزینه‌های غیرنقدی (کاهش ارزش، استهلاک و …) – تغییر در (دارایی‌های جاری – بدهی‌های جاری) – هزینه سرمایه‌ای

روش دیگر محاسبه جریان وجوه نقد آزاد با کمک صورتحساب سود و زیان، ترازنامه و صورتحساب جریان وجوه نقد به شکل زیر است:

جریان وجوه نقد آزاد = درآمد خالص + هزینه بهره – سپر مالیاتی برای هزینه بهره + هزینه‌های غیرعملیاتی (کاهش ارزش، استهلاک و … ) – تغییر در (دارایی‌های جاری – بدهی‌های جاری) – هزینه سرمایه‌ای

انواع جریان نقدی

جریان نقدی آزاد می‌تواند به انواع مختلفی تقسیم شود. به طور کلی 3 نوع جریان نقدی آزاد وجود دارد:

1- جریان نقدی آزاد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی

جریان نقد آزاد عملیاتی، وجوه نقدی است که در اثر عملیات شرکت ایجاد می‌شود که با کسر هزینه‌های عملیاتی از درآمدها به دست می‌آید. این جریان نسبت به سود خالص، معیار بهتری برای بررسی عملکرد شرکت است. زیرا امکان دارد که شرکت توان پرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشد بنابراین جریان نقدی آزاد منفی خواهد داشت؛ اما دارای سود خالص مثبت در گزارش صورت سود و زیان باشد. پس می‌توان گفت جریان نقدی عملیاتی معیاری برای کنترل کیفیت سود شرکت‌ها است.

در مورد جریان نقدی آزاد از فعالیت‌های عملیاتی می‌توان به فروش محصولات تولیدی یا ارائه خدمات توسط شرکت‌ها اشاره کرد.

در قسمت نحوه محاسبه جریان نقد آزاد می‌توانید محاسبه جریان وجوه نقد عملیاتی را مشاهده کنید.

2- جریان نقدی آزاد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

جریان نقدی آزاد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شامل فعالیت‌هایی می‌شود که شرکت از سرمایه‌گذاری خود به دست می‌آورد. برای مثال زمانی که شرکت بخشی از وجوه نقد خود را در سپرده‌های بانکی یا سهام شرکت‌ها و بورس سرمایه‌گذاری می‌کند و سود به دست می‌آورد.

3- جریان نقدی آزاد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی

جریان نقدی آزاد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی نیز وجوه کسب شده از فعالیت‌هایی مانند دریافت وام، انتشار اوراق و … است.

جریان وجوه آزاد نقد در تحلیل بنیادی و ارزیابی شرکت‌ها

از جریان نقدی آزاد می‌توان برای درک تغییرات در سرمایه در گردش شرکت استفاده کرد؛ بنابراین این معیار، ارزش و سلامت یک شرکت را نشان می‌دهد و می‌تواند به عنوان یکی از عوامل مهم در تجزیه‌وتحلیل بنیادی یک شرکت به حساب آید. به انواع جریان وجوه نقد عبارت ساده‌تر، جریان نقدی آزاد نشان می‌دهد شرکت پس از کسر هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، چه میزان وجه نقد مازاد دارد. در صورتی که شرکتی دارای جریان نقدی آزاد منفی باشد بدین معنی است که برای پوشش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود، درآمد و وجه نقد کافی ندارد.

موضوع مهمی که در تحلیل بنیادی باید در نظر گرفته شود این است که چند درصد از جریان نقدی آزاد یک شرکت از فعالیت‌های عملیاتی آن به دست آمده است. سهامداران و سرمایه‌گذاران با در نظر گرفتن این موضوع می‌توانند درباره آینده سهام شرکت و احتمال سوددهی آن پیش‌بینی داشته باشند.

تحقیقات نشان می‌دهد که در مورد سهام شرکت‌هایی که قیمت آن‌ها تابع عوامل بنیادی است و شرکت‌های بزرگی هستند، رشد در جریان نقدی آزاد با رشد در قیمت سهام آن‌ها رابطه معناداری خواهد داشت.

جریان نقدی آزاد هر سهم

جریان نقدی آزاد هر سهم از تقسیم جریان نقدی آزاد محاسبه شده بر تعداد سهام منتشره شرکت به دست می‌آید و نشان‌دهنده توانایی شرکت برای پرداخت بدهی‌ها، سودهای نقدی، بازخرید سهام و … است. این معیار می‌تواند در پیش‌بینی قیمت آتی سهم نیز استفاده شود.

برای مثال در صورتی که جریان نقد آزاد شرکتی در حال بیشتر شدن باشد ولی قیمت سهام آن پایین باشد، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سود خالص و ارزش سهام این شرکت در آینده افزایش خواهد یافت.

بازده جریان نقدی آزاد

یکی دیگر از روش‌های یافتن ارزش ذاتی سهام، استفاده از بازده جریان نقدی آزاد است. بازده جریان نقدی را می‌توان با نسبت p/e مقایسه کرده و نتیجه بهتری برای بررسی عملکرد شرکت به دست آورد. برای محاسبه بازده جریان نقدی آزاد می‌توان از ارزش بازار یا ارزش اقتصادی استفاده کرد.

معمول‌ترین راه برای محاسبه بازده جریان نقدی آزاد استفاده از ارزش بازار به‌عنوان شاخص سهام است. ارزش بازار شرکت معادل نسبت p/e است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نسبت p/e می‌توانید به مطلب «نسبت P/E چیست؟» مراجعه کنید.

نحوه محاسبه بازده جریان نقدی آزاد با استفاده از ارزش بازار به صورت زیر است:

همان‌طور که گفته شد استفاده از ارزش اقتصادی، روش دیگری برای محاسبه‌ی بازده جریان نقدی آزاد به‌عنوان شاخصی از سهام است. ارزش اقتصادی، شرکت‌های مختلف را در صنایع و حوزه‌های متفاوتی در نظر می‌گیرد.

برای بسیاری از افراد، ارزش اقتصادی پارامتر قابل‌اعتمادتری از ارزش یک شرکت است زیرا، شامل وام، ارزش و یا سهم پیشنهادی و سودهای جزئی است اما شامل نقدینگی و معادل‌های نقدینگی نمی‌شود.

کلام آخر

جریان نقدی آزاد یکی از معیارهایی است که تحلیلگران و اقتصاددانان برای بررسی عملکرد و پیش‌بینی بازدهی یک شرکت استفاده می‌کنند. بااین‌حال در نظر گرفتن این معیار به‌تنهایی همانند سایر معیارها کافی نیست و برای تجزیه‌وتحلیل نیاز است تا معیارها و عوامل مختلفی در کنار هم بررسی شود. جریان آزاد نقدی، تغییرات در سرمایه در گردش و هزینه سرمایه‌ای درآمد خالص را تعیین کرده و توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌ها و سود نقدی سهامداران را نشان می‌دهد. بااین‌حال برای دستیابی به نتیجه بهتر باید دوره زمانی مورد بررسی را بلندمدت و چندین ساله در نظر گرفت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.