فیلتر پول هوشمند در بورس


پکیج فیلترهای شناسایی جریان نقدینگی بازار

احتمالا بارها این جمله را شنیده‌اید که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در شرایط حال حاضر بورس، کاربردی ندارد و به کرات شاهد آن بودیم که تمام سقف‌ها و اهدافی که تحلیلگران برجسته تکنیکال و بنیادی وعده داده بودند به راحتی شکسته شد و شاخص بورس سهام تهران به نقاط غیر قابل تصوری رسید.

طبق آمار، شاید اصلی‌ترین دلیل رشد شاخص بورس، تغییر مسیر نقدینگی از سایر بازارها به سمت بورس باشد؛ با این اوصاف رصد جریان نقدینگی و همراهی آن می‌تواند اهمیت بسیار بالایی داشته باشد.

پکیج فیلترهای شناسایی جریان نقدینگی آسان بورس

این پکیج شامل مجموعه‌ای از فیلترهاست که توسط تحلیلگران آسان بورس و مطابق با ویژگیهای بورس سهام تهران طراحی و آماده سازی شده است. فیلترهای موجود در این پکیج، به شما کمک می‌کنند تا با روشهای مختلفی، جریان نقدینگی و غول بزرگ سرمایه را مسیریابی کنید و نمادهایی که ارزش تحلیل و بررسی فیلتر پول هوشمند در بورس بیشتری دارند را شناسایی کنید.

ویژگی‌ها

دقت بالای خروجی فیلترها

کلیه فیلترها توسط تیمی مجرب و با دقت بسیار بالایی طراحی شده‌اند تا خروجی بدست آمده کیفیت قابل قبولی داشته باشد.

بدون نیاز به دانش فیلترنویسی

با استفاده از این پکیج به مجموعه‌ای از فیلترهای پر کاربرد جریان نقدینگی دسترسی خواهید داشت و دیگر نیازی به یادگیری فیلترنویسی و طراحی فیلترهایی با این موضوع نخواهید داشت.

صرفه جویی در زمان

با استفاده از این پکیج به بیش از 30 فیلتر پرکاربرد دسترسی خواهید داشت و دیگر نیازی نیست که وقت خود را صرف طراحی فیلترهای مختلف کنید.

به‌روزرسانی دوره‌ای

فیلترهای موجود در این پکیج به صورت دوره‌ای بررسی و با توجه به شرایط بازار بهینه می‌شوند تا خروجی دریافتی با توجه به تغییر شرایط بازار، کیفیت مناسبی داشته باشد.
همچنین در آینده نیز فیلترهای جدیدی به این پکیج افزوده خواهد شد.

پشتیبانی آنلاین

این پکیج دارای پشتیبانی آنلاین می‌باشد و تیم آسان بورس آماده رسیدگی به مشکلات و پاسخگویی به کلیه سوالات شما در زمان استفاده از پکیج هستند.

فیلتر پول هوشمند شنبه؛ بزرگترین ورود خروج پول در نمادهای بورسی

بازار؛ گروه بورس: امروز نیز پول های بزرگ در برخی از سهم های بورسی تزریق یا خارج شد، برای شناسایی این نمادهای بورسی، بازار روزانه گزارشی در این باره تهیه می کند.

معاملات بزرگ امروز
بیشترین برآیند خروج پول های بزرگ در هر سهم

۱. کرمان (آخرین معامله ۱.۱۹- فیلتر پول هوشمند در بورس %)
خروج
- حجم: ۱۳.۶ M سهم
- ارزش: ۷۷ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۹۷۰ کد
ورود
- حجم: ۲.۶ M سهم
- ارزش: ۱۴.۲ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۱۲۸ کد
برآیند معاملات بزرگ: منفی ۶۲.۸- میلیارد تومان

۲. وبملت (صف فروش ۱.۹۴- %)
خروج
- حجم: ۴۳ M سهم
- ارزش: ۱۵.۱ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۹۴ %
- تعداد فروشنده: ۱۱۷ کد
ورود
- حجم: ۰ سهم
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۰ کد
برآیند معاملات بزرگ: منفی ۱۵.۱- میلیارد تومان

۳. شستا (صف فروش ۱.۹۹- %)
خروج
- حجم: ۹.۲ M سهم
- ارزش: ۱۶.۶ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۶۸ %
- تعداد فروشنده: ۱۶۶ کد
ورود
- حجم: ۱.۱ M سهم
- ارزش: ۲ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۲۸ کد
برآیند معاملات بزرگ: منفی ۱۴.۶- میلیارد تومان

۴. وپارس (صف فروش ۱.۸۶- %)
خروج
- حجم: ۴۵.۷ M سهم
- ارزش: ۱۴.۴ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۱۰۰ %
- تعداد فروشنده: ۹۸ کد
ورود
- حجم: ۰ سهم
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۰ کد
برآیند معاملات بزرگ: منفی ۱۴.۴- میلیارد تومان

۵. غصینو (صف فروش ۱.۹۹- %)
خروج
- حجم: ۲ M سهم
- ارزش: ۱۳.۶ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۹۷ %
- تعداد فروشنده: ۶۱ کد
ورود
- حجم: ۰ سهم
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۰ کد
برآیند معاملات بزرگ: منفی ۱۳.۶- میلیارد تومان

۶. سمگا (صف فروش ۱.۹۹- %)
خروج
- حجم: ۴.۲ M سهم
- ارزش: ۱۱ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۹۸ %
- تعداد فروشنده: ۴۴ کد
ورود
- حجم: ۰ سهم
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۰ کد
برآیند معاملات بزرگ: منفی ۱۱- میلیارد تومان

۷. وپاسار (آخرین معامله ۱.۶۸- %)
خروج
- حجم: ۸.۸ M سهم
- ارزش: ۱۰.۳ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۸۶ %
- تعداد فروشنده: ۸۸ کد
ورود
- حجم: ۱.۲ M سهم
- ارزش: ۱.۴ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۴۰ %
- تعداد خریدار: ۲۲ کد
برآیند معاملات بزرگ: منفی ۸.۹- میلیارد تومان

۸.وملل (صف فروش ۱.۹۹- %)
خروج
- حجم: ۵.۸ M سهم
- ارزش: ۷.۷ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۹۸ %
- تعداد فروشنده: ۳۹ کد
ورود
- حجم: ۰ سهم
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۰ کد
برآیند معاملات بزرگ: منفی ۷.۷- میلیارد تومان

۹. بپاس (صف فروش ۱.۹۹- %)
خروج
- حجم: ۹۷۱ هزار سهم
- ارزش: ۷.فیلتر پول هوشمند در بورس ۱ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۳۰ %
- تعداد فروشنده: ۲۴ کد
ورود
- حجم: ۰ سهم
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۰ کد
برآیند معاملات بزرگ: منفی ۷.۱- میلیارد تومان

۱۰. خفولا (صف خرید +۲.۹۹ %)
خروج
- حجم: ۲ M سهم
- ارزش: ۹ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۵۵ کد
ورود
- حجم: ۵۵۴ هزار سهم
- ارزش: ۲.۴ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۱۸ %
- تعداد خریدار: ۲۴ کد
برآیند معاملات بزرگ: منفی ۶.۶- میلیارد تومان

معاملات بزرگ امروز
بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ در هر سهم

۱. برکت (صف خرید +۵.۹۷ %)
ورود
- حجم: ۱۴.۱ M سهم
- ارزش: ۴۲.۴ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۳۹ %
- تعداد خریدار: ۳۸۹ کد
خروج
- حجم: ۰ سهم
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۰ کد
برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۴۲.۴ میلیارد تومان

۲. کزغال (آخرین معامله ۱.۵- %)
ورود
- حجم: ۱۱.۷ M سهم
- ارزش: ۳۷.۴ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۳۱۹ کد
خروج
- حجم: ۱۰۴ هزار سهم
- ارزش: ۰.۳ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۴ کد
برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۳۷.۱ میلیارد تومان

۳. رافزا (آخرین معامله +۷۳.۸۴ %)
ورود
- حجم: ۳.۵ M سهم
- ارزش: ۱۵.۹ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۳ %
- تعداد خریدار: ۱۹۶ کد
خروج
- حجم: ۰ سهم
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۰ کد
برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۱۵.۹ میلیارد تومان

۴. شبندر (آخرین معامله ۰.۵۲- %)
ورود
- حجم: ۱۲ M سهم
- ارزش: ۲۹.۳ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۰ %
- تعداد خریدار: ۲۹۲ کد
خروج
- حجم: ۵.۹ M سهم
- ارزش: ۱۴.۱ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۵۴ %
- تعداد فروشنده: ۹۱ کد
برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۱۵.۲ میلیارد تومان

۵. شسپا (صف خرید +۵.۹۸ %)
ورود
- حجم: ۵.۸ M سهم
- ارزش: ۹.۲ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۷۵ %
- تعداد خریدار: ۷۴ کد
خروج
- حجم: ۵۷۱ هزار سهم
- ارزش: ۰.۹ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۲ کد
برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۸.۳ میلیارد تومان

۶. بپیوند (صف خرید +۵.۹۹ %)
ورود
- حجم: ۲.۴ M سهم
- ارزش: ۳.۷ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۱۹ %
- تعداد خریدار: ۵۱ کد
خروج
- حجم: ۰ فیلتر پول هوشمند در بورس سهم
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۰ کد
برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۳.۷ میلیارد تومان

۷. فولاژ (صف خرید +۵.۹۷ %)

ورود
- حجم: ۳ M سهم
- ارزش: ۵.۴ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۳ %
- تعداد خریدار: ۵۶ کد
خروج
- حجم: ۱ M سهم
- ارزش: ۱.۹ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۱۲ کد
برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۳.۵ میلیارد تومان

۸. ونیرو (صف خرید +۵.۶۸ %)
ورود
- حجم: ۲۲.۴ M سهم
- ارزش: ۶.۲ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۲۹ %
- تعداد خریدار: فیلتر پول هوشمند در بورس ۶۲ کد
خروج
- حجم: ۱۰.۵ M سهم
- ارزش: ۲.۹ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۴ %
- تعداد فروشنده: ۲۶ کد
برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۳.۳ میلیارد تومان

۹. ثامید (صف خرید +۵.۸ %)
ورود
- حجم: ۱۸.۶ M سهم
- ارزش: ۳ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۴ %
- تعداد خریدار: ۲۸ کد
خروج
- حجم: ۰ سهم
- ارزش: ۰ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۰ کد
برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۳ میلیارد تومان

۱۰.لخانه (صف خرید +۵ %)
ورود
- حجم: ۱.۲ M سهم
- ارزش: ۳.۴ میلیارد تومان
- حقوقی به حقیقی: ۲۲ %
- تعداد خریدار: ۲۲ کد
خروج
- حجم: ۱۳۱ هزار سهم
- ارزش: ۰.۴ میلیارد تومان
- حقیقی به حقوقی: ۰ %
- تعداد فروشنده: ۶ کد
برآیند معاملات بزرگ: مثبت +۳ میلیارد تومان

آشنایی با فیلتر پول هوشمند

معامله‌گران در بازار بورس با استفاده از روش‌های متفاوت، در تلاش‌اند تا بهترین زمان ورود و خروج در سهم های بورسی را تشخیص دهند، یکی از این روش‌ها شناسایی ورود و خروج پول هوشمند در سهم‌های بورسی است. با آگاهی از این موضوع، می‌توانید به راحتی سود‌های قابل توجه‌ای را در این بستر سرمایه‌گذاری به دست بیاورید. تشخیص ورود و خروج پول هوشمند با استفاده از مولفه‌های مختلف امکان‌پذیر است که در این مقاله قصد داریم به این موراد اشاره کنیم، با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

پول هوشمند چیست؟

رخدادهای متعددی باعث تغییر جهت روند سهم در بازار بورس می‌شود. معامله‌گران با شناسایی این موراد می‌توانند زمان مناسبی را برای سرمایه‌گذاری تشخیص دهند. پول هوشمند یکی از همین رخدادهای بزرگ سرمایه‌گذاری است که ورود و خروج آن در سهم‌های بورسی باعث تغییر جهت روند سهم در بازار می‌شود. سرمایه‌گذاران اصلی و بزرگ بازار بورس با تشخیص سهم‌های ارزشمند که قابلیت رشد و حمایت دارند، سرمایه کلانی را در سهم تزریق می‌کنند که در مدت زمان کوتاه باعث رشد سهم در بازار می‌شود. این فرایند در نهایت باعث جلب توجه سرمایه‌گذاران خرد شده و تمام این افراد تلاش می‌کنند که سهام مورد نظر را خریدای کنند. با خرید این سهام در بازار بورس، درنهایت سودهای خوبی به دست می‌آورند اما شرط حفظ سود در این موقعیت، تشخیص خروج پول هوشمند است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

image b17d47633b7d4b6407ace0f9e260b5b37c547f35

ورود و خروج پول هوشمند به سهم چگونه است؟

همان‌طور که اشاره کردیم، سرمایه‌گذاران بزرگ و اصلی بازار، از سهم‌های ارزشمندی که در کف قیمتی قرار دارند، حمایت می‌کنند. این فرایند در بازار بورس با نام تزریق پول هوشمند شناخته می‌شود. با این کار توجه سرمایه‌گذاران خرد جلب می‌شود و پول خود را در این سهم‌ها تزریق می‌کنند. با ادامه دادن همین روند در بازار، سهم رشد چشم‌گیری داشته و سود زیادی عاید سرمایه‌گذاران خواهد شد. بعد از این که سرمایه‌گذاران اصلی سود کلانی به دست آورند، به همان سرعتی که پول هوشمند را وارد سهم کردند، به همان سرعت این سرمایه را از سهم خارج می‌کنند.

در این وضعیت بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد فکر می‌کنند که سهم در حال اصلاح است و از آن خارج نمی‌شودند که در نهایت بخش زیادی از سرمایه آن‌ها در این برهه زمانی با زیان مواجه خواهد شد. شانس خروج از سهم برای سرمایه‌گذاران خرد در این وضعیت بسیار کم است. با توجه به این شرایط می‌توانیم به اهمیت تشخیص خروج پول هوشمند در بازار بورس پی ببریم.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

در حال حاضر سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از ابزراها یا مولفه‌های مختلف، ورود و خروج پول هوشمند را در بازار بورس تشخیص دهند. برخی از این موراد عبارت‌اند از:

حجم معاملات: حجم معاملات به زبان ساده همان تعداد سهامی است که در یک روز معاملاتی، خرید و فروش شده است. با بررسی بازار و تسلط به تکنیک تابلوخوانی، می‌توانید به راحتی حجم معاملات تمام سهم‌های بورسی را بررسی کنید. سهم‌های بورسی به صورت میانگین حجم معاملات مشخصی دارند. اگر در آخرین بررسی‌های خود متوجه رشد شتابی حجم معاملات در روند خرید و فروش سهم شدید، نشان‌دهنده ورود پول هوشمند در سهم است.

ارزش قیمت سهم: روش بعدی، ارزیابی و تشخیص ارزش قیمت سهام در بازار است. بر اساس عرضه و تقاضا در بازار بورس، ارزش قیمت سهم‌ مشخص می‌شود. اگر ارزش قیمت یک سهم به صورت شتابی رشد کرد و متوجه این اتفاق شدید، می‌تواند نشان‌دهنده ورود پول هوشمند در سهام مورد نظر باشد.

استفاده از فیلتر ورود خروج نقدینگی در سهم

فیلتر نویسی یکی از بهترین تکنیک‌های مورد استفاده در بازار بورس است که تحلیل‌گران با استفاده از آن می‌توانند مشخصات مختلف سهم‌های بورسی را به صورت لحضه‌ای مشاهده و بررسی کنند. در حال حاضر فیلترهای بسیار زیادی در بازار بورس وجود دارد که بعضی از آن‌ها با عنوان فیلتر طلایی نام برده می‌شوند. «فیلتر پول هوشمند» یکی از همین فیلترهای طلایی در بازار بورس است. برای استفاده از این فیلتر، باید از طریق سایت tse اقدام کنید. با وارد کردن این فیلتر در این سامانه، می‌توانید سهم‌های ارزشمندی که شانس ورود پول هوشمند در آن‌ها زیاد است را به صورت لحظه‌ای بررسی کنید. فیلتر ورود پول هوشمند در بازار بورس عبارت است از:

نکته مهم: مشاهده این سهم‌ها به تنهایی به معنی دریافت سیگنال خرید نیست و پیشنهاد می‌کنیم به صورت هم‌زمان از ابزارهای متنوع برای تایید اعتبار تشخیص خود استفاده کنید.

کلام آخر

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند در سهم‌های بورسی یکی از بهترین موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس است. سرمایه‌گذاران اصلی و بزرگ بازار با شناسایی سهم‌های ارزشمند که در کف قیمتی قرار دارند، از آن سهم حمایت می‌کنند و باعث رشد قیمتی سهم در بازار می‌شوند. در ادامه توجه سرمایه‌گذاران خرد جلب شده و سعی می‌کنند که پول‌های خود را در این سهم‌ها تزریق کنند. سرمایه‌گذاران با شناسایی این موقعیت سود‌های خوبی را در افق زمانی کوتاه‌مدت به دست می‌آورند. یکی از نکات مهم در این فرایند، تشخیص خروج پول هوشمند است چون سرمایه‌گذاران اصلی، بعد از کسب سود ایده‌آل پول‌های خود را از سهم خارج کرده و در صورت عدم آگاهی از این مورد، ممکن است سرمایه‌‌تان با ضرر و زیان سنگین مواجه شود.

حتما عضو کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام فصل وردپرس باشید! ما در تلگرام و اینستاگرام مطالب متفاوت تری داریم که در سایت نیست!

فیلتر پول هوشمند در بورس

پول هوشمند یک پول باقدرت است. این پول در اختیار سرمایه‌گذاران عمده‌ای قرار دارد که می‌توانند پیش از دیگران حرکت سرمایه‌ها را شناسایی، پیش‌بینی یا حتی ایجاد کنند.

حجم مشکوک معاملات

حجم مشکوک زمانی اتفاق می افتد که در یک نماد به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم که معمولا نشانه ای از تغییر در روند یک نماد یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی آن می باشد.

عملکرد سهام داران عمده

اصولا بازار به عملکرد سهام داران عمده یک سهم واکنش نشان می دهد. این سهام داران در مواقعی تعداد سهام خود در یک نماد را افزایش یا کاهش می دهند. تشخیص به موقع این موضوع در بازار برای فعالین بازار سرمایه بسیار مهم است.

روند معاملات روزانه سهم

اطلاعات صفهای خرید و فروش، روند قیمت و حجم معاملات ، تعداد و قدرت خریداران و فروشندگان ، عملکرد حقیقی ها و حقوقی ها، میزان ورود و خروج پول حقیقی به سهم از پارامترهای مهم در انتخاب سهم و تابلو خوانی بشمار می روند.

سابقه عملکرد سهم در گذشته

مطالعه رفتار سهم در روزهای گذشته از نظر قیمت ، حجم معاملات و بازدهی در فواصل زمانی مختلف به شما کمک می کند تا با اطمینان بیشتری حرکت آینده سهم را پیش بینی نمایید.

الگوهای تکنیکال مهم

در مبحث تحلیل تکنیکال پارامترها ، اندیکاتورهای پایه ای وجود دارد که فعالین بازار چه با استراتژی کوتاه مدت و چه بلند مدت، قبل از ورود و خروج به سهم آنها را در نظر می گیرند، بطور مثال سطوح فیبو ، RSI ، MFI ، تقاطع میانگین های متحرک و .

دیده بان شاهین همه موارد بالا را به همراه دهها پارامتر دیگر همزمان و بصورت لحظه ای ، بر روی تمام بازار و در یک صفحه در معرض دید شما قرار می دهد!

 • فیلترهای کاربردی: پول هوشمند، حجم مشکوک ، تغییر سهامداران ، کف قیمتی ، رنج مثبت ، مستعد رشد، احتمال اصلاح ، الگوی تیک ، ورود پول حقیقی و .
 • فیلترهای عمومی: ترین های بازار از نظر حجم و عرضه و تقاضا
 • قیمت : تعیین انواع پارامترها برروی قیمت پایانی و آخرین قیمت
 • حجم معاملات و جریان پول: ساخت فیلتر بر اساس قدرت خریدار به فروشنده ، حجم به حجم مبنا ، حجم به میانگین حجم ماه ، حجم به میانگین n روزه، میزان ورود پول به سهم و .
 • فیلترهای تکنیکال : تقاطع میانگین متحرک (10و30)، کندل چکش صعودی ، کندل های پوششی و .
 • فیلترهای بنیادی :‌اندازه شرکت ، گروه صنعت ، EPS و P/E
 • فیلترهای بازدهی :بر اساس بازدهی سهم در گذشته
 • و .

در هر لیستی از نمادها، بصورت خودکار و بر اساس الگوریتمهای تعریف شده در دیده بان شاهین ، هشدار هایی بصورت آیکون گرافیکی کنار نماد به شما نمایش داده میشود. برخی ازین هشدارها عبارتند از:

 • ورود پول حقیقی
 • ورود پول هوشمند
 • افزایش قدرت خریدار به فروشنده
 • حجم مشکوک
 • افزایش حجم معاملات نسبت به 10 روز یا 40 روز گذشته
 • تغییر در سهام داران عمده‌
 • کد به کد حقوقی به حقیقی
 • رنج کشی در سهام‌
 • ورود پولهای درشت‌
 • الگوهای کندلی مهم مانند: الگوی تیک صعودی ، چکش صعودی ، پوششی صعودی و نزولی‌
 • کف قیمتی سهام
 • احتمال باز شدن صف خرید یا فروش
 • مستعد رشد یا اصلاح
 • و .

کافی ست موس را بر روی هر یک نگه دارید تا توضیحات کامل و اعداد و ارقام نیز در آن مورد بخصوص به شما نمایش داده شود.

 • تعداد، حجم و قیمت سه ردیف اول عرضه و تقاضا
 • تعداد خریداران حقیقی و حقوقی و درصد از کل معاملات
 • میزان ورود یا خروج پول حقیقی به نماد
 • سرانه خرید و فروش حقیقی
 • قدرت خریدار به فروشنده
 • ارزش صف خرید یا فروش‌

 • حجم امروز به حجم مبنا (درصدی و گرافیکی)
 • حجم امروز به میانگین حجم ماه(درصدی و گرافیکی)
 • حجم امروز، میانگین حجم ماه ، سه ماه و سال
 • حجم امروز به میانگین 10 روزه
 • حجم مبنا

دیده بان شاهین برای هر نماد گزارشی از وضعیت اندیکاتورهای مهم به شما ارائه میدهد. علاوه بر مشاهده مقادیر تعدادی از این اندیکاتورهای پرکاربرد، جمع بندی از حدود 30 اندیکاتور و سیگنال خرید، فروش و یاخنثی را در قالب گرافیکی خواهید دید که میتواند تاییدیه ای سریع برای ورود و یا خروج به سهم از نظر تکنیکال باشد.

این اندیکاتورها عبارتند از: RSI(14)، MFI(14) ، CCI(14) ، WR(14) ،میانگین های متحرک ساده و نمایی 5،10،30،50 و 100 روزه (SMA,EMA) ، MACD Value،MACD Signal , ADX(14) , RV(90) , ایچیموکو(9،26،52،26) ، باندهای بولینگر(20)و .

لیست جامع فیلتر بورس 100% رایگان! | دانلود بهترین فیلتر برای خرید سهام

بهترین فیلتر برای خرید سهام

بهترین فیلتر بورس چیست؟ مجموعه‌ای از ابزارها است که به سرمایه­‌گذاران اجازه می‌دهد تا سهام بی­شماری را با استفاده از فیلتر سهام شارپی رایگان و با توجه به معیارهای سرمایه ­گذار مرتب کرده و نشان دهد. نمایشگرهای سهام به طور معمول در سیستم عامل­‌های معاملات کارگزاری معمولاً به صورت رایگان در دسترس هستند.

بهترین فیلتر بورس باعث می‌شود سرمایه­ گذاران با علم بیشتر و متمرکزتر نظاره­ گر سهام باشند و تصمیمات سودمندی بگیرند و با توجه به نیاز خود، این فیلترها را که به صورت کدنویسی است تعیین کنند. اما برای استفاده از این کدها نیاز به آموزش بورس خواهید داشت تا بتوانید به درستی از آنها استفاده نمایید.

کاربران با انتخاب برخی از پارامترهای سرمایه گذاری شروع می کنند. به‌عنوان مثال یک سرمایه­‌گذار اساسی ممکن است بیشتر به سرمایه بازار، توصیه‌های تحلیل­گر، EPS، جریان وجه نقد عملیاتی، بازده سرمایه چند­ساله، بازده سود سهام و مواردی از این دست علاقه­‌مند باشد.

یک معامله­‌گر فنی علاقه بیشتری به جابجایی سطح / متقاطع متوسط، سطح RSI، قرائت ADX و الگوهای نمودار و غیره دارد. هرچه کاربر معیارهای بیشتری فیلتر پول هوشمند در بورس اضافه کند مجموعه اوراق بهادار در لیست کمتر می‌شود.

نحوه استفاده از فیلتر در بورس

نحوه استفاده از فیلتر در بورس

اگر وارد بازار سرمایه شده‌اید و کد بورسی خود را اخذ کرده‌اید، می‌توانید بعد از آموزش دیدن وارد سایت «tsetmc» ­‌شوید، گزینه دیده­‌بان را کلیک کرده تا بخش­‌های مختلف بازار را ببینید. پس از دیدن سهم‌­ها و نماد­های بازار می‌توانید برای دیدن هر سهم تک­ به­ تک وارد آن سهم شده تا جزئیات آن را مشاهده نمایید.

در این زمان روی شکل مربعی که در وسط مربع قرمز وجود دارد کلیک می­‌کنید تا نام فیلتر و کد مربوط به آن را در کادر یادداشت و ثبت کنید. با کلیک کردن فیلتر مورد نظر شما روی بازار اعمال می­‌شود و سهام با توجه به فیلتر بورس ( فیلتر های بورسی ) مد­نظر، ظاهر می­‌شوند.

اگر قصد سود کوتاه­ مدت را داشته باشید به احتمال زیاد به سمت فیلترهای کاربردی بورس مانند بهترین فیلترهای نوسان گیری بورس جذب خواهید شد. اما اگر قصد یک سرمایه­‌گذاری بلند­مدت را دارید بسیاری از داده‌های اساسی (که بعضاً داده‌­های فنی نیز نامیده می‌شوند) مانند EPS، حجم متوسط ​​روزانه، سرمایه بازار و موارد مشابه پیدا خواهید کرد.

فیلتر بورس به صورت قطعه کد و یا به شکل نرم افزار فیلتر نویسی بورس موجود است. می‌توان با جستجوی «دانلود فیلترهای کاربردی بورس» یا «دانلود فیلتر بورس» آن­ها را جهت استفاده دانلود و یا کپی کرد.

در ادامه این مقاله دکتر ویز قصد داریم چندین فیلتر بورس از جمله بهترین فیلترهای بورس، پرکاربردترین فیلتر بورس، فیلترهای حرفه­‌ای و غیره را که از ابزارهای قدرتمند و مهم در بازار بورس جهت کسب سود هستند به شما معرفی کنیم.

انواع فیلتر بورس

فیلتر بورسی صف فروش

این فیلتر از بهترین فیلترهای نوسان گیری بورس است. با استفاده از کشف سهام در صف فروش می­‌تواند سود روزانه خوبی به سرمایه‌گذار بدهد.

انواع فیلتر بورس

فیلتر سیگنال فروش

فیلتر سیگنال فروش از پرکاربردترین فیلتر بورس است که مربوط به سهم­‌های منفی و یا در صف فروش است.

فیلتر ورود پول حقیقی

این فیلتر از فیلترهای حرفه ای بورس است که نشان­‌دهنده شروع حرکت مثبت در روند بازار است.

(ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI

فیلتر خروج پول حقیقی

این فیلتر نیز از فیلترهای حرفه ای بورس است که نشان­‌دهنده شروع حرکت منفی در روند بازار است.

فیلتر الگوی ساعت یک فیلتر بورس مهم دیگر

همان­‌طور که می‌دانید قیمت پایانی هر سهم، میانگین قیمت کل معاملات آن در طول روز است. وقتی میانگین پایین‌تر از قیمت آخرین معامله باشد نشان‌دهنده قیمت پایین سهم در معامله بوده است و تحت شرایطی قیمت آن در انتهای بازار افزایش یافته است. به این حالت الگوی ساعت گفته می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.