تعریف نقد شوندگی


تعریف نقد شوندگی

نتایج جستجو برای: ریسک نقدشوندگی

تعداد نتایج: 12436 فیلتر نتایج به سال:

ریسک نقدشوندگی سهام و کیفیت سود

براساس تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف، کیفیت اطلاعات ارایه شده توسط سیستم حسابداری میتواند بر ریسک نقدشوندگی سهام تاثیر بگذارد. معمولا هرچه کیفیت اطلاعات ارایه شده بالاتر باشد، ریسک نقدشوندگی کاهش می یابد. پژوهش حاضر به تبیین رابطه کیفیت سود با ریسک نقدشوندگی سهام شرکتها میپردازد. معیارهای کیفیت سود انتخابی شامل مربوط بودن، قبلیت اتکا، پایداری و هموار بودن سود حسابداری میباشند. محدوده زما.

رابطه کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی

این تحقیق به بررسی رابطه میان کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی می پردازد. کیفیت سود با استفاده از سه معیار، پایداری سود، ارتباط با ارزش و کیفیت اقلام تعهدی اندازه گیری شده است. ریسک نقدشوندگی نیز بصورت حساسیت بازده سهام نسبت به تغییرات غیرمنتظره در نقدشوندگی بازار تعریف می شود که در این تحقیق با استفاده از مدل ارائه شده توسط ویل (2006) اندازه گیری شده است. بررسی رابطه میان کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی،.

رابطه کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی

این تحقیق به بررسی رابطه میان کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی می پردازد. کیفیت سود با استفاده از سه معیار، پایداری سود، ارتباط با ارزش و کیفیت اقلام تعهدی اندازه گیری شده است. ریسک نقدشوندگی نیز بصورت حساسیت بازده سهام نسبت به تغییرات غیرمنتظره در نقدشوندگی بازار تعریف می شود که در این تحقیق با استفاده از مدل ارائه شده توسط ویل (2006) اندازه گیری شده است. بررسی رابطه میان کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی،.

قیمت‌گذاری ریسک نقدشوندگی در بازار بورس اوراق بهادار تهران

این پژوهش با استفاده از مدل شرطی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تعدیل شده با نقدشوندگی، ارائه شده توسط آچاریا و پدرسون (2005) انجام شده است. یافتن دلیل تفاوت در صرف ریسک سهام در بازار بورس اوراق بهادار، از موضوعاتی است که در بسیاری از پژوهش‌های مالی به آن پرداخته و نظریه‌های متفاوتی در خصوص اینکه در بازار سهام چه نوع ریسکی می‌بایست قیمت‌گذاری گردد، ارائه شده است. هدف از این تحقیق آن است که با .

بازدهی مقطعی سهام، ریسک نقدشوندگی و بیقاعدگیهای بازار مالی

دستیابی به مدلی بهینه برای قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای همواره موضوعی محوری در مطالعات حوزة مالی به‌شمار آمده‌ است. در پژوهش حاضر، مدل سه عاملی فاما و فرنچ به‌علاوه معیار ریسک نقدشوندگی بازار پاستور و استامبا (2003) را بررسی می‌کنیم. برخلاف عمدة مطالعات گذشته، در این مدل بتای سهم متغیر و عاملی از اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار است. به‌منظور بررسی مدل مذکور، بازدهی تعدیل‌شده با ریسک، .

ارتقای مدل قیمت گذاری سهام مبتنی بر عامل ریسک نقدشوندگی

در ادبیات مالی در تعریف مفهوم نقدشوندگی، چند بعد نظیر حجم، سرعت و هزینه مطرح شده است. در این تحقیق سعی شده است اثر مفهوم نقدشوندگی در مدل قیمت گذاری سهام در بورس تهران با توجه به ابعاد مختلف آن تبیین شود. شاخص حجم ریالی معاملات به عنوان نماینده ای از بعد حجم نقدشوندگی، شاخص نسبت گردش به عنوان نماینده ای از سرعت نقدشوندگی و شاخص آمیهود به عنوان نماینده ای از بعد هزینه و اثر قیمتی استفاده شده اند.

مطالعه مدیریت ریسک تأسیسات آب‌ وفاضلاب با روش تلفیقی AHP و RAMCAP

تغییرات مقطعی بازده: نقدشوندگی و اثر ریسک غیرسیستماتیک

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر نقدشوندگی بر قیمت‌گذاری ریسک غیر سیستماتیک در پاسخ به چرایی ظهور معمای نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک و آزمون نقدشوندگی به عنوان خاستگاه رابطۀ ریسک مذکور و بازدۀ مقطعی سهام است. به منظور آزمون اثر مذکور توأمان از رویکردهای تحلیل پرتفوی و الگوی فاما- مک‌بث (1973) استفاده می‌گردد. لذا، نمونه‌ای مشتمل بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و طی دورۀ زمانی.

بررسی اثر کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدشوندگی سهام و ریسک بازار

پژوهش حاضر، شواهدی دربارۀ نقش برخی معیارهای کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدشوندگی سهام و ریسک بازار فراهم می­کند. برای این منظور، اثر سه معیار کیفیت اطلاعات شامل کیفیت اقلام تعهدی، درصد خطای پیش­بینی سود و اعلام به­موقع سود در ریسک­ نقدشوندگی سهام و ریسک بازار با جمع­آوری داده­های مالی سال­های 1392-1387 مربوط به 148 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل رگرسیون آزموده شد. نت.

اثر کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدشوندگی

یکی از وظایف عمده بازار سرمایه فراهم آوردن نقد شوندگی و شرایطی است که در آن دارایی های مالی به سرعت و با کمترین هزینه در قیمت رایج بازارمورد معامله قرارگیرد. ریسک تعریف نقد شوندگی نقدشوندگی، یک ریسک سیستماتیک مهم و اضافی است که سرمایه گذاران هنگامی که بازار کاملاً نقدشوندگی ندارد با آن روبرو هستند. در این مقاله اثر کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدشوندگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380.

نسبت نقدینگی چیست

نسبت نقدینگی چیست

جهت تعیین میزان توانایی شرکت برای اجرای تعهدات و نیز پرداخت بدهی های کوتاه مدت، نسبت نقدینگی (Liquidity ratio) مورد استفاده قرار می گیرد، که از فاکتورهای مالی می باشد.

نسبت نقدینگی بالا نشان دهنده این است که حاشیه امنیت شرکت بیشتر است و از پس بدهی های کوتاه مدتش بر می آید. اما این بدان معنی نیست که نسبت نقدینگی هر چه بالاتر باشد بهتر است، این نسبت خیلی هم نباید بزرگ باشد.

افزایش نسبت نقدینگی به شکلی که به بالاتر از حد تعیین شده برسد نشان می دهد که شرکت توانایی کافی در جذب سرمایه و منابع خارجی ندارد و یا نتوانسته به درستی بر روی دارایی های خود سرمایه گذاری کند.

انواع نسبت های نقدینگی:

انواع نسبت های نقدینگی عبارت است از

معمولا در محاسبه نقدینگی، دارایی های زیادی مورد محاسبه قرار می گیرد.

برخی تحلیل گران معتقدند کافی است مقدار پول نقد (و مشابه ها) تقسیم بر بدهی جاری شود.

استدلال این تحلیل گران این است که موارد گفته شده دارایی هایی با میزان نقدینگی زیاد هستند و احتمالا جهت رفع و رجوع بدهی های کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرند.

هنگامی که پای طلبکاران شرکت وسط می آید، توانایی شرکت در تبدیل دارایی کوتاه مدت به وجه نقد بسیار مهم است.

در بررسی های مربوط به ورشکستگی از نسبت های نقدینگی استفاده شده و تخمین زده می شود که شرکت به چه میزان و با چه درصدی قادر به ادامه حیات است.

آزمون نقدینگی برای یک شرکت از گام های اساسی برای تحلیل وضعیت شرکت است.

نسبت جاری:

نسبت جاری در میان نسبت های نقدینگی، ساده ترین است. برای محاسبه این نسبت دارایی های جاری بر بدهی های جاری تقسیم می شود. دارایی های جاری، دارایی هایی ست که به یک دیگر تبدیل می شوند و در صورت نیاز در عرض یک سال می توان آن ها را به پول نقد تبدیل کرد. بدهی های جاری به آن دسته از بدهی ها گفته می شود که موعد پرداخت آن ها کمتر از یک سال است.

بدهی های جاری / دارایی های جاری = نسبت جاری

به عنوان مثال اگر نسبت جاری عدد 1.17 باشد یعنی در برابر هر صد تومان که برای پرداخت بدهی هزینه می شود، توانایی کسب 117 تومان دارایی وجود دارد.

تجزیه و تحلیل نسبت جاری:

بالا بودن نسبت جاری نشان می دهد که برای طلب کاران هیچ جای نگرانی نیست و اصل مبلغ خود به همراه سود آن را از شرکت دریافت خواهند کرد. شرکت به آسانی توانایی تامین نقدینگی مورد نظر را دارد. میان ریسک و بازده ارتباط موثری وجود دارد، وقتی بستانکاران در وضعیت امن تری قرار دارند، در مقابل بازدهی کمتری برای سهامداران وجود دارد.

دارایی های جاری در حقیقت بخش غیر مولد شرکت است و تمرکز بیش از حد بر آن باعث عدم مدیریت نقدینگی می شود . جهت تعیین حد مناسب برای دارایی های جاری فاکتورهای زیادی دخیل هستند از جمله:

 • نوع فعالیت
 • نسبت جاری
 • اوضاع کلان اقتصادی
 • ترکیب اعتبار و موقعیت شرکت
 • دارایی های جاری

اگر نسبت جاری بیش از اندازه بالا باشد یعنی از دارایی ها به درستی در راستای سودآوری استفاده نمی شود و اگر این نسبت از حد متعارف پایین تر باشد یعنی نقدینگی شرکت در حالت نامطلوبی قرار دارد و باید انواع دارایی های جاری شرکت افزایش پیدا کند. این دارایی ها عبارتند از:

 • حساب ها و اسناد دریافتنی
 • موجودی
 • اوراق بهادار کوتاه مدت
 • موجودی نقد

تحلیل گران عدد مناسب برای این نسبت را عدد یک می دانند.

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات اعزام حسابدار در محل می باشد.

نحوه محاسبه نسبت نقدینگی

نحوه محاسبه نسبت نقدینگی

نسبت آنی یا سریع:

نسبت آنی در مقایسه با نسبت جاری کمی سخت تر محاسبه می شود. برای محاسبه این نسبت فهرست دارایی هایی که در مقایسه با پول نقد (و مشابه ها) از قدرت نقد شوندگی کمتری برخوردارند (مانند موجودی و ملزومات کالا) از دارایی های جاری شرکت کسر می شود.

بدهی های جاری / (حساب های دریافتنی + سرمایه گذاری های کوتاه مدت+ پول نقد و مشابه های پول نقد) = نسبت آنی

البته یک فرمول دیگر هم برای این نسبت وجود دارد:

بدهی های کنونی / (موجودی کالا – دارایی های جاری) = نسبت آنی

تجزیه و تحلیل نسبت آنی:

به بالا بودن نسبت آنی می توان از دو زاویه نگاه کرد:

 1. اعتبار دهندگان کوتاه مدت دچار هیچ مشکلی نخواهند شد.
 2. نقدینگی یا مطالبات شرکت بسیار زیاد است.

هیچ کدام از دو عامل گفته شده خوب نیست و نشان دهنده مدیریت نادرست یا محافظه کاری اغراق گونه در تامین نقدینگی جاری می باشد.

از طرفی پایین بودن این نسبت هشداری است برای پرداخت های کوتاه مدت. اگر این نسبت کمتر از یک باشد ممکن است شرکت نتواند بدهی های کوتاه مدت خود را سر موعد پرداخت نماید.

معمولا نسبت آنی از نسبت جاری کوچک تر است.

نسبت آنی اگر حدود عدد 1 باشد بدون مشکل است.

نسبت پول نقد:

در این نسبت موجودی کالا، دارایی های جاری و حساب های دریافتنی در نظر گرفته نمی تعریف نقد شوندگی شود. جهت پیش بینی توانایی پرداختی شرکت در مواقع ضروری این نسبت در مقایسه با نسبت قبلی بیشتر به کار می آید.

اگر شرکتی به میزان کافی توانایی نقد شوندگی نداشته باشد به مشکل بر می خورد حتی اگر از سود دهی بالایی برخوردار باشد.

بدهی های جاری / (سرمایه گذاری های کوتاه مدت + پول نقد و مشابه های پول نقد) = نسبت پول نقد

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله بودجه و حسابداری را به شما پیشنهاد می کنیم.

یک راهکار جهت نقد شوندگی یک سهم در بورس

آموزش ویدئویی راهکار ساده برای نقد شوندگی یک سهم در بورس (با تدریس دکتر محمد بحرینی)

نقد شوندگی یک سهم در بورس یکی از موضوعات مهم در بازار سرمایه و سرمایه گذاری در بورس است.

خیلی از افراد سرمایه گذار دچار چنین مسئله ای هستند و نمی توانند بفهمند یک سهم آیا نقد شوندگی دارد یا نقد شوندگی آن سهم در بورس مشکل دارد.

خبر خوب این است که شما میتوانید میزان نقد شوندگی یک سهم در بورس را تشخیص دهید.در فایل ویدئویی بالا دکتر محمد بحرینی بر روی نمودار به صورت تصویری، برای موفقیت بیشتر در سرمایه گذاری، یک راهکار ساده برای نقد شوندگی یک سهم تعریف نقد شوندگی در بورس را آموزش می دهند.

نحوه تشخیص نقد شوندگی سهام از روی نمودار

برای تشخیص نقد شوندگی سهام از روی نمودار باید بتوانید با نگاه کردن به نمودار در بازه زمانی مشخص (مثلا 9 ماه) تشخیص دهید آن سهم در صف فروش گیر کرده است یا خیر. آموزش تحلیل تکنیکال دکتر محمد بحرینی بسیار شیوا و جامع است. شما می توانید هم از آموزش های رایگان و هم از دوره های آموزشی با پشتیبانی مادام العمر ایشان استفاده کنید.

برای یک تحلیلگرِ کاربلد، کاملاً مشخص است و میتواند از روی یک نمودار کندلی بفهمد کدام سهم در صف فروش گیر کرده است و امکان نقد شوندگی سهم وجود نداشته است. وقتی در یک نمودار کندلی در زمان نزول بازار دوجی تشکیل می شود، به این معنا است که صف فروش بوده و با وجود اینکه یک عده سهم خریده اند اما صف جمع نشده است. اما اگر یک کندل ساخته شده باشد یعنی معامله به قدری بوده که صف جمع شده است و نقد شوندگی سهم برای آن سهم وجود داشته است.

برای اینکه بهتر بتوانید درس فایل ویدئویی راهکار ساده برای نقد شوندگی سهام بورس را بیاموزید کمی درمورد مفهوم دوجی و مجمع بپردازیم.

تعریف دوج

در نمودار یک سهم بورسی، کندلی که در آن قیمت باز و بسته شدن سهم یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر باشد ، کندل دوجی نام میگیرد.

برای درک بهتر مفهوم کندل دوجی ، وقتی در یک سهم خریداران و فروشندگان نتوانند بر یکدیگر پیروز شوند کندل دوجی در نمودار شکل می گیرد که باعث می شود معامله گران در زمان تحلیل آن سهم، تصمیم بهتری بگیرند.

تشخیص نقد شوندگی یک سهم در بورس از روی کندل دوجی

انواع کندل دوجی به شرح زیر می باشد:

دوجی ستاره ای: ( Doji Star)

دوجی پایه بلند (Long legged Doji)

دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)

دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)

گاهی دلیل ایجاد شدن کندل دوجی در مسیر حرکتی و نمودار یک سهم، رفتن آن سهم به مجمع می باشد.

مجمع شرکت های بورسی چیست؟

در واقع مدیران و سهامداران هر شرکت سهامی جهت تعیین وضعیت شرکت و تصمیم گیری برای فعالیت‌های آن شرکت ،جلسه و گردهمایی برگزار می‌کنند. به جلسات تشکیل شده‌ی هر شرکت مجمع می گویند. مجامع برسی چند نوع هستند و شرکت های بورسی هر کدام با اهداف مختلفی مجمع تشکیل می‌دهندوقتی یک شرکت مجمع تشکیل می دهد، سوالات زیادی در ذهن معامله‌گران ایجاد می‌شود.

 • هدف شرکت در این مجمع چیست؟
 • قرار است چه تغییری در دارایی و تعداد سهام من ایجاد شود؟
 • قیمت سهام بعد از مجمع چگونه است؟
 • سهام‌داران دیگر چه تصمیمی برای خرید و فروش سهام بگیرند؟

انواع مجامع بورسی به شرح زیر است:

 • مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده
 • مجمع فوق‌العاده
 • مجمع عمومی موسس
 • مجمع عادی سالیانه

قدرت تحلیل را در خودتان افزایش دهید و از طعم لذت بخش سرمایه داری و سرمایه گذاری لذت ببرید.

پیام دکتر محمد بحرینی به تو دوست عزیز:

ما اینجا هستیم تا کار سرمایه گذاری در بازارهای مالی و سرمایه گذاری در بازار بورس را یک جور دیگر انجام دهیم.

میخواهیم متفاوت با تمام مردم دنیا و متفاوت با تمام کسانی که در بازار بورس کار می کنند، سرمایه گذاری کنیم

نقدینگی یا شناوری بازار فارکس چقدر است؟

نقدینگی یا Liquidity چیست؟ | نقدینگی در بازار فارکس

وجود یک بازار نقد در دنیای معامله گری یکی از مهم ترین عناصر در جهت سودآوری میباشد، که بازار فارکس یکی از بهترین گزینه ها برای نقدینگی بالا است، و با توجه به حجم عظیم معاملات در بازار فارکس نقدینگی این بازار قابل مقایسه با هیچ بازار دیگری نمیباشد، و این مزیت در جفت ارز های اصلی فارکس بیشتر قابل مشاهده میباشد.

به صورت کلی هر چه میزان نقد شوندگی بیشتر باشد، جریان معاملات ساده و قیمت ها رقابتی ترمیباشد که اشخاص میتوانند خرید یا فروش های خود را در یک قیمت پایدار و بدون تاخیر انجام دهند.

میزان نقد شوندگی در بازار فارکس بیشتر توسط آن هایی صورت میگیرد که نقش بازار گردان (Market Maker) را در بازار دارند، اما جدا از این ها بازیگران دیگری در بازار وجود دارند که میزان نقد شوندگی بازار را از طریق افزایش دادن حجم معاملات انجام میدهند.

نقد شوندگی یا (Liquidity) چیست؟

نقد شوندگی یا Liquidity یا میزان شناوری در بازار، به معنای میزان ارز یا دارایی میباشد که به سرعت و بدون تاخیر و با مقدار مشخص قیمت پایدار بتوان خرید یا فروش کرد، به صورت کلی تعریف نقد شوندگی در بازار مالی یعنی سرعت تبدیل شدن سرمایه گزاری به وجه نقد میباشد.

همانطور که قبل تر گفته شد در بازار فارکس نقدینگی بالایی وجود دارد که روزانه بالای 6 تریلیون دلار میباشد و همین امر باعث میشود که اغلب معاملات به خصوص در جفت ارز های اصلی در لحظه انجام شود، این میزان نقدینگی باعث شده که سفارشات معاملاتی با اسپرد کم (تفاوت میان خرید و فروش) و میزان حجم بالا بدون آن که در قیمت تاثیری داشته باشد انجام شود، اما اگر حجم معاملات کاهش پیدا کند تفاوت بین قیمت خرید و فروش نیز زیاد میشود.

نقد شوندگی یا (Liquidity)چیست

تامین کنندگان نقدینگی در بازار

حجم بالای معاملات توسط انواع معامله گران بزرگ در بازار فارکس، نقد شوندگی را به وجود می آورد.

و در بازار فارکسی که در طول روز میلیارد ها دلار حجم معاملات روزانه آن میباشد، بیشتر این نقدینگی ها توسط سازمان های بزرگ مالی، بانک های تجاری و مالی، مدیران سرمایه گزاری خارجی، شرکت های چند ملیتی، هج فاند ها و . میباشد.

همچنین میتوان به ارائه دهندگان نقدینگی نظیر: بروکر ها و بانک های مرکزی اشاره کرد، که میزان زیادی از دارایی خود را در غالب ارز های مختلف ذخیره میکنند، تا در زمان لازم برای پر کردن معاملات خود از آن ها تعریف نقد شوندگی استفاده کنند.

نقدینگی توسط بروکر ها

همانطور که قبل تر گفته شد تامین نقدینگی توسط بروکر ها، شرکت های مالی، بانک ها و . انجام میشود، اما ممکن است این حجم نقدینگی در مواقعی برای درخواست مشتری کافی نباشد.

برای مثال در مواقعی که تعداد خریداران یا فروشندگان یک ارز پایه بیشتر باشد، تعادل بازار از بین میرود، در این مواقع واسطه ها به میان می آیند و ارز مورد نظر را از ارائه دهنده نقدینگی که معمولا بانک های بزرگ هستند خریداری میکنند.

چون معمولا بانک های بزرگ امکان تضمین انجام درخواست ها برای تعداد زیادی از ارز ها را دارا هستند.

سیستم نقدینگی در بازار فارکس را میتوان به چند سطح طبقه بندی کرد.

در پایین ترین سطح معامله گران خرد و عادی وجود دارند که معاملات خود را توسط بروکر ها و شرکت ها با حجم های متنوع ثبت میکنند.

در سطح بعدی بروکر های بزرگ هستند که معمولا شامل بانک های بزرگ و شرکت های مالی میباشند، که سفارشات مشتریان خصوصی و بروکر های کوچک تر را عملیاتی میکنند.

اما از آن جا که حداقل میزان حجم معاملات برای ورد به بازارهای بین بانکی 5 میلیون دلار است، بنابراین این موسسات همیشه فرصت برای وارد شدن به بازار بین تعریف نقد شوندگی بانکی را ندارند.

پس در این میان شرکت هایی وظیفه جمع آوری نقدینگی را بر عهده میگیرند و نقش واسطه را بین بانک های بزرگ و سایر موسسات مالی ایفا میکنند و تعداد زیادی از مشتریان را برای ورود به بازار بین بانکی متحد میکنند، چند مورد از بزرگترین جمع کنند گان نقدینگی جهان عبارتند از:

 • Currenex
 • Integral
 • CFH Clearing
 • KCG Hotspot

و در نهایت بالاترین سطح از تامین کنند گان میزان نقدینگی بازار فارکس میتوان به غول های جهانی صنعت بانکی زیر اشاره کرد:

 • British Barclays
 • Royal Bank of Scotland
 • German Deutsche Bank
 • American Bank of America
 • Swiss bank UBS
 • JPMorgani Citigroup

نقدینگی توسط بروکر ها چگونه است

تاثیر نقدینگی بر جهت روند بازار

در مواقعی که بازار نقدینگی بالایی دارد، در هر لحظه قیمت های اعلامی تغییرات زیادی دارد و از طرفی قیمت ها روند حرکتی آرامی را در پیش میگیرند.

اما در زمانی که بازار نقدینگی کمی دارد، ممکن است بر اثر خبر های اقتصادی مختلف، حرکات قیمتی شدیدی در بازار رخ دهد و همچنین پیش بینی حرکت قیمت ها دشوار میشود، در این مواقع معمولا اعلام قیمت در بازه های زمانی مشخصی صورت میگیرد.

میزان حجم معامله شده در بازار میتواند یکی از عوامل نشان دهنده نقدینگی در بازار باشد، که هر چه میزان حجم در بازار افزایش یابد، اختلاف قیمت بین عرضه و تقاضا کمتر میشود، و از آن جا که دلار آمریکا بیشترین حجم در معاملات را دارد، میزان حجم بالا معاملات در جفت ارز هایی که یک طرف آن دلار آمریکا میباشد بیشتر دیده میشود.

یکی دیگر از عواملی که میتواند در تعریف نقد شوندگی نقدینگی بازار تاثیر داشته باشد، زمان باز شدن بازار های مختلف در جهان است که با توجه به تعداد معاملاتی که در ساعات مختلف در بازار رخ میدهد قاعدتا تاثیر بر روند بازار گذاشته میشود.

از آن جا که بازار فارکس به صورت 24 ساعته میباشد، و به دلیل تفاوت مناطق زمانی مختلف همگی نمیتوانند همزمان کار کنند این نقدینگی در ساعات مختلف شبانه روز کم و زیاد میشود.

اوج نقدینگی و فعالیت در بازار را میتوان در زمان باز شدن بازار لندن و اروپا وهمپوشانی آن با بازار نیویورک مشاهده کرد، و با بسته شدن این بازار ها نقدینگی در بازار کم میشود.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

تاثیر نقدینگی بر جهت روند بازار چگونه است

نقد ترین جفت ارز ها

بهتر است برای موفقیت بیشتر در بازار فارکس به نقدینگی جفت ارز های مختلف بیشتر توجه شود، و معمولا معامله گران موفق بیشتر تمرکز خود را روی جفت ارزهایی که نقدینگی بالایی دارند میگذارند.

نقد شوندگی بالای یک جفت ارز در میزان اسپرد آن مشخص میشود که هر چه این اسپرد پایین تر باشد نشان از میزان نقدینگی بالا در آن جفت ارز است.

اولین جفت ارزی که میزان نقدینگی در آن بسیار بالا میباشد EUR USD است که با توجه به عمق بازار و تعداد معامله گران اسپرد این جفت ارز حدود 0.5 تا 2 پیپ در حال نوسان است، بعد از آن بیشترین حجم معاملات و نقدینگی در جفت ارز USD JPY است که اسپرد آن معمولا حدود 0.5 تا 2.5 است.

سومین جفت ارز که اسپرد آن معمولا بین 2.5 تا 5 پیپ است GBP USD نام دارد و معمولا دارای نوسان زیادی است، چهارمین جفت ارز را میتوان به AUD USD اشاره کرد که اسپردی حدود 2 تا 5 پیپ را دارا میباشد .

از دیگر جفت ارز هایی که میزان نقد شوندگی بالایی دارند میتوان به: USD CHF ، NZD USD ، EUR GBP و EUR JPY اشاره کرد.

انجام معامله در جفت ارز هایی که در بالا گفته شد میتواند به دلیل نقدینگی بالا و هزینه های معاملاتی پایین برای سود آوری در بازار گزینه های مناسبی باشد.

نقد ترین جفت ارز ها در بازار فارکس

جمع بندی

برای موفقیت در بازار و کسب سود، میزان نقدینگی اهمیت زیادی دارد و اگر در معامله ای با نقد شوندگی پایین وارد معامله شوید ممکن است که به دلیل نوسانات ناگهانی که ایجاد میشود دچار ضرر شوید.

میزان نقدینگی یا همان Liquidity توسط سطح های مختلفی در بازار ایجاد میشود مانند: انواع معامله گران، بروکر های بزرگ و غول های بانکی دنیا، که این میزان نقدینگی در روند بازار تاثیر به سزایی دارد، به این صورت که وقتی نقدینگی بالا باشد روند حرکتی بازار آرام میباشد و میزان اسپرد آن کم، ولی در مواقعی که نقدینگی کم میشود موجب نوسانات شدید در بازار و افزایش اسپرد هستیم.

برای به دست آوردن سود بیشتر و افزایش موفقیت در معاملات بهتر است از جفت ارز هایی که میزان نقدینگی بالایی دارند استفاده کنید.

نقد شوندگی به چه معناست؟

نقد شوندگی

نقد شوندگی به کارآیی یا سهولت تبدیل یک دارایی یا اوراق بهادار به پول نقد آماده، بدون تأثیر بر قیمت بازار اشاره دارد. نقد شونده‌ترین دارایی همان پول نقد است.

نقد شوندگی به چه معناست؟

درک نقد شوندگی

نقد شوندگی درجه سهولت خرید یا فروش سریع یک دارایی را در بازار با قیمتی که منعکس کننده ارزش ذاتی آن باشد توصیف می‌کند. وجه نقد در جهان به عنوان نقد شونده‌ترین دارایی در نظر گرفته می‌شود زیرا با سرعت و آسانی می‌تواند به دارایی‌های دیگر تبدیل شود. دارایی‌های مشهود مانند املاک و مستغلات، اقلام هنری و کالاهای کلکیسونی، همه نسبتاً نقد شونده هستند. دارایی‌های مالی دیگر، از سهام تا واحدهای مشارکت، در نقاط مختلف طیف نقد شوندگی قرار می‌گیرند.
به عنوان مثال، اگر شخصی قصد خرید یخچال داشته باشد پول نقد دارایی‌ای‌ است که به راحتی می‌توان از آن استفاده کرد. اگر آن شخص پول نقد نداشته باشد اما یک مجموعه کتاب نادر به ارزش همان یخچال داشته باشد بعید است کسی را پیدا کند که بخواهد یخچال را با آن مجموعه تبادل کند. در عوض خریدار مجبور خواهد شد مجموعه کتاب را بفروشد و از پول نقد آن برای خرید یخچال استفاده کند. اگر فرد بتواند ماه‌ها یا سال‌ها برای خرید صبر کند، احتمالاً مشکلی ایجاد نخواهد شد، اما اگر فرد فقط چند روز فرصت داشته باشد اوضاع پیچیده خواهد شد. ممکن است مجبور شود به جای انتظار تعریف نقد شوندگی برای خریداری که مایل باشد ارزش واقعی مجموعه را پرداخت کند کتاب‌ها را با تخفیف بفروشد. کتاب‌های کمیاب نمونه‌ای از دارایی‌های غیر نقد شونده هستند.
دو معیار اصلی برای نقد شوندگی وجود دارد: نقد شوندگی بازاری و نقد شوندگی حسابداری.

نقد شوندگی بازاری

نقد شوندگی بازاری به این معناست که یک بازار مانند بازار سهام یک کشور یا بازار املاک و مستغلات یک شهر، اجازه خرید و فروش دارایی‌ها را با قیمت‌های ثابت و شفاف می‌دهد. در مثال بالا، بازاری برای مبادله یخچال در ازای کتاب‌های کمیاب وجود ندارد.
از طرف دیگر، بازار سهام بازاری با نقد شوندگی بالا شناخته می‌شود. اگر بورس مد نظر دارای چنان حجمی از معاملات باشد که تحت تأثیر میزان فروش قرار نگیرد، قیمتی که خریدار برای هر سهم پیشنهاد می‌کند (قیمت پیشنهادی) و قیمتی که فروشنده مایل به قبول آن است (قیمت درخواست) نسبتاً نزدیک به یکدیگر خواهد بود.
بنابراین، سرمایه گذاران مجبور نیستند برای فروش سریع اقدام به عرضه زیر قیمت واقعی کنند. وقتی اختلاف بین قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی افزایش یابد، بازار غیر نقد شونده‌تر می‌شود. بازار املاک و مستغلات معمولاً از نقد شوندگی کمتری نسبت به بازار سهام برخوردار است. نقد شوندگی بازارها برای دارایی‌های دیگر مانند قراردادهای مشتقه، ارز یا کامودیتی‌ها، اغلب به حجم و تقاضای موجود برای خرید و فروش آنها بستگی دارد.

نقد شوندگی حسابداری

در حسابداری، نقد شوندگی میزان سهولتی که شخص یا شرکت می‌تواند با دارایی های نقد شونده موجود، تعهدات مالی خود را برآورده کند اندازه‌گیری می‌نماید. در واقع توانایی پرداخت بدهی‌ در زمان سررسید را نقد شوندگی در حسابداری می‌گویند.
در مثال بالا، مجموعه کتاب‌های کمیاب نسبتاً غیر نقدشونده است و احتمالاً ارزشی معادل آن یخچال ندارد. از منظر سرمایه گذاری، نقد شوندگی در حسابداری به معنای مقایسه دارایی‌های نقد شونده با بدهی‌های جاری یا تعهدات مالی است که ظرف یک سال سررسید می‌شوند.
چندین نسبت وجود دارد که نقد شوندگی حسابداری را اندازه گیری می‌کند. در تعریف دقیق آنها «دارایی‌های نقد شونده» متفاوت هستند. تحلیلگران و سرمایه گذاران از این موارد برای شناسایی شرکت‌های دارای نقد شوندگی بالاتر استفاده می‌کنند. همچنین جهت اندازه گیری عمق بازار شرکت در نظر گرفته می‌شوند.

اندازه گیری نقد شوندگی

تحلیلگران مالی توانایی شرکت در استفاده از دارایی‌های نقد شونده برای پوشش تعهدات کوتاه مدت خود را بررسی می‌کنند. به طور کلی، هنگام استفاده از این فرمول‌ها، نسبت بیشتر از یک مطلوب است.

نسبت جاری

نسبت جاری ساده‌ترین و سهل‌گیرترین نسبت است. این نسبت دارایی‌های جاری (آنهایی که به طور منطقی می‌توانند در یک سال به پول نقد تبدیل شوند) را در مقابل بدهی‌های جاری اندازه گیری می‌کند. فرمول آن عبارت است از:
نسبت جاری = دارایی‌های جاری / بدهی‌های جاری

نسبت سریع

نسبت سریع کمی ‌سخت گیرانه‌تر است. این نسبت از تقسیم دارایی های جاری پس از کسر موجودی کالا بر بدهی جاری به دست می آید و سایر دارایی‌های جاری را که به اندازه وجه، حساب‌های دریافتنی و سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت نقد شونده نیستند از این امر مستثنی می‌کند. فرمول بشرح زیر است:
نسبت سریع = (معادل‌های نقدی و وجه نقد + سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت + حساب‌های دریافتنی) / بدهی‌های جاری

نسبت نقدی

نسبت وجه نقد دقیق‌ترین نسبت‌ اندازه گیری نقد شوندگی است. این نسبت با مستثناء کردن حساب‌های دریافتنی و همچنین موجودی کالا و سایر دارایی‌های جاری، دارایی‌های نقد شونده را دقیقاً به عنوان پول نقد یا معادل نقدی آن تعریف می‌کند.
نسبت وجه نقد بیش از نسبت فعلی، توانایی یک واحد تجاری در نقد شونده ماندن در شرایط اضطراری را ارزیابی می‌کند. اگر شرکت‌های بسیار سودآور نیز توان نقد شوندگی لازم برای واکنش به حوادث غیرمترقبه را نداشته باشند می‌توانند با مشکل روبرو شوند.. فرمول نسبت نقدی عبارت است از:
نسبت نقدی = (معادل نقدی و وجه نقد + سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت) تعریف نقد شوندگی / بدهی‌های جاری

نمونه نقد شوندگی

از منظر سرمایه گذاری، سهام به عنوان یک کلاس دارایی‌ نقد شونده تعریف می‌شود. اما همه سهام از ضریب نقد شوندگی برابری برخوردار نیستند. برخی سهام بیش از بقیه در بورس معامله می‌شوند، به این معنی که بازار بهتری برای آنها وجود دارد. به عبارت دیگر، آنها علاقه بیشتری را از طرف معامله گران و سرمایه گذاران به خود جلب می‌کنند. این سهام نقد شونده معمولاً از طریق حجم معامله روزانه قابل شناسایی هستند که می‌تواند میلیون‌ها یا حتی صدها میلیون سهم باشد.
به عنوان مثال، در ۲۶ آوریل ۲۰۱۹، تعداد ۸.۴ میلیون سهم آمازون در بورس نزدک NASDAQ معامله شد. اگرچه این مقدار نشان از نقد شوندگی بسیار خوبی دارد، اما بسیار کمتر از سهام کمپانی اینتل است که در آن روز حجم معاملاتی برابر با ۷۲ میلیون سهم در بورس نزدک داشته یا فورد موتور که در همان روز حجم معاملاتی برابر با ۱۵۶ میلیون سهم در بورس سهام نیویورک (NYSE) داشته است.

نکات کلیدی

• نقد شوندگی به سهولت تبدیل یک دارایی یا اوراق بهادار به پول نقد، بدون تأثیر بر قیمت بازار اشاره دارد.
• وجه نقد بیشترین نقد شوندگی در بین دارایی‌های مختلف را دارد در حالی که اقلام مشهود نقد شوندگی کمتری دارند. دو نوع اصلی نقد شوندگی شامل نقد شوندگی بازاری و نقد شوندگی حسابداری است.
• معمولاً از نسبت‌های جاری، سریع و نقدی برای اندازه گیری میزان نقد شوندگی استفاده می‌شود.

سرمایه گذاری

سوالات متداول

چرا نقد شوندگی مهم است؟

اگر در بازارها نقدینگی وجود نداشته باشد، فروش یا تبدیل دارایی‌ها و اوراق بهادار به پول نقد دشوار می‌شود. به عنوان مثال، ممکن است صاحب یک میراث خانوادگی بسیار نادر و با ارزش باشید که قیمت آن ۱۵۰،۰۰۰ دلار ارزیابی شده است. با این حال اگر برای مجموعه شما بازاری وجود نداشته باشد (یعنی خریدار نباشد)، این عدد بی ربط است زیرا هیچکس قیمتی نزدیک به ارزش ارزیابی شده آن را پرداخت نخواهد کرد. با این وجود دارایی‌های نقد شونده می‌توانند به راحتی و با سرعت بالا و با هزینه اندک به فروش برسند. شرکت‌ها همچنین باید دارایی‌های نقد شونده کافی برای پوشش تعهدات کوتاه مدت خود مانند قبوض‌ یا حقوق و دستمزد داشته باشند در غیر این صورت با بحران روبرو می‌شوند، که خود می‌تواند منجر به ورشکستگی شود.

نقد شونده‌ترین دارایی یا اوراق بهادار کدام است؟

وجه نقد، نقد شونده‌ترین دارایی است که با معادل نقدی تعقیب می‌شود، مواردی مانند گواهی سپرده یا سپرده‌های مدت دار، اوراق بهادار قابل فروش مانند سهام و اوراق قرضه اغلب بسیار نقد شونده بوده و به سرعت از طریق کارگزاری قابل فروش هستند. سکه‌های طلا و برخی از اقلام کلکسیونی نیز ممکن است به راحتی به صورت نقدی فروخته شوند.

دارایی‌ها یا اوراق بهادار نقد نشونده کدامند؟

اوراق بهاداری که خارج از بورس معامله می‌شوند، مانند برخی از ابزارهای مشتقه، غالباً نقد نشونده هستند. خانه، مالکیت زمانی یا اتومبیل تا حدی نقد شونده هستند زیرا یافتن خریدار ممکن است چند هفته تا چندین ماه‌ طول کشیده و نهایی کردن قرارداد و دریافت پول نیز چندین هفته دیگر بطول بینجامد. علاوه بر این، کارمزد کارگزار نیز معمولا سنگین است.

چرا برخی سهام بیشتر از بقیه سهام نقد شوندگی دارند؟

نقدشونده‌ترین سهام، سهام‌هایی هستند که علاقه زیادی از طرف فعالان مختلف بازار به خود جلب کرده و حجم معاملات روزانه زیادی دارند. این سهام همچنین تعداد بیشتری از بازارسازان را به خود جذب خواهند کرد. سهام کمتر نقد شونده دارای بازه پیشنهادی خرید و فروش گسترده‌تر و عمق بازار کمتر هستند. معمولاً کمتر شناخته شده بوده و حجم معاملات کمتری دارند و اغلب از ارزش بازار و نوسانات کمتری نیز برخوردار هستند. بنابراین سهام یک بانک بزرگ چند ملیتی تمایل به نقد شوندگی بیشتری نسبت به یک بانک کوچک منطقه‌ای خواهد داشت.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.