رفتار سرمایه‌گذار


رقابت اعلامیه‌های سود؛ بررسی تئوری صف‌بندی رفتار سرمایه‌گذاران در تحلیل اخبار پیش‌بینی سود شرکت‌ها

هدف این پژوهش بررسی تئوری صف‌بندی برای رفتار سرمایه‌گذاران در مواجهه با تراکم انتشار اعلامیه‌های سود فصلی شرکت‌ها در یک روز می‌باشد. براین اساس از دو سنجه برای صف‌بندی اعلامیه‌های سود بهره گرفته شده است: 1) معیارهای قابل رؤیت بودن شرکت‌ها و 2) هزینه پردازش اعلامیه‌های سود. این نوشتار براساس روش استاندارد مطالعات رویداد پژوهـی است که بر اساس اطلاعات منتشره از سوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال‌های 1389 تا 1394 با نمونه انتخابی شامل 202 شرکت و 4777 اعلامیه سود انجام پذیرفته است. آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از رگرسیون ترکیبی با برآوردگر حداقل مربعات خطا انجام پذیرفته است. نتایج حاکی از وجود محتوای اطلاعاتی اعلامیه‌های سود در بورس اوراق بهادار تهران و واکنش بازار به تراکم اعلامیه‌های سود منتشره در یک روز خاص می باشد. همچنین اعلامیه سود شرکت‌هایی که در یک روز اقدام به انتشار اطلاعیه‌های سود فصلی می‌نمایند و از نظر 4 شاخص، هزینه تبلیغات، اندازه شرکت، حجم معاملات و جمع اقلام تعهدی نسبت به سایر شرکت‌های منتشر کننده در همان روز بالاتر هستند، سبب انتقال سود غیرمنتظره ناشی از واکنش بازار از پنجره اعلام سود به بازه بعد از اعلام سود می‌شوند. ضمن آنکه دو شاخص اقلام تعهدی اختیاری و تعداد اقلام درآمد نیز تأثیری بر صف‌بندی اعلامیه‌های سود ندارند.

کلیدواژه‌ها

 • اعلامیه سود
 • بازده غیر عادی
 • سود غیر منتظره
 • صف‌بندی اعلامیه‌های سود

عنوان مقاله [English]

Competing Earnings Announcements; Study of queuing theory of رفتار سرمایه‌گذار Investor behavior in the Analysis of Earnings Announcements

نویسندگان [English]

 • mahmoud Lari Dashtbayaz 1
 • Mohammad Hossein ZolfagharArani 2
 • kimia akrami 3

1 1. Assistant Professor of Accounting., Faculty of Administrative and Economic science, University of Ferdowsi of Mashhad, Iran

2 Ph.D. Student of Accounting, Faculty of Administrative and Economic science, University of Ferdowsi of Mashhad, Iran

The purpose of this paper is to examine queuing theory for investors' behavior facing publication congestion of quarterly announcements of companies' earnings in a day. Accordingly, two measures have been used for queuing of earnings announcements: 1.The visibility of companies; 2. the cost of earnings announcement processing. According to the standard method of the event research, this study has been conducted based on the information released from approved companies in Tehran Stock Exchange, in the period 2010 to 2015, with a selective sample of 202 companies and 4777 رفتار سرمایه‌گذار earnings announcements. Research hypotheses' test has been performed using generalized panel and regression estimators. The results indicate information content of earnings announcements in Tehran Stock Exchange and the influence of some earnings announcements on the market reaction issued in a specific day. Moreover, the earnings announcements of the companies which issue the quarterly earnings announcements during the day, along with higher rates in four indices including cost of advertising, company size, the volume of exchanges and total accruals rather than other companies in the same day, cause unexpected transfer of earnings due to market's reaction from the earnings announcement window into the period after the earnings announcement. Meanwhile, two indicators, discretionary accrual and the number of income items, have no effects on the queuing of earnings announcements.

سوگیری‌های مختلف سرمایه‌گذاران و تیپ‌های رفتاری آنان

مقدمه
نظریه‌های مالی درگذشته فرض می‌کردند که سرمایه‌گذاران در زمان تصمیم‌گیری به‌صورت کاملاً عقلایی و بر اساس اصول اقتصادی عمل می‌کنند. با این فرض، افراد در هنگام انتخاب‌های خود تمامی جوانب را در نظر می‌گیرند و عقلانی‌ترین تصمیم را اتخاذ می‌کنند. اما در واقعیت، رخدادهایی وجود دارد که سبب اخذ تصمیمات غیرعقلایی می‌شود. این رخدادها تصمیم‌گیری افراد را تحت تأثیر خود قرار داده و در نهایت سبب ناکارایی بازارهای مالی و بروز بی‌نظمی‌هایی در آن می‌‌‌گردد.
بر اساس آنچه گفته شد سرمایه‌گذاران همواره منطقی تصمیم نمی‌گیرند و در برخی از اوقات احساسی و تحت تأثیر شرایط موجود عمل می‌کنند. گرایش‌های احساسی و طبیعی افراد باعث می‌شود که واکنش‌هایی کم یا زیاد رخ دهد. دانش مالی رفتاری این تفکر را به چالش می‌کشد و بیان می‌کند که سوگیری‌های رفتاری در تصمیمات سرمایه‌گذاری افراد تأثیرگذار است.
مالی رفتاری نشان می‌دهد که نگاه سرمایه‌گذار به بازار سرمایه و تصمیمات او ناشی از روانشناسی سرمایه‌گذار و میزان ریسک‌پذیری او است. همچنین عوامل خرد و کلان کمی و کیفی در الگوهای رفتاری سرمایه‌گذار تأثیرگذار است.

ماهیت دانش مالی رفتاری
دانش مالی رفتاری در دو سطح خرد و کلان مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌عبارتی‌دیگر، مالی رفتاری در سطح خرد، یکی از مفروضات بنیادی اقتصاد نئوکلاسیک و مالی کلاسیک یعنی فرض عقلایی بودن سرمایه‌گذاران را به چالش می‌گیرد، جایی که مالی رفتاری می‌خواهد نشان دهد در دنیای واقعی، رفتار سرمایه‌گذاران با عقلایی بودن اقتصاد نئوکلاسیک سازگاری ندارد. در سطح کلان نیز، بازارهای مالی و ویژگی‌های آن مورد بحث قرار می‌گیرد که رویارویی مالی رفتاری با نظریه‌‌های مالی کلاسیک به‌ویژه تئوری بازار سرمایه کارا را در برمی‌گیرد.

سوگیری‌های رفتاری، سنگ بنای مالی رفتاری
یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در مالی رفتاری از گذشته تاکنون، سوگیری‌های (خطاهای) رفتاری بوده است. سوگیری‌های رفتاری اشتباهات سیستماتیکی تعریف شده‌اند که در فرآیند تصمیم‌گیری و همچنین هنگام قضاوت روی می‌دهند. این امر موجب بروز خطا در ادراک و درنهایت خطا در تصمیم‌گیری می‌شود.
این دست سوگیری‌ها در بازارها بسیار مشاهده می‌شوند، برای مثال سرمایه‌گذاران به تبعیت از یکدیگر و بدون بررسی کافی درخصوص یک سهم خاص اقدام به خرید و یا فروش آن سهم می‌نمایند که در نتیجه این رفتار، صف‌های خرید و یا فروش طولانی شکل می‌گیرد. این رویداد از مصادیق الگوهای رفتاری خاص حاکم بر بازار است.

نظری بر فعالیت مغز
دوپامین یکی از مواد شیمیایی است که به شکل طبیعی در بدن تولید می‌شود و در مغز به‌عنوان انتقال‌دهنده عصبی عمل می‌کند. همچنین این ماده، یکی از موادی است که باعث ایجاد احساس لذت می‌شود. به همین دلیل است که دوپامین در پاسخ به محرک‌های لذت‌بخش آزاد شده و تمایل به فعالیت خاصی را افزایش می‌دهد. توجه داشته باشید که این هورمون رفتار سرمایه‌گذار می‌تواند باعث شادی مفرط شود، زمانی که نتیجه‌ای لذت‌بخش حاصل می‌شود یا سودی بیشتر از آنچه انتظار داشته‌اید دریافت می‌کنید، دوپامین بیشتری آزاد می‌شود. حتی اگر خودتان را سرمایه‌گذاری با قدرت ریسک‌پذیری بالا ندانید بازهم مغزتان شما را به‌گونه‌ای هدایت می‌کند که خواهان کسب موفقیت‌های بیشتری خواهید بود.
درواقع دوپامین تأثیر به‌سزایی در نوع تیپ شخصیتی سرمایه‌گذاران دارد. دوپامین همان‌قدر که باعث شادی و لذت می‌شود، پریشانی نیز می‌آورد. درصورتی‌که مغز شما برنامه‌ریزی شده باشد که در آینده منفعت کسب کند و این اتفاق نیفتد، چیزی که رخ می‌دهد به شکل غیرقابل‌باوری ناگوار است. اگرچه دوپامین در مرحله پیش‌بینی فعال است اما وقتی منفعت تبدیل به زیان می‌شود، جریان آزادسازی آن نیز بی‌درنگ متوقف می‌شود. به‌عنوان یک مثال ساده، فرض کنید روز تولدتان است و منتظر کادوهای خوبی از سوی اطرافیان هستید، زمانی که اولین و بزرگ‌ترین کادو را باز می‌کنید، متوجه می‌شوید زیر آن‌همه زرق‌وبرق کادوی بی‌ارزشی وجود دارد، بنابراین دوپامین کمتری از مغز ترشح‌شده و احساس رضایت شما نیز کاهش می‌یابد که این کاهش رضایت، سوگیری رفتاری خاصی (واکنش به دیدن کادو) را منجر می‌شود.
این احتمال وجود دارد که دوپامین در بروز سوگیری‌های رفتاری همچون فرا اعتمادی، بهینه‌بینی و نظایر آن نقش داشته باشد که درباره سوگیری‌های افراد در شرایطی که احتمال موفقیت کمتری می‌بینند بیشتر است. تقریباً می‌توان گفت دوپامین یکی از عوامل حرص و طمع افراد است، همچنین اثر بسیار زیادی بر سیستم موفقیت دارد و موجب ریسک‌پذیری افراد می‌شود. بنابراین ترشح کم‌وزیاد دوپامین از مغز انسان باعث ایجاد سوگیری یا همان گرایش متعصبانه به یک دیدگاه خاص را به دنبال دارد.
سوگیری‌های رفتاری، صرف‌نظر از منبع شکل‌گیری آن‌ها، موجب انحراف تصمیم‌ها از مسیر عقلایی مفروض در مکتب مالی متعارف می‌شوند و این هیجانات می‌توانند افراد را به سمت اتخاذ تصمیم‌های نابهینه سوق دهند. اگرچه پژوهشگران حوزه روانشناسی، روش‌ها و نماگرهای متنوعی را برای طبقه‌بندی و درک بهتر سوگیری‌ها ابداع کرده‌اند، بااین‌وجود استفاده از تقسیم‌بندی (شناختی-احساسی) معقول‌تر به نظر می‌رسد.

چارچوب سوگیری (شناختی-احساسی)
هر فردی، بر پایه مبانی روان‌شناختی، در معرض و تیررس سوگیری‌هایی است که واکنش‌های او در مواجهه با پدیده‌ها و اخذ تصمیمات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این سوگیری‌ها را می‌توان در دو طبقه شناختی و احساسی قرار داد. تجربه نشان داده است که سوگیری‌های شناختی در مقایسه با سوگیری‌های احساسی، آسان‌تر تصحیح می‌گردند. سوگیری‌های شناختی را می‌توان به‌عنوان نقاط کور یا تحریف‌های موجود در ذهن آدمی نیز قلمداد کرد. ازآنجاکه سوگیری‌های شناختی ناشی از استدلال معیوب هستند، بنابراین با آموزش، ارائه اطلاعات و مشاوره‌های بهتر غالباً می‌توان آن‌ها را اصلاح کرد. در عرصه سرمایه‌گذاری، هیجانات می‌توانند افراد را به سمت اتخاذ تصمیم‌های نابهینه سوق دهند. کنترل هیجانات اغلب ناممکن است، ازاین‌رو فقط می‌توان یک سوگیری احساسی را تشخیص داد و با آن کنار آمد. سرمایه‌گذاران هنگامی‌که با سوگیری‌ها کنار می‌آیند، درواقع این سوگیری‌ها را پذیرفته و تصمیم می‌گیرند آن‌ها را بازشناخته و تعدیل کنند (نه اینکه درصدد کاهش یا حذف آن‌ها باشند). این تفکیک نه‌تنها ساده و قابل‌درک است که چارچوب سودمندی را برای پی بردن به نحوه شکل‌گیری تیپ‌های رفتاری مختلف سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد.
«ماهنامه بورس» در شماره‌های آتی، برخی از سوگیری‌های رفتاری شایع سرمایه‌گذاران را مطرح می‌کند تا در خلال بحث پیرامون رایج‌ترین سوگیری‌ها از منظر مالی رفتاری، به افراد کمک شود تصمیم‌هایی درست و به‌جا اتخاذ کرده و از این طریق، سبک زندگی مالی خود را بهبود بخشند.
همچنین در ماهنامه بورس به بحث و تبادل نظر درباره تیپ‌های شخصیتی مختلف سرمایه‌گذاران خواهیم پرداخت، چراکه تیپ شخصیتی سرمایه‌گذاران بر فعالیت مغز آن‌ها و درنتیجه روانشناسی فعالیت آن‌ها تأثیر به‌سزایی دارد. از طرفی، با علم به اینکه سرمایه‌گذاران مهم‌ترین عناصر تشکیل‌دهنده بازار هستند، ابعاد شخصیتی آن‌ها تأثیر بسیاری بر رفتار بازار دارد، به‌عبارت‌دیگر این سرمایه‌گذاران هستند که بازار را می‌سازند.

دانلود و خرید کتاب سرمایه‌گذاری رفتاری

برای خرید و دانلود کتاب سرمایه‌گذاری رفتاری نوشته جیمز مونتیر و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر، اپلیکیشن طاقچه را رایگان نصب کنید.

دیگران دریافت کرده‌اند

معرفی کتاب سرمایه‌گذاری رفتاری

«ما به‌عنوان یک ملت و یک جهان انتخاب‌های بد بسیاری انجام داده‌ایم، راه ساده را برگزیده‌ایم و طی ۸۰ سال به بدترین بحران اقتصاد جهانی رسیده‌ایم. و اکنون هم در بازگشت به مسیر عادی با انتخاب‌های دشواری روبرو هستیم. هم افراد و هم ملت‌ها تاریخ را از انتخاب‌های بد سرشار ساخته‌اند.» کتاب «سرمایه‌گذاری رفتاری» نوشته جیمز مونتیر شما را با متداول‌ترین اشتباهات رفتاری و تله‌های ذهنی که سرمایه‌گذارن با آن مواجه می‌شوند آشنا و راهکارهایی را برای برطرف کردن این خصوصیات درونی به شما ارائه می‌کند. مونتیر در تبیین و تفهیم مطالب کتابش از برخوردِ برخی از بهترین سرمایه‌گذاران دنیا با جبهه‌گیری‌های رفتاری نیز سخن می‌گوید تا مطالب برای شما ملموس‌تر باشد. این کتاب به شما کمک می‌کند تا بتوانید در تصمیم‌گیری‌هایتان درست عمل کنید و در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مالی دچار اشتباهاتی که جبرانشان بسیار سخت و گاهی غیرممکن است، نشوید.

تغییر رفتار سرمایه‌گذاران با سخت‌گیری‌ سازمان بورس

بازار سرمایه دیروز همانند هفته گذشته، با تداوم افزایش ارتفاع در اغلب نماگرهای بورسی روبه‌رو شده و 6شاخص از 7نماگر اصلی بورس تهران مثبت شدند. بر این اساس دیروز شاخص کل با افزایش 14واحدی در نقطه 79هزار و 658واحدی توقف کرد.

تغییر رفتار سرمایه‌گذاران با سخت‌گیری‌ سازمان بورس

رضایت فعالان بازار سرمایه از پایان فصل مجامع

بازار سرمایه دیروز همانند هفته گذشته، با تداوم افزایش ارتفاع در اغلب نماگرهای بورسی روبه‌رو شده و 6شاخص از 7نماگر اصلی بورس تهران مثبت شدند. بر این اساس دیروز شاخص کل با افزایش 14واحدی در نقطه 79هزار و 658واحدی توقف کرد. این صعود نشان از آن دارد که فعالان بازار سرمایه از پایان فصل مجامع شرکت‌ها رضایت داشته و به شرکت‌هایی که مجامع‌ آنها برگزار شده اقبال بیشتری نشان می‌دهند. این در حالی است که در گذشته سرمایه‌گذاران دنبال شرکت‌هایی بودند که مجامع‌ آنها برگزار نشده و با توجه به عملکرد شرکت‌ها سهام آنها را دادوستد می‌کردند اما در دوسال گذشته به دلیل سخت‌گیری‌های سازمان بورس در توقف و بازگشایی نمادها، این رویه سرمایه‌گذاران تغییر کرده است.

به گزارش «تعادل» با توجه به پایان تیرماه و پایان برگزاری مجامع شرکت‌ها شاهد رونق ‌گرفتن بازار هستیم. ترس از توقف طولانی‌مدت نمادهای معاملاتی یکی از موضوعاتی است که موجب می‌شود در فصل مجامع گردش نقدینگی در بورس کاهش پیدا کرده و حجم و ارزش معاملات افت کند. در همین رابطه یکی از کارشناسان بازار سرمایه معتقد است که بازار سهام بازاری است که تحت تاثیر مولفه‌های مختلف قرار دارد که این مولفه‌ها می‌توانند موجب افت یا افزایش شدید قیمت‌ها شوند که این نکته برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم و مورد توجه است. با این حال آنچه موجب حساسیت بیشتر معامله‌گران نسبت به بازار سرمایه می‌شود، موضوع توقف طولانی‌مدت نمادهای معاملاتی است که به دلایل مختلف رخ می‌دهد و موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران در بورس با حبس سرمایه خود مواجه شوند که این موضوع به عنوان یکی از بدترین اتفاقاتی که در بازار ممکن است، صورت بگیرد. رضا خانلو طی گفت‌وگویی اعلام کرده است که به همین دلیل معامله‌گران بورسی ترجیح می‌دهند پیش از توقف نمادهای معاملاتی به دلیل برگزاری مجامع اقدام به خروج از ترکیب سهامداری شرکت‌ها کنند تا توقف نماد متوجه سرمایه آنها نشود و به همین دلیل است که در خرداد و تیرماه هر سال به صورت سنتی شاخص و قیمت‌ها در بازار سهام با افت مواجه می‌شود. وی ادامه داد: از سوی دیگر سود و زیانی که همزمان با مجامع شرکت‌ها اعلام می‌شود نیز موجب شده تا سهامداران با احتیاط بیشتری در بورس اقدام به معامله کنند که این موضوع نیز می‌تواند دلیل دیگری برای افت شاخص و قیمت‌ها در بازار باشد. خانلو همچنین یکی دیگر از دلایل افت حجم و ارزش معاملات در فصل مجامع را موضوع افزایش سرمایه و سود تقسیمی شرکت‌ها عنوان کرد و به تسنیم گفت: معمولا پس از اعلام افزایش سرمایه و تقسیم سود در مجامع شرکت‌ها، قیمت سهام کمتر از سود تقسیمی در بازار بازگشایی می‌شود که از این نظر هم برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند پیش از برگزاری مجمع سهام خود را بفروشند و پس از بازگشایی نماد، دوباره وارد ترکیب سهامداری شرکت‌ها شوند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: البته بدگمانی به اعلام زیان توسط شرکت‌ها در فصل مجامع نمی‌تواند، دلیل قانع‌کننده‌یی برای فروش سهام پیش از برگزاری مجامع و ایجاد جو روانی منفی در بورس باشد، چرا که بسیاری از شرکت‌ها نیز سودهای خوبی را میان سهامداران خود تقسیم می‌کنند و از این جهت باید معامله‌گران وضعیت بنیادی شرکت‌ها و صنایع را نیز ملاک تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهند.

رشد فلزی‌ها بر پایه قیمت جهانی

از هفته گذشته قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی رشد کرده و اثر خود را بر بازار سرمایه گذاشته است. آخرین وضعیت بازارهای جهانی سنگ‌آهن، قراضه، بیلت، مقاطع و ورق نشان می‌دهد که بازار سنگ‌آهن رونق داشته و بهبود فعالیت بازار فولاد چین جو این بازار را نیز در کوتاه‌مدت مثبت کرد. علاوه بر این قیمت نفت در جریان معاملات چندروز گذشته ۵درصد افزایش یافت و در پایان معاملات روز جمعه به ۴۸دلار و ۹۱سنت در هر بشکه رسید. بر همین اساس طی روزهای اخیر نماد شرکت‌های فلزی، پالایشی و نفتی با افزایش تقاضا روبه‌رو شده و نماگرهای بورس را سبزپوش کردند. در همین رابطه مهران عجمی، کارشناس بازار سرمایه به «تعادل» گفت: با توجه به رشد قیمت‌های جهانی فلزات شرایط مناسبی برای سودآوری این گروه در بازار سرمایه رقم خورده و این افزایش بازدهی تداوم خواهد داشت. این کارشناس افزود: قیمت جهانی فولاد رکورد ۵ساله را شکست و شمش فولاد در چین به ۵۰۰دلار در تن رسید. بر همین اساس هفته آینده مجمع شرکت ذوب‌آهن اصفهان یکی از بزرگ‌ترین فولادسازها را داریم که شنیده‌ها حاکی از خبرهای خوب در مجمع شرکت است. بنابراین بازار اقبال خوبی به صنایع فلزی نشان داده‌ است.

بررسی گروه‌های تاثیر‌گذار بر شاخص

در نخستین روز معاملات بورس تهران در این هفته گروه فلزات اساسی با رشد روبه‌رو شدند، اما خودرویی‌ها روند کاهشی را سپری کردند. شاخص کل نیز با رشد ۱۴۹واحدی روبه‌رو شد. در معاملات دیروز نماد بانک ملت، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران هر یک به ترتیب با ۵۵، ۴۱ و ۲۹ واحد تاثیر مثبت روی دماسنج بازار بیشترین نقش افزاینده را روی شاخص داشتند و در طرف مقابل سرمایه‌گذاری غدیر، ایران‌خودرو و گروه مبنا بیشترین نقش کاهنده را روی شاخص اعمال کردند.

دیروز در گروه فلزات اساسی نماد سهامی ذوب‌آهن اصفهان با تعداد معامله ۴هزار و ۵۷۹ بیشترین دفعات معامله را داشت و حجم معامله آن به ۷۵ میلیون و ۹۲۱هزار سهم رسید. در این گروه قیمت بیش از نیمی از سهم‌ها رشد یافت و تعدادی نیز با افت در قیمت پایانی مواجه شدند. اما قیمت سهام خودرویی‌ها دیروز رو به کاهش بود و تعداد زیادی از نمادها روند کاهشی در قیمت پایانی را تجربه کردند هر چند که این کاهش چندان چشمگیر نبود.

در معاملات دیروز نمادهای معاملاتی شرکت آسان‌پرداخت پرشین، شرکت پتروشیمی جم، سیمان شمال، ایران‌خودرو دیزل، مهندسی حمل و نقل پتروشیمی و حق تقدم شرکت‌های سیمان آرتا اردبیل و ارتباطات سیار ایران بازگشایی شدند که در طرف مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های ماشین‌سازی نیرو محرکه، ایرکاپاصنعت، محورسازان ایران‌خودرو، صنعتی باما، بیمه آسیا، سایپا شیشه، سرامیک سینا، لعابیران، تولیدی شیشه دارویی رازک، ایران‌دارو و بهنوش ایران متوقف شدند.

رفت و آمد نمادهای بورسی

همچنین در پایان معاملات دیروز نماد معاملاتی شرکت‌های داروسازی شهید قاضی، آسان پرداخت پرشین با توجه به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده مبنی بر تغییر آدرس قانونی شرکت، پتروشیمی جم پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، سیمان شمال پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، ایران خودرو دیزل، مهندسی حمل و نقل پتروشیمی با توجه به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده و حق تقدم شرکت‌های سیمان آرتا اردبیل و ارتباطات سیار ایران با توجه به اعلام مهلت پذیره‌نویسی به تالار شیشه‌یی بازگشتند.

این گزارش می‌افزاید: نماد معاملاتی شرکت‌های رهشاد سپاهان با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر ارسال صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش مردود نسبت به ترازنامه شرکت مذکور، شرکت کارتن مشهد و شرکت بازرگانی صنعتی آینده ساان بهشت پارس با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر عدم اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی 1395، شرکت کف و شرکت تولی پرس با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر عدم اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی 1395، بیمه کوثر با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر تغییرات با اهمیت عملکرد سال مالی 1395، ماشین‌سازی نیرو محرکه، ایرکا پارت صنعت، محورسازان ایران خودرو، صنعتی باما، بیمه آسیا، سایپا شیشه جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه برای تصویب صورت‌های مالی، شرکت مهندسی مرآت پولاد جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام، شرکت نورد و لوله اهواز جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه و عادی به‌طور فوق‌العاده صاحبان سهام، بانک حکمت ایرانیان و حق تقدم خرید سهام شرکت مذکور با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر تغییر با رفتار سرمایه‌گذار اهمیت در عملکرد واقعی سال مالی 1395 نسبت به آخرین پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی مذکور و شرکت بیمه ملت با توجه به تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم نیز در روز گذشته متوقف شدند.

تحلیل تاثیر نگرش مالی بر عملکرد سرمایه‌گذاری با میانجیگری رفتار مالی - رویکرد تحلیل معادلات ساختاری

درک عوامل موثر بر پس‌انداز و عملکرد سرمایه گذاری افراد موضوعی مهم در تضمین پایداری مالی و هم در بعد فردی و هم در سطح اجتماع است و عاملی مهم در تاب‌آوری خانوارها در شرایط بحران‌های اقتصادی به شمار می‎‌رود. دیدگاهی پذیرفته شده در ادبیات بر آن دلالت دارد که سطح بالاتر نگرش مالی افراد منجر به عملکرد بهتر سرمایه‌گذاری ایشان می‌گردد. با این وجود در سالهای اخیر تعدادی از تحقیقات بر تاثیر متغیر رفتار مالی به عنوان عاملی میانجی بر این رابطه تاکید داشته‌اند. رفتار مالی یا همان عادات مالی به تدریج و طی مراحل رشد فرد در خانواده و اجتماع در وجود وی شکل می‌گیرد. این پژوهش با به کارگیری مدل مفهومی برگرفته از ادبیات تحقیق تلاش دارد تاثیر نگرش مالی بر عملکرد سرمایه‌گذاری و تاثیر متغیر میانجی رفتار مالی بر این رابطه را در میان جامعه جوان و دانشگاهی مورد تحقیق قرار دهد. برای این منظور تحقیقی پیمایشی با استفاده از پرسشنامه آنلاین در سطح دانشجویان دانشگاه اراک صورت پذیرفته و داده‌های مرتبط با 306 دانشجو جمع‌آوری گردیده است. در این تحلیل از رویکرد معادلات ساختاری برای تحلیل مدل مفهومی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل بیانگر آن است که نگرش مالی اثری مستقیم و مثبت بر عملکرد سرمایه‌گذاری فرد دارد و در عین حال رفتار مالی به عنوان میانجی در رابطه بین نگرش مالی و عملکرد سرمایه‌گذاری عمل کرده و این رابطه را تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

 • نگرش مالی
 • عملکرد سرمایه‌گذاری
 • رفتار مالی
 • مدل‌یابی معادلات ساختاری

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Investigation on the impact of financial attitude on Investment Performance Mediated by Financial Behavior - structural equations modeling approach

نویسندگان [English]

 • Ashraf Norouzi 1
 • Ehsan mansouri 2
 • Sorush Samiei Esfahani 1

Understanding the determinants of peoples’ saving and investment behavior is an important issue to ensure financial stability both at the individual and society level and also acts as an important factor in household resilience in economic crisis times. An accepted viewpoint in the literature states that higher levels of financial attitude lead to better investment performance. However, some recent studies emphasized the effect of financial behavior as a mediating factor on this relationship. Using a conceptual model taken from the literature, this study aims to investigate the effect of financial attitude on investment performance and the mediating effect of financial behavior on this relationship among young academic people. Financial behavior or financial habits are formed gradually during the developmental stages of the individual in the family and society. For this purpose, a survey was conducted using an online questionnaire at the level of Arak University students and data from 306 students were collected. In this research, the structural equation modeling (SEM) approach has been used to analyze the conceptual model. The findings of this research indicate that financial attitude has a direct and positive effect on investment performance. It also implies that financial behavior acts as a mediator in the relationship between financial attitude and investment performance and reinforces this relationship.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.