مزایا و معایب خرید طلا


خریدطلا در دیجی کالا

گروه اقتصاد ناحیه 3 کرمانشاه

نقشه راه
نقشه راه این درس بر یادگیری راه‌ها و روش های سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول و سرمایه متمرکز است. بنابراین در آن روش‌های سرمایه گذاری در بانک، بورس، خرید طلا، مسکن و. توضیح داده می‌شود.

طرح مسأله
پس انداز بایستی به روشی صورت بگیرد که ارزش پول در گذر زمان حفظ شود و شرایط به گونه‌ای پیش نرود که پس انداز افراد به دلیل وجود تورم و گران شدن اجناس بی اثر شود. بنابراین مسأله این درس این است که سرمایه گذاری شامل چه انواعی می‌شود و هر کدام از آنها در چه شرایطی مناسب است؟

تعیین اهداف و روش‌های سرمایه‌گذاری
برای سرمایه گذاری بایستی سه گام اساسی برداشته شود.
گام اول: تعیین اهداف سرمایه‌گذاری
گام دوم: تعیین روش سرمایه‌گذاری
گام سوم: پوشش ریسک سرمایه‌گذاری

گام اول: تعیین اهداف سرمایه گذاری
اهداف سرمایه‌گذاری سه نوع هستند:
1. اهداف سرمایه گذاری کوتاه مدت: زمان لازم برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت، کمتر از دو ماه است. مانند پس انداز برای خرید کادوی روز مادر یا خرید یک تی شرت وزشی
2. اهداف سرمایه گذاری میان مدت: زمان لازم برای رسیدن به اهداف میان مدت مدت، بین دو ماه تا سه سال است. مانند پس انداز برای خرید دوچرخه یا کامپیوتر
3. اهداف سرمایه گذاری بلند مدت: زمان لازم برای رسیدن به اهداف بلند مدت مدت، بیشتر از سه سال است. مانند پس انداز برای خرید خانه یا ازدواج
نکته: پس انداز برای آینده به معنی از دست دادن فرصت خرج کردن در زمان حال است. به عبارت دیگر، پس انداز یک «هزینه فرصت» دارد و آن هم از دست دادن خرج کردن در زمان حال است.

گام دوم: تعیین روش سرمایه‌گذاری
انواع روش های سرمایه گذاری:
1. سپرده گذاری در بانک
2. خرید سهام
3. اوراق مشارکت
4. خرید طلا
در ادامه درس به توضیح و تشریح نکات مربوط به هر یک از این روش‌ها پرداخته می‌شود.
روش اول سرمایه‌گذاری: سپرده‌گذاری در بانک
این روش بر این اصل استوار است که بانک پول‌های مردم را جمع آوری و به نمایندگی از سپرده گذاران در طرح‌های سودآور اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کند و سود را به سپرده‌ها اضافه می کند.
انواع سپرده بانکی:
به طور کلی سه نوع سپرده در بانک‌ها وجود دارد که مردم می‌توانند در قالب آنها سرمایه خود را به بانک بسپارند.
الف. سپرده‌های سود دار شامل 1. سپرده کوتاه مدت 2. سپرده بلند مدت
ب. سپرده بدون سود که سپرده قرض مزایا و معایب خرید طلا الحسنه نامیده می‌شود.
مقایسه دو نوع سپرده بانکی سود دار:

کوتاه مدت
بلند مدت
نرخ سود پرداختی توسط بانک
کمتر از بلند مدت
بیشتر از کوتاه مدت
تغییرات نرخ سود
با توجه به قوانین بانک هر زمانی ممکن است کم یا زیاد شود
تا پایان دوره تعیین شده ثابت و بدون تغییر است
واریز و برداشت به حساب
آزاد است و بانک به مانده موجودی در ماه سود می‌پردازد
امکان برداشت از حساب تا پایان دوره تعیین شده وجود ندارد و اگر فردی بخواهد برداشت نماید باید جریمه شود و بخشی از سود را بازگرداند
دوره زمانی
از یک ماه تا هر مقدار که سرمایه گذار بخواهد
حداقل شش ماه و معمولاً یکساله یا بیشتر

بررسی مزایا و معایب سپرده کوتاه مدت:

بررسی مزایا و معایب سپرده بلند مدت:

ب- سپرده قرض الحسنه:
برخی بانک ها به سپرده های پس انداز سودی نمی دهند؛ بلکه به ازای مدت زمان سپرده گذاری، برای مشتری امتیاز دریافت وام درنظر می گیرند. به طوری که مقدار وام و دورۀ بازپرداخت آن تابع مقدار سپرده و مدت زمان سپرده گذاری است؛ به این بانک ها، بانک های قرض الحسنه گفته می شود.

روش دوم سرمایه‌گذاری: خرید سهام
راه دوم سرمایه‌گذاری این است که به جای نمایندگی دادن به بانک‌ها برای مشارکت در طرح‌های اقتصادی از طرف ما، خودمان مستقیماً سهام شرکت ها را خریداری و در سود و زیان آنها با دیگران سهیم شویم.
بازار سرمایه: خرید و فروش سهام شرکت‌ها، بازار سرمایه را شکل می‌دهد.
مزیت خرید سهام نسبت به سپرده گذاری در بانک: این روش منجر به حذف واسطه‌ای به نام بانک می‌شود و دسترسی تولید کننده به سرمایه را کم هزینه‌تر می‌نماید. بنابراین سودآوری سرمایه بیشتر خواهد بود.
ضعف خرید سهام نسبت به سپرده‌گذاری در بانک: سود دهی و میزان سود در این روش قطعی و از پیش تعیین شده نیست و بستگی به لیاقت مدیران شرکت دارد.
نکته 1: از آنجا که خرید سهام شرکت‌ها منجر به جمع شدن سرمایه‌های خرد می‌گردد، در نهایت با این کار سرمایه لازم برای تولید بیشتر و رشد اقتصاد کشور فراهم می‌شود.
نکته 2: فرایند بازار سرمایه به گونه‌ای است که بایستی پس اندازهای نسبتاً بزرگتر برای میان مدت و بلند مدت وارد آن شوند نه پس اندازهای اندک برای کوتاه مدت.
فرایند تغییر قیمت سهام:
هر سهم دو نوع قیمت دارد. قیمت اولیه و قیمت ثانویه
قیمت اولیه: قیمتی است که شرکت پذیره نویسی برای بار اول می‌فروشد و بر روی برگه سهام درج می‌کند. نام دیگر این قیمت، قیمت اسمی است.
قیمت ثانویه: قیمتی که صاحب سهام در تالار بورس بر روی سهام خود برای فروش می‌گذارد و تابع سودی است که شرکت به سهام خود می‌دهد. یعنی اگر سود شرکت دائم در حال افزایش باشد قیمت سهام آن نیز افزایش می‌یابد چون آن سهام، سود ده است. بالعکس، اگر سود شرکتی رو به کاهش یا زیان ده باشد، قیمت سهام آن شرکت نیز کاهش می‌یابد. نام دیگر قیمت ثانویه، قیمت بازاری است.

روش سوم سرمایه‌گذاری: اوراق مشارکت
دولت و سازمان‌های رسمی برای راه اندازی یا توسعه یک طرح اقتصادی نیاز به سرمایه دارند. گاهی برای تأمین سرمایه مورد نیاز خود اقدام به فروش اوراق مشارکت می‌نمایند. اوراق در قبال مقدار سرمایه شما که در اختیار آنها قرار داده‌اید، به شما تحویل داده می‌شود و در پایان دوره تعیین شده، اصل و سود سرمایه توسط دولت به شما بازگردانده می‌شود.
مقایسه خرید سهام و اوراق مشارکت: سهام خریداری شده در بازار سرمایه قابل پس دادن و دریافت اصل سرمایه نیست. فقط می‌توان با قیمت روز آن را به دیگران فروخت. اما در اوراق مشارکت در پایان یک دوره مشخص اصل و سود پرداخت می‌گردد.

روش چهارم سرمایه‌گذاری: خرید طلا
در شرایطی که اقتصاد دچار شرایط تورم باشد، ارزش برخی کالاها مانند طلا حفظ می‌شود. بنابراین می‌توان با خرید طلا برای حفظ ارزش سرمایه اقدام نمود.
مزایای خرید طلا نسبت به سایر روش‌های سرمایه‌گذاری
1. سرمایه و پول زیاد نیاز ندارد و هر مقدار سرمایه را می‌توان به طلا تبدیل کرد.
2. در هر زمانی قابل فروش و برگشت پول است.
معایب خرید طلا نسبت به سایر روش‌های سرمایه‌گذاری
1. سود آن فقط از طریق تفاوت قیمت در زمان خرید با زمان فروش است و بر خلاف سهام، سود منظم سالیانه ندارد.
2. سرمایه گذاری مردم در خرید طلا سرمایه‌گذاری مولد نیست و موجب منجمد شدن سرمایه می‌شود که برای اقتصاد کشور ایجاد مشکل می‌نماید.
نکته: تعریف سرمایه گذاری مولد: سرمایه گذاری های مولد سرمایه گذاری هایی اند که به ظرفیت تولیدی کشور با ایجاد کارخانجات و شرکت های جدید یا توسعۀ ظرفیت آنها کمک می کنند.
گام سوم: پوشش ریسک سرمایه‌گذاری
پوشش ریسک و خطر سرمایه‌گذاری از طریق بیمه انجام می‌گردد.
خطرپذیری پایه و اساس نیاز به تهیۀ بیمه است. خطرپذیری عبارت است از شانس وقوع یک خطر یا یک حادثه بد. خطر یا حادثه بد، به وضعیتی گفته می شود مزایا و معایب خرید طلا که شرایط ایجاد خسارت به اشخاص یا اموال را فراهم می‌آورد.
انواع نظام‌های بیمه:
1. نظام بیمه‌های اجتماعی
2. نظام بیمه‌های تعاونی
3. نظام بیمه‌های بازرگانی
هدف مشترک سه نظام بیمه:
ارتقای رفاه افراد و جامعه، حمایت از کسب و کارها در برابر حوادث غیرمترقبه و وضعیت های ناخوشایند و تثبیت نظام اقتصادی.
تعریف بیمه:
بیمه قراردادی است بین دو شخص که براساس آن یک طرف تحت عنوان بیمه گذار یا بیمه شده به طرف دیگر که بیمه گر نامیده می شود، حق بیمه پرداخت می کند و به ازای حق بیمۀ پرداخت شده، بیمه گر باید در صورت وقوع خطری که در قرارداد بیمه نوشته شده، خسارت بیمه گذار یا بیمه شده را پرداخت کند
بیمه روشی است برای انتقال خطرپذیری که در آن بیمه گذار یا بیمه شده، نگرانی ناشی از احتمال وقوع یک زیان بزرگ را با پرداخت حق بیمه معامله می کند. بیمه گر نیز با گردآوری حق بیمه ها، امکان جبران زیان هر بیمه شده را فراهم می نماید.

خرید و فروش طلا دست دوم (خطرات و روش های جلوگیری

به غیر از ارز، اگر شاخصی برای اندازه گیری ثروت در جهان وجود داشت، قطعا طلا بود. طلا بدون شک یک فلز گرانبها است که جنگ هایی نیز برای آن وجود داشته است. این منبع طبیعی همیشه همه را مجذوب خود کرده و توانسته است اهمیت خود را در طول قرن ها حفظ کند. امروزه با توجه به راحتی مشتریان و مزایای بی شماری که برای خریداران به همراه دارد مردم به خرید طلا آنلاین روی آورده اند.

رپرتاژبه گزارش گروه بازار خبرگزاری آنا به غیر از ارز، اگر شاخصی برای اندازه گیری ثروت در جهان وجود داشت، قطعا طلا بود. طلا بدون شک یک فلز گرانبها است که جنگ هایی نیز برای آن وجود داشته است. این منبع طبیعی همیشه همه را مجذوب خود کرده و توانسته است اهمیت خود را در طول قرن ها حفظ کند. امروزه با توجه به راحتی مشتریان و مزایای بی شماری که برای خریداران به همراه دارد مردم به خرید طلا آنلاین روی آورده اند.

یک فرصت مهم سرمایه گذاری، خرید طلای دست دوم است. بسیاری از افراد با نقدینگی و سرمایه مازاد به دنبال راه هایی برای پس انداز و حفظ ارزش پول خود هستند. امروزه با افزایش قیمت طلا و کاهش ارزش پول ملی خرید و فروش طلای دست دوم یکی از پرطرفدارترین راه هاست.اما آیا تجارت طلای دست دوم یا کارکرده یک ایده سرمایه گذاری خوب است؟

ما در ادامه به مزایا و معایب خرید طلای دست دوم می پردازیم که از ضرر کردن شما در این سرمایه گذاری جلوگیری میکند.

چرا طلا ارزشمند است؟

برای هزاران سال، طلا نقش مهمی در جامعه بشری ایفا کرده است و جزءگرانبهاترین فلزات برای انسان ها بوده است. از تمدن های باستانی تا دوران مدرن، از آن برای نشان دادن موقعیت ، نمایش قدرت در میان حاکمان و تسهیل تجارت بین ملت ها و امروزه برای سرمایه گذاری استفاده می شود.

مزایای خرید طلای دست دوم:

با توجه به جایگاه طلا در اقتصاد، یک فرصت مهم سرمایه گذاری، خرید طلا دست دوم است. مهمترین مزیت این نوع طلا نسبت به طلای نو این است که نیازی به پرداخت هزینه ساخت ندارید. بنابراین طلای دست دوم قیمت پایین تری دارد و گزینه خوبی برای پس انداز و سرمایه گذاری است و یکی از راه های کم ریسک تر برای خرید طلا و جواهرات است که مدت هاست در بین خانواده ها مورد استفاده قرار می گیرد.

اما علاوه بر قیمت پایین تر نسبت به طلا نو و ریسک پایین تر در سرمایه گذاری، خرید طلا دست دوم مزایای دیگری نیز دارد که در ادامه به معرفی آن می پردازیم:

1. استفاده از طلا و جواهرات دست دوم

یکی از مزایای خرید طلای دست دوم در مقایسه با خرید سکه یا سایر اشیاء قیمتی این است که شما نه تنها می توانید روی آن سرمایه گذاری کنید، بلکه میتوانید هم زمان از آن نیز استفاده کنید.

2. اجرت ساخت و کارمزد پایین طلا

یکی دیگر از مزایای اصلی خرید طلا دست دوم این است که دیگر مجبور نیستید اجرت ساخت برای آن بپردازید یا مبلغ بسیار کمی میپردازید. به این ترتیب هنگام فروش طلا ضرر نمی کنید. به همین دلیل بسیاری از افراد این نوع طلا را به عنوان سرمایه گذاری خریداری می کنند.

3. هر زمانی که بخواهید پولتان نقد می شود

یکی از مزایای خرید مصنوعات دست دوم طلا (انگشتر طلا، گوشواره طلا و . ) این است که همیشه می توانید به سرعت به یک طلا فروش بفروشید و پول نقد دریافت کنید که این یک مزیت بزرگ است.

مزایا و معایب خرید طلا دست دوم

خطرات خرید و فروش طلای دست دوم:

خرید طلای دست دوم اخیرا به بازاری پرطرفدار تبدیل شده است. چرا که با کاهش ارزش ریال، ایرانی ها دیگر طلا را به عنوان یک جواهر نمی دانند و آن را راهی برای حفظ ارزش سرمایه خود می دانند. حقیقت این است که هیچ کس نمی خواهد کالاهای مستعمل بخرد. مخصوصا طلا!

1. طلای تقلبی به جای طلای دست دوم

یکی از معایب اصلی خرید طلای دست دوم، عدم اصالت یا تقلبی بودن آن است. خرید طلای دست دوم در صورتی که از طلافروشی های معتبر خریداری نشود می تواند تقلبی باشد.

فلزات تقلبی زیادی در بازار وجود دارد که برای مردم عادی تشخیص واقعی یا تقلبی آنها بسیار دشوار است. بنابراین، خرید طلای کارکرده یک چالش است.

2. عدم ارائه فاکتور معتبر در هنگام خرید

علاوه بر اینکه ممکن است برخی از جواهر فروشان به شما طلای تقلبی بفروشند، در بیشتر موارد نیز ممکن است فاکتور خرید برای طلا دست دوم وجود نداشته باشد. بنابراین نمی توان مطمئن شد که طلا به روش درستی به فروش می رسد.

3. وجود خط و خش و یا نقص در طلای دست دوم

برخی از اقلام طلای دست دوم دارای قفل یا جزئیات نازکی هستند و یا بسیار حساسند. بسیاری از گوشواره ها، دستبندها و . دارای قفل هستند و در صورت خرابی یا ناسالم بودن به راحتی گم می شوند.

همچنین از آنجایی که مصنوعات طلای کارکرده بارها مورد استفاده قرار گرفته اند، امکان وجود خط و خش که باعث دلزدگی شما شود زیاد است.

طلای کارکرده بخریم یا خیر؟

باید به این نکته توجه داشته باشید که با توجه به کاهش ارزش پول ملی، افرادی که نقدینگی و سرمایه زیادی دارند می توانند از خرید طلای دست دوم به عنوان یک ایده سرمایه گذاری خوب بهره مند شوند.

اگر هدف شما از خرید طلا صرفا سرمایه گذاری و کسب درآمد است، بهتر است طلای کم اجرت یا بدون اجرت را انتخاب کنید.

نکات مهمی که باید در خرید طلا دست دوم رعایت کنید:


  1. باید در خرید طلا دست دوم دقت کنید، یکی از مهم ترین نکاتی که باید در خرید و فروش طلا دست دوم در نظر داشت، بهای تمام شده کالای خریداری شده نسبت به ارزش کالا است. درک ارزش طلا کار ساده ای نیست و به تجربه و دانش زیادی نیاز دارد. در بسیاری از موارد تنها ابزارهای حرفه ای و سنگ محک می توانند ارزش یک قطعه طلا را تعیین کنند. تنها راه برای اطمینان از داشتن طلای با ارزش، مشورت با کارشناسان و خرید از افراد قابل اعتماد و طلافروشی های معتبر که تحت نظارت اتحادیه طلا و جواهر هستند. این عامل مانع از خرید طلاهای سرقتی یا قاچاق می شود.
  2. از فروشنده یک فاکتور فروش معتبر طلا دریافت کنید.
  3. از خرید طلای دست دومی که حاوی سنگ و جواهرات هستند خودداری کنید.
  4. طلا را زمانی بخرید که قیمتش ثابت است و در زمان گرانی از خرید آن پرهیز کنید.
  5. در هنگام خرید دستبند زنانه طلا یا گردنبند و سایر قطعاتی که دارای قفل هستند از سالم بودن آنها اطمینان حاصل نمایید.
  6. پس از آنکه طلای دست دوم خود را خریداری کردید، به جهت جلوگیری از حساسیت و انتقال بیماری پوستی حتما آن را ضدعفونی نمایید. همچنین می توانید برای جلا دادن به طلا خود آن قطعه را آبکاری طلا کرده تا همانند روزهای اول بدرخشد.

بخوانید : ۱۲ روش برای تشخیص گردنبند طلا از بدل

چگونه طلا نو را از دست دوم تشخیص دهیم؟

از ظاهر جواهرات به ویژه قفل ها و همچنین از روی خط و خش آن می توان گفت که این یک قطعه استفاده شده است. زیرا قفل ها نسبت به سایر قسمت ها بعلت باز و بسته شدن سریعتر تغییر رنگ می دهند؛ به خصوص خط و خش . بنابراین رنگ آنها با جاهای دیگر متفاوت است.

خرید آنلاین طلا از هنزاگلد

خرید طلا از طلا فروشی معتبر

اگه به دنبال خرید طلا از یک طلافروشی معتبر هستید بی شک گالری هنزاگلد بهترین انتخاب است. این گالری با سابقه حضور طولانی در بازار طلا و جواهر و گارانتی مادام العمر محصولات بهترین انتخاب برای خرید منسوجات طلا می باشد.برای خرید میتوانید به صورت حضوری یا از طریق وبگاه این گالری به آدرس (henzagold.com) به صورت غیر حضوری خرید کنید.

خرید طلا در دیجی کالا؟!

معایب خرید طلا از دیجی کالا، این مارکت آنلاین پر بازدید: وجود قیمت های غیر واقعی محصولات، درصد و هزینه بالاتر.

با توجه به فراگیر شدن فعالیت های مختلف فروشگاه های اینترنتی، امروزه شاهد پایگاه های فروش متعددی هستیم که هر یک در فروش اجناس خاصی تخصص دارند. تعداد این نوع فروشگاه ها که رفته رفته رو به افزایش است، محصولات متنوع و متعددی را در خود جای داده اند.

بزرگترین فروشگاه اینترنتی و آنلاین کشور دیجی کالا می باشد. این فروشگاه آنلاین به قدری شهرت پیدا کرده که امروزه به یک برند معتبر در کشور تبدیل شده است و با توجه به شهرت زیادی که دارد جزء پر بازدید ترین سایت ها به شمار می رود. لازم است بدانید که اداره این نوع فروشگاه های آنلاین کار بسیار دشواری می باشد. بدون شک امروزه دیجی کالا جایگاهی در بین فروشگاه های اینترنتی پیدا کرده که قابل قیاس با سایر مارکت های آنلاین نیست.

خریدطلا در دیجی کالا

خریدطلا در دیجی کالا

اما توجه داشته باشید که هیچگاه پربازدیدترین ها نشان دهنده بهترین ها نیستند. دلایل مختلفی وجود دارد که نشان از ضعف این سیستم فروشگاهی دارد. در این صورت دیگر فروشگاه های آنلاین می توانند شانس خود را در رقابت با دیجی کالا امتحان کنند و موفق باشند. در این مقاله قصد داریم برای مثال به خرید طلا در دیجی کالا پرداخته و دلایل ضعف این فروشگاه بزرگ اینترنتی را برای شما بازگو نماییم.

معایب خرید طلا در دیجی کالا

با یک امتحان ساده می توانید معایب خرید کالا در فروشگاه آنلاین دیجی کالا را برملا کنید. برای خرید طلا در دیجی کالا با جستجو در سایر فروشگاه های اینترنتی به راحتی به قیمت های پایین تری دست پیدا خواهید کرد. بدون شک به طلای مورد نیاز خود با همان مشخصات ولی با قیمتی پایین تر برخورد می کنید. پس یکی از معایب مهم و بزرگ خرید طلا در دیجی کالا وجود قیمت های غیر واقعی محصولات آن است.

دیجی کالا هیچگاه به شما بهترین قیمت را ارائه نمی دهد. همواره با یک مقایسه کلی متوجه می‌شوید که قیمت بالای خرید طلا در دیجی کالا به خاطر سود غیر مستقیم بر محصول است. این مشکل به دلیل عدم وجود فروشنده مستقیم در این روش خرید اتفاق می‌افتد. بنابراین درصد و هزینه بالاتری در دیجی کالا برای خرید طلا به شما ارائه می شود.

شاید در مواردی شما با یک اختلاف قیمت ناچیز مواجه شوید و در این صورت اعتبار این سایت را در خرید خود ترجیح دهید و به سراغ دیگر مارکت ها نروید. اما گاهی ممکن است با اختلاف های چند میلیونی روبه رو شوید، در این صورت لازم است که به فکر فرو رفته و انتخابی منطقی داشته باشید. در برخی موارد مشاهده شده که حتی دیجی کالا در بالا بردن قیمت اجناس توسط صاحبان محصول دخالت دارد. در نهایت این امر تنها به ضرر مشتری تمام می‌شود. از دیگر معایب خرید طلا در دیجی کالا که به کرات توسط کاربران و مشتریان بازگو شده ارسال طولانی ‌مدت در زمانبندی نادرست است.

پس اگر برای دریافت طلای مورد نظر خود عجله دارید، خرید از دیجی کالا راهکار مناسبی نیست. توجه داشته باشید که دیجی کالا نقش واسطه فروش را دارد، بنابراین در صورت عدم موجودی محصول در انبار خود، ممکن است ارسال محصول برای شما تا ۵ روز هم طول بکشد. هنگام مراجعه به دیجی کالا شما با یکسری محتواهای غیرقابل اعتماد نیز رو به رو می شوید. به عنوان مثال اگر قصد خرید گوشی سامسونگ را داشته باشید به راحتی می توانید در فضای مجازی مدل های مختلف این گوشی را مورد بررسی قرار دهید و از مزایا و معایب آن اطلاع کسب کنید.

اما در مورد خرید طلا در دیجی کالا به راحتی نمی‌توانید معایب و نقدی بر زیورآلات ارائه شده و اطلاعات درج شده در مورد آن پیدا کنید. بنابراین ناچار به اعتماد کردن بر اطلاعات ارائه شده در این فروشگاه اینترنتی می باشید. لازم است بدانید که دیجی کالا یک تیم حرفه‌ای تهیه محتوا به کار گرفته تا شما به راحتی از سخنان ارائه شده آنها اطمینان حاصل نمایید، در صورتی که ممکن است توضیحات با واقعیت های موجود در بازار فاصله داشته باشد.

اگر به فکر خرید و فروش طلای دست دوم هستید دست نگه دارید!

با افزایش قیمت طلا و کاهش ارزش پول ملی بسیاری از افرادی که دارای نقدینگی و سرمایه مازاد هستند به دنیال یافتن راهی جهت پس انداز و حفظ ارزش پول خود می‌باشند. خرید و فروش طلای دست دوم یکی از راه‌‌هایی است که این روزها در میان افراد زیادی طرفدار پیدا کرده است. اما آیا معاملات طلا دست دوم ایده‌ی خوبی برای سرمایه گذاری است؟ با طلای اب شده همراه باشید تا به بررسی این نوع معاملات و نکات مهم هنگام خرید و فروش طلا دست دوم بپردازیم.

آیا طلای دست دوم بخرم؟

اولین سوالی که پیش می‌آید این است که آیا خرید طلای دست دوم منطقی است؟ و ما را به سودی که می‌خواهیم می‌رساند یا خیر. واقعیت این است که بسیاری از مردم گمان می‌کنند طلای نو و دست دوم هیچ تفاوتی با هم ندارند و تنها فرقی که میان این دو نوع طلا وجود دارد دستمزد و یا اجرت آن است و خب در این صورت منطقی است که شما با خرید طلای دست دوم هزینه‌ای که بابات دستمزد باید پرداخت کنید را پس اندازکنید. اگرچه طلای متفرقه کاملا بدون اجرت نیست. یعنی مقدار کمی بابت اجرت باز هم کسر می‌شود. اما تفاوت دستمزد آن به نسبت طلا نو آن قدری می‌باشد که درهنگام خرید این مابه التفاوت قیمتی را مد نظر قرار دهید. در واقع مهم ترین تفاوت طلای دست دوم و نو در همین دستمزد است به همین علت به طلا دست دوم طلای دستمزد افتاده نیز می‌گویند.

طلا دست دوم برای سرمایه گذاری یا زیورالات؟

تنوع مصنوعاتی که در خرید طلای نو وجود دارد بدون شک بیشتر از طلای دست دوم است. هنگامی که شما برای خرید طلای دستمزد افتاده به طلافروشی مراجعه می‌کنید تنوع آنچنانی در انتظار شما نیست و باید انتخاب خود را محدود به طلای موجود در ویترین کنید. ولی مهم‌ترین نکته در اینجا این است که توجه کنید برای چه هدفی و با چه منظوری به دنبال خرید و فروش طلای دست دوم هستید؟ آیا به سرمایه گذاری فکر می‌کنید و یا برای استفاده به عنوان زیورآلات به دنبال خرید هستید؟

طلاهای جدید با ابکاری‌های درخشان و ظاهری فریبنده بدون شک جذاب‌تر از طلاهای دست دوم هستند و صد البته اجرت بیشتری نیز دارند. بنابراین اگر با هدف سرمایه گذاری به دنبال خرید طلا هستید پس چه بهتر که پول خود را تا جایی که می‌توانید پس انداز کنید.

سود خرید طلای دست دوم چه قدر است؟

تقریبا می‌توان با اطمینان گفت که تمام افرادی که به دنبال خرید طلای دستمزد افتاده می‌روند به یک چیز فکر می‌کنند: سود بیشتر! اما آیا واقعا خرید طلای دست دوم قابل اعتماد است؟ به گفته مسعود یزدانی نائب رییس اول اتحادیه طلا و جواهر خرید و فروش طلا دست دوم ممنوع است. چون برخی از فروشندگان بدل اندازی می‌کنند به عبارت دیگر طلا با عیار پایین را به جای طلا با عیار بالاتر به فروش می‌ر‌سانند و یا اینکه اجناس سرقتی را در مغازه خود می‌فروشند. تقریبا از هر 10 پرونده شکایتی که به اتحادیه طلا و جواهر ارجاع داده می‌شود پنج مورد مربوط به خرید و فروش طلا دست دوم جعلی است. پس پر واضح است که در چینین شرایطی خرید این نوع کالا دارای ریسک پذیری قابل توجهی است. هرچند که با خرید از مراکز معتبر و آشنا و یا مشورت با اهل فن و کارشناسانت متبحر این رشته می‌توان تا حدود زیادی ریسک این نوع خرید را کاهش داد ولی معمولا پیشنهاد می‌شود به جای خرید طلا دست دوم افراد طلای نو با اجرت پایین و مزد کم تهیه کنند.

معایب خرید طلا دست دوم

یکی از مواردی که باعث نگرانی اتحادیه طلافروشی شده است رواج معاملات طلای متفرقه و یا همان دست دوم است. با رواج خرید و فروش طلای دست دوم بسیاری از کارگاه ها و تولید های ساخت طلا و جواهرات دچار مشکل شده‌اند و از انجایی که تولید نیروی محرکه اصلی و مرکز پویایی افتاد محسوب می‌شود بنابراین با ازدیاد این نوع معاملات ضربه سهمگینی بر تولید وارد می‌شود. بخشی از ممنوعیت فروش طلادست دوم به همین علت است. از طرف دیگر با رواج کلاهبرداری و زیاد شدن طلاهای بدون فاکتور و تقلبی که به بهانه قیمت پایین تر در بازار معامله می‌شود خرید این نوع طلا نیز پر ریسک‌تر شده است. به همین علت بسیاری از کارگاه های تولیدی به ساخت و تولید طلاهایی اقدام کرده‌اند که دارای مزد و اجرت پایین تری هستند و شما می‌توانید با خرید آن ضمن حمایت از تولید از صحت عیار و ارزش طلا اطمینان پیدا کنید.

مهم ترین نکته در خرید و فروش طلای متفرقه

یکی از نکات اساسی که در هنگام خرید و فروش طلای دستمزد افتاده باید به آن توجه کنید. هزینه‌ی پرداختی در مقابل ارزش کالایی است که آن را خریداری می‌کنید. تشخیص ارزش طلا نیز مزایا و معایب خرید طلا کار چندان ساده‌ای نیست و نیازمند تجربه و تخصص بسیاری می‌باشد. در بسیاری موارد تنها دستگاه‌های حرفه‌ای و سنگ محک می‌توانند ارزش یک قطعه طلا را مشخص کنند. بنابراین تنها راهی که شما را مطمئن می‌سازد طلای با ارزشی در اختیار دارید مشورت با کارشناسان و خرید از افراد معتبر و طلافروشی های سرشناس است.

می‌توانید برای آگاهی از آخرین اخبار طلا و سکه و نیز مشاهده ی جدیدترین مقاله ها، به طلای اب شده مراجعه نمایید.

هنگام خرید طلا و جواهر به این نکات دقت کنید

پیش از خرید هر نوع زیورآلاتِ ساخته شده از طلا و جواهر نیاز به بررسی دقیق و موشکافانه دارید. همچنین باید راهنمای خرید مربوط به آن را مورد مطالعه قرار دهید. در این صورت انتخاب بهتری خواهید داشت. آشنایی با نکات مهمی که در هنگام خرید جواهرات باید بدانید، به شما کمک می کند تا خرید موفقی داشته باشید.

تصویر هنگام خرید طلا و جواهر به این نکات دقت کنید

همواره طلا و جواهرات از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار بوده اند. به همین خاطر می ‌توانند یکی از بهترین و مهمترین خریدهای زندگی شما را باشند. افرادی که خرید طلا و جواهر را با حوصله و دقت انجام می‌دهند، با ارزش و اهمیت جواهرات به خوبی آشنا هستند و می دانند که این جواهرات در حکم یک سرمایه گذاری طولانی در زندگی آن ها تلقی می شود.

از این رو لازم است برای خرید طلا و جواهرات، از افراد کاردان و فروشگاه های معتبری راهنمایی و مشاوره بخواهید. توجه داشته باشید تعیین ارزش و اعتبار طلا، تشخیص عیار طلا، تشخیص فلزهای به کار گرفته شده در طلا و نوع سنگ های قیمتی و گوهر سنگ ها توسط افراد متخصص و حرفه ای انجام می شود.

توجه به عیار طلا

زمانی که طلا را از معدن استخراج می کنند بسیار نرم و حالت‌پذیر است. به ‌قدری نرم که با کوچکترین ضربه تغییر حالت می دهد. حتما در فیلم‌ها دیده‌اید که سکه طلا را گاز می‌گرفتند تا جای دندان بر آنها باقی بماند و مطمئن شوند که طلای خالص است؛ این به خاطر انعطاف‌پذیری طلای خالص است که اشرفی‌های طلا در گذشته از آن ساخته می‌شد و عیارسنجی بر عهده دندان بود.

عیار یکی از فاکتورهای مهم در قیمت گذاری طلاست. این موضوع به عنوان یکی از نکات مهمی که در هنگام خرید طلا و جواهرات باید بدانید، مطرح می شود. عیار، قیمت طلا و جواهر را تحت تاثیر قرار می دهد، البته بر مقاومت، سختی و دوام طلا نیز تاثیر قابل توجهی دارد. طلای ۲۴ عیار به عنوان با ارزش ترین و گرانترین طلا در بازار طلا و جواهرات عرضه می شود. همانطور که گفته شد واقعیت امر این است که فلز طلا به تنهایی بسیار حالت پذیر و نرم است. تولید کنندگان جواهرات برای استحکام، طلای خام را با سایر فلزات همچون نیکل، روی، نقره، کربن و . ترکیب می کنند تا به آلیاژ مقاوم تر و ضربه پذیر تری دست پیدا کنند. در ایران و خیلی از کشور های جهان، رایج ترین و مناسب ترین طلا برای ساخت و خرید جواهرات طلای ۱۸ عیار است.

یکی دیگر از نکات مهمی که در هنگام خرید طلا و جواهرات باید بدانید، نشانه های عیار می باشد. نشانه های عیار بر روی طلا دیده می شود. این نشانه ها معمولاً بر روی قسمت هایی از طلا قرار می ‌گیرد که در معرض دید نباشد. 18K و یا 750 نشان دهنده طلای ۱۸ عیار است. K در واقع به معنی عیار یا KARAT می باشد و 750 نشان دهنده نسبت خلوص طلا به نسبت 750 از 1000 قسمت یا همان طلای خالص است.

وزن طلا

یکی دیگر از نکات مهمی که در هنگام خرید طلا و جواهرات باید بدانید، وزن طلاست. جرم طلا تاثیر قابل توجهی بر روی قیمت عرضه زیورآلات ساخته شده از طلا و جواهرات دارد. همان طور که می دانید خرید طلا و جواهرات برحسب وزن انجام می شود. هرچه وزن طلای انتخاب شده بیشتر باشد، به همان نسبت قیمت بیشتری را نیز به خود اختصاص می‌ دهد. اگر می ‌خواهید طلا و جواهرات خریداری شده را به شکل روزانه و در مکان های مختلف و بدون محدودیت مورد استفاده قرار دهید، باید زیورآلات محکم و با وزن مناسب خود را انتخاب کنید.

رنگ طلا

رنگ طلا یکی دیگر از مواردی است که باید در هنگام خرید طلا و جواهرات مد نظر قرار بگیرد. رنگ طلایی رایج ترین رنگی است که برای طلا و جواهر مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر عمده زیورآلات طلا و جواهر با رنگ های رزگلد و سفید عرضه می شوند. البته شیوه های متفاوت ترکیب آلیاژی و آبکاری در تولید جواهرات می تواند رنگ طلا را به سبز، قهوه ای و آبی و یا حتی مشکی تبدیل کند.

قیمت زیورآلات ساخته شده از طلا و جواهر

یکی دیگر از مسائل بسیار مهمی که در هنگام خرید طلا و جواهرات بسیار مورد توجه قرار می گیرد نحوه محاسبه قیمت زیورآلات ساخته شده از طلا و جواهر می باشد.

همانطور که قبلاً گفته شد یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در قیمت، عیار طلا می باشد از آنجایی که عمده طلا و جواهرات عرضه شده در بازار ایران با طلای ۱۸ عیار ساخته می شوند بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار که به صورت روزانه در نوسان می باشد و در حال تغییر است عامل اصلی برای محاسبه قیمت در نظر گرفته می شود. عامل دیگر اجرت ساخت کارگاه تولیدی که در شرایط کنونی عمدتاً به صورت درصدی به قیمت پایه هر گرم طلای ۱۸ عیار افزوده می شود.

عامل مهم دیگر قیمت سنگ ها و جواهرات قیمتی هستند که البته نحوه محاسبه ارزش گذاری خاص خود را دارند که نهایتاً بر اساس قیمت معین شده به بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار و اجرت ساخت اضافه می گردند و در نهایت ۷% سود خرده فروشی و ۹% مالیات بر ارزش افزوده به قیمت اضافه شده و قیمت نهایی و قابل پرداخت را ایجاد می کند.

بنابر توضیحات یاد شده در بالا عامل مهم قیمت، هر گرم طلای ۱۸ عیار می باشد که از طریق تابلوهایی که به توسط اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر مورد تایید قرار گرفته است بر سر در فروشگاه های طلا و جواهر قرار گرفته است و نشان دهنده قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار خام برای داد و ستد می باشد که البته امروزه با رواج خرید های آنلاین و همینطور وب سایت های اطلاع رسانی قیمت به صورت آنلاین، قدری سرعت به روز رسانی قیمت و مشاهده نوسانات لحظه ای، دقیق‌تر و جامع تر قابل رویت و مشاهده است.

تمرکز بر روی خرید طلا و جواهرات

برای خرید طلا و جواهرات حوصله به خرج دهید و عجول نباشید. هر کدام از طلا فروشان و جواهر سازان، مدل های متنوعی از طلا و جواهرات را به شما عرضه می کنند. ضمن اینکه این فروشگاه ها و گالری ها از نظر طیف اجرت و قیمت با هم تفاوت قابل توجهی دارند. برخی از طلاها با جزئیات و ظریف کاری های بیشتری عرضه می‌ شوند که مسلماً این موضوع بر روی قیمت طلا تاثیر قابل توجهی دارد.

طلا و جواهرات شناسنامه دار و از فروشگاه های معتبر بخرید

همواره خرید طلا به عنوان یک روش سرمایه گذاری مورد توجه بوده است. بنابراین زمانی که شما بعد از گذشت مدتی قصد فروش آن را داشته باشید بهتر است هنگام خرید، درباره فروش یا بازگرداندن طلا از طلا فروش سوال بپرسید و بدانید در هنگام فروش چه وضعیتی رخ خواهد داد. برخی از طلاها به دلیل ساختار و شکلی که دارند، در هنگام فروش، قیمت چندانی را به خود اختصاص نمی دهند.

توجه به نکات مهمی که در خرید طلا و جواهرات باید بدانید، امکان یک خرید موفق، پسندیده و شایسته را برای شما فراهم می کند. از آن جایی که خرید طلا و جواهرات می تواند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری باشد، بنابراین بهتر است جواهراتی برای خرید انتخاب شوند که در هنگام فروش کمترین ضرر را به همراه دارند. برای اطلاع از این جواهرات بهتر است با افراد متخصص و با تجربه مشورت کنید و در هنگام خرید از نظرات آن ها بهره مند شوید. تمام این اقدامات برای موفقیت در خرید طلا و جواهرات مد نظر قرار می گیرد. همچنین مکان های مناسب برای خرید طلا را انتخاب کنید. در این صورت نگران تقلب طلا فروش نخواهید بود.

خرید آنلاین طلا و جواهر

مزایا و ویژگی های خرید آنلاین بر کسی پوشیده نیست اما در خرید آنلاین طلا و جواهر، نکات و ظرایف بیشتری نهفته است. اینکه کالای خریداری شده عینا مطابق اطلاعات درج شده در سایت مربوطه باشد یا خیر و مهمتر از همه اعتبار و اصالت کالا و فروشگاه مورد نظر مسئله مهمی است.

در هنگام خرید از فروشگاه اینترنتی طلا یکی از نکات مهمی که بایستی حتماً مورد توجه قرار داده شود معتبر بودن و پاسخگو بودن فروشگاه اینترنتی طلا و جواهر مورد نظر می باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.