فرمول حاشیه سود


چگونه می توان حاشیه سود را در Excel محاسبه کرد؟

فرمول حاشیه سود اکسل است مقدار سود تقسیم بر مقدار فروش یا (C2/A2) 100 برای بدست آوردن ارزش در درصد. مثال: فرمول حاشیه سود در محاسبه Excel (120/200) 100 برای تولید 60 درصد نتیجه حاشیه سود.

به طور مشابه، چگونه قیمت فروش و حاشیه را محاسبه می کنید؟ قیمت خرده فروشی یا فروش را بر اساس محاسبه کنید تقسیم هزینه بر 1 منهای درصد حاشیه سود. اگر یک محصول جدید 70 دلار قیمت دارد و می‌خواهید حاشیه سود 40 درصدی را حفظ کنید، 70 دلار را بر 1 منهای 40 درصد - 0.40 در اعشار تقسیم کنید. 70 دلار تقسیم بر 0.60 قیمتی معادل 116.67 دلار ایجاد می کند.

چگونه حاشیه و نشانه گذاری را محاسبه کنم؟ نشانه گذاری درصدی از سود است که هزینه شماست. برای محاسبه نشانه گذاری هزینه محصول خود را از قیمت فروش خود کم کنید. سپس آن سود خالص را بر هزینه تقسیم کنید. برای محاسبه حاشیه، هزینه محصول خود را بر قیمت خرده فروشی تقسیم کنید.

مربوطپست ها

3 نوع مالیات چیست؟

چگونه نقطه وسط بین دو مکان را پیدا می کنید؟

چگونه پیش بینی های کارکنان را انجام می دهید؟

چگونه سرعت اولیه را فقط با زمان پیدا می کنید؟

چگونه قیمت فروش یک محصول را تعیین می کنید؟ برای محاسبه قیمت فروش محصول خود از فرمول استفاده کنید:

 1. قیمت فروش = قیمت تمام شده + حاشیه سود.
 2. میانگین قیمت فروش = کل درآمد حاصل از یک محصول ÷ تعداد محصولات فروخته شده.

دوم اینکه تفاوت بین مارجین و سود چیست؟ اندازه گیری حاشیه سود سودآوری یک فرمول حاشیه سود شرکت

برخلاف سود که با دلار و سنت اندازه گیری می شود، حاشیه سود به صورت درصد اندازه گیری می شود.

چگونه قیمت فروش و نشانه گذاری را محاسبه می کنید؟

اگر محصولی دارید که خرید یا ساخت آن 15 دلار هزینه دارد، می توانید نشانه گذاری دلار در قیمت فروش را از این طریق محاسبه کنید: هزینه + نشانه گذاری = قیمت فروش. اگر هزینه ساخت یا انبار کردن کالا برای شما 15 دلار است و می‌خواهید یک نشانه گذاری 5 دلاری داشته باشید، باید کالا را به قیمت 20 دلار بفروشید.

سپس با توجه به هزینه و سود چگونه قیمت فروش را پیدا می کنید؟

چگونه قیمت فروش یک کسب و کار کوچک را تعیین می کنید؟ ارزش دارایی ها را محاسبه کنید.

ارزش هر چیزی را که کسب و کار در اختیار دارد، از جمله تمام تجهیزات و موجودی، جمع کنید. هر گونه بدهی یا بدهی را کم کنید. ارزش ترازنامه کسب و کار حداقل نقطه شروعی برای تعیین ارزش کسب و کار است.

چگونه علامت گذاری 30 درصد را محاسبه می کنید؟

شما 30 درصد هزینه را محاسبه کرده اید. وقتی که هزینه 5.00 دلار است شما 0.30 × 5.00 دلار = 1.50 دلار اضافه کنید تا قیمت فروش 5.00 دلار + 1.50 دلار = 6.50 دلار به دست آورید.به این چیزی است که من آن را نشانه گذاری 30 call می نامم.

فرمول نشانه گذاری چیست؟ نشانه گذاری = سود ناخالص / COGS

معمولاً نشانه گذاری بر اساس هر محصول محاسبه می شود. برای مثال، فرض کنید چلسی یک فنجان قهوه را به قیمت 3.00 دلار می فروشد و بین هزینه دانه ها، فنجان ها و نیروی کار مستقیم، هزینه تولید هر فنجان برای چلسی 0.50 دلار است. یا، به عنوان درصد بیان شده، نشانه گذاری او 240٪ خواهد بود.

تفاوت بین حاشیه سود و نشانه گذاری چیست؟

حاشیه سود به درآمدی اشاره دارد که شرکت پس از پرداخت COGS کسب می کند. . حاشیه سود است فروش منهای هزینه کالاهای فروخته شده. نشانه گذاری درصدی است که بهای تمام شده یک محصول برای رسیدن به قیمت فروش افزایش می یابد.

وقتی درصد سود داده می شود چگونه سود می یابید؟ فرمول محاسبه درصد سود: سود٪ = سود/هزینه 100 پوند.

نسبت حاشیه چیست؟

نسبت مارجین چیست؟ نسبت های حاشیه اندازه گیری توانایی یک شرکت برای تبدیل فروش خود به سود. ارقام مستقل تنها یک عکس فوری ارائه می دهند و به نوعی بدون معیار بی معنی هستند. نسبت های حاشیه در ارزش گذاری، تحلیل اعتباری و عملکرد شرکت کاربرد دارند.

ارزش یک تجارت چند برابر سود است؟

در سطح ملی متوسط ​​​​تجارت تقریباً به فروش می رسد 0.6 برابر درآمد سالانه آن. اما بسیاری از عوامل دیگر نیز در این امر دخیل هستند. به عنوان مثال، اگر یک تجارت دارای رهبری بازار و مدیریت قوی باشد، یک خریدار ممکن است سه یا چهار برابر درآمد بپردازد.

چگونه می توان ارزش یک تجارت را محاسبه کرد؟ هنگام ارزش گذاری یک تجارت، می توانید از این معادله استفاده کنید: ارزش = سود پس از کسر مالیات × نسبت P/E. هنگامی که در مورد نسبت P/E مناسب برای استفاده تصمیم گرفتید، آخرین سود کسب و کار پس از کسر مالیات را در این رقم ضرب می کنید.

قانون کلی برای ارزش گذاری یک کسب و کار چیست؟ متداول ترین قانون استفاده شده ساده است درصدی از فروش سالانهیا بهتر است بگوییم، 12 ماه گذشته فروش/درآمد.

حاشیه 40 چقدر است؟

برای رسیدن به حاشیه 40 درصد، درصد نشانه گذاری است 66.7٪

چگونه قیمت نشانه گذاری را پیدا می کنید؟ با استفاده از این فرمول می توانید نشانه گذاری خود را محاسبه کنید:

 1. سود ناخالص خود را پیدا کنید. برای این کار باید هزینه خود را از قیمت خود منهای کنید.
 2. سود ناخالص خود را بر هزینه تقسیم کنید. سپس نشانه گذاری خود را خواهید داشت. برای تبدیل آن به درصد ، به سادگی آن را در 100 ضرب کنید و این درصد نشانه گذاری شما است.

چگونه علامت گذاری 20 درصد را محاسبه می کنید؟

اگر قیمت عمده فروشی یک کالا را می دانید و می خواهید محاسبه کنید که برای یک نشانه گذاری 20 درصد چقدر باید اضافه کنید، قیمت عمده فروشی را در 0.2 ضرب کنیدکه 20 درصد به صورت اعشاری بیان می شود. نتیجه مقدار نشانه گذاری است که باید اضافه کنید.

چگونه 20 درصد را به قیمت اضافه می کنید؟ چگونه می توان 20 درصد را به یک عدد اضافه کرد؟

 1. عدد اصلی را بر 100 تقسیم کنید تا 1% آن بدست آید.
 2. محصول مرحله قبل را به شماره اصلی خود اضافه کنید.

چگونه علامت گذاری 40 درصد را محاسبه می کنید؟

اگر مشتری شما قیمت بلیط 18.33 دلار را روی کالا ببیند و بداند که شما 11.00 دلار پرداخت کرده اید و آن را 7.33 دلار نشان داده اید، 7.33 دلار را به عنوان 40 درصد از 18.33 دلار محاسبه می کند. بنابراین هزینه 11.00 دلار شما 60 درصد از 18.33 دلار است.

چگونه می توان حاشیه 50 درصد را محاسبه کرد؟ برای یافتن قیمت فروش، هزینه کالا را بر 0.5 تقسیم کنید که به شما 50 درصد حاشیه می دهد. به عنوان مثال، اگر هزینه ای معادل 66 دلار دارید، 66 دلار را بر 0.5 تقسیم کنید تا متوجه شوید که برای داشتن حاشیه 132 درصدی به قیمت فروش 50 دلار نیاز دارید.

فرمول حاشیه سود

1-مکمل حاشیه ایمنی چیست؟

محصولترکیبمتغیر هزینهقیمت فروش
الف2300500
ب3200400

هزینه ثابت 20 میلیون و تعداد فروش از دو نوع کحصول در ماه 150 هزار واحد است

نقطه سر به سر و و ضریب ایمنی و سود ماهانه را حساب کنید.

3- اگر قیمت فروش و هزینه متغیر هر دو یک دوم شود چه تغییری در نقطه سر به سر دارد ؟ (برای درک سوال یک مثال عددی حل کنید )

4- فروش نقطه سربه سر 1000 واحد و هزینه متغیر هر واحد 500 ریال و هزینه ثابت کل 1500000 ریال است

چند ریال از محل فروش هزار و یکمین واحد بدست میآید.؟ ( حاشیه سود را میخواهد )

5- اگر حاشیه ایمنی 80% و سود 12 میلیون ریال باشد هزینه ثابت چند ریال است؟( برای جواب این سوال از فرمول درصد حاشیه ایمنی = سود تقسیم بر سود + هزینه ثابت استفاده کنید که در کتاب درسی وجود ندارد. یعنب 80%=12000000 تقسیم بر 12000000+fc

6- شرکت سعادت هر بسته مجحصول را 500 ریال میفروشد متغیر آن 100 ریال و ثابت کل 10000 ریال است

نقطه سر به سر ؟

اگر شرکت بخواهد سود قبل مالیاتش 40% باشد فروش؟

اگر ماهی سی بسته بفروشد اهرم عملیاتی؟

اگر شرکت 40% فروش را افزایش دهد سود چقدر افزایش میبابد؟( از ضرب 40% در در درجه اهرم عملیاتی بالا میتوانید درصد افزایش را بدست آورید و نیازی به محاسبه مجدد نیست-

7-شرکتی دو نوع محصول تولید میکند ( الف و ب ) فروش الف 924 و ب 769 ریال است فروش با ترکیب 1 و 4 بوده نسبت کلی ضریب حاشیه فروش 40% و نقطه سر به سر تولید وفروش 1500 واحد است هزینه ثابت در این شرکت؟

8-فروش هر واحد 8 هزار ریال و هزینه متغیر سه چهارم است اگر فروش 20هزار واحد 30 میلیون ریال سود داشته باشد نسبت حاشیه فروش ایمنی چقدر است؟

9- اگر هزینه متغیر شرکت 5 میلیون و نسبت حاشیه فروش یک سوم وحاشیه ایمنی یک پنجم باشد سود شرکت در سال چقدر سات ؟

برای حل این سوال یک سوم همان حاشیه سود درصد در نظر گرفته شود یعنی

یک سوم= 1-هزینه متغیر یا همان 1-هزینه متغیر =% حاشیه سود

( چون هزینه متغیر واحد را نداده نمیتوان از طریق مبلغی حل کرد و باید از طریق درصد حل کنید و برای سود میتوانید از ضرب نسبت حاشیه فروش ×حاشیه ایمنی × فروش = سود عملیاتی استفاده کنید.

۱۰-فروش فعلی 6 میلیون وفروش سر به سر 5 میلیون اگر نرخ سود 10 درصد باشد هزینه ثابت چفدر است ؟

11- شرکت تولیدی 3 روش دارد کدام را توصیه میکنید؟

هزینه ثابت- میلیون4812
هزینه متغیر واحد ریال30002800

2000

کدام روش کمترین هزینه را دارد؟ هزینه کل را برای هر سه روش حساب کنید .( برای فرمول حاشیه سود حجم تولید 1000 و 2000 و 5000 و 8000 واحد )

سوال آخر :

محصولقیمتحاشیه سود ترکیب
الفا400025004
بتا300020004
گاما200018002

در نقطه سر به سر فروش بتا؟؟؟؟؟ هزینه ثابت 5184000 ریال است

دانشجویان گرامی چنانچه در حل سوالات بالا مشکلی داشتید به مطالب جزوه کلاس مراجعه نمایید - حل نمودن 7 سوال از سوالات بالا کافی خواهد بود .

سود ناخالص چیست؟

سود ناخالص چیست؟

سود ناخالص (Gross Profit) به سودی که یک شرکت، پس از کسر هزینه‌های همراه با تولید یا فروش محصولاتش، یا هزینه‌هایی که به‌منظور انجام سرویس‌ها پرداخت کرده، شناسایی می‌کند، اطلاق می‌گردد.

سود ناخالص در صورت درآمد شرکت‌ها دیده شده و می‌توان آن را از طریق کاستن هزینهٔ بهای تمام‌شده کالاهای فروخته‌شده (The cost of goods sold – COGS) از درآمدها (فروش انجام‌شده) محاسبه کرد.

این موارد می‌توانند در صورت درآمدی شرکت (Income Statement) دیده شوند. سود ناخالص همچنین می‌تواند تحت عنوان سود فروش (Sales profit) و یا درآمد ناخالص (Gross Income) نامبرده شود.

درک مفهوم سود ناخالص

سود ناخالص، میزان کاراییِ یک شرکت در استفاده از نیروی کار و مواد اولیه در تولید محصولات و یا ارائهٔ خدمات را ارزیابی می‌کند. این اندازه‌گیری معمولاً هزینه‌های متغیر را نیز دربرمی‌گیرد. این هزینه‌ها، هزینه‌هایی هستند که مقدار آن‌ها بسته به میزان خروجی‌ای که شامل موارد زیر می‌باشند، متغیر می‌باشد:

 1. مواد اولیه. (Materials)
 2. نیروی کار مستقیم، با در نظر گرفتن آن به‌صورت ساعتی و یا وابسته به سطوح خروجی‌ها.
 3. مبالغ کمیسیون پرداخت‌شده به کارکنان بخش فروش. (Commissions of sales staff)
 4. هزینه‌های کارت‌های اعتباری در خرید مشتریان. (Credit card fees on customer purchases)
 5. ابزارآلات، که شامل هزینه استهلاک (Usage – based depreciation) نیز می‌باشند.
 6. ابزارهایی که در محل تولید (Production Site) از آن‌ها استفاده‌شده است.
 7. حمل‌ونقل کالاها. (Shipping)

فرمول محاسبه سود ناخالص به شرح زیر می‌باشد:

هزینهٔ بهای تمام‌شدهٔ کالای فروخته شده – درآمد = سود ناخالص

Gross Profit = Revenue – Cost of goods sold

سود ناخالص چیست؟

همان طور که به‌طور کلی گفته شد، سود ناخالص شامل هزینه‌های ثابت (Fixed costs – هزینه‌هایی که باید فارغ از مقادیر خروجی شرکت پرداخت شوند) نمی‌باشند. هزینه‌های ثابت شامل هزینهٔ اجاره (rent)، هزینه‌های تبلیغات (Advertising)، هزینه‌های بیمه (Insurance)، دستمزد کارکنانی که به‌صورت مستقیم در مسیر تولیدی درگیر نمی‌باشند و تدارکات مورد نیاز اداری (Office supplies) می‌باشد.

هر چند، باید در نظر گرفته شود که بخشی از این هزینه‌های ثابت، به هر واحد تولیدشده تحت عنوان هزینه‌های جذب‌شده (Absorption Costing)، اختصاص داده می‌شوند. که لحاظ کردن این هزینه‌ها به‌منظور گزارشگری خارجی (External reporting) به‌نحوی که طبق استانداردهای پذیرفته‌شده حسابداری باشد (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP)، مورد نیاز است.

برای مثال، اگر یک شرکت 10 هزار واحد از محصولی را در یک دورهٔ زمانی مشخص تولید کند، و مبلغ 30 هزار دلار را برای اجارهٔ ساختمان پرداخت نماید، هزینهٔ 3 دلاری در قیمت هر کالا تحت عنوان هزینهٔ جذب‌شده لحاظ می‌شود.

سود ناخالص (Gross Profit) نباید با سود عملیاتی (Operating profit) اشتباه گرفته شود، سودی که به آن مقادیر درآمد پیش از نرخ‌های بهره و اِعمال مالیات (earnings before interest and tax – EBIT) نیز اطلاق می‌گردد.

این سود، برابر با سود شرکت پیش از پرداخت بهره‌ها و مالیات‌های تصویب‌شده می‌باشد. سود عملیاتی از طریق کسر هزینه‌های عملیاتی (Operating expenses) از سود ناخالص به‌دست می‌آید.
نکات کلیدی:

 1. سود ناخالص که به آن درآمد ناخالص (Gross Income) نیز اطلاق می‌گردد، از طریق کسر هزینهٔ بهای تمام‌شده کالاهای فروخته‌شده از درآمد حاصل شده، محاسبه می‌شود.
 2. سود ناخالص تنها شامل هزینه‌های متغیر می‌باشد و شامل هزینه‌های ثابت نمی‌باشد.
 3. سود ناخالص، مقدار کارآمدی یک شرکت در استفاده از نیروی کار و همچنین مواد اولیه در تولید کالاها و یا ارائهٔ سرویس‌ها ارزیابی می‌کند.

سود ناخالص در مقابل حاشیهٔ سود ناخالص

سود ناخالص می‌تواند به‌منظور محاسبه کردن معیاری تحت عنوان حاشیهٔ سود ناخالص (Gross Profit Margin) مورد استفاده قرار گیرد. این معیار به‌منظور بررسی کارآمدی تولیدی (Production efficiency) یک شرکت در طی زمان، مفید می‌باشد.

مقایسهٔ ساده سود ناخالصی که سال‌به‌سال و یا با بازهٔ زمانی 3 ماهه تولیدشده است می‌تواند گمراه‌کننده باشد، زیرا سود ناخالص می‌تواند در صورت کاهش حاشیهٔ ناخالص (Gross margins)، افزایش پیدا کند. این اتفاق می‌تواند موضوعی نگران‌کننده برای شرکت باشد و آن را در وضعیتی بحرانی قرار دهد.

سود ناخالص چیست؟

باوجود اینکه این عبارات شبیه به یکدیگر هستند (و در برخی از مواقع به‌جای یکدیگر استفاده می‌شوند) حاشیهٔ ناخالص با حاشیه سود ناخالص یکسان نیست. سود ناخالص با واحد پول رسمی یک کشور بیان می‌شود، در حالی که حاشیهٔ سود ناخالص با درصد بیان می‌گردد. فرمول محاسبهٔ حاشیهٔ سود ناخالص به شرح زیر است:

درآمد / (هزینه بهای تمام شده کالای فروخته شده – درآمد) = حاشیه ناخالص

​Gross Margin= (Revenue−Cost of Goods Sold) / Revenue

مثال‌هایی از نحوهٔ استفاده از سود ناخالص

در ادامه مثالی از نحوهٔ محاسبهٔ سود ناخالص و حاشیهٔ سود ناخالص، با استفاده از صورت درآمد (Income State) شرکت فورد (Ford Motor Co.) در سال 2018 مشاهده می‌کنید:

صورت درآمد شرکت فورد در سال 2018 (تمامی مبالغ به میلیون دلار است)، منبع: Investopedia

به‌منظور محاسبه کردن سود ناخالص، ما ابتدا هزینهٔ بهای کالاهای فروخته ‌شده را اضافه می‌کنیم، که جمع ارقام را به 126584 میلیون دلار می‌رساند. ما در این حالت، فروش (Selling) هزینه‌های مدیریت (Administrative expenses) و دیگر هزینه‌ها را در نظر نمی‌گیریم. زیرا این هزینه‌ها به‌طور معمول جزو هزینه‌های ثابت (Fixed costs) دسته‌بندی می‌شوند. در ادامه هزینهٔ کالاهای فروخته‌شده را از درآمد به‌دست آمده کم می‌کنیم تا بتوانیم به سود ناخالص به‌دست آمده برسیم:

25,216$ = 126,584$ – 151,800$

برای به‌دست آوردن حاشیهٔ سود ناخالص، مبلغ سود ناخالص به‌دست آمده در مرحلهٔ قبل را بر مقادیر کل درآمد (total revenues) تقسیم می‌کنیم تا مقدار حاشیهٔ سود ناخالص را محاسبه کنیم.

16.61% = 151,800$ / 25,216$

این درصد با حاشیهٔ سود ناخالص ثبت‌شده در صنعت خودروسازی که در حدود 14٪ است، مقایسه‌شده و نشان می‌دهد که شرکت فورد با بهینگی بیشتری نسبت به همتایان خود، به‌فعالیت می‌پردازد.

محدودیت‌های استفاده از سود ناخالص

صورت درآمد استانداردشده (Standardized income statement) که توسط سرویس‌های اطلاعات مالی (Financial Data Services) تهیه می‌شود، ممکن است مقادیر سود ناخالص را با تفاوت‌هایی نشان دهند.

رکود بزرگ چیست؟
این صورت‌های گزارش‌شده می‌توانند سود ناخالص را به‌عنوان یک آیتم جداشده در خطی جدا فرمول حاشیه سود نمایش دهند، اما این نوع از صورت‌ها، تنها برای شرکت‌های عمومی قابل‌دسترسی می‌باشند.

سرمایه‌گذارانی که درآمدهای یک شرکت خصوصی را بررسی می‌کنند باید خود را با هزینه‌ها (Cost) و موارد هزینه‌ای (Expense items) که در یک ترازنامه غیراستاندارد (non – Standardized Balance Sheet) ذکر می‌شوند تطبیق دهند و آن‌ها را در محاسبات مقادیر سود ناخالص در نظر نگیرند

سوالات و نظرات خود را در قسمت دیدگاه‎‌ها با دیجی کوینر به اشتراک بگذارید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

صورت سود و زیان چیست؟

صورت سود و زیان (Income Statement) میزان درآمدها، هزینه‌ها، و همچنین سود و زیان انتهای دوره را که حاصل فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی هستند را گزارش می‌کند. نام دیگر صورت سود و زیان، صورت درآمد و هزینه است. صورت سود وزیان، یکی از صورت‌های مالی حسابداری است؛ اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در مورد انواع صورت‌های مالی حسابداری به دست بیاورید مقاله صورت های مالی را از دست ندهید.

صورت حساب سود و زیان بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه می‌شود. این یعنی اینکه درآمدها زمانی شناسایی می‌شوند که تحقق‌یافته باشند، به عبارت دیگر زمانی که وجه نقد دریافت گردید درآمد هم شناسایی می‌شود. هزینه‌ها هم در این روش زمانی شناسایی می‌شوند که پرداخت شده باشند، خواه برای هزینه‌های گذشته باشد و یا هزینه‌های آتی.

همچنین در محاسبه سود و زیان، سود سهام پرداخت شده به سهامداران عادی به‌عنوان هزینه و درآمد حاصل از صدور سهام به‌عنوان یک درآمد شناسایی نمی‌شوند. مبادلات بین موسسه و مالکانش به‌طور جداگانه در گزارش حقوق صاحبان سهام نمایش داده می‌شود.

صورت سود و زیان

صورتحساب سود و زیان، به‌خوبی بیانگر میزان سود یک شرکت در پایان سال مالی است و شرکت‌ها موظف‌اند در پایان سال مالی، صورت سود وزیان خود را منتشر و با گزارش سود و زیان، میزان سودآوری خود را به سهامداران اطلاع دهند. در صورت سود و زیان، مواردی مانند میزان فروش شرکت‌ها، میزان هزینه‌های آن‌ها و سایر اطلاعات با اهمیت مربوط به عملکرد شرکت قابل‌مشاهده است. حالا که می‌دانید صورت سود و زیان چیست، باید در مورد این گزارش و نحوه محاسبه فرمول سود و زیان اطلاعات کسب کنید.

مراحل تهیه گزارش سود و زیان چیست؟

گزارش و تهیه صورت سود و زیان به دو روش یک و دومرحله‌ای تهیه می‌شود.

 • در صورت سود و زیان یک مرحله ای ابتدا کلیه درآمدها و در ادامه کلیه هزینه‌ها در زیر آن‌ها آورده می‌شود و در نهایت از تفاضل آن‌ها، سود یا زیان قبل از کسر مالیات نمایش داده می‌شود.
 • در صورت سود و زیان چند مرحله ای، ابتدا درآمدهای عملیاتی و سپس هزینه‌های عملیاتی در زیر آن‌ها آورده می‌شود سپس از تفاضل این دو سود یا زیان ناویژه به دست می‌آید. در مرحله بعد درآمدهای غیرعملیاتی و هزینه‌های غیرعملیاتی آورده می‌شود که نتیجه تفاضل این مرحله و مرحله قبل به سود و زیان قبل از کسر مالیات می‌رسیم.

فرمول سود و زیان چیست؟

در محاسبه سود و زیان در حسابداری، ابتدا درآمدها محاسبه می‌شود و سپس هزینه‌ها از آن کسر می‌گردد.

⌈هزینه‌های دوره مالی – درآمد دوره مالی = سود دوره مالی⌉

در صورت فزونی درآمد به هزینه شرکت سود داشته است.

⌈درآمدهای دوره مالی – هزینه دوره مالی = زیان دوره مالی⌉

با در نظر گرفتن این فرمول می‌توانید به پاسخ پرسش با کسر هزینه ها از درامد چه چیزی به دست می اید برسید؛ در صورت فزونی هزینه به درآمد شرکت متحمل زیان شده است. بعد از آشنایی با نحوه محاسبه سود و زیان، به بحث انواع سود حسابداری می‌پردازیم.

صورت سود و زیان ساده

معرفی انواع سود حسابداری+سود حسابداری چگونه محاسبه می‌شود؟

منظور از عملکرد مالی، فعالیت‌هایی است که به‌نوعی باعث تغییر در دارایی، بدهی‌ها و سرمایه گردد. همچنین انواع سود در صورت سود و زیان به سه دسته تقسیم می‌شود:

1- سود ناخالص در صورت سود و زیان: برای رسیدن به پاسخ پرسش سود ناخالص در صورت سود و زیان بیانگر چیست، باید فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید. سود ناخالص در صورت سود و زیان، از کسر میزان فروش کالا از هزینه تمام‌شده کالا به دست می‌آید و معادله آن به شکل زیر است:

⌈سود ناخالص = هزینه تمام‌شده کالا – میزان فروش کالا⌉

2- سود عملیاتی: سود عملیاتی در حسابداری یا سود قبل از کسر مالیات، از کسر سود ناخالص از هزینه‌های هزینه های اداری عمومی فروش و هزینه‌های استهلاک ساختمان و اثاثیه به دست می‌آید. فرمول سود عملیاتی به‌صورت زیر است.

⌈سود عملیات= هزینه استهلاک – هزینه‌های هزینه های اداری عمومی فروش – سود ناخالص⌉

3- سود خالص چیست: محاسبه سود خالص با کسر مالیات از درآمدهای غیرعملیاتی (مواردی نظیر سود بانکی) بعلاوه هزینه‌های غیرعملیاتی کسر از سود عملیاتی به دست می‌آید. فرمول سود خالص به صورت زیر است:

⌈سود خالص = مالیات – درآمدهای غیرعملیاتی + هزینه‌های غیرعملیاتی – سود عملیاتی⌉

مهم‌ترین بخش حساب سود و زیان قسمت پایانی آن، یعنی محاسبه سود شرکت یا زیان ویژه است که نتیجه فعالیت یک شرکت را نشان می‌دهد و با مطالعه آن می‌توان فهمید که نتایج فعالیت کسب و کار سودآور بوده یا زیان ده.

اقلام صورت سود و زیان چیست؟

در ادامه شما را با اقلام و اجزای صورت سود و زیان آشنا می‌کنیم:

1- درآمد یا میزان فروش در جدول صورت سود و زیان

درآمد فروش بیانگر عایدی شرکت از فروش محصول یا خدمات است که در قسمت بالای صورت نوشته می‌شود. این مقدار ناخالص بوده و هزینه های مرتبط با تولید کالای فروخته شده یا ارائه خدمات در ان لحاظ نمی‌شود. در این بین برخی از شرکت‌ها نیز دارای درآمد چندگانه هستند که مجموع این درآمدها به کل درآمد اضافه می شود.

درآمد حاصل از فعالیت اصلی موسسه در صورت سود زیان نوشته می‌شود. سؤال اصلی اینجاست که درآمد اصلی و فرعی چیست؟ برای روشن شدن موضوع را با مثالی ادامه می‌دهیم؛ صاحب یک پمپ‌بنزین را فرض کنید، درآمد اصلی حاصل از فروش بنزین به دست می‌آید همچنین در کنار جایگاه بنزین یک مغازه نیز وجود دارد که درآمد حاصل از آن به‌عنوان درآمد فرعی ثبت می‌شود.

2- بهای تمام‌شده کالای فروش رفته یا هزینه‌های فروش

هزینه‌های فروش نشان‌دهنده هزینه کالاهای فروخته‌شده، و یا خدمات فرمول حاشیه سود ارائه‌شده در طول دوره حسابداری است. از این رو برای یک موسسه خرده‌فروشی، هزینه فروش برابر خواهد بود با مجموع موجودی در آغاز دوره به اضافه خرید در طول دوره منهای موجودی انتهای دوره. بهای تمام شده کالای فروخته شده نشان دهنده، هزینه‌های مستقیم مرتبط با تولید و فروش محصولات است.

همچنین اگر شرکت ارائه دهنده خدمات باشد، این بخش یه عنوان هزینه فروش ثبت می‌شود. این فرمول حاشیه سود بخش از جدول صورت سود و زیان خروجی حسابداری صنعتی یک شرکت است. بهای تمام شده عمدتا شامل نیروی انسانی، مواد اولیه، سربار تولید و سایر هزینه های دیگر مانند هزینه استهلاک در صورت سود و زیان است.در صورتی که موسسه تولیدکننده محصولی باشد هزینه‌های فروش علاوه بر موارد بالا شامل هزینه‌های محتمل شده برای تولید محصول که در طول دوره است. هزینه‌های تولید مانند: دستمزد مستقیم یا کار مستقیم، مصرف مواد مستقیم، استهلاک کارخانه و ماشین‌آلات، سربار ساخت و …

هزینه استهلاک در صورت سود و زیان

3- سایر درآمدها در جدول سود و زیان

سایر درآمدها شامل درآمدی می‌شود که از فعالیت اصلی موسسه، به دست نمی‌آید به عبارت دیگر فعالیت فرعی موسسه است. به‌طور مثال درآمد مغازه کنار جایگاه پمپ‌بنزین فروشی.

نکته: درآمد حاصل از سود سپرده موسسه در بانک و یا درآمد حاصل از فروش ارزهای خارجی جزو درآمد فرعی موسسه است.

4- هزینه‌های توزیع و فروش در صورت سودوزیان

هزینه‌های توزیع و فروش شامل هزینه‌های محتمل شده برای ارائه کالا از محل موسسه به مشتریان است مانند: هزینه بازاریابی و نقل و انتقال محصول. اکثر کسب و کارها هزینه‌هایی مربوط به فروش کالاها یا ارائه خدمات دارند. این هزینه‌ها عمدتا شامل بازاریابی، تبلیغات و ترویج مصرف است که با یکدیگر گروه بندی می شوند زیرا تمامی آن‌ها هزینه های مشابه صرف شده جهت افزایش فروش است.

5- هزینه‌های اداری

هزینه‌های اداری به‌طور کلی از هزینه‌هایی است که به‌طور مستقیم در تولید و عرضه کالا و خدمات ارائه‌شده توسط موسسه نیست. مانند هزینه‌های مربوط به مدیریت و پشتیبانی. هزینه های عمومی و اداری عمدتا شامل هزینه‌های بخش فروش، خدمات عمومی و بخش اداری است. این بخش از هزینه ها دربرگیرنده تمام هزینه‌های غیرمستقیم دیگر مرتبط با اداره کسب و کار است. اصلی ترین بخش‌های آن شامل حقوق و دستمزد کارکنان غیر تولیدی، هزینه‌های جاری اعم از بیمه و هزینه‌های ماموریت و… است. هزینه استهلاک نیز گاهی در این بخش لحاظ می‌شود اما بسته به تصمیمات شرکت متفاوت است.

نمونه‌هایی از هزینه‌های اداری در صورتحساب سود و زیان در حسابداری عبارت‌اند از:

 • هزینه حقوق و دستمزد مدیریت اجرایی
 • هزینه‌های حقوقی و حرفه‌ای
 • استهلاک ساختمان اداری
 • اجاره بهای دفاتر مورداستفاده برای مدیریت
 • هزینه بخش‌های مالی، بخش منابع انسانی و بخش مدیریت

6- سایر هزینه‌ها

شامل هزینه‌هایی است که در دسته هزینه‌ها آورده نمی‌شود.کسب و کارها غالباً هزینه های دیگری دارند که مختص صنعت آن‌ها است. هزینه های دیگر ممکن است شامل مواردی از قبیل توسعه فناوری، تحقیق و توسعه (R&D)، غرامت مبتنی بر سهام یا Stock-Based Compensation که بطور خلاصه با SBC نمایش داده می شود. هزینه های اختلال در ارزش، سود و زیان ناشی از فروش سرمایه گذاری‌ها و بسیاری از هزینه های دیگر باشد که خاص یک صنعت یا شرکت است.

7- هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی معمولاً از بهره وام‌های دریافتی و بهره اوراق قرضه تشکیل می‌شوند.

8- مالیات بر درآمد

هزینه مالیات بردرآمد شناسایی‌شده در طول دوره به‌طور کلی از سه عنصر زیر تشکیل شده است:

 • مالیات برآوردی دوره فعلی
 • مالیات دوره قبل
 • هزینه مالیات معوق

9- هزینه استهلاک در صورت سود و زیان

استهلاک بیانگر هزینه‌های غیر نقدی است که توسط حسابداران ایجاد گردیده‌است. دلیل استفاده از این نوع از هرینه‌ که عملا به صورت نقدی پرداخت نمی‌شود بحث مالیات است. با کسر این هزینه از سود خالص می‌توان مالیات پرداختی شرکت را کاهش داد. این هزینه توسط روش‌های استاندارد ارائه شده و بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم محاسبه می‌گردد. دارایی‌های بلند مدت یک شرکت همچون تجهیزات، ساختمان‌ها، وسایل نقلیه و … ممکن است در طول زمان دچار کاهش ارزش شده و هزینه استهلاک به آن تعلق گیرد.

صورت سود و زیان ساده

هدف استفاده از صورتحساب سود وزیان چیست؟

اقلام با اهمیت صورت سود و زیان شامل درآمدها و هزینه است. صورت سود و زیان اندازه‌گیری عملکرد یک نهاد در طول دوره حسابداری را فراهم می‌نماید. عملکرد یک نهاد را در صورت سود و زیان می‌توان در شرایط زیر ارزیابی نمود به عبارت دیگر کاربرد و دلیل طبقه بندی در صورت سود و زیان در موارد زیر است:

 • تغییر در درآمد فروش در دوره در مقایسه با رشد صنعت
 • تغییر در حاشیه سود ناخالص، عامل حاشیه سود خالص و ناخالص در فرمول حاشیه سود طول دوره
 • افزایش یا کاهش در سود خالص، سود عملیاتی و سود ناخالص در دوره
 • مقایسه سودآوری واحد تجاری با دیگر سازمان‌های فعال در صنایع و یا بخش مشابه

موجودی کالا در صورت سود و زیان

موجودی کالا در مؤسسات بازرگانی قسمت عمده و قابل‌توجه دارایی‌های موسسه را تشکیل می‌دهد. موجودی کالا هم در ترازنامه به‌عنوان دارایی و هم در سود و زیان به‌عنوان بهای تمام‌شده کالای فروش رفته محاسبه می‌گردد، به همین دلیل موجودی کالا در صورت سود و زیان از اهمیت بالایی برخوردار است.

صورت سود و زیان جامع چیست؟

صورت سودوزیان جامع یکی از صورت‌های مالی مهم است که تمامی درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده را به تفکیک اجزای تشکیل دهند آن‌ها نمایش می‌دهد. این درآمد و هزینه‌ها قابل انتساب به صاحبان سرمایه هستند. هدف آن ارائه کلیه درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده در یک فرمول حاشیه سود دوره مالی است و تمرکز اصلی آن بر هزینه های عملیاتی در صورت سود و زیان است.

در اینجا صورت سود و زیان دربرگیرنده کلیه درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده طی دوره ازجمله درآمدها و هزینه‌های تحقق‌نیافته است.اما اگر اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود یا زیان خالص دوره و تعدیلات سنواتی باشد، ارائـه صورت حساب سود و زیان جامع ضرورتی ندارد. در فرمول حاشیه سود این موارد باید یادداشتی ذیل صورت سود و زیان دوره، مبنی بر عدم لزوم ارائـه صورت سود و زیان جامع الصاق شود.

از آنجا که‌ تهیه سود و زیان جامع‌ دربرگیرنده‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌، اعم از تحقق‌ یافته‌ و تحقق‌ نیافته‌ است‌، سود یا زیان‌ خالص‌ دوره‌ مالی‌ به عنوان‌ اولین‌ قلم‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ انعکاس‌ می‌یابد. این‌ بدان‌ معنی‌ است‌ که‌ صورت‌ سود و زیان در حسابداری دوره‌، یکی‌ از اقلام‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ را به‌ تفصیل‌ نشان‌ می‌دهد و سایر درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌، به‌طور جداگانه‌ در صورت سود زیان‌ جامع‌ انعکاس‌ می‌یابد. سایر درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

الف. درآمدها و هزینه‌های‌ تحقق‌ نیافته‌ ناشی از تغییرات‌ ارزش‌ دارایی‌ها و بدهی‌هایی‌ که‌ اساساً به منظور قادر ساختن‌ واحد تجاری‌ به‌ انجام‌ عملیات‌ به نحو مستمر نگهداری‌ می‌شـود و به موجب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ مستقیماً به‌ حقـوق‌ صاحبـان‌ سرمایـه‌ منظـور می‌شود (از قبیل‌ درآمدهـا و هزینه‌های‌ ناشی از تجـدیـد ارزیابی‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ مشهود).

ب. درآمدها و هزینه‌هایی‌ که‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ به‌ استناد قوانین‌ آمره‌ مستقیماً در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منظور می‌شود (از قبیل‌ مابه‌التفاوت‌های‌ حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های‌ ارزی‌ موضوع‌ ماده‌ 136 قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌).

موارد مندرج‌ در ردیفهای‌ الف‌ و ب‌، سود یا زیان‌ جامع‌ سال‌ را تشکیل‌ می‌دهد. تعدیلات‌ سنواتی‌ (مشتمل‌بر آثار انباشته‌ تغییر در رویه‌های‌ حسابداری‌ و اصلاح‌ اشتباه‌) حسب‌ مورد از سود یا زیان‌ جامع‌ سال‌ کسر یا به‌ آن‌ اضافه‌ می‌شود تا سود وزیان جامع‌ شناسایی‌ شده‌ در فاصله‌ تاریخ‌ صورت‌های‌ مالی‌ دوره‌ قبل‌ و پایان‌ دوره‌ مالی‌ جاری‌ به‌دست‌ آید. برای درک فرمول حاشیه سود بهتر و بیشتر صورت سود و زیان جامع، مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به زبان ساده را مطالعه کنید.

تفاوت ترازنامه و صورت سود و زیان

تفاوت ترازنامه و صورت سود و زیان در این است که ترازنامه تصویری لحظه‌ای از عملکرد کسب و کار ارائه می‌کند به این معنی که وضعیت مالی یک بنگاه اقتصادی را در یک‌لحظه مشخص می‌کند و فقط در همان تاریخ نشان فرمول حاشیه سود می‌دهد. در ترازنامه ستونی با نام تاریخ وجود دارد که نشان‌دهنده تاریخ وقوع یک رویداد مشخص است. اما صورت سود زیان وضعیت مالی بنگاه اقتصادی را در یک بازه زمانی یا دوره مالی نشان می‌دهد. در واقع صورت سود و زیان تمام وقایع منتهی به دوره مالی را گزارش می‌کند.

تمام نکاتی که باید درباره صورت حساب سود و زیان بدانید!

در این مقاله به پاسخ پرسش صورت سود زیان چیست پرداختیم و اشاره کردیم که سود و زیان چگونه محاسبه میشود. اگر هنوز سوالی در رابطه با صورت سود زیان دارید، که در این مقاله به آن اشاره نشده حتما در بخش نظرات آن را با ما به اشتراک بگذارید. همکاران ما در سپیدار سیستم، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.

نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم، با چهار بسته‌‌ی تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری، برای مدیریت چابک‌تر شرکت‌های کوچک طراحی شده است و متناسب با نیازهای این کسب‌وکارها، کاربری بسیار ساده‌ای دارد.

اهمیت حاشیه سود در کسب و کارها

اهمیت حاشیه سود در کسب و کارها

با این حال، اعداد مطلق مانند فروش ناخالص X میلیون دلار، هزینه های تجاری Y هزار دلار یا درآمد Z دلار نمی تواند تصویری روشن و واقع بینانه از سودآوری و عملکرد یک کسب و کار ارائه دهد. چندین معیار کمی مختلف برای محاسبه سود یا زیان کسب وکار به کار می رود که ارزیابی عملکرد یک کسب وکار را در دوره های زمانی مختلف یا مقایسه آن با رقبا آسان تر می کند. این اقدامات حاشیه سود نامیده می شوند.

در حالی که کسب و کارهای اختصاصی، مانند مغازه های محلی، ممکن است حاشیه سود را به تعداد دفعات دلخواه خود محاسبه کنند (مانند هفتگی یا دو هفته یکبار)، کسب و کارهای بزرگ از جمله شرکت های بازرگانی، موظف اند آن را مطابق با بازه های زمانی استاندارد گزارش (مانند سه ماهه یا سالانه) گزارش دهند. کسب وکارهایی که با پول قرض شده کار می کنند ممکن است ملزم به محاسبه و گزارش آن به وام دهنده (مانند بانک) به صورت ماهانه به عنوان بخشی از روش های استاندارد باشند.

سود یا حاشیه سود چهار سطح دارد:

 • سود ناخالص
 • سود عملیاتی
 • سود قبل از مالیات
 • سود خالص

محاسبه حاشیه سود ناخالص

حاشیه سود ناخالص، در ازای دریافت درآمد فروش است و در ازای ان هزینه های مستقیم خدمات محصولات به عنوان هزینه در نظر گرفته می شود. در این حالت حاشیه سود ناخالص حاصل می شود.

محاسبه حاشیه سود عملیاتی

هزینه هایی که به طور غیر مستقیم با تولید محصول در ارتباط است، از جمله تبلیغات، بازاریابی و تحقیق و تفحص و.. حاشیه سود عملیاتی است.

حاشیه سود قبل از مالیات

بعد از مرحله فوق سود بدهی را پرداخت می کند و هرگونه هزینه غیرمعمول یا جریان ورودی غیرمرتبط با کسب و کار اصلی شرکت را با سود حاشیه ای باقی مانده قبل از مالیات، اضافه یا کم می کند و حاشیه سود قبل از مالیات حاصل خواهد شد.

حاشیه سود خالص

در نهایت مالیات باید پرداخت گردد و حاشیه سود خالص به دست می آید. این حاشیه سود ناشی از درآمد خالص نیز است.

حاشیه سود

محاسبه حاشیه سود

(هزینه نهایی/درآمد نهایی) - ۱ = حاشیه سود

مطابق آنچه در بالا می بینید هرچقدر نسبت هزینه به درآمد کاهش پیدا کند می توانیم بیشترین مقدار حاشیه سود را داشته باشیم. در مواردی درآمد افزایش پیدا می کند و هزینه پایین است حاشیه سود بالاتر است. در مواردی که یک شرکت فروش پایین تر دارد و هزینه های خود را پایین نگه داشته است. در این قسمت می توان به اهمیت قیمت گذاری بر محصول هم پی برد. قیمت گذاری در حاشیه سود نقش بسزایی دارد. در مواردی که حاشیه سود به اعداد زیر برسد عملکرد یک کسب و کار را مشخص می کند.

 • در مورادی که حاشیه سود بیشتر از ۲۰% باشد عملکرد سازمان خوب برآورد می شود
 • در مورادی که بین ۱۰ تا ۲۰% باشد می توان گفت که عملکرد سازمان متوسط است
 • در مورادی که زیر ۱۰% باشد عملکرد ضعیف برآورد می شود

البته با توجه به نوع صنعت مورد فعالیت می تواند حاشیه سود، عملکرد متفاوتی نسبت به بالا را برآورد کند.

بیشتر بدانید: محاسبه و تحلیل بهای تمام شده و شیوه پیاده سازی ABC

حاشیه سود میزان درآمد یک شرکت یا یک فعالیت تجاری را اساسا با تقسیم هزینه ها بر درآمد اندازه گیری می کند. حاشیه سود که به صورت درصد بیان می شود نشان می دهد که برای هر دلار فروش چند سنت سود ایجاد شده است. برای مثال هزینه ها و مواردی که در دو شغل کافی شاپ و فروش محصولات آرایشی باعث افزایش حاشیه سود می شود را بررسی می کنیم.

حاشیه سود کافی شاپ

در چندین سال اخیر کافی شاپ ها رشد زیادی کرده و قرارهای دوستانه، کاری و. در این مکان ها برگزار می شود. از این رو به دلیل محبوبیت این مکان فرهنگی بسیاری از افراد اقدام به تاسیس آن کرده اند. به طور تقریبی اگر هر ماه از میزان درآمد کافی شاپ، هزینه های جاری را کسر کنید. مبلغ 20 الی 30 میلیون برای شما باقی خواهد ماند.
حاشیه سود کافی شاپ موضوعی تعیین کننده در میزان کسب موفقیت فرد در حرفه نام برده شده می باشد. همان طور که می دانید هیچ شغل موفقی را نمی توانید بیابید که بدون سود دهی نیز همچنان پا برجا مانده باشد. پس لازمه موفقیت و بقای یک شغل، فرمول حاشیه سود سود رسانی و درآمد کافی شاپ است. در غیر این صورت فرد تاسیس کننده ور شکست خواهد شد.

ترفندهایی جهت سود دهی کافی شاپ

اگر در زمینه سود دهی کافی شاپ یک سری ترفند را آموخته و بلد باشید می توانید بدون پرداخت ضرر و زیان در این حرفه موفق و سر آمد شوید این ترفندها عبارتند از:

برند سازی کافی شاپ

ساختن برند تجاری و معروفیت آن تاثیر به سزایی در جذب مشتری خواهد داشت و با استفاده از این مورد می توانید در شبکه های اجتماعی مانور داده و اقدام به تبلیغات گسترده نمایید.

منویی خوب و منحصر به فرد

جهت افزایش سود آوری و درآمد کافی شاپ خود لازم است منوی روتین و عادی که همه کافی شاپ ها دارند را شما نداشته باشید و با استفاده از خلاقیت سعی کنید طعم هایی جدید و خاص بیافرینید تا در سطح شهر افراد برای چشیدن طعم منحصر به فرد نوشیدنی ها و غذاهای کافی شاپ شما به آن جا مراجعه کنند.

باریستا حرفه ای و تیم خوب

حضور یک باریستای امروزی و حرفه ای تاثیر به سزایی در امر سود دهی کافی شاپ خواهد داشت. فردی که تحت عنوان باریستا همواره از متدهای جدید دم کردن قهوه و غیره آگاهی دارد می تواند برای کافی شاپ شما مانند ستاره ای درخشان باشد. پس این مورد را دست کم نگیرید.

لازم است برای موفقیت بیشتر سلیقه همه رنج سنی را در نظر بگیرید و مطابق میل و سلیقه هر گروه سنی خوراکی های جذاب و خاص داخل منوی خود بگذارید. این کار باعث می شود کافی شاپ شما مختص گروه خاصی از افراد نباشد.
و در آخر لازم به ذکر است دوره های آموزش کافی شاپ به صورت تخصصی می تواند به شما در این زمینه کمک های بسیاری برساند.

سرمایه لازم برای راه اندازی مغازه لوازم آرایشی بهداشتی

در صورتی که قصد دارید در زمینه فروش محصولات آرایشی بهداشتی بصورت عمده فروش داشته باشید، نیاز به سرمایه بسیار زیادی دارید. همچنین علاوه بر مبلغ زیاد سرمایه گذاری، نیاز به یک محل با مساحت بالا و مطلوب دارید تا بتوانید لوازم آرایشی را نگهداری کنید. ولی اگر بخواهید در این زمینه خرده فروشی کنید باید در قسمت های مختلفی سرمایه گذاری کنید که درادامه شرح داده شده است.
در ایران که پر مصرف ترین کشور در جهان در زمینه لوازم آرایشی و بهداشتی است، مشاغل متعددی در زمینه خرید و فروش لوازم آرایشی وجود دارد. هر روزه نیز افراد زیادی به دنبال تاسیس یک فروشگاه بزرگ هستند تا بتوانند محصولات آرایشی و برندهای مطرح لوازم آرایشی بهداشتی را به فروش برسانند. این شغل ها مجموعه کاملی از محصولات آرایشی و بهداشتی را از مراکز توزیع عمده لوازم آرایشی جمع آوری می کنند، سپس این محصولات را به مشتریان ارائه کرده و در قبالش مبلغی را به عنوان اصل سرمایه محصول و سود اضافه مغازه خود دریافت می کنند.

موارد سرمایه گذاری

هزینه های رهن و اجاره فروشگاه لوازم آرایشی بهداشتی

قسمتی از سرمایه مورد نیاز برای آغاز به کار در زمینه فروش محصولات آرایشی و بهداشتی، بستگی به محل و موقعیت مغازه شما دارد که معمولا توسط صاحبان کسب و کار اجاره می شود. این سرمایه بستگی به استان، شهرستان و دارد. بدون شک هزینه اجاره یک محل در تهران بیشتر از شهرستان ها است ولی در عوض فرمول حاشیه سود ظرفیت فروش روزانه در این مراکز نیز بیشتر از فروش شهرستان ها می باشد.

سرمایه لازم برای دکوراسیون فروشگاه لوازم آرایشی بهداشتی

اولین چیزی که در ارائه محصولات آرایشی مهم است و منجر به فروش بیشتر می شود، ارائه محصولات در پوششی زیبا است. فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی نیز نباید از این موضوع غافل شوند. اولین چیزی که به فروشگاه آرایشی شما اعتبار می دهد، دکوراسیون زیبا است که سبب جلب توجه مشتریان شما می شود. با این وجود مقدار سرمایه لازم برای دکوراسیون فروشگاه لوازم آرایشی بهداشتی به سیاست های شما بستگی دارد که می تواند بسیار با قیمت بالایی انجام شود یا بصورت مختصر تنها نسبت به قفسه بندی آن اقدام کنید.

بیشتر بدانید: معرفی تمامی صورت های سود و زیان

تهیه محصولات آرایشی و بهداشتی چقدر هزینه می طلبد؟

به علت تنوع بالای محصولات آرایشی و بهداشتی، قیمت بسیار زیاد برخی محصولات، وارداتی بودن برخی از محصولات آرایشی، وابستگی به نرخ ارز، تنوع بالای شرکت ها و برندها، در واقع بیشتر سرمایه این شغل مربوط به این بخش است. میزان این سرمایه در هر فرد متفاوت است و بستگی به نظر صاحب کسب و کار، حجم سرمایه گذاری، مساحت محل فروشگاه، انبار داشتن یا نداشتن، موقعیت مغازه شما و … دارد. ولی بطور کلی در سال 98 برآوردی در این زمینه صورت گرفته که نشان می دهد به ازای هر متر مربع مساحت فروشگاه سرمایه ای در حدود 15 الی 20 میلیون نیاز است تا نیازهای اولیه این محصولات تامین شود. این هزینه اکنون در سال 1401 قطعا افزایش یافته است.

اهمیت و مزایای محاسبه حاشیه سود برای کسب و کارها

اهمیت و مزایای حاشیه سود از این جهت است که معیاری برای سنجش عملکرد شرکت است. با حاشیه سود می توان کارآیی تولید را مورد بررسی قرار داد و نقطه سر به سر را مشخص نمود. معیاری برای ارزیابی ریسک و سود آوری شرکت است. شما با نسبت حاشیه سود می توانید ارزیابی از میزان تولید داشته باشید. افزایش هزینه ها و کاهش درآمد می تواند حاشیه سود را به صفر یا عددی منفی برساند که مدیران باید تصمیماتی در جهت تغییر میزان تولی و مدیریت هزینه ها بگیرند.

 • کارایی تولید و بررسی ادامه و یا توقف تولید
 • ارزیابی ریسک و سود آوری
 • حاشیه سود سودی است که از پول کسب شده از تولید یک واحد اضافی است
 • مشخص نمودن مقیاس تولید

پیشنهاد ویژه

شما هم می توانید جزء تیم تولید محتوای انبار آنلاین باشید و کسب درآمد کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.