شاخص PPI و تورم


بررسی پویایی رابطه علیت بین قیمت مصرف‌کننده و قیمت تولیدکننده در ایران: کاربرد تبدیل موجک پیوسته

در این مطالعه از رهیافت تبدیل موجک پیوسته جهت بررسی پویایی رابطه علیت بین دو شاخص اصلی تورم یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده(CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:9-1369:2 استفاده‌شده است. مطالعه پویایی رابطه علیت بین شاخص‌های کلیدی تورم می‌تواند نتایج راه گشایی جهت تدوین سیاست‌های کنترل نرخ تورم به همراه داشته باشد، درحالی‌که روش‌های سنتی بررسی علیت بیشتر به آزمون مقطعی رابطه علیت پرداخته و توضیح چندانی درباره پویایی آن بین شاخص‌های قیمت نمی‌دهند. مبدل‌های موجک با قابلیت بالای خود در تحلیل پویایی روابط علّی بین سری‌های زمانی این کاستی را پاسخ می‌دهند. در این روش ازآنجاکه طول موجک به‌طور بهینه در مقیاس‌های مختلف زمانی تغییر می‌کند، امکان بررسی همزمان علیت کوتاه‌مدت و علیت بلندمدت بین سری‌های زمانی اقتصادی در فضای همبستگی موجک فراهم می‌شود. در این تحقیق نتایج به‌دست‌آمده ازکاربرد تبدیل موجک پیوسته در مطالعه ادوار تورمی اقتصاد ایران تأثیرگذاری هر دو اثر جاذبه تقاضا و فشار هزینه در شکل‌گیری علیت تورمی دوطرفه بین شاخص‌هایCPI وPPI را نشان می‌دهدبه‌نحوی‌که با افزایش مقیاس زمان ماندگاری جهت رابطه علیت بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

مراجع

احمدی شادمهری، محمد طاهر؛ و احمدی، محمد (1388)، «بررسی رابطه بین قیمت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده (مطالعه موردی بخشی از محصولات لبنی در ایران)». دو فصلنامه اقتصاد پولی و مالی (دانش و توسعه)، سال شانزدهم ،شماره28، پاییز، صفحات 94 -77.

برانسون، ویلیام، (1989)، تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکری، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات نشر نی.

بهرامی، جاوید؛ محمدی، احمد و طالبلو، رضا (1391)، «تجزیه‌ و تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از تحلیل موجک ». فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال دوازدهم، شماره 44، بهار، صفحات 45-25.

شمس فخر، فرزانه (1388)، « بررسی ارتباط متقابل شاخص‌های WPI ‚CPI وPPI با رهیافت خود رگرسیون برداری (VAR) ». مجموعه پژوهش‌های اقتصادی، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره36 ، صص: 19-1.

صفری ، عبدالرضا (1388)، موجک ها با کاربرد در ژئودزی و ژئودینامیک، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 394 صفحه، ترجمه کتاب Wavelets in geodesy and geodynamics، تالیف W.Keller ، چاپ اول، 2004.

عباسی نژاد، حسین؛ تشکینی، احمد؛ رحمانی ،تیمور و ستایش، هدیه (1392)، « ارتباط متقابل بین حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 48، شماره 2، صفحات 86-65.

Aguiar-Conrariaa L., Azevedob N., and Soaresc M. J.(2008), “Using Wavelets to Decompose the Time-Frequency Effects of Monetary Policy”. Journal of Physica A, Vol. 387, pp. 2863–2878.

Akdi Y., Berument H., Cilasun S.M., and Olgun H. (2006), “The Relationship Between Different Price Indexes: A Set of Evidence from Inflation Targeting Countries”, Statistical Journal of the United Nations Economic commission for Europe, Vol. 23, pp. 119–125.

Caporale G., Katsimi M., and Pittis N. (2002), “Causality Links Between Consumer and Producer Prices: Some Empirical Evidence”. Southern Economic Journal, Vol. 68, pp. 703–711.

Clark T. (1995), “Do Producer Prices Lead Consumer Prices?”, Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, Third Quarter. pp. 25–39.

Fan G., Liping H., Jiani H. (2009), “ CPI vs PPI: Which Drives Which?”, Journal of Frontiers of Economics in China, vol. 4, pp.317–334.

Gabor, D. (1946), “Theory of Communication’. Journal of The Institution of Electrical Engineers, vol. 93,pp. 429-441.

Ghazali M. F., Yee O.A., and Muhammad M. Z. ( 2008), “Do Producer Prices Cause Consumer Prices?. Some Empirical Evidence”, International Journal of Business and Management,Vol. 3, pp.78-82.

Granger C.W.J. (1980), “Testing for Causality: A Personal Viewpoint”, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol.2 , pp. 329-352.

Laidler, D.(1993), The Demand for Money Theories, Evidence and Problems, New York, NY: Harper Collins Publishers.

Nakajima J., Sudo N., Tsuruga T.(2010), ‘‘How Well Do the Sticky Price Models Explain the Disaggregated Price Responses to Aggregate Technology and Monetary Policy Shocks?’’, Institute for Monetary and Economic studies Discussion Paper , Series . September, no. 22.

Shahbaz M., Tiwari A.K., and Tahir M.I. (2012), “Does CPI Granger-Cause WPI? New Extensions from Frequency Domain Approach in Pakistan”, Journal of Economic Modelling, Vol. 29, pp. 1592–1597.

Shahbaz M.S., Wahid Abu N.M., and Haider A. (2010), “Empirical Psychology Between Wholesale Price and Consumer Price Indices: the Case of Pakistan”, Journal of Singapore Economic Review, Vol. 55, pp. 537–551.

Tiwari A.K., Mutascu M., and Andries A.M (2013). “Decomposing Time–Frequency Relationship Between Producer Price and Consumer Price Indices in Romania through Wavelet Analysis”. Journal of Economic Modelling, Vol. 31, pp. 151–159.

Tiwari A.K., Surecsh K.G., Arouri M., and Teulon F.(2014). “Causality Between Consumer Price and Producer Price: Evidence from Mexico”, Journal of Economic Modelling, Vol. 36, pp. 432–440.

Tiwari, A.K (2012). “Causality Between Whole Sale Price and Consumer Price Indices in India: an Empirical Investigation in the Frequency Domain”. Journal of Indian Growth and Development Review, Vol. 5, No. 2, pp. 151–172.

Torrence C., Compo G.P. (1998),‘‘A Practical Guide to Wavelet Analysis”, Bulletin of the American Meteorological Society, Vol. 79, pp. 605–618.

Wen Y. (2005),"Understanding the Inventory Cycle”. Journal of Monetary Economics ,Vol. 52, No. 8 , pp.1533-1555.

آشنایی با شاخص PPI

آشنایی با شاخص PPI

سلام. به قسمتی دیگر از سری مقالات کاربردی آکادمی ترید دکتر رضایی خوش آمدید. همانطور که از عنوان این مقاله آموزشی پیداست در این بلاگ کاربردی قصد داریم کمی در مورد شاخص پرکاربرد PPI صحبت کنیم و تاثیرات آن در بازار‌های مالی را نیز به طور خلاصه مورد ارزیابی قرار دهیم. همانطور که در مقالات کاربردی سایت نیز اشاره کردیم برای معامله در بازار فارکس یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس یک اقدام بسیار مهم می‌باشد که بزرگ‌ترین معامله‌گران دنیا از آن بهره می‌برند، اما داشتن درک درستی از اخبار، شاخص‌ها و یا به طور کلی تحلیل فاندامنتال به شما کمک می‌کند تا با ادغام این دانش و تحلیل تکنیکال نقاط ورود و خروج بسیار بهینه‌تری را در بازار پیدا کنید و در نتیجه سود‌های خود را افزایش داده و ضرر‌ها را نیز کاهش دهید.

شاخص PPI چیست؟

همانند دیگر مقالات آموزش تحلیل فاندامتال که قبلا در سایت منتشر کرده‌ایم بهتر است پیش از هر توضیحی به بررسی معنای لغوی واژه‌ی PPI بپردازیم. به طور خلاصه PPI مخفف عبارت Producer Price Index می‌باشد که معنای آن به فارسی شاخص قیمت تولید کننده است. این شاخص در حقیقت تغییرات قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات ارائه‌شده از سوی تولید کنندگان سطح کشور را مورد ارزیابی قرار داده و در حقیقت عملکردی مشابه CPI دارد.

اگر به خاطر داشته باشید در مقالات آموزشی قبلی در مورد شاخص CPI صحبت کردیم و گفتیم که از این شاخص برای بررسی میزان تورم در یک کشور استفاده می‌شود. همانطور که گفتیم PPI نیز عملکردی کاملا مشابه شاخص CPI دارد با این تفاوت که PPI تغییرات قیمت را روی کالا و خدمات تولید کننده بررسی می‌کند.

نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که برخی از معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار‌های مالی معتقد هستند که شاخص CPI به مراتب از اهمیت بالا‌ترین نسبت به PPI برخوردار بوده و می‌تواند درک درست‌تری نسبت به میزان تورم موجود در یک کشور ایجاد کند. چرا که تغییرات قیمت کالا‌ها و مواد اولیه در نهایت پس از عبور از مراحل تولید خود را روی تغییرات قیمت مصرف کننده نشان می‌دهد. بنابراین شاخص CPI که تغییرات قیمت مصرف کننده را مورد بررسی قرار می‌داد، می‌تواند دیدگاه جامع‌تری برای محاسبات تورم در یک کشور ارائه نماید.

شاخص PPI

چرا شاخص PPI برای ما مهم است؟

همانطور که گفتیم این شاخص یکی از مهم‌ترین پارامتر‌های نشان دهنده میزان تورم موجود در یک کشور می‌باشد. بنابراین هنگامی که میزان نرخ PPI در کشور‌های قدرتمند اقتصادی مانند آمریکا اعلام می‌شود می‌تواند نوسانات شدیدی را روی نرخ ارز‌ها و سهام شرکت‌های مختلف ایجاد نماید.

نکته: اطلاعات مرتبط با شاخص قیمت تولید کننده یا PPI معمولا در هفته دوم هر ماه منتشر می‌شود.

تاثیر تورم بر ارزش پول چیست؟

به طور کلی باید به خاطر داشته باشید که داشتن تورم حدود دو تا سه درصدی مثبت برای اقتصاد هر کشوری ضروری است. یعنی اگر تورم کمتر از این حد شود ممکن است تولید کننده دچار ضرر شده و تمایل به سرمایه گذاری نداشته باشد و اگر بیشتر از این حد شود ممکن است مصرف‌ کنندگان در تامین نیاز‌های خود دچار مشکل می‌شوند.

نکته مهمی که در مورد تاثیر تورم بر ارزش پول یک کشور باید در نظر داشته باشید این است که اگر میزان تورم یک کشور از کنترل خارج شود و قیمت‌ها افزایش شدیدی را تجربه کنند ممکن است این تورم قدرت خرید ارز کشور را کاهش دهد. بنابراین در صورتی که تورم از کنترل سران اقتصادی یک کشور خارج شود ممکن است اقتصاد و ارزش پول یک کشور دچار مشکل شود.

دسترسی به اخبار شاخص PPI

درست مانند دیگر شاخص‌های اقتصادی که در مورد آن‌ها در مقالات قبلی صحبت کردیم شما می‌توانید به تمامی اخبار مرتبط با شاخص PPI از طریق سایت فارکس فکتوری دسترسی داشته باشید. کافیست به بخش تقویم اقتصادی Forexfactory.com مراجعه نموده و اخبار مورد نظر خود را بررسی نمایید.

نکته: برای درک درست تحلیل فاندامنتال نیز شما باید درست مانند مراحل یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال مدت زمانی را به بررسی اخبار اقتصادی و تاثیر آن در تاریخچه نمودار خود بپردازیم. بنابراین بهتر است پیش از این که بخواهید با اخبار معامله کنید کمی این شاخص‌ها را بررسی کرده و تاثیرات آن را نیز روی نمودار مورد نظر خود ارزیابی نمایید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری بلاگ آموزش تحلیل فاندامنتال نیز درست در همین بخش به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات سایت به بررسی دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی بازار فارکس خواهیم پرداخت.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.

آشنایی با شاخص PPI

آشنایی با شاخص PPI

سلام. به قسمتی دیگر از سری مقالات کاربردی آکادمی ترید دکتر رضایی خوش آمدید. همانطور که از عنوان این مقاله آموزشی پیداست در این بلاگ کاربردی قصد داریم کمی در مورد شاخص پرکاربرد PPI صحبت کنیم و تاثیرات آن در بازار‌های مالی را نیز به طور خلاصه مورد ارزیابی قرار دهیم. همانطور که در مقالات کاربردی سایت نیز اشاره کردیم برای معامله در بازار فارکس یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس یک اقدام بسیار مهم می‌باشد که بزرگ‌ترین معامله‌گران دنیا از آن بهره می‌برند، اما داشتن درک درستی از اخبار، شاخص‌ها و یا به طور کلی تحلیل فاندامنتال به شما کمک می‌کند تا با ادغام این دانش و تحلیل تکنیکال نقاط ورود و خروج بسیار بهینه‌تری را در بازار پیدا کنید و در نتیجه سود‌های خود را افزایش داده و ضرر‌ها را نیز کاهش دهید.

شاخص PPI چیست؟

همانند دیگر مقالات آموزش تحلیل فاندامتال که قبلا در سایت منتشر کرده‌ایم بهتر است پیش از هر توضیحی به بررسی معنای لغوی واژه‌ی PPI بپردازیم. به طور خلاصه PPI مخفف عبارت Producer Price Index می‌باشد که معنای آن به فارسی شاخص قیمت تولید کننده است. این شاخص در حقیقت تغییرات قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات ارائه‌شده از سوی تولید کنندگان سطح کشور را مورد ارزیابی قرار داده و در حقیقت عملکردی مشابه CPI دارد.

اگر به خاطر داشته باشید در مقالات آموزشی قبلی در مورد شاخص CPI صحبت کردیم و گفتیم که از این شاخص برای بررسی میزان تورم در یک کشور استفاده می‌شود. همانطور که گفتیم PPI نیز عملکردی کاملا مشابه شاخص CPI دارد با این تفاوت که PPI تغییرات قیمت را روی کالا و شاخص PPI و تورم خدمات تولید کننده بررسی می‌کند.

نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که برخی از معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار‌های مالی معتقد هستند که شاخص CPI به مراتب از اهمیت بالا‌ترین نسبت به PPI برخوردار بوده و می‌تواند درک درست‌تری نسبت به میزان تورم موجود در یک کشور ایجاد کند. چرا که تغییرات قیمت کالا‌ها و مواد اولیه در نهایت پس از عبور از مراحل تولید خود را روی تغییرات قیمت مصرف کننده نشان می‌دهد. بنابراین شاخص CPI که تغییرات قیمت مصرف کننده را مورد بررسی قرار می‌داد، می‌تواند دیدگاه جامع‌تری برای محاسبات تورم در یک کشور ارائه نماید.

شاخص PPI

چرا شاخص PPI برای ما مهم است؟

همانطور که گفتیم این شاخص یکی از مهم‌ترین پارامتر‌های نشان دهنده میزان تورم موجود در یک کشور می‌باشد. بنابراین هنگامی که میزان نرخ PPI در کشور‌های قدرتمند اقتصادی مانند آمریکا اعلام می‌شود می‌تواند نوسانات شدیدی را روی نرخ ارز‌ها و سهام شرکت‌های مختلف ایجاد نماید.

نکته: اطلاعات مرتبط با شاخص قیمت تولید کننده یا PPI معمولا در هفته دوم هر ماه منتشر می‌شود.

تاثیر تورم بر ارزش پول چیست؟

به طور کلی باید به خاطر داشته باشید که داشتن تورم حدود دو تا سه درصدی مثبت برای اقتصاد هر کشوری ضروری است. یعنی اگر تورم کمتر از این حد شود ممکن است تولید کننده دچار ضرر شده و تمایل به سرمایه گذاری نداشته باشد و اگر بیشتر از این حد شود ممکن است مصرف‌ کنندگان در تامین نیاز‌های خود دچار مشکل می‌شوند.

نکته مهمی که در مورد تاثیر تورم بر ارزش پول یک کشور باید در نظر داشته باشید این است که اگر میزان تورم یک کشور از کنترل خارج شود و قیمت‌ها افزایش شدیدی را تجربه کنند ممکن است این تورم قدرت خرید ارز کشور را کاهش دهد. بنابراین در صورتی که تورم از کنترل سران اقتصادی یک کشور خارج شود ممکن است اقتصاد و ارزش پول یک کشور دچار مشکل شود.

دسترسی به اخبار شاخص PPI

درست مانند دیگر شاخص‌های اقتصادی که در مورد آن‌ها در مقالات قبلی صحبت کردیم شما می‌توانید به تمامی اخبار مرتبط با شاخص PPI از طریق سایت فارکس فکتوری دسترسی داشته باشید. کافیست به بخش تقویم اقتصادی Forexfactory.com مراجعه نموده و اخبار مورد نظر خود را بررسی نمایید.

نکته: برای درک درست تحلیل فاندامنتال نیز شما باید درست مانند مراحل یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال مدت زمانی را شاخص PPI و تورم به بررسی اخبار اقتصادی و تاثیر آن در تاریخچه نمودار خود بپردازیم. بنابراین بهتر است پیش از این که بخواهید با اخبار معامله کنید کمی این شاخص‌ها را بررسی کرده و تاثیرات آن را نیز روی نمودار مورد نظر خود ارزیابی نمایید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری بلاگ آموزش تحلیل فاندامنتال نیز درست در همین بخش به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات سایت به بررسی دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی بازار فارکس خواهیم پرداخت.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.

شاخص قیمت تولیدکننده چیست و چه تاثیری در فارکس دارد؟

شاخص قیمت تولیدکننده

انتظارات تورمی یکی از اجزای اساسی معاملات فارکس است. بانک‌های مرکزی از انتظارات تورمی برای تعیین سطح نرخ بهره در سراسر جهان استفاده می‌کنند. انتظارات تورمی انواع مختلفی دارد. تورم در سطح عمده فروشی را تورم قیمت تولیدکننده می‌گویند. رایج‌ترین شاخصی که برای ردیابی تورم قیمت تولیدکننده استفاده می‌شود، شاخص قیمت تولید‌کننده است.

شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) چیست؟

شاخص بهای تولیدکننده (Producer Price Index) که اختصارا به آن PPI می‌گویند، بخش مهمی از داده‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد. همانطور که از نام آن پیدا است، این شاخص از دیدگاه تولیدکننده، یعنی سازنده کالا و خدمات محاسبه می‌شود. شاخص بهای تولیدکننده به ساده‌ترین معنا، میانگین قیمت‌های فروش کالاها و خدمات را در محل پایانی تولید اندازه‌گیری می‌کند. به عبارت دیگر، میانگین قیمت‌هایی است که تولیدکننده محصولات و خدمات خود را به خرده فروشان می‌فروشد و خرده فروشان آن را به بازارهای محلی می‌برند و در اختیار عموم قرار می‌دهند.

تفاوت PPI و CPI

درک تفاوت بین آنچه شاخص قیمت تولید‌کننده و شاخص قیمت مصرف کننده نشان می‌دهد، نکته‌ای کلیدی است. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) نشان دهنده هزینه‌ای است که کالاها و خدمات با آن در دسترس عموم قرار می‌گیرند. بنابراین، CPI معیار میانگین وزن شده در قیمت تمام شده کالاها محسوب می‌شود؛ در حالی که شاخص بهای تولیدکننده نشان دهنده میانگین وزنی قیمت فروش کالاهای ساخته شده است. CPI نشان دهنده چیزی است که مصرف کننده یا مشتری نهایی می‌پردازد و PPI نشان دهنده چیزی است که تولیدکننده برای کالاهای خود دریافت می‌کند.

زمانی که کالایی از محلی که در آن تولید شده ساخته و فروخته می‌شود، قبل از اینکه به دست مصرف کننده نهایی برسد، متحمل هزینه‌های خاصی می‌شود. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های حمل‌ونقل، برخی مالیات‌های خاص کالا و خدمات، هزینه‌های ذخیره‌سازی و… است. بنابراین، قیمت تولیدکننده شکل ابتدایی‌تر یا خام‌تری از CPI است و یک همبستگی ذاتی بین هر دوی آنها وجود دارد. به همین دلیل، PPI یک ابزار سیگنالینگ پیشرفته برای ارزیابی CPI و اتخاذ تصمیمات اقتصادی آگاهانه توسط گروه‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود.

چه کسی شاخص قیمت تولیدکننده را شاخص PPI و تورم ارائه می‌دهد؟

معمولا دولت‌ها شاخص‌ بهای تولیدکننده را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، در ایالات متحده، اداره آمار کار (BLS) شاخص بهای تولیدکننده را محاسبه می‌کند. این گروه جزو وزارت کار است. اداره آمار کار از ۱۰۰۰۰ محصول جداگانه برای دستیابی به شاخص بهای تولیدکننده خود استفاده می‌کند. این داده‌ها شامل اطلاعات بخش‌هایی از جمله ساخت و ساز، کشاورزی، تولید، فناوری و معدن می‌شود.

فرمول محاسبه PPI

شاخص قیمت تولید کننده: (∑QoPo(Pi/Po)) / (∑QoPo) × 100

 • QO: مقدار کالای ارسال شده در دوره پایه
 • PO: قیمت کالا در دوره پایه
 • Pi: قیمت کالا در دوره فعلی

معادله بالا به وضوح نشان می‌دهد که اقلام کالا بر اساس اندازه و اهمیت‌شان وزن می‌شوند. قیمت پایه مربوط به ۱۰۰ است که سال پایه مربوط به ۱۹۸۲ است. PPI به صورت درصد افزایش یا کاهش نسبت به عدد منتشر شده قبلی، بیان می‌شود که ممکن است به صورت ماهانه، سه ماهه و سالانه باشد.

تورم و تاثیر آن بر اقتصاد

افزایش سطح عمومی قیمت برای یک اقتصاد خوب است اما فقط زمانی که این امر مهار شود. وقتی تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می‌یابد، کسب‌وکارها باید هزینه‌های سرمایه‌ای را افزایش داده و کارگران بیشتری را استخدام کنند تا بتوانند تولید خود را برای پاسخگویی به تقاضای بالاتر افزایش دهند. مشکل زمانی به وجود می‌آید که قیمت‌ها به شدت افزایش می‌یابد و در نتیجه قدرت خرید پول یک کشور کاهش پیدا می‌کند. به عنوان مثال در حال حاضر، یک فرد با ۱ دلار پول می‌تواند به میزانی کمتر از سال قبل خرید کند.

شاخص قیمت تولیدکننده

چرا شاخص قیمت تولیدکننده مهم است؟

قیمت‌های تولیدکننده به این دلیل مهم هستند که در ایجاد تورم یا کاهش تورم نقش دارند. تورم زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها افزایش می‌یابد و کاهش تورم زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها کاهش می‌یابد. بانک‌های مرکزی تورم و کاهش تورم را تماشا می‌کنند تا تعیین کنند که آیا نیاز به افزایش یا کاهش نرخ بهره دارند یا خیر. بانک‌های مرکزی منفرد تنها تورم را ارزیابی می‌کنند تا مشخص کنند که آیا نیاز به تغییر تورم دارند یا خیر.

تورم قیمت تولیدکننده ضروری است زیرا اغلب به قیمت‌های مصرف کننده سرایت می‌کند و هزینه‌های مصرف کننده نهایی را بالا می‌برد. به عنوان مثال، اگر قیمت نفت خام افزایش یابد، قیمت بنزین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر قیمت بنزین افزایش یابد، برای مصرف کنندگانی که باید با ماشین خود به محل کار بروند، هزینه بیشتری ایجاد می‌شود.

یک بانک مرکزی نگران اثر سرریزی خواهد بود. وقتی تورم قیمت تولیدکننده به قیمت مصرف کننده سرازیر می‌شود، تورم می‌تواند با نرخی افزایش یابد که سریعتر از توان مصرف کنندگان است. در حالی که مقداری تورم خوب است، وقتی تورم خیلی سریع افزایش می‌یابد، می‌تواند رشد آینده را کاهش دهد.

به عنوان مثال، اگر مصرف کنندگان بیشتر درآمد خود را برای گاز مصرف کنند، درآمد کمتری برای خرج کردن و خرید محصولات دلخواهشان خواهند داشت. در بخش تولید، اگر یک صنعت پول بیشتری را برای حمل و نقل خرج کند، پول کمتری برای سرمایه‌گذاری در کسب و کار خود خواهد داشت.

در حالی که قیمت‌ها نیاز به افزایش دارند، یک نرخ بهینه به اقتصاد اجازه می‌دهد بدون کاهش رشد، توسعه یابد. فدرال رزرو، بانک مرکزی ایالات متحده، معتقد است که رشد بهینه سالانه ۲ درصد است. زمانی که تورم مصرف کننده در سطحی بالاتر از ۲ درصد در سال افزایش یابد، فدرال رزرو افزایش نرخ بهره کوتاه مدت را در نظر خواهد گرفت.

نکته درباره قیمت تولیدکننده و مصرف کننده

اگر قیمت‌های تولیدکننده کاهش پیدا کند، در نهایت بر قیمت‌های مصرف‌کننده تأثیر خواهند گذاشت. اگر قیمت‌ها خیلی سریع کاهش یابد، یک بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش تورم باید کاهش نرخ بهره را در نظر بگیرد. اگر قیمت‌های تولیدکننده کاهش یابد، کاهش قیمت‌های مصرف‌کننده توانایی شرکت برای سودآوری را از بین می‌برد و توانایی آن را برای استخدام کارمندان جدید کاهش می‌دهد.

چگونه می‌توان از شاخص قیمت تولیدکننده برای تجزیه و تحلیل استفاده کرد؟

محدوده PPI به گونه‌ای است که برای همه کسب و کارها کاربرد دارد. با محدود شدن به این شاخص، می‌توان هر صنعتی را تجزیه و تحلیل کرد. به طور کلی سه طبقه‌بندی رایج وجود دارد:

 • طبقه‌بندی صنعت: در اینجا گروه‌بندی کالاها بر اساس بخش صنعتی که آنها را نمایندگی می‌کنند انجام می‌شود. PPI حدود ۵۳۵ شاخص با بیش از چهار هزار خط محصول خاص و زیرشاخص‌های دسته‌بندی محصول را منتشر می‌کند.
 • طبقه‌بندی کالا: در اینجا گروه‌بندی اقلام بر اساس تشابه کالاها از منظر ساخت و خدمات آنها انجام می‌شود.
 • میانگین تقاضای مبتنی بر کالا (FD-ID): در این مورد، کالاها بر اساس گروه مصرف کننده طبقه‌بندی می‌شوند و یکی از پرکاربردترین آمارهای PPI هستند.

با توجه به تنوع آمارها، بخش‌های مختلف اقتصادی می‌توانند شاخص بهای تولیدکننده را برای اهداف خود جدا کرده و از آن استفاده کنند.

شاخص بهای تولیدکننده یک شاخص پرکاربرد برای پیش‌بینی شاخص قیمت مصرف کننده است. تولیدکنندگان و صنعت‌گران همچنین از این شاخص برای تعدیل قیمت کالاها و خدماتی که به تولیدکنندگان دیگر عرضه می‌کنند، استفاده می‌کنند تا از قیمت‌گذاری ثابت یا تغییرات ناعادلانه قیمت در طول مدت قرارداد تجاری خود که معمولا به دوره‌های بسیار طولانی تمایل دارد، اجتناب کنند.

شاخص قیمت تولیدکننده

بعد از انتشار گزارش PPI چه اتفاقی برای جفت ارزهای فارکس می‌افتد؟

نکته کلیدی شاخص قیمت تولیدکننده این است که آیا با انتظارات مطابقت دارد یا خیر. اگر شاخص بهای تولیدکننده بزرگتر از حد انتظار باشد، می‌تواند نرخ بهره را بالاتر برده و ارزش ارز را افزایش دهد. به عنوان مثال، اگر PPI اروپا قوی‌تر از حد انتظار باشد، نتیجه می‌تواند یورو قوی‌تر باشد.

از طرف دیگر، اگر شاخص بهای تولیدکننده ضعیف‌تر از حد انتظار باشد، می‌تواند باعث کاهش نرخ ارز شود. به عنوان مثال، اگر PPI ایالات متحده شکننده‌تر از حد انتظار باشد، دلار ممکن است کاهش یابد. اجازه دهید در ادامه با یک مثال این موضوع را برایتان روشن کنیم.

تأثیر انتشار اخبار PPI بر بازار فارکس

پس از درک تعریف و اهمیت شاخص بهای تولیدکننده در یک اقتصاد، به اهمیت آن در نمودارهای قیمت خواهیم پرداخت. ما برای اهداف تجزیه و تحلیل خود، از داده‌های تولیدکنندگان بزرگ ژاپنی کمک گرفته‌ایم. اگرچه PPI یک شاخص کلیدی برای بخش تولید اقتصاد است، اما معامله‌گران ارز آن را مهم‌ترین شاخص کل اقتصاد نمی‌دانند.

داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده توسط بانک مرکزی ژاپن منتشر شده است که تغییر قیمت فروش کالاهای خریداری شده توسط شرکت‌های ژاپنی را اندازه‌گیری می‌کند. PPI بالاتر از حد انتظار برای ارز مثبت تلقی می‌شود و بالعکس. همانطور که گفتیم، داده‌های این شاخص به صورت ماهانه، سه ماهه و سالانه منتشر می‌شود، اما بیشترین اهمیت به داده‌های سال به سال داده می‌شود. تصویر بالا آخرین داده‌های مربوط به شاخص بهای تولیدکننده ژاپن را نشان می‌دهد که در ماه مارس منتشر شده است.

همانطور که می‌بینیم، تنوع زیادی در داده‌ها وجود دارد. این بدان معنا است که بسیاری از عوامل دیگر بر صنعت تولید تأثیر می‌گذارند که اندازه‌گیری آن برای اقتصاددانان دشوار است.

یک نمونه واقعی از جفت ارز EUR/JPY

شاخص قیمت تولیدکننده

نمودار بالا مربوط به جفت ارز EUR/JPY است و از آنجایی که ین ژاپن در سمت راست قرار دارد، روند نزولی بازار نشان دهنده قدرت ین ژاپن است. دلیل این روند نزولی قبل از انتشار اخبار، انتظار صعودی بازیگران بازار از داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده است. معامله‌گران پیش‌بینی کرده‌اند که شاخص بهای تولیدکننده حدود ۱ درصد است که ۰.۵ درصد کمتر از قرائت قبلی است. از آنجایی که پایین‌تر است، باید انتظار ضعف در ین ژاپن را داشته باشیم، اما به نظر می‌رسد ۱٪ رقم PPI خوبی برای اقتصاد ژاپن باشد، بنابراین روند نزولی است. باید به خاطر داشته باشیم که داده‌های PPI بالاتر برای بالا بردن ارز اجباری نیست، بلکه گاهی اوقات داده‌ها به تنهایی اهمیت دارند.

شاخص قیمت تولیدکننده

پس از اعلام اعداد PPI، قیمت به سختی از خط میانگین متحرک بالاتر می‌رود و تغییر چندانی در نوسانات ایجاد نمی‌شود. از آنجایی که شاخص بهای تولیدکننده یک رویداد تاثیرگذار نیست، نوسانات همانگونه است که انتظار می‌رود. کاهش PPI برای ارز بد است، اما با وجود اینکه کاهش یافت، ین ژاپن ضعیف نشد.

بنابراین، نباید توجه ما فقط به اخبار معطوف شود، بلکه باید از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات‌مان استفاده کنیم. در این مثال، تنها در صورتی می‌توانیم در بازار به مدت طولانی برویم که علائم «معکوس» دریافت کنیم، اما چنین الگوهایی را مشاهده نمی‌کنیم. بنابراین، ما باید به دنبال الگوهای ادامه روند باشیم و به روند نزولی بپیوندیم.

یک نمونه واقعی از جفت ارز GBP/JPY

Producer Price

تصویر بالا نشان دهنده جفت ارز GBP/JPY است که ویژگی‌های مشابه EUR/JPY را نشان می‌دهد که در آن روند نزولی بسیار قوی‌تر از دومی است. از آنجایی که روند نزولی برجسته است، فقط یک PPI بسیار بدتر از قبل می‌تواند ارز را بالاتر ببرد. حتی اگر شاخص قیمت تولیدکننده بسیار پایین بود، روند صعودی دوام نمی‌آورد زیرا معیار مهمی برای سنجش اقتصاد نیست. پس از اعلام خبر، به سختی تاثیری روی جفت ارز به وجود آمده و نوسانات در همان محدوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده

داده‌های PPI تقریبا همان چیزی بود که توسط معامله‌گران پیش‌بینی شده بود و می‌توان گفت که مطابق انتظارات بازار بود. این امر باعث شد تا ین ژاپن بیشتر تقویت شود و پس از اندکی تثبیت، روند نزولی ادامه پیدا کند. زمانی که بازار به زیر میانگین متحرک سقوط کرد، می‌توان معامله «کوتاه» را با توقف ضرر بالاتر از «شمع خبر» انجام داد.

یک نمونه واقعی از جفت ارز USD/JPY

شاخص قیمت تولیدکننده

این جفت ارز USD/JPY است، که در آن مشخصات نمودار کمی متفاوت از دو نمودار بالا است. در اینجا ما واقعا شاهد یک روند نزولی نیستیم، بلکه یک ماهیت متغیر را در بازار مشاهده می‌کنیم. از آنجایی که ما در نزدیکی منطقه مقاومت هستیم، هرگونه انتشار خبری مثبت باید به عنوان فرصتی برای «کوتاه کردن» در این جفت ارز مورد استفاده قرار گیرد. این راهی است که به ما کمک می‌کند تا اصول را با تحلیل تکنیکال ترکیب کنیم.

پس از انتشار این خبر، هیچ تغییری در نوسانات مشاهده نمی‌کنیم و «شمع خبری» فتیله‌ای در بالای صفحه باقی می‌گذارد. همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده دوباره برای ین ژاپن مثبت است، آن هم در جایی که قیمت بلافاصله پس از شمع خبری سقوط می‌کند.

معامله‌گران چگونه می‌توانند از شاخص قیمت تولیدکننده در معاملات فارکس بهره ببرند؟

 • معامله‌گران بر روی درصد تغییرات تمرکز می‌کنند. آنها بین سطح قیمت‌ها و میزان افزایش تمایز قائل می‌شوند. اگر نرخ افزایش، کاهش یابد اما مثبت باقی بماند، قیمت‌ها همچنان در حال افزایش خواهند بود.
 • معامله‌گران فارکس می‌توانند از PPI به عنوان یک شاخص پیشرو برای پیش‌بینی تورم مصرف کننده که توسط شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندازه‌گیری می‌شود، استفاده کنند.
 • معامله‌گران به دلیل همبستگی مثبت بین تورم و نرخ بهره، در معاملات فارکس به PPI توجه می‌کنند، اما در نهایت، نگران این هستند که چگونه نوسانات نرخ بهره بر جفت ارز تأثیر می‌گذارد.
 • اگر شاخص بهای تولیدکننده در حال افزایش باشد ممکن است منجر به روند افزایشی نرخ بهره شود. وقتی نرخ بهره بالا می‌رود، پس انداز پول به دلیل بازدهی بالاتر برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر به نظر می‌رسد. بنابراین، مصرف کنندگان از خرج کردن پول صرف نظر می‌کنند زیرا به دنبال فرصتی برای بازده بیشتر هستند. این منجر به افزایش بالقوه نرخ‌ها و احتمالا یک ارز قوی‌تر می ‌شود.
 • به عنوان مثال، نرخ‌های بهره بالا جریان‌های مالی خارجی را جذب می‌کند و معامله‌گران فارکس می‌دانند که چگونه از دنبال کردن بازدهی بالاتر بهره‌برداری کنند.
 • معامله‌گران هوشمند می‌توانند تأثیر PPI را بر CPI و نرخ بهره پیش‌بینی کنند و به طور مناسب معامله کنند. در نتیجه، اثر سیگنالی که داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده به بازار ارائه می‌دهد، ارزشمندترین جنبه آن خواهد بود.

مطلب حاضر را به موضوع شاخص قیمت تولیدکننده اختصاص دادیم و گفتیم که این شاخص چگونه می‌تواند بر بازار فارکس تاثیر بگذارد. همچنین با ذکر مثال‌های واقعی به تفسیر موضوع پرداختیم و در انتها یکسری نکات را برای استفاده معامله‌گران بیان کردیم. همانطور که توضیح دادیم، شاخص بهای تولیدکننده به دلیل اثر سیگنالی که بر پیش‌بینی تورم آینده می‌گذارد، یک بخش مهم از داده‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد.

بنابراین توصیه می‌کنیم که معامله‌گران این شاخص را مد نظر قرار دهند و با نظارت بر آن، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و معاملات موفقی را برای خود رقم بزنند.

شاخص قیمت تولیدکننده(PPi) چیست و چه تاثیری در فارکس دارد؟

اخبار فارکس و رویدادهای اقتصادی یکی از مهم ترین ارکان تاثیرگذار در بازار فارکس هستند که هر کدام بنا بر اهمیتی که دارند تاثیر خود را بر روی بازار می­گذارند که بسته به میزان اهمیت آن ها شاهد حرکات زیادی در بازار هستیم . یکی از مهم ترین این رویدادها ، اخبار مربوط به شاخص قیمت تولید کننده هست که آن را با نام PPI در بازار فارکس می شناسیم. اکثر تریدرهای حرفه ای به اطلاعات این خبر اشراف کامل دارند چرا که باعث حرکات زیادی در بازار می شود و باید برای کنترل معاملات خود باید آن را مد نظر بگیرند. اما شما که تمایل دارید تا بیشتر با جزئیات این نوع خبر آشنا شوید و بهتر از گذشته معامله کنید ، پیشنهاد می شود تا انتهای این مطلب را مطالعه نموده و از آن بهره کامل ببرید.

شاخص قیمت تولید کننده (PPi)

شاخص قیمت تولید کننده (PPi)

شاخص قیمت تولیدکننده Producer Price Index که در بازارهای مالی به ppi معروف است ، بخش مهمی از اطلاعات و اخبار اقتصادی را تشکیل می‌دهد. همانطور که از نام آن مشخص است، این شاخص از دیدگاه تولیدکننده محاسبه می‌شود. شاخص قیمت تولیدکننده در تعریف ساده یعنی میانگین قیمت‌های فروش کالاها و خدمات را در محل پایانی تولید اندازه‌گیری می‌کند. به عبارت دیگر، میانگین قیمت‌هایی است که تولیدکننده محصولات و خدمات خود را به خرده فروشان می‌فروشد و خرده فروشان آن را به بازارهای محلی می‌برند و در اختیار عموم قرار می‌دهند. به عبارت دیگر، شاخص PPI نشان می‌دهد که تولید کنندگان برای تولید محصولاتشان چه میزان هزینه می‌کنند.

نحوه محاسبه شاخص قیمت تولید کننده

سه داده اصلی در رابطه با محاسبه شاخص قیمت تولید کننده ؛ مقدار کالای ارسال شده در دوره پایه ، قیمت کالا در دوره پایه و قیمت کالا در دوره فعلی هستند که طبق فرمول خاصی محاسبه می شوند. همچنین PPI سه حوزه تولید را بررسی می‌کند. شرکت‌های مبتنی بر کالا مبتنی بر صنعت و مبتنی بر سطح فراوری.

این شاخص توسط اداره آمار کار، با استفاده از داده‌های جمع آوری شده مطابق نظرسنجی از خرده فروشان انتخاب شده از بین همه شرکت‌های فهرست شده ایجاد می‌شود. معامله گران می‌توانند تغییرات در PPI را به صورت درصد تغییر نسبت به سال قبل یا به صورت ماه به ماه مشاهده کنند.

تاثیر شاخص قیمت تولید کننده بر جفت ارزها

تاثیر شاخص قیمت تولید کننده بر جفت ارزها

افزایش شاخص قیمت تولیدکننده ممکن است باعث افزایش نرخ‌ بهره شود و افزایش نرخ بهره پس‌انداز کردن پول بهترین گزینه برای افراد می باشد چراکه نرخ بهره نسبت به قبل بهتر می شود. در چنین شرایطی چنانچه مصرف‌کنندگان به جای پس انداز، شروع به خرج‌کردن کنند، این هزینه برای آنها گران‌تر تمام می‌شود؛ زیرا اکنون به دلیل نرخ بهره بالاتر، پول بیشتری را نسبت به گذشته از دست می‌دهند. درنتیجه، افزایش شاخص قیمت تولیدکننده می‌تواند به تدریج منجر به افزایش نرخ بهره و تقویت یک ارز شود.

به‌عنوان مثال، افزایش نرخ بهره پوند را در نظر بگیرید. معامله‌گران فارکس می‌دانند که نرخ‌های بهره بالاتر برای پوند باعث افزایش جریان‌های مالی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید این ارز می‌شود. این مسئله، تقاضا برای پوند را تقویت کرده و درنهایت باعث افزایش ارزش آن خواهد شد.

مطلب مرتبط: سیگنال فارکس تضمینی

نکات حائز اهمیت در رابطه با شاخص قیمت تولید کننده

شاخص قیمت تولید کننده یکی از مهم‌ترین پارامتر‌های نشان دهنده میزان تورم موجود در یک کشور می‌باشد. بنابراین هنگامی که میزان نرخ PPI در کشور‌های قدرتمند شاخص PPI و تورم اقتصادی مانند آمریکا اعلام می‌شود می‌تواند نوسانات شدیدی را روی نرخ ارز‌ها و سهام شرکت‌های مختلف ایجاد نماید.

قیمت‌ تولیدکننده به این دلیل حائز اهمیت می باشد که در ایجاد تورم یا کاهش تورم نقش دارد. تورم زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها افزایش می‌یابد و کاهش تورم زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

تورم قیمت تولیدکننده ضروری است زیرا بر قیمت مصرف کننده تاثیر می گذارد و هزینه‌های مصرف کننده نهایی را بالا می‌برد. به عنوان مثال، اگر قیمت نفت خام افزایش یابد، قیمت بنزین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر قیمت بنزین افزایش یابد، برای مصرف کنندگانی که باید با ماشین خود به محل کار بروند، هزینه بیشتری ایجاد می‌شود.

ppi

یک منبع خوب برای دستیابی به اطلاعات ppi و سایر اخبار اقتصادی

برای دست یابی هرچه سریع تر و آسان تر به اخبار اقتصادی، تیم زدبورس که یکی از بهترین مراجع در زمینه فارکس ، آموزش فارکس و سیگنال فارکس هست تقویم اقتصادی ترجمه منحصر به فرد خود را ارائه می دهد تا کاربران هرچه بهتر به داده ها دسترسی داشته باشند . برای دسترسی به این تقویم می توانید با ورود به سایت zburse.vip و مراجعه به قسمت تقویم اقتصادی فارکس از این خدمت برخوردار شوید.

سخن پایانی

شاخص قیمت تولید کننده یکی از مواردی هست که هر تریدر فعال در بازار مالی و خصوصا بازار فارکس باید توجه خاصی به آن داشته باشد تا به بهترین صورت ممکن بتواند در بازار به معامله بپردازد . در این مطلب سعی شد تا اطلاعات جامعی در رابطه با آن خدمت شما عزیزان ارائه شود . ممنون که تا انتهای ایم مطلب با ما بودید در صورت تمایل نظرات ارزشمند خود را با ما در میان بگذارید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.