تسهیل فرایند داد‌و ‌ستد


پل اقتصاد خیابانی به بازار

بررسی آمارهای بانک جهانی از شاخص سهولت کسب‌و‌کار در ایران نشان می‌دهد فرآیند اخذ مجوز مهم‌ترین مانع سهولت کسب‌و‌کار رسمی به‌شمار می‌رود. این در حالی است که تجربه کشورهای مختلفی که مشکلی مشابه اقتصاد ایران را داشته‌اند، نشان می‌دهد می‌توان با تسهیل فرآیند اخذ مجوز، پل ارتباطی میان تجارت خیابانی و فعالیت رسمی در بازار ایجاد کرد. این موضوع علاوه‌بر ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند از هدررفت گسترده منابع مالی جلوگیری کند. دنیای اقتصاد: آمارهای بانک جهانی از شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران نشان می‌دهد مهم‌ترین مشکل در ایجاد کسب‌وکار در ایران فرآیند اخذ مجوز است، به‌طوری که در این بخش در میان ۲۰۰ کشور، ایران در رتبه ۱۷۲ قرار دارد و فرآیند اخذ مجوز مانع بزرگی در راه‌اندازی یک فعالیت تجاری است.

بررسی آمارهای بانک جهانی از شاخص سهولت کسب‌و‌کار در ایران نشان می‌دهد فرآیند اخذ مجوز مهم‌ترین مانع سهولت کسب‌و‌کار رسمی به‌شمار می‌رود. این در حالی است که تجربه کشورهای مختلفی که مشکلی مشابه اقتصاد ایران را داشته‌اند، نشان می‌دهد می‌توان با تسهیل فرآیند اخذ مجوز، پل ارتباطی میان تجارت خیابانی و فعالیت رسمی در بازار ایجاد کرد. این موضوع علاوه‌بر ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند از هدررفت گسترده منابع مالی جلوگیری کند. دنیای اقتصاد: آمارهای بانک جهانی از شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران نشان می‌دهد مهم‌ترین مشکل در ایجاد کسب‌وکار در ایران فرآیند اخذ مجوز است، به‌طوری که در این بخش در میان ۲۰۰ کشور، ایران در رتبه ۱۷۲ قرار دارد و فرآیند اخذ مجوز مانع بزرگی در راه‌اندازی یک فعالیت تجاری است. این در حالی است که بررسی تجربه کشورهای مختلف از جمله پرو که در ۲۰ سال گذشته با معضل فعالیت غیر رسمی در بازار (دستفروشی) مواجه بوده است، نشان می‌دهد می‌توان با تسهیل فرآیند اخذ مجوز و طراحی سیاست‌های مناسب و ایجاد پل ارتباطی، فعالیت‌های غیر رسمی را به بازار رسمی منتقل کرد. این موضوع علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند به صرفه جویی هزینه‌ها منجر شود.

آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار جهانی در سال ۲۰۱۵ میلادی در میان ۱۸۹ کشور ۱۳۰ است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۳ از میان ۱۸۵ کشور، ایران در رتبه ۱۵۲ و در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۸۹ کشور در رتبه ۱۳۲ قرار گرفته بود. همچنین آمارهای بانک جهانی بیانگر آن است که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار جهانی از ۱۱۳ که در سال ۲۰۰۶ کسب شد پایین تر نیامده و از رتبه ۱۵۲ که مربوط به سال ۲۰۱۳ است بالاتر نرفته است.

بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه کشورها در شاخص سهولت کسب‌وکار از بررسی ۱۰ شاخص «شروع کسب‌وکار»، «اخذ مجوز»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها» و «ورشکستگی و پرداخت دیون»، به دست آمده است. بر همین اساس بررسی جزئیات شاخص سهولت کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد شروع کسب‌وکار با رتبه ۶۲، اجرای قراردادها با رتبه ۶۶، اخذ اعتبار با رتبه ۸۹ و دسترسی به برق با رتبه ۱۰۷ از ۲۰۰ بیشترین تاثیر مثبت را در رتبه ایران داشته‌اند.

اخذ مجوز مشکل اصلی سهولت کسب‌وکار

همچنین بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد ایران در راستای بهبود بخشیدن به رتبه خود در شاخص سهولت کسب‌وکار در زمینه‌های اخذ مجوز، ثبت مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاران، عملکرد مناسبی نداشته و عدم توجه به این شاخص‌ها باعث شده رتبه ایران آنچنان که باید کاهش نیابد. بررسی آمارهای فوق نشان می‌دهد در ایران مشکل کمبود نیروی آماده به کار وجود ندارد، اما مشکل اصلی در مرحله نخست آغاز فعالیت تجاری و اخذ مجوز است. رتبه ۱۷۲ ایران از ۲۰۰ در زمینه اخذ مجوز گواه این موضوع است که بزرگ‌ترین مانع در ایجاد یک فعالیت تجاری همین موضوع است.

از خیابان تا بازار در پرو

در حالی که بررسی آمارهای بانک جهانی بیانگر آن است که مانع اصلی سهولت کسب‌وکار در ایران اخذ مجوز است مطالعه سیاست‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه همچون پرو نشان می‌دهد می‌توان در کشورهایی که پتانسیل نیروی کار بالایی دارند با اتخاذ سیاست‌های مناسب تا حد قابل توجهی ظرفیت‌های توسعه اقتصادی را آزاد کرد. به‌طوری که موسسه آزادی و دموکراسی «هرناندو دسوتو» در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ سیاست‌هایی را طراحی کردند که الگوی تاریخی دستفروشی غیررسمی در خیابان‌های لیما(پایتخت پرو)، را در جهت ایجاد فرصت‌های برتر تجاری برای فروشندگان فقیر برای همیشه دگرگون کرد. محله گامارا در لیمای پرو که هم اکنون مرکز داد و ستد حجم قابل توجهی از لباس و پارچه است حدود ۲۰ سال قبل و به واسطه غیررسمی بودن فعالیت دستفروشان به‌عنوان منطقه میزبان جرم و جنایت شناخته می‌شد که حتی پلیس لیما نیز توانایی ورود به این منطقه را نداشته است. اما هم اکنون در این منطقه روزانه ۶۰ هزار خریدار مشغول داد و ستد هستند. فروشگاه‌ها و کارگاه‌های گامارا به بیش از ۲۴ بلوک شهری گسترش یافته‌اند و حدود ۷۰ هزار نیروی کار در این منطقه مشغول کار تسهیل فرایند داد‌و ‌ستد هستند. بیش از ۲۰۰ بازار غیر‌رسمی در لیما تا سال ۲۰۰۸ وضعیت قانونی پیدا کرده‌اند. ۳۸۲ هزار کسب‌وکار پرویی که عمدتا متعلق به قشر فقیر بودند از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ قانونی و رسمی شدند. اصلاحات اقتصادی ۵/ ۶۹۲ میلیون دلار از ناحیه کاهش بوروکراسی دست و پاگیر پس‌انداز را به همراه داشته و بیش از ۵۵۰ هزار شغل قانونی ایجاد شده است. علاوه بر این ارزش زمین در بازارهای رسمی دو برابر و مناطق مهمی از شهر احیا شد.

آغاز تحول در لیما

موسسه آزادی و دموکراسی در سال ۱۹۸۶ با بررسی خود دریافت که ۹۱ هزار و ۴۵۵ فروشنده غیررسمی در لیما(پایتخت پرو) وجود دارند که در محله‌های کم درآمد متمرکز شده‌اند. همچنین ۳۱۴ هزار نفر برای تامین معیشت خود به دستفروشی وابسته‌اند که شامل خود فروشندگان، کارکنان آنها و خانواده‌هایشان می‌شود. همچنین یافته‌های موسسه مذکور نشان می‌داد تجارت در خیابان با فروش سالانه ۳۲۲ میلیون دلار و درآمد سرانه ۵۸ دلار در هر ماه پیوسته تازه‌واردانی را جذب می‌کرد. بر همین اساس از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۹ موسسه آزادی و دموکراسی بوروکراسی دست و پاگیر را به منظور ایجاد سهولت در مذاکرات و معاملات با مقامات برای شهروندان و صاحبان کسب‌وکارها کاهش داد. این موسسه برای رسیدن به هدف خود که آزادسازی تمام ظرفیت‌های تجاری لیما بود شاخص‌های «حقوق مالکیت»، «موانع کم برای ورود به بازار»، «مقرون به صرفه بودن مقررات» و «یک فرآیند سیاسی دموکراتیک» را مورد بررسی قرار داد. این موسسه پس از بررسی شاخص‌های فوق به منظور اصلاحات ساختاری پیش‌نویس قانونی را برای ایجاد سهولت اداری با در نظر گرفتن

۵ پیش‌فرض «راستی و صداقت»، «حذف ملزومات غیرضروری و پر هزینه»، «تمرکززدایی از فرآیند تصمیم‌گیری»، «مشارکت شهروندان در چگونگی به‌کار بستن» و «کنترل اقدامات ساده‌کننده اداری» طراحی کرد که در نهایت این قانون در سال ۱۹۸۹ تصویب شد.

بررسی روند اقتصادی کشور پرو نشان می‌دهد در پی تصویب این قانون که تاکید قابل توجهی بر از بین رفتن قوانین دست و پاگیر در راستای کسب‌وکار از جمله اخذ مجوز بود، بیش از ۴۰۰ قانون اقتصادی اصلاح شد که این تغییرها هزینه‌های اداری شامل اتلاف زمان و کاغذ بازی را کاهش داد. همچنین این قانون در اولویت در حوزه‌هایی که بر شهروندان فقیر تاثیری همچون سهولت کسب‌وکار و دریافت مجوزهای لازم، مسکن و آموزش و پرورش می‌گذاشت اعمال شدند. بررسی طرح موسسه فوق نشان می‌دهد نکته اساسی که در اصلاحات اقتصادی پرو مطرح شد ساده‌سازی ثبت کسب‌وکار یا دریافت مجوز فعالیت تجاری بود. برای رسیدن به همین هدف موسسه آزادی و دموکراسی درخواست کرد یک سیستم ثبت کسب‌وکار یکپارچه ایجاد شود که با موافقت دولت مواجه و این سیستم در سال ۱۹۹۰ ایجاد شد. ثبت این سیستم جدید ملزومات ثبت ملی را بسیار کاهش داد و نتایج قابل توجهی را به همراه داشت. به‌طوری که زمان ثبت درخواست مجوز برای کسب‌وکار از ۲۸۹ روز به یک روز کاهش یافت. تعداد دفاتر درگیر کسب‌وکار از ۶ دفتر به یک دفتر رسید. در حالی که پیش از این ثبت کسب‌وکارهای کوچک در پرو ۳۴ فرم درخواست داشت اجرایی شدن این سیستم یکپارچه تعداد فرم‌ها را به یک فرم کاهش داد. علاوه بر این با اجرایی شدن این سیاست هزینه ثبت از ۱۲۰۰ دلار به ۱۷۴ دلار کاهش یافت. بررسی آمارهای اقتصادی پرو نشان می‌دهد این اقدام باعث شد از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ تعداد ۳۸۲ هزار کسب‌وکار جدید ثبت شود و این کسب‌وکارهای ثبت شده ۶۹۲ میلیون دلار از محل کاغذبازی، پس‌انداز و ۵۷۷ هزار شغل رسمی ایجادکردند. همچنین درآمدهای مالیاتی دولت نیز ۲/ ۱ میلیارد دلار افزایش یافت. در نتیجه این اقدامات صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، سرمایه‌گذاران خصوصی و سیاست‌گذاران در پرو توانستند عوامل و ملزومات را با روش‌های خلاقانه‌ای با یکدیگر ترکیب کنند و از فقر و تجارت غیررسمی دروازه‌ای به سوی کسب‌وکار رسمی و رشد بگشایند. فروشندگان خیابانی و دیگر کسب‌وکارهای کوچک در لیما به مسیر اصلی در دنیای تجارت راه پیدا کردند.

نتایج به دست آمده از روند تجارت لیما (پایتخت پرو) در دو دهه اخیر نشان می‌دهد از دهه ۱۹۹۰ و با تمام دوره طولانی فعالیت‌های غیررسمی، لیما شاهد افزایش روز افزونی در تعداد کسب‌وکارهای رسمی بوده است. در طول اصلاحات اقتصادی در پرو تعداد کسب‌وکارهای کوچک و بسیار کوچک در لیما با افزایش ۱۲۰ درصدی از ۷۲ هزار در سال ۱۹۹۳ به ۱۶۰ هزار در سال ۱۹۹۶ رسید. علاوه بر این در سال ۲۰۰۴ حدود ۳۰۰ هزار کسب‌وکار کوچک و بسیار کوچک در لیما مشغول فعالیت بوده است. در حالی که در ایران نیز فرآیند اخذ مجوز برای فعالیت تجاری مانع اصلی سهولت در کسب کار است، می‌توان با طراحی سیاست‌های مناسب و ایجاد پل ارتباطی، فعالیت‌های غیررسمی را به بازار رسمی منتقل کرد. این موضوع علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند به صرفه‌جویی هزینه‌ها منجر شود.

درباره ویژگی‌های سجام چه می‌دانید؟

ویژگی‌های سجام

سجام یا «سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان» یکی از همین تحولات آنلاین بازار سرمایه است. سجام با تمرکز بر ایجاد سرعت و تسهیل فرآیند سرمایه‌­گذاری توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه راه­‌اندازی شد. ویژگی‌های سجام به سرعت باعث توجه عموم به این سامانه شد.

از دیگر خدمات و ویژگی‌های «سجام» می­‌توان به جمع‌­آوری یکپارچه اطلاعات سرمایه­‌گذاران و دسترسی و مشاهده اطلاعات و صورت های مالی شرکت­‌ها اشاره کرد . همچنین بهبود اوضاع داد و ستد سهام در شرکت های بورسی در این سامانه نیز از ویژگی‌های این سامانه است.

سجام مسیر مناسب برای دریافت کد بورسی و آغاز سرمایه­‌گذاری مطمئن است که از طریق احراز هویت غیرحضوری سرمایه­‌گذاران صورت می‌­گیرد. همچنین امکان تصحیح و تکمیل اطلاعات در این سامانه از دیگر ویژگی‌هایی است که تجربه کاربری آن را ساده می‌کند.

سجام و بازار سرمایه

همانطور که بسیاری از مراودات و تعاملات انسانی با پیشرفت تکنولوژی و نیاز به افزایش سرعت، دستخوش تغییر شدند، بازار سرمایه نیز از این تحولات دور نماند و بخش عمده­ای از فرآیندهای مربوط به آن از حالت سنتی و تعامل حضوری به شکل آنلاین و دیجیتال تغییر ماهیت داد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ویژگی‌های سجام می­‌توانید به صفحه­‌ی «احرازهویت سجام» وبسایت شاکیلید به نشانی زیر مراجعه کنید:

نوشته بلاگ

مجموعه پوزپرداز بهترین شرکت کارتخوان سیار به‌شمار می‌آید که می‌تواند انواع و مدل‌های گوناگون این نوع دستگاه را به تمام بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی ارائه دهد. این شرکت با شرایط ویژه و استثنایی اقدام به ارائه انواع دستگاه کارتخوان سیار در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌نماید.

برای ارتباط با بهترین شرکت کارتخوان سیار یعنی مجموعه پوزپرداز با خطوط تلفنی این مجموعه تماس حاصل نمایید.

به‌طور کلی، دستگاه کارتخوان یکی از ابزارهای تجارت در سال‌های اخیر به شمار می‌آیند که باعث تسهیل و تسریع فرآیند داد و ستد و هر گونه فعالیت اقتصادی شده است. کاربرد بسیار دستگاه کارتخوان سیار و حتی ثابت باعث شده تا حمل پول کاغذی تا حد زیادی کمرنگ شود. به‌همین دلیل، می‌توان انتظار داشت که وجود دستگاه پوز برای هر یک از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی امری لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد؛ زیرا، در صورتی که فردی فاقد چنین دستگاهی باشد در عمل فرآیند داد و ستد با مشکلات متعددی روبرو می‌شود.

بهترین شرکت کارتخوان سیار

یکی از مشکلات، عدم امکان خرید بدون پول نقد می‌باشد که می‌تواند مانع بزرگی در تجارت به خصوص برای فعالان اقتصادی خرده فروش به شمار می‌آید. بنابراین، کاربرد دستگاه پوز می‌تواند فرآیند داد و ستد را تسهیل کرده و همچنین تعداد مشتریان را مضاعف نماید؛ اما، فرآیند دریافت کارتخوان سیار در مواردی پیچیده و حتی ممکن است بسیار زمان‌بر باشد. این عامل مانعی در جهت دریافت دستگاه و باعث دلسردی فعالان اقتصادی می‌شود. در چنین شرایطی شرکت پوزپرداز با ویژگی‌های خاص و برجسته اقدام به عرضه و ارائه انواع دستگاه کارتخوان سیار نموده است. از جمله این شرایط، حذف ضمانت‌نامه بانکی، حذف بروکراسی اداری و عدم نیاز به مسدود کردن پول می‌باشد.

عدم نیاز به ضمانت‌نامه بانکی و عرضه کارتخوان در کوتاه‌ترین زمان بخشی از مزایای شرکت پوزپرداز است.

ویژگی‌های مذکور باعث شده تا مجموعه پوزپرداز به عنوان بهترین شرکت کارتخوان سیار در تهران و ایران به شمار آید. برای دریافت مدل‌های مختلف دستگاه کارتخوان سیار تنها کافی است با مجموعه پوزپرداز تماس حاصل نموده و دستگاه کارتخوان خود را در کمترین زمان ممکن دریافت نمایید.

اعطای حمایت‌های مالی 70 درصدی به شرکت‌ها برای اخذ استانداردهای بین‌المللی

اعطای حمایت‌های مالی 70 درصدی به شرکت‌ها برای اخذ استانداردهای بین‌المللی

«میلاد صدرخانلو» رئیس مرکز توسعه تجارت فناوری از ارائه حمایت‌های مالی به شرکت‌های عضو پارک فناوری پردیس و کارخانه‌های نوآوری آزادی و های‌وی، برای اخذ استانداردها، گواهینامه‌ها و مجوزهای بین‌المللی خبر داد. این حمایت‌ها 70 درصد هزینه‌های اخذ اعتبارات مذکور را پوشش می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس، این مجموعه با هدف افزایش صادرات محصولات تولید شرکت‌های عضو خود و تسهیل فرآیند آن از متقاضیانِ دریافت استانداردها، گواهینامه‌ها و مجوزهای بین‌المللی حمایت می‌کند.

«میلاد صدرخانلو» رئیس مرکز توسعه تجارت فناوریِ پارک فناوری پردیس با اعلام این خبر، توضیح داد: یکی از الزامات صادرات محصول به اکثر بازارهای بین‌المللی، دارا بودن استانداردهای نهادهای بین‌المللی است. بازارهای معدودی هستند که می‌شود بدون داشتن استانداردها و تاییدیه‌های بین‌المللی با آنها داد و ستد کرد. اما اکثر قریب به اتفاق بازارهای دنیا محصولی را که دارای تاییدیه‌های مرسوم نباشد، خریداری نمی‌کنند.

وی ادامه داد: با توجه به این نکته مهم، پارک فناوری پردیس به واسطه مرکز توسعه تجارت فناوری حمایت‌هایی را برای اخذ تاییدیه‌ها، گواهی‌نامه‌ها و استانداردهای بین‌المللی به شرکت‌های عضو خود ارائه می‌دهد. این حمایت‌ها برای مهیا کردن زیرساخت لازم جهت ورود شرکت‌ها به بازارهای بین‌المللی، به آنان اعطا می‌شود.

صدرخانلو تصریح کرد: تمامی شرکت ‎ ها و مجموعه‌های فناور عضو پارک فناوری پردیس، شامل شرکت‌های مستقر در پارک و کارخانه‌های نوآوری آزادی و های‌وی، می‌توانند از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.

رئیس مرکز توسعه تجارت فناوری در مورد میزان این حمایت‌ها گفت: بر اساس این طرح 70 درصد هزینه‌های صرف شده توسط شرکت‌ها برای اخذ استانداردها، تاییدیه‌ها تسهیل فرایند داد‌و ‌ستد و گواهی‌های بین‌المللی، توسط پارک فناوری پردیس پوشش داده می‌شود. این حمایت‌های مالی در قالب تسهیلات، تا سقف 100 میلیون تومان است.

وی در مورد هزینه‌هایی که توسط پارک فناوری پردیس پوشش داده می‌شود، توضیح داد: تمامی هزینه‌های مرتبط شامل مشاوره، پیاده سازی، انجام آزمون‌های خارج از شرکت و صدور گواهینامه‌های مرتبط با سیستم‌های مدیریتی مانند ISO ، GMP و نظیر آنها، گواهینامه‌های مرتبط با انطباق محصول بر اساس بازارهای صادراتی هدف، نظیر گواهی محصول اروپا، استاندارد محصول روسیه و یا سایر گواهینامه‌ها و نشان‌های محصول در قالب این طرح پوشش داده می‌شوند.

صدرخانلو تاکید کرد: هزینه‌های تمدید، مراقبت و بازرسی‌های دوره ‌ ای گواهینامه‌ها شامل حمایت نمی‌شوند.

رئیس مرکز توسعه تجارت فناوری در مورد شرایط لازم برای دریافت این حمایت‌ها، بیان کرد: تاییدیه‌ها، گواهینامه‌ها و استانداردهایی که شرکت‌ها برای اخذ آنها اقدام می‌کنند، باید با حوزه فعالیت آن شرکت مرتبط باشد. محصول مورد نظر نیز باید با تاییدیه‌ها، گواهینامه‌ها و استانداردهایی که برای اخذ آنها اقدام می‌شود، همخوانی داشته باشد.

وی تصریح کرد: به همین دلیل لازم است شرکت‌ها قبل از اقدام و صرف هزینه برای اخذ تاییدیه، گواهینامه یا استاندارد، تاییدیه مرکز توسعه تجارت جهانی را برای تطابق حوزه فعالیت شرکت و گواهی مورد نظر دریافت کنند. در این صورت است که شرکت متقاضی مطمئن خواهد بود، که می‌تواند از حمایت‌های پارک در این زمینه استفاده کند.

صدرخانلو در مورد مدارک لازم برای اخذ حمایت‌های مالی پارک گفت: اخذ تاییدیه مرکز توسعه تجارت جهانی برای هم‌راستا بودن حوزه فعالیت شرکت و محصول مورد نظر با تاییدیه، گواهینامه یا استانداری که مورد نظر شرکت است، اولین قدم و مدرک لازم برای دریافت حمایت‌هاست. همچنین شرکت‌ها باید مستندات مالی هزینه‌های را که صرف کرده‌اند، ارائه دهند.

وی در مورد طول مدت دریافت این حمایت‌ها اظهار داشت: فرآیند اخذ این حمایت‌ها زمانبر و پیچیده نیست. لازم است شرکت‌ها تاییدیه مذکور را به همراه مستندات مالی خود در پیوست نامه‌ای به نهاد متولی اعطای این حمایت‌ها، یعنی مرکز توسعه تجارت فناوری ارسال کرده و درخواست دریافت آنها را کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت فناوری ادامه داد: مدت زمانی که برای ارائه حمایت‌ها به شرکت متقاضی صرف می‌شود بستگی به کامل بودن مدارک ارائه شده توسط آنها و پرونده‌های جاری مجموعه ما دارد. با این حال ما تلاش می‌کنم درحداقل زمان ممکن به همه درخواست‌ها رسیدگی کرده و مبالغ مربوطه را به شرکت‌ها پرداخت کنیم.

صدرخانلو در پایان اظهار امیدواری کرد: امیدواریم که این تسهیلات بتواند مسیر اخذ استانداردهای بین‌المللی را برای شرکت‌ها هموارتر کند.

تسهیل فرایند داد‌و ‌ستد

«مدیریت ارتباط با مشتری» به زبان ساده

خانه » بلاگ » «مدیریت ارتباط با مشتری» به زبان ساده

 • محمدصادق مجیدی
 • 26 بهمن 1399
 • بدون دیدگاه

امروزه هر مرکز تماس و هر کسب‌‌وکاری برای موفقیت و ثبات بیشتر در بازار تجارت، بیش از پیش بر ایجاد روابط طولانی مدت با مشتریان تأکید دارد. البته انتظارات و درخواست‌های مشتری اکنون فقط به دریافت بهترین محصولات و خدمات محدود نمی‌شود، بلکه آن‌ها خواستار یک داد و ستد، یک مرکز فروش و … قابل دسترس نیز هستند که لوازم و خدمات مورد نیازشان را در زمانی سریع و به بهترین نحو در اختیارشان قرار دهد. طی سالیان اخیر نیز نقش CRM‌ در پشتیبانی از مشتریان مورد توجه بسیاری از کسب‌وکارها قرار گرفته است. بنابراین بهبود خدمات مشتری و کمک به حفظ مشتری و رشد فروش، نیازمند یک مدیریت قوی در حوزه ارتباط با مشتری است. که ما در این پست قصد داریم شما را با این فرآیند، ویژگی‌ها و میزان اهمیت آن در هر کسب و کاری آشنا نماییم.

مقصود از مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM چیست؟

در تعریف CRM به صورت خلاصه باید گفت که «مدیریت ارتباط با مشتری» به فرآیندهایی گفته می‌شود که برای گسترش، حفظ و نگهداری مشتری در سازمان پیاده می‌شوند.

به زبان ساده (و شاید غیر علمی) استقرار CRM در سازمان یعنی: فرآیندها و فعالیت‌های در حال انجام در کسب‌وکار را به شکلی تغییر دهیم که در نهایت منجر به افزایش رضایت مشتریان شود. بنابراین همه‌ی کارهایی که در یک سازمان یا شرکت انجام می‌شود (مثل استخدام کارکنان، آموزش و …) تحت تاثیر CRM قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر «مدیریت ارتباط با مشتری» تمام فرآیندهای سازمان‌ها و کسب‌وکارها را به نوعی تحت تاثیر قرار می‌دهد که در نهایت مشتری بیشتری رضایت را از خرید محصولات و خدمات سازمان داشته باشد.

همانطور که مشخص است این فرآیندها از طریق نرم‌افزارهایی که با عنوان CRM کار می‌کنند، قابل اجرا هستند؛ اما بدون استفاده از نرم‌افزارها نیز می‌توان آن‌ها را به کار برد. طبیعتاً استفاده از نرم‌افزار و فناوری در بسیاری از موارد کار را تسهیل می‌کند. برای همین در بسیاری از جاها CRM را بلکه تحت عنوان نرم‌افزاری ترجمه می‌کنند که به اتوماسیون بازاریابی، فروش و خدمات کمک می‌کند.

مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM مرکز تماس چیست؟

سیستم CRM یا نرم افزار CRM؟

در واقع هنوز تکلیف سیستم CRM در این حد مشخص نیست که وقتی از آن صحبت می‌کنیم، اشاره‌ی ما به یک نرم افزار است یا یک فرآیند سیستمی.

 • وقتی از سیستم سخن می‌گوییم، منظور مجموعه‌‌ای گسترده‌ از فعالیت‌ها، فرایندها و زیرساخت‌هاست که باید در یک سازمان مستقر گردد.
 • اما وقتی از نرم افزار صحبت می‎‌‌نماییم، ناخودآگاه ذهن‌مان به سمت یک یا چند برنامه می‌رود که باید روی تعدادی از سیستم‌های کامپیوتری یک سازمان نصب گردد.

استراتژی CRM چه مزایایی برای کسب و کارها دارد؟

استفاده از سیستم‌های CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری می‌تواند به واسطه مزایای ذیل، به نفع سازمان‌های مختلف از مشاغل کوچک تا شرکت‌های بزرگ باشد:

 • دسترسی آسان به اطلاعات مشتری مانند خریدهای سابق و سابقه تعامل؛

می‌تواند به نمایندگان پشتیبانی مشتری در ارائه خدمات بهتر و سریعتر به مشتری کمک نماید.

 • شناسایی نیاز مشتریان به واسطه دسترسی راحت به اطلاعات مشتری؛

می‌تواند به کسب و کارها کمک کند تا نیازهای مشتریان خود را از طریق گزارش آنالیز رفتار کاربران شناسایی کنند.

 • مدیریت ساده با وجود افزایش تعداد مشتریان

می‌تواند باعث پیگیری ساده رفتار کاربران شده و به شدت منجر به صرفه جویی در زمان و انرژی کارکنان‌ شود.

مهمترین مشکل مدیریت ارتباط با مشتری در ایران چیست؟

مهمترین مشکل رایج در ایران در ارتباط با «مدیریت ارتباط با مشتری» عدم فرهنگسازی این موضوع است. چطور؟

 • بسیاری از ما تکریم افراد و حتی اخلاق‌مداری را در کسب‌وکارمان رعایت نمی‌کنیم.
 • به راحتی مشتریان خودمان را آزرده می‌کنیم.

به عنوان مثال:

وقتی به یک سوپر مارکت می‌رویم و جنسی می‌خریم، اگر به آن جنس اعتراض کنیم، فروشنده مستقیم یا غیرمستقیم می‌گوید: «نمی‌خوای نخواه، همینه!». در نتیجه مشتریان ما به مرور کم می‌شوند.

اصلاً آیا می‌دانستید؟

که دیگر گارانتی و وارانتی در دنیا مزیت محسوب نمی‌شود. این خدمت تنها یک وظیفه است؟!
حالا با این وضعیت باید ببینیم که چه خدمات اضافه‌تری به مشتریان خود ارائه دهیم که با رضایت بیشتری به سراغ ما برگردند.

پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان‌ یا مرکز تماس

اکثر شرکت‌ها و کسب و کارهای موفق پیش از تصمیم به پیاده سازی استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری؛ 5 سوال را از خود پرسیده اند:

 1. آیا از منظر استراتژیک در حال حاضر پیاده سازی CRM برای من اهمیت و فایده دارد؟
 2. مشکلات و نواقص سازمان و کسب و کار من کجاست؟
 3. اکنون کسب و کار من به مدیریت دقیق اطلاعاتش نیاز دارد یا خیر؟
 4. از کجا شروع کنم؟
 5. بعد از پیاده سازی قصد داریم چه کنیم؟

نحوه پیاده سازی CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) در سازمان‌‌ها و مرکز تماس

از کجا شروع کنیم؟

اهمیت توجه به «مدیریت ارتباط با مشتریان» مشخص است و نیازی به توضیح ندارد. اما برای استقرار آن باید از کجا شروع کنیم؟ برای یک پیاده‌سازی CRM در سازمان باید چند گام را پیگیری کنیم:

 1. نیاز و انتظار مشتریان از سازمان و کسب‌وکار خودمان را به صورت دقیق استخراج کنیم؛ حدس زدن کافی نیست!تسهیل فرایند داد‌و ‌ستد
 2. بررسی کنیم که رقیب‌های ما چگونه با مشتریان تعامل می‌کنند و نقاط مثبت آن‌ها را یاد بگیریم.
 3. فرآیندهایی را که در سازمان بر روی محصولات، خدمات و نحوه‌ی تعامل ما با مشتری تاثیرگذار است، کشف کنیم.
 4. به صورت دقیق و کارشناسانه، بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم فرآیندها و فعالیت‌های کسب‌وکار خود را بهبود دهیم تا مشتریان رضایت بیشتری داشته باشند.
 5. در صورت نیاز برای مدیریت ارتباط با مشتریان، از نرم‌افزار متنوعی که در این حوزه وجود دارد، استفاده کنیم.

با برون سپاری، رضایت مشتریان خود را افزایش دهید

یکی از راه‌های افزایش رضایت مشتریان و استقرار مدیریت ارتباط با مشتری «برون‌سپاری» فعالیت‌های جانبی کسب‌وکار است. شما می‌توانید بخشی از فعالیت‌های سازمان و کسب‌وکار خود را به شرکتی دیگر (مثل مرکز تماس همکال ) برون‌سپاری کنید. همچنین با استفاده از کیفیت ارائه‌ی خدمات مشتری، می‌توانید تنها بر روی فعالیت‌های اصلی خود تمرکز کنید. در نتیجه رضایت مشتریان خود را افزایش دهید. برای اطلاع از خدمات مرکز تماس همکال می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سخن پایانی…

در دنیای کسب و کار امروز، نحوه برخورد با مشتری از طریق کانال‌های ارتباطی مختلف و ارتقاء کسب و کار از طریق جذب مشتریان بیشتر، اهمیت فراوانی دارد و کار آسانی نیست؛

در نتیجه؛ به هر سازمان و به هر کسب و کاری توصیه می‌شود که یک سیستم CRM و یک استراتژی قوی مشتری مداری داشته باشد تا بتواند همه نیازهای کسب و کاری خود پاسخ دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.