عرضه اولیه یا IPO چیست؟


عرضه اولیه (IPO) به معنای چیست؟

عرضه‌ی عمومی اولیه ( IPO )، عرضه‌ی اوراق‌ بهادار شرکت به عموم برای اولین بار و بدون سابقه قبلی قیمت‌گذاری است. بررسی تحقیقات نشان می‌دهد که حوزه اصلی مطالعات در زمینه IPO ، ارزیابی کارآیی روش‌های مختلف قیمت‌گذاری و تخصیص سهام در عرضه‌های عمومی است.

روش‌های مختلفی وجود دارد که شرکت می‌تواند برای عرضه‌ی عمومی اوراق‌بهادار خود از آن استفاده کند. سه روش متداول، روش آمریکایی ثبت دفتری، عرضه‌ی عمومی به روش حراج و عرضه‌ی عمومی به‌قیمت ثابت است. انتخاب روش عرضه‌ی عمومی براساس مقررات و عرف هر کشور صورت می‌گیرد.

فرآیند عرضه‌ی عمومی اوراق ‌بهادار با تقاضای یک شرکت برای عمومی شدن شروع می‌شود. معمولاً ناشر این فرآیند را با کمک پذیره‌نویس اصلی خود که شرکت تامین سرمایه است تدوین می‌کند.

همچنین پذیره‌نویس از یک مشاور حقوقی که اسناد را تنظیم و یک حسابرس برای حصول اطمینان از این‌که حساب‌های شرکت منطبق با استانداردهای حسابداری تهیه شده است، استفاده می‌کند.

در بسیاری موارد یک شرکت تبلیغاتی نیز به شرکت کمک می‌کند تا به سطحی از توزیع عمومی که در نظر دارد دست یابد. روابط تعریف شده و پذیرفته شده‌ای بین پذیره‌نویس، مشاور حقوقی و حسابرس شرکت وجود دارد. متعهد پذیره‌نویس و شرکت برای شروع، امیدنامه اولیه و بیانیه ثبت را به کمیسیون بورس اوراق‌بهادار تحویل می‌دهند.

این بیانیه شامل محدوده اولیه قیمت نیز است. کمیسیون بورس اوراق‌بهادار و انجمن عرضه اولیه یا IPO چیست؟ ملی کارگزاران اوراق‌بهادار، امیدنامه اولیه و سایر مدارک تکمیلی را برای حصول اطمینان از صحت، رفع نواقص و عدم وجود اشتباه بررسی می‌کنند.

معمولاً عرضه‌ی عمومی اولیه اوراق‌بهادار، خیلی وسیع‌تر از حدی است که یک شرکت تامین سرمایه بتواند به‌تنهایی آن را انجام دهد.

بنابراین پذیره‌نویس اصلی با مجموعه‌ای از سایر پذیره‌نویسان تشکیل یک اتحادیه را می‌دهند. دو هدف برای این کار متصور است; اول این‌که اتحادیه مخاطره پذیره‌نویس را کاهش می‌دهد و دوم این‌که اتحادیه کمک می‌کند سهام بین سهام‌داران بیش‌تری توزیع شود.

هر کدام از بانک‌ها در اتحادیه، سهم مشخصی از سهامی که می‌توانند بفروشند را دریافت می‌کنند. اتحادیه قراردادی را با ناشر تنظیم می‌کند که مازاد سهام پذیره‌نویسی نشده را خریداری کند یا قرارداد فروش با حداکثر تلاش منعقد می‌کند که در آن صورت اتحادیه متعهد خرید مابقی سهام فروخته نشده است.

پذیره‌نویس برای دستیابی به درک بهتری از تقاضای موجود برای سهم، پیشنهادهای مشروطی از مشتریان جمع‌آوری می‌کند تا منحنی تقاضای موجود برای سهم را ترسیم کند که از آن برای کشف قیمت نیز استفاده می‌کند.

در این مرحله، خریداران آتی سهم هیچ تقاضای خریدی را به کارگزاران برای معامله ارایه نمی‌کنند تا زمانی که امیدنامه اولیه توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار ثبت شود. در آن زمان، پذیره‌نویس قیمت را تعیین می‌کند.

هدف از این کار، تعدیل انتظارات شرکت برای قیمت سهام با منفعت مورد انتظار سرمایه‌گذاران با پذیرش مخاطره عدم وجود سابقه قیمتی برای سهام شرکت است.

در مرحله بعدی، مدیریت شرکت و اتحادیه پذیره‌نویسان وارد تبلیغات و ارایه تصویری از شرکت برای سرمایه‌گذاران بالقوه می‌شوند. توانایی گروه مدیریتی شرکت در جلب نظر سرمایه‌گذاران یکی از عوامل اصلی موفق بودن عرضه‌ی عمومی است.

در پایان تبلیغات، ناشر می‌تواند امیدوار باشد که تقاضای کافی برای سهام در بازار وجود دارد. در این زمان ناشر شروع به تنظیم امیدنامه نهایی می‌کند. برای این کار، ناشر در مورد قیمت عرضه و چگونگی تخصیص سهام (سهمیه‌بندی یا فروش آزاد)

تصمیم‌گیری کرده و در نهایت امیدنامه نهایی برای ارایه به همه سرمایه‌گذاران بالقوه تهیه می‌شود و شامل قیمت واقعی هر سهم و تعداد سهام منتشره خواهد بود.

دو روز بعد از تهیه امیدنامه نهایی، عرضه‌ی عمومی شروع می‌شود و معمولاً این کار پس از بسته شدن بازار بورس اوراق‌بهادار صورت می‌گیرد. اعمال سفارشات برای معامله اوراق‌بهادار عرضه شده در ابتدای روز بعد امکان‌پذیر است. در این مرحله، اتحادیه وجوه پذیره‌نویسی را پس از کسر کارمزد به حساب بانکی شرکت واریز می‌کند.

برای عرضه‌ی عمومی اولیه اوراق‌بهادار از طریق حراج همزمان روش‌های مختلفی وجود دارد. مراحل اولیه عرضه‌ی عمومی به روش حراج همزمان بسیار شبیه مراحل نمونه ثبت دفتری است.

ناشر با همکاری پذیره‌نویس، مشاور حقوقی و حسابرس که در تنظیم امیدنامه اولیه نقش مهمی ایفاد می‌کند، یک گروه IPO با وظایف مشخص تشکیل می‌دهد. بعد از تشکیل گروه، امیدنامه اولیه تهیه می‌شود. در عرضه‌ی اولیه به روش حراج فقط یک

وقتی امیدنامه اولیه توسط کمیسیون بورس اوراق‌بهادار و انجمن ملی کارگزاران تایید شد، گروه IPO تبلیغات را شروع می‌کند. مانند روش سنتی ثبت دفتری، سرمایه‌گذاران بسیار متنوع بوده و بنابراین دسترسی به همه سرمایه‌گذاران بالقوه کار دشواری است.

برای حل این مشکل، کمیسیون بورس اوراق‌بهادار با صلاح و تغییر مقررات اجازه ارسال اطلاعیه اینترنتی را از سال ۱۹۹۷ داده است.

در مرحله تعیین صلاحیت، امیدنامه اولیه مطابق با قوانین و مقررات برای عموم تهیه می‌شود. تمام سرمایه‌گذاران علاقه‌مند از طریق بانک سرمایه‌گذار نسبت به دریافت کد خرید اقدام می‌کنند.

با داشتن کد خرید، سرمایه‌گذاران می‌توانند سفارش خرید خود را به پذیره‌نویس تعیین شده، ارایه کنند.حراج در روزی شروع می‌شود که در امیدنامه تعیین شده است. برای خرید سهم، سرمایه‌گذاران مبلغ و تعداد سهامی که تمایل دارند بخرند تعیین می‌کنند.

معمولاً درخواست‌های خرید می‌تواند به قیمت کم‌تر یا بیش‌تر از محدوده قیمت تعیین شده در امیدنامه اولیه و بیانیه ثبت هم تعیین شود. همچنین خریداران می‌توانند بیش از یک سفارش داشته باشند. سفارشات از طریق اینترنت توسط سرمایه‌گذاران برای پذیره‌نویس ارسال می‌‌شود. پذیره‌نویس می‌تواند درخواست‌های تلفنی یا فاکس را نیز قبول کند. خریداران اجازه دارند تا درخواست‌های خود را تا قبل از پایان حراج حذف کنند.

برای تعیین قیمت نهایی روش‌های مختلفی وجود دارد. در آمریکا راهکار خاصی برای تعیین قیمت نهایی عرضه وجود ندارد. روش حراج به‌طور مستقیم قیمت عرضه را تعیین نمی‌کند، مانند روش عرضه‌ی مشروط در نمونه ثبت دفتری، ناشر و پذیره‌نویس درخواست‌های خرید را ثبت و نمودار تقاضا را ترسیم می‌کنند.

برآیند قیمت‌گذاری بین شرکت‌ها متفاوت است. در حالت استاندارد عرضه‌ی عمومی به روش حراج، شرکت اوراق‌بهادارش را برای اولین‌بار از طریق پذیره‌نویسی منتشر و قیمت را با نظر خودش تعیین می‌کند و سهام این شرکت می‌تواند با صرف یا کسر فروخته شود.

کشف قیمت، به‌عنوان یک روش برای تعیین قیمت کالای خاص یا اوراق‌بهادار، بر مبنای عرضه و تقاضای اولیه در بازار تعریف می‌شود.در هر دو روش ثبت دفتری و عرضه‌ی عمومی به روش حراج، تعیین قیمت عرضه مرحله اصلی عرضه‌ی عمومی اوراق‌بهادار است که تاثیر بااهمیتی بر میزان موفقیت عملکرد IPO دارد.

موفقیت قیمت‌گذاری از طریق اندازه‌گیری بازده در روز اول، قابل ارزیابی است. هدف از کشف قیمت، تعیین قیمت عرضه به‌گونه‌ای است که ارزش اوراق‌بهادار منتشر شده توسط شرکت، ماکزیمم شود و هدف پذیره‌نویس، تعیین قیمت به روشی است که بازده سرمایه‌گذاران اولیه متناسب با مخاطره عدم وجود معامله قبلی این اوراق باشد.

همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، در روش سنتی ناشر و پذیره‌نویس از طریق جمع‌آوری تقاضای بازار به‌وسیله جمع آوری درخواست‌ها از نهادهای مالی مختلف به یک درک مناسبی از بازار تقاضا دست می‌یابد. این درخواست‌ها شامل مبلغ ریالی و تعداد سهام مورد درخواست سرمایه‌گذاران بالقوه است.

با جمع‌آوری این اطلاعات پذیره‌نویس قادر خواهد بود تا قیمت‌های مختلف تقاضا را جمع‌آوری کرده و نمودار تقاضا را ترسیم کند. قیمت عرضه با روش مشخصی تعیین نمی‌شود و بیش‌تر به تفسیر متعهد پذیره‌نویس از تقاضای عمومی بستگی دارد ولی به‌طور کلی قیمت در جایی تعیین می‌شود که تقاضا بیش‌تر از عرضه باشد.

کشف قیمت در روش حراج نیز کاملاً مشابه روش ثبت دفتری است با این تفاوت که منحنی تقاضا شامل درخواست‌های تمامی سرمایه‌گذاران بالقوه است نه فقط سرمایه‌گذاران نهادی; قیمت و روش تخصیص نیز در امیدنامه درج شده است.

عرضه اولیه چیست؟ | زمان مناسب فروش عرضه اولیه

عرضه‌ اولیه چیست؟ عرضه‌ی اولیه یا (IPO یا Initial Public Offering) یا عرضه‌ی عمومی اولیه‌ی سهام به معنی اولین معرفی یک شرکت به بازار سرمایه است. این عرضه‌ها با توجه به مشخصات شرکت ممکن است کاری بی‌سروصدا و یا رویدادهایی بزرگ باشند. بدون شک عرضه اولیه‌ها یکی از مهم‌ترین مراحل سرمایه گذاری و مالی شرکت‌ها به حساب می‌آیند. در ادامه‌ی این مقاله از درگاه پرداخت پی‌پینگ به طور کامل توضیح می‌دهیم عرضه اولیه چیست و چگونه عمل می‌کند.

تعریف دقیق عرضه اولیه چیست؟

عرضه اولیه فرایندی است که یک شرکت خصوصی (شرکت سهامی عام) اولین سهام شرکت خود را برای فروش عمومی در اختیار بازار سرمایه می‌گذارد. به این فرایند، عمومی شدن (تبدیل شدن به سهامی عام) نیز گفته می‌شود.

طبیعتا شرکت‌ها در ابتدای کار عرضه اولیه نمی‌شوند. با این که استارتاپ‌های موفق در نهایت عرضه اولیه می‌شوند، اما کماکان زمان می‌برد که این شرکت‌ها جایگاه خود در بازار و پلن‌های مالی خود را تثبیت کنند. عرضه‌ی این سهام در بازار به جذب سرمایه برای شرکت‌ها و هم‌چنین رسیدن به شفافیت‌ صورت‌های مالی می‌انجامد.

قبل از عرضه اولیه، یک شرکت ممکن است کاملا توسط بنیان‌گذاران و یا سهام‌داران خصوصی آن اداره شود. در این نقطه،‌ شرکت به طور کامل ساختار مالکیتی خود را مدیریت می‌کند؛ در این صورت رئیسان شرکت می‌توانند خریداران و سرمایه‌گذاران سهام خود را انتخاب کنند. اما پس از عرضه اولیه، دیگر بخشی از سهام شرکت به صورت عمومی در اختیار مردم قرار می‌گیرد. این سهم‌ها بخشی از مناقصه‌ی بازار می‌شوند و شرکت دیگر اختیاری در این‌که چه کسی سهام را معامله می‌کند ندارد؛ این‌جا حتی ممکن است اگر شرکت بیش از ۵۰ درصد سهامش را عرضه کرده باشد، رقبا می‌توانند برخلاف میل شرکت تصمیم بگیرند و کنترل شرکت را در دست بگیرند؛ که البته امری خصومت‌آمیز است.

اهداف عرضه اولیه چیست؟

دو هدف اصلی برای یک کارخانه جهت عرضه کردن سهام آن وجود دارد که از هم مستقل‌اند. هدف اول جذب سرمایه و هدف دوم منتفع کردن سرمایه گذاران قبلی است.

با عرضه‌ شدن در بورس، شرکت وارد دنیایی از همه‌ی موقعیت‌های سرمایه گذاری می‌شود. این کار به شرکت‌ها سرمایه‌ی خیلی بیش‌تری نسبت به سهام‌داران خصوصی و سرمایه گذاران خطرپذیر (VC) می‌رساند. معمولا یک شرکت هنگامی عرضه اولیه می‌شود که به یک ثبات نسبی از سرمایه‌ی شخصی رسیده باشد و با این کار قصد گسترش و ادامه‌ی رشد کسب‌وکار خود را دارد.

به علاوه برای توضیح هدف دوم باید گفت که احتمال عرضه شدن در بورس یک انگیزه‌ی مهم برای شرکت‌های نوظهور است تا بتوانند سرمایه گذاران اولیه‌ی خود را تحت تاثیر قرار دهند. با فروش دارایی‌هایشان، سهام‌داران موجود در شرکت می‌توانند از یک عرضه اولیه‌ی موفق برای افزایش سودآوری خود بهره ببرند. احتمال ورود به بورس و این سرمایه‌ی عظیم،‌ به شرکت‌های جوان کمک می‌کند بتوانند جذب سرمایه کنند و پیش‌ بروند. هم ‌چنین رئیسان شرکت و کارمندان آن می‌توانند روی شرکتی که هنوز خود را اثبات نکرده ریسک کنند و آن را جلو ببرند.

فرایند قانونی شرکت‌ها برای انجام عرضه اولیه چیست؟

اگر شرکت‌هایی بخواهند وارد بازار سرمایه شوند باید شرایط اولیه‌ای داشته باشند که در کشورهای مختلف قوانین متفاوتی بر آن اعمال می‌شود. در بعضی کشورها برای عرضه‌ اولیه‌ی سهام خود باید از یک شرکت واسط، بانک و یا شرکت متعهدی کمک بگیرند تا فرایند IPO شدن خود را سرعت ببخشند. در ایران طبق دستورالعمل رسمی سازمان بورس شرایط عمومی و هم‌چنین شرایط خاصی برای این منظور لحاظ شده است. از مهم‌ترین شرایط عمومی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ثبت شرکت نزد سازمان بورس
 • نبود محدودیت قانونی برای نقل و انتقال سهام توسط سهام‌داران شرکت
 • سهام با نام و دارای حق رای باشد و تمام بهای اسمی آن پرداخته شده باشد.
 • تابعیت شرکت ایرانی باشد.
 • شخصیت حقوقی شرکت، سهامی عام باشد.

پس از اتخاذ شرایط اولیه، شرکت‌ها باید مستندات و مدارک خود را برای بررسی درخواست پذیرش اوراق بهادار، به سازمان بورس ارائه کنند. این مستندات باعث می‌شود که شرکت اسناد حسابداری، پلن کسب‌وکار، شفافیت‌های معاملاتی و بسیاری از اطلاعات مالی خود را آماده کند و به صورت عمومی اعلام کند. گاهی این شفاف‌‌سازی‌های اسناد شرکت در تبع ورود آن به بازار سرمایه، به عنوان معایب IPO شدن به شمار می‌رود چون شرکت‌ها معمولا زیاد از عمومی شدن اطلاعات خود استقبال نمی‌کنند.

معنی و کاربرد ثبت سفارش (book building) عرضه اولیه چیست؟

در سال‌های قبل هنگام عرضه‌ اولیه‌ی سهام در بورس تهران، مشکلاتی بابت عدم رعایت مساوات بین سرمایه‌گذاران وجود داشت. قبل از الکترونیکی شدن تابلوهای معاملاتی، این کار به صورت دستی انجام می‌شد. با الکترونیکی شدن سامانه‌های معاملاتی، عرضه‌ اولیه‌ها در زمان مشخصی برای معامله حراج می‌شدند و هرکس زودتر سفارش خود را قرار می‌داد، می‌توانست حجم بیش‌تری از سهام آن شرکت را دریافت کند. در این روش کسانی که به هر دلیلی سرعت اینترنت پایین‌تری داشتند یا نمی‌توانستند زودتر اقدام کنند از مزایای آن عرضه اولیه بی‌بهره می‌ماندند؛ بنابراین هم‌چنان مشکل بی‌عدالتی وجود داشت. این‌جا بود که روش ثبت سفارش به میدان آمد.

در روش ثبت سفارش یا بوک بیلدینگ، سهام شرکت قبل از شروع معاملات در سامانه به نسبت مشخصی میان کارگزاران و سازمان‌های سرمایه گذاری تقسیم می‌شود و یک بازه‌ی زمانی برای ثبت سفارش آزاد اعلام می‌کنند. سپس همه‌ی افراد سفارش‌های خود را ثبت می‌کنند و به نسبت مساوی و عادلانه‌ای سهام بین علاقه‌مندان توزیع می‌گردد. روش ثبت سفارش هنوز هم در معاملات بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عرضه اولیه چیست / what is IPO

فرایند خرید عرضه اولیه چگونه است؟

برای خرید عرضه اولیه توسط اشخاص حقیقی باید ابتدا در سامانه‌ی سجام ثبت‌نام کنند و احراز هویت خود را انجام دهند. هم‌چنین سامانه‌ی سجام پس از ثبت نام یک کد ۱۰ رقمی جهت ارائه به کارگزاری به شما می‌دهد. سپس با مراجعه به یکی از کارگزاری‌های معتبر و ثبت شده در سازمان بورس وارائه‌ی مدارک شناسایی، اقدام به ایجاد حساب در آن می‌کنید. کارگزاری به شما مشخصات کاربری حساب در سامانه‌ی آنلاین معاملاتی بورس را می‌دهد. برای خرید عرضه اولیه‌ها معمولا میزان سهامی که به هر شخص می‌رسد از نظر تعداد و مبلغ سهام، از قبل مشخص است که اغلب با مشارکت بالای سهام‌داران در ایران، مبلغ رسیده به هر فرد کم‌تر از میزان تخمین زده خواهد شد. لازم به ذکر است باید مبلغ مورد نیاز را به حساب نزد کارگزار انتقال دهید. برای مثال اگر شرکتی ۱۰ درصد سهام خود را در بورس عرضه کند، سازمان بورس اعلام می‌کند عرضه اولیه یا IPO چیست؟ به هر فرد ۱۰۰ سهم با قیمت ۱۰۰۰ تومان می‌رسد. در این‌ صورت شما ۱۰۰ هزار تومان به حساب کارگزاری واریز می‌کنید و با وارد کردن نماد شرکت مورد نظر ۱۰۰ سهم با بالاترین قیمت (مثبت پنج درصد) ثبت سفارش می‌کنید. پس از این‌که همه ثبت سفارش کردند،‌ بسته به میزان مشارکت مردم مثلا به شما ۸۰ سهم با قیمت ۸۰ هزار تومان می‌رسد.

در بعضی از کارگزاری‌ها اگر پول در حساب خود داشته باشید و فراموش کنید سفارش عرضه اولیه‌ی خود را ثبت کنید، خودشان برایتان ثبت سفارش می‌کنند. اگر به میزان کافی پول نداشته باشید نیز در مواردی کارگزاری به شما مبلغی قرض می‌دهد و حسابتان را منفی می‌کند تا بتوانید عرضه اولیه را بخرید؛ زیرا یکی از موارد اعتبار کارگزاری‌ها مشارکت بالا در عرضه اولیه‌هاست. لازم به ذکر است شما می‌توانید در چند کارگزاری حساب داشته باشید ولی نمی‌توانید از چند کارگزاری هم‌زمان عرضه اولیه خرید کنید زیرا به هر کد بورسی فقط یک مرتبه اجازه‌ی استفاده از این امکان داده می‌شود.

آیا عرضه اولیه‌ها همیشه برای سرمایه گذاران سودآور هستند؟

در IPO شدن شرکت‌های بزرگ خارجی برای سرمایه گذاران امنیت بالایی تضمین نمی‌شود. برای مثال شرکت‌های بزرگی در آمریکا پس از عرضه اولیه حتی تا ۶۵ درصد کاهش قیمت را نیز داشته‌اند. اما خوش‌بختانه در ایران ماجرا کمی متفاوت است. به دلیل استقبال بالای مردم از عرضه‌های اولیه در بورس با کمی اغماض می‌تواند گفت تمامی عرضه اولیه‌ها حداقل ۱۵ درصد سود را در یک هفته خواهند داد. اما برای کسب سود بیش‌تر باید سایر موارد بنیادی و تکنیکال شرکت بررسی شود. بعض شرکت‌ها در بورس ایران در دو ماهه‌ی اول عرضه اولیه‌ی خود حتی تا ۳۰۰ درصد سود را نیز به سهام‌داران خود داده‌اند.

فرایند و زمان فروش عرضه اولیه چگونه است؟

۱- ساده‌ترین روش خرید و فروش عرضه اولیه

ساده‌ترین سازوکاری که در مورد فروش عرضه اولیه‌ها در ایران استفاده می‌شود، خرید سهام و فروش در اولین روزی است که صف خرید آن توسط فروشندگان عرضه می‌شود. در این روش افراد سهم را می‌خرند و تا زمانی که با صف خرید پنج درصدی مواجه است و هیچ فروشنده‌ای ندارد آن را نگه می‌دارند. این زمان بسته به اخبار شرکت و اعتبار و ارزش شرکت ممکن است حتی هفته‌ها به طول انجامد و در گام اول سود خوبی بالای ۵۰ درصد به سهام‌داران بدهد.

۲- روش تحلیل بنیادی (تجزیه تحلیل صورت‌های مالی شرکت)

روش دیگر تحلیل صورت‌های مالی شرکت و محاسبه‌ی ارزش ذاتی آن و مقایسه‌ی ارزش شرکت با قیمت اسمی آن هنگام عرضه اولیه است. این روش یکی از مناسب‌ترین روش‌های تحلیل و ارزیابی عرضه اولیه‌هاست زیرا در ابتدای ورود شرکت به بورس داده‌ی کافی جهت تحلیل تکنیکال آن وجود ندارد و سابقه‌ی قیمتی شرکت در دسترس نیست. برای مثال شما ارزش ذاتی شرکت را از روی صورت‌های مالی آن به ازای هر سهم ۱۵۰ تومان محاسبه کرده‌اید؛ در این صورت اگر این سهم با قیمت ۱۰۰ تومان عرضه شود انتظار دارید حداقل ۵۰ درصد سود کسب خواهید کرد و وقتی به قیمت ۱۵۰ تومان رسید،‌ می‌تواند محدوده‌ی خوبی برای فروش سهام باشد.

۳- روش تحلیل تکنیکال (تحلیل داده‌های نموداری)

همان‌طور که اشاره شد برای تحلیل تکنیکال و نموداری عرضه اولیه‌ها داده‌ی کافی وجود ندارد. با این حال با روش‌هایی می‌توان ارزش شرکت را از روی همان چند روز اول نمودار تخمین زد. در نظریه‌ی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال حرکت بازارهای مالی به ۵ موج پیشتاز مدل‌سازی می‌شود. معمولا عرضه اولیه‌ها را موج یک درنظر می‌گیرند و بسته به قدرت و اندازه‌ی موج یک می‌توان سود آتی شرکت در سایر گام‌های حرکتی را حدس زد. پس از اصلاح قیمتی (که موج دوم نام می‌گیرد) و منفی شدن سهام، بعضی سهام‌داران اقدام به فروش می‌کنند و موج دوم بین ۱۰ تا ۳۸ درصد پایین‌تر آمده و می‌توان دوباره اقدام به خرید نمود. روش دیگر تحلیل تکنیکال برای ارزیابی عرضه اولیه‌ها سایکل‌های زمانی نمودار است. طبق این سایکل‌ها احتمال اصلاح بازار بعد از ۵ روز، ۹ روز، ۱۷ روز و ۲۶ روز به نسبت شتاب حرکتی بازار وجود دارد.

ICO وIDO؛ تفاوت آنها و راهی برای شناسایی عرضه اولیه های کلاهبرداری

ICO و IDO در بازار ارزهای دیجیتال به چه معناست؟

معنای ICO و IDO چیست و این دو مفهوم چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ چرا معامله گران و سرمایه گذاران در عرضه اولیه های بازار ارزهای دیجیتال شرکت‌ می‌کنند؟ چگونه عرضه اولیه های معتبر در بازار رمز ارزها را تشخیص دهیم؟ بهترین وبسایت ها برای اطلاع از عرضه اولیه های معتبر در بازار ارزهای دیجیتال؟! به صورت کلی عرضه اولیه ها در بازارهای مالی با هدف جذب سرمایه و تامین منابع مالی برای تحقق اهداف اقتصادی شرکت ها و مجموعه‌های مختلف برگزار می‌شوند. تا پایان این مقاله همراه ما باشید تا به صورت کامل با يکی از ریسکی ترین بخش های بازار ارز های دیجیتال آشنا شوید.

↵ مفهوم ICO ، IEO و IDO چیست؟

تمامی شرکت‌ها و مجموعه‌های فعال در دنیا برای تحقق اهداف مالی و تامین سرمایه مورد نیاز برای پروژه های خود نیاز به منابع مالی دارند. در این میان شرکت ها و مجموعه های نوپا برای اینکه بتوانند هزینه های خود را برای شروع کار تامین کنند اقدام به عرضه اولیه یا IPO چیست؟ عرضه اولیه سهام (در بازار رمز ارزها، توکن) خود می‌کنند. به عبارتی این مجموعه ها برنامه ها و اهداف کاری خود را به سرمایه گذاران ارائه می دهند. سپس‌ افرادی که تمایل به سپرده‌گذاری در این مجموعه ها دارند سهام یا توکن آنها را خریداری می‌کنند. به این ترتیب سرمایه گذاران مالک بخشی از سهام و یا توکن های یک مجموعه می شوند. در ازای آن شرکت منابع مالی مورد نیاز خود را تامین می‌کند، از سرمایه جذب شده، تامین می‌کند.

در بازار بورس تهران به این فرآیند عرضه اولیه گفته می‌شود. ولی در بازار ارز های دیجیتال این فرآیند به روش‌ های مختلف رخ می دهد. هر کدام از آنها با نام های متفاوتی شناخته می‌شوند.

↵ انواع عرضه اولیه در بازار ارزهای دیجیتال

⇐ ICO (Initial Coin Offering) چیست؟

ICO یا عرضه اولیه سکه، معنایی مشابه با عرضه اولیه در بازار بورس کشور خودمان دارد. در این فرآیند یک شرکت، اهداف و برنامه های خود و علت این که چرا عرضه اولیه را انجام می دهد را در قالب وایت پیپر ارائه می‌دهد یا در شبکه های اجتماعی خود با عموم مردم به اشتراک می‌گذارد. تا افراد علاقه مند به سپرده گذاری را جذب کند. اما ICO ها دچار یک مشکل شدند.

همانطور که می دانید بازار ارز های دیجیتال یکی از پرنوسان ترین و مخاطره آمیز ترین بازارهای مالی جهان است. معامله گران و کاربران آن می توانند در این بازار بدون بدون اینکه لزوماً هویت و مشخصات واقعی خود را اعلام کنند به فعالیت در آن بپردازند. این ویژگی بازار رمز ارزها باعث شد که برخی از افراد سودجو و کلاهبردار، به صورت دروغین خود را در قالب یک مجموعه و تیم حرفه‌ای با اهداف و برنامه های مشخص معرفی کنند. به عنوان مثال با برگزاری یک ICO، دارایی های سرمایه‌گذاران را سرقت کنند. برای حل این مشکل IEO ها به وجود آمدند.

منظور از عرضه اولیه ICO چیست؟

⇐ IEO (Initial Exchange Offering) چیست؟

با پیدایش IEO، مشکل ICO ها نه به صورت کامل ولی تا حد قابل توجهی حل شد. در IEO، یک صرافی یا اکسچنج متمرکز و معتبر، عرضه اولیه سکه ها را به اطلاع کاربران خود می رساند. به عبارتی در این حالت در حقیقت، سرمایه گذاران روی همان ICO ها سرمایه گذاری می‌کنند. ولی این ICO ها توسط صرافی ها به اطلاع سرمایه گذاران می‌رسد. به همین علت اینگونه ICO ها به این خاطر که توسط یک نهاد معاملاتی معرفی می‌شوند، از اعتبار بیشتری برخوردار هستند. به علت مشکلات و سخت‌گیری های صرافی های متمرکز، جدیداً عرضه اولیه سکه ها به صورت IDO برگزار می‌شود.

IEO به چه معناست؟

⇐ IDO (Initial Dex Offering) چیست؟

با خواندن این بخش متوجه خواهید شد که ido چیست. بانک‌ها و نهادهای مالیاتی بزرگ دنیا همواره به علت اینکه به واسطه وجود بازار رمز ارزها نمی‌توانند بر مراودات مالی مردم نظارت داشته باشند و بر اساس میزان دارایی آنها برایشان مالیات در نظر بگیرند، با ارزهای دیجیتال، مشکل داشته‌ اند. ممکن است به علت فشار این مجموعه ها و دولت های قدرتمند دنیا، صرافی های رمز ارزی متمرکز، احراز هویت را برای کاربران خود اجباری کنند. در این میان اکثر کاربران فضای کریپتوکارنسی، ترغیب به فعالیت در صرافی های غیر متمرکز یا DeX (Decentralized Exchange) می شوند. زیرا در این صرافی ها می توانند بدون ثبت کردن مشخصات خود به مبادله رمز ارزها بپردازند.

به همین علت جدیداً عرضه اولیه سکه ها در صرافی های غیرمتمرکز انجام می شود که به آن IDO گفته می‌شود.

IDO چیست؟

↵ علت سرمایه گذاری در عرضه اولیه ها چیست؟

سوال بسیاری از معامله‌گران و سرمایه گذاران بازار های مالی، این است که چرا وجود ریسک زیادی که حتی در رمز ارزهای معتبری مانند بيت کوین و اتریوم وجود دارد، باید روی رمز ارزهای نوپا و نامطمئن سپرده گذاری کرد؟!

پاسخ به این سوال در دو کلمه خلاصه می‌شود. سود نجومی. به عبارتی دیگر به علت اینکه بازار ارزهای دیجیتال، یک بازار وسیع با کاربرانی از سراسر دنیا است، تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران در یک ICO شرکت می‌کنند. این باعث می شود به یک باره حجم عظیمی از سرمایه وارد یک ارز دیجیتال شود. براثر این اتفاق، قیمت ارزی که برای اولین بار عرضه می‌شود، در مدت زمان کوتاهی، ممکن است چندین برابر شود. برای مثال توکن شیبا اینو در عرض دو ساعت پس از اینکه در صرافی بایننس معرفی شد، حدود 200% رشد کرد.

البته باید توجه داشت که این رشد های نجومی، پایدار نيست. بعد گذشت زمان نه چندان زيادی دچار افت های شدید می‌شوند.

علت سرمایه گذاری در عرضه اولیه های ارزدیجیتال چیست؟

↵ چگونه عرضه اولیه های معتبر در بازار رمز ارزها را تشخیص دهیم؟

هر روزه چند صد رمز ارز جدید در دنیای ارزهای دیجیتال عرضه اولیه یا IPO چیست؟ عرضه می شوند، که قطعاً بسیاری از آنها در قالب پروژه های کلاهبرداری هستند. معامله‌گران فعال در این بازار باید سعی کنند از بین تمامی آن‌ها چند مورد که قابل اعتماد و قوی هستند را انتخاب و در آنها سرمایه‌گذاری کنند. در این بخش چند پارامتر مهم و اساسی که هنگام بررسی ICO ها باید آنها را مورد بررسی قرار دهیم را بیان می‌کنیم.

⇐ نکات مهمی که هنگام شرکت در ICO ها باید به آن توجه کنیم

⇐ هدف پروژه

هنگام خرید یک توکن حتماً وایت پیپر آن را مطالعه کنید و اهداف شکل گیری آن را بررسی کنید. ببینید که آیا این اهداف منطقی و قابل دسترسی هستند و آیا با پتانسیل های موجود در بازار رمز ارز ها همخوانی دارند یا نه.

⇐ کاربرد پروژه

پس از بررسی اهداف پروژه ببینید که آیا وجود یک ارز دیجیتال در آن اصلاً کاربردی دارد یا نه. دقیقا برای رفع چه مسئله ای در پروژه مورد استفاده قرار می گیرد؟ سعی کنید برای تمام این سوالات، پاسخ های منطقی و باورپذیر پیدا کنید.

⇐ تیم پروژه

تیم توسعه دهنده و افرادی که پشت این پروژه هستند را بشناسید. ببینید تخصص کافی برای فعالیت در آن حوزه را دارند یا نه. حتما از مهارت ها و میزان تحصیلات آنها مطلع شوید. سعی کنید عکس آنها را همراه با نام و نام خانوادگی شان چک کنید و در شبکه های اجتماعی مختلف مانند توییتر، اینستاگرام، فیس بوک، لینکدین و …. از حضور و فعالیت آنها با خبر شوید.

⇐ زمان بندی پروژه

تحقیق کنید که اهداف و برنامه های این پروژه برای چند سال آینده است. همچنین این مجموعه قرار است بر اساس چه رودمپی (Roadmap) یا نقشه راهی، برنامه های خود را اجرایی کنند. برای مثال اگر اهداف پروژه ای برای پنج سال آینده تنظیم شده است، ببینید که آیا مسیری که برای اجرایی کردن برنامه های پروژه ارائه شده، منطقی و قابل اجرا هست یا نه. آیا اصلا در پنج سال آینده، دنیا با وجود چنین پروژه‌ای نیاز دارد ؟!

چگونه عرضه اولیه های معتبر بازار ارزهای دیجیتال را شناسایی کنیم؟

↵ بهترین وبسایت ها برای اطلاع از عرضه اولیه های معتبر در بازار ارزهای دیجیتال

مقایسه عرضه اولیه ها در بورس و بازار ارزهای دیجیتال

IPO مخفف عبارت Initial Public Offering به معنای عرضه اولیه عمومی سهام یک شرکت در بازار سهام واوراق بهادار است. همان طور که اشاره کردیم، به علت اینکه در بازار ارزهای دیجیتال رمز ارزها را به عنوان سکه می‌شناسیم، مفهوم عرضه اولیه رمز ارزها را با عنوان ICO یا عرضه اولیه سکه می‌شناسیم. در این بخش قصد داریم عرضه اولیه ها را در بازار بورس و بازار رمز ارزها با یکدیگر مقایسه کنیم.

یکی از شباهت های عرضه اولیه ها در بورس و کریپتوکارنسی ها، رشد شارپ آنها در کوتاه یا میان مدت پس از عرضه آنهاست. در این مرحله اکثرا معامله‌گران پوزیشن خرید باز می‌کنند و به علت قدرت زیاد خریداران ، ارزش سهام یا رمز ارز مزبور افزایش می‌یابد.

در مقابل یکی از تفاوت های مهم بین عرضه اولیه ها در بازار بورس و ارزهای دیجیتال، ریسک سرمایه‌گذاری در آنها است. در بازار بورس وقتی شما سهام یک شرکت را خریداری می‌کنید به طور رسمی یکی از سهام‌داران آن محسوب می‌شوید. ولی در بازار ارزهای دیجیتال، هیچ تضمینی وجود ندارد که وقتی یک شخص در عرضه اولیه‌ای شرکت می‌کند، قطعا آن پروژه دارای یک تیم و ساختار واقعی و رسمی باشند یا خیر! به عبارتی ممکن است افراد کلاهبردار در قالب پروژه های غیر واقعی در بازار رمز ارزها، یک ICO برگزار کنند و فقط قصد سرقت دارایی سرمایه‌گذاران و افرادی که در آن عرضه اولیه شرکت می‌کنند را داشته باشند. در این صورت سرمایه‌گذاران دچار ضرر های هنگفتی خواهند شد و راهی برای پس گرفتن دارایی های دیجیتال خود را ندارند.

مقایسه عرضه اولیه ها در بورس و بازار ارزهای دیجیتال

↵ تفاوت IEO و IDO چیست؟

⇐ IEO چیست؟

عرضه اولیه رمز ارز هایی که توسط یک صرافی متمرکز انجام می شوند را IEO می گویند.

⇐ IDO چیست؟

عرضه اولیه رمز ارز هایی که توسط یک صرافی غیر متمرکز انجام می شوند را IDO می گویند.

شاید برایتان هنوز این سوال که تفاوت IEO و IDO چیست، برطرف نشده باشد. تفاوت IEO و IDO در محل عرضه آنهاست. به عبارتی هنگامی که شما قصد شرکت در یک ICO یا عرضه اولیه سکه در دنیای ارز های دیجیتال را داشته باشید، اگر از طریق یک صرافی متمرکز در آن شرکت کنید به معنای IEO. و اگر از طریق یک صرافی غیرمتمرکز در آن شرکت کنید به آن IDO می‌گویند.

معمولا IEO های صرافی های معتبر مانند صرافی بایننس، قابل اطمینان تر هستند. زیرا یک صرافی شناخته شده و خوش نام مانند صرافی بایننس، قطعا تحقیقات دقیقی درباره عرضه اولیه ها انجام می دهد تا از کلاهبرداری و اسکم نبودن آنها اطمینان حاصل کند.

↵ سخن پایانی

ICO ها روشی برای تامین سرمایه مورد نیاز پروژه ها و برنامه های مختلف در بازار ارزهای دیجیتال است. این روش بر اساس مجموعه یا نهادی که آنها را معرفی می کند به دو دسته IEO و IDO تقسیم بندی می‌شود. بسیاری از عرضه اولیه ها در دنیای ارزهای دیجیتال، پروژه‌های کلاهبرداری هستند. معامله‌گران باید به پارامترهای مهمی که در طول مقاله بیان شد، هنگام خریداری عرضه اولیه ها توجه کنند و آنها را مورد بررسی قرار دهند. شناخت این که ICO، IEO و IDO چیست به ما کمک زیادی می‌کند تا از بروز این گونه خطرات بتوانیم جلوگیری کنیم.

آکادمی آینده با بهره‌گیری از علم و دانش مدرسان و معامله‌گران مجرب فعال در بازار رمز ارزها، اقدام به طراحی دوره‌های صفر تا صد آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد، شیراز، کرمان و اصفهان (به صورت حضوری) و در سایر شهرها ( به صورت آنلاین و غیر حضوری) کرده است. شما عزیزان می‌توانید برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از جزئیات و سرفصل های این دوره آموزشی به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کنید.

عرضه اولیه چیست؟

عرضه اولیه چیست؟

عرضه اولیه یا IPO به بخشی از سهام کل یک شرکت گفته می شود که برای اولین بار در بازار بورس عرضه میشود و با آن خرید و فروش انجام میدهند، عرضه اولیه ممکن است یه دوره به دست عده ایی خاص اداره شده باشد، اما زمانی که برای اولین بار در بورس معامله میشود به آن عرضه اولیه میگویند.

میزان عرضه شدن سهام یک شرکت به وضعیت شفافیت فعالیت ها، میزان سود دهی، سابقه فعالیت و کیفیت صورت های مالی، بستگی دارد.

شرکت ها به چه دلیل وارد بازار بورس میشوند؟

 1. از طریق بازار بورس راحتر از قبل خرید و فروش انجام میشود.
 2. افزایش نقد شوندگی
 3. کاهش هزینه سرمایه
 4. قدرت چانه زنی به سود شرکت ها است، در بازار بورس این شگرد سود جویی راحتر عملی میشود.
 5. بازار بورس از بازار های شناخته شده جهان است، سرمایه گذاری در این بازار اتبار داخلی و خارجی شرکت را افزایش میدهد.
 6. راحتی در کنترل میزان بستانکاری و بدهکاری
 7. بهبود ساختار مالی.

به چه دلیل عرضه اولیه شدن برای سهامداران جذاب است؟

به چه دلیل عرضه اولیه شدن برای سهامداران جذاب است؟

 • در بازار بورس سهام های شرکت ها با قیمت کمتر عرضه میشوند واین موضوع بسیار مورد استقبال خریداران قرار میگیرد، این اتفاق در زمانی که بازار از شاخص نقدینگی بالای برخوردار باشد بیشتر رخ میدهد. اما نقش عرضه اولیه درخرید و فروش بسیار پر رنگ است، زیرا عموما از سهم های پر سود شمرده میشوند.
 • قبل از اینکه عرضه اولیه به بازار تزریق شود، سهامداران بر اساس ساعت و زمان سهم خریداری میکردند، یعنی آن شخصی که اخر از همه ثبت نام میکرد امکان داشت موفق به خریداری سهام نشود، اما عرضه اولیه این مشکل را حل کرد و دیگر خریداران با این مشکل سر و کار نخواهند داشت، همین باعث جذابیت عرضه اولیه شده.
 • وقتی یک سهام خیلی بزرگ بین همه متقاضیان تقسیم میشود و همگی از آن بهره میبرند، به این روش book buldig میگویند. عرضه اولیه از این روش پیروی میکند و باعث صعودی شدن آمار عرضه اولیه شده است.

عرضه اولیه با روش book buldig

عرضه اولیه با روش book buldig

در این روش نیازی به عجله کردن نیست، شما میتوانید سر فرصت نمودار های شاخص های را بررسی کنید، جو بازار را مورد بررسی قرار دهید، پس از آن موجودی خود را افزایش دهید و نسبت به قیمتی که وارد سیستم کرده اید، سهام خود را خریداری کنید.

عرضه اولیه با روش حراج

سازمان بورس اوراق ساعت و روزی را مشخص میکند، که شما برای خرید سهام عرضه اولیه اقدام کنید. گاهی عرضه اولیه یا IPO چیست؟ ساعت آن تمدید میکند ولی این اتفاق الزامی نیست پس بهتر است در همان ساعات اولیه خرید خود را انجام دهید.

آیا هزینه کلان برای خرید عرضه اولیه نیاز است؟

خرید عرضه اولیه نیاز به سرمایه اولیه زیادی نیست، شما با مراجعه با کارگزاری خلوت و اما کاربلد، با خیال راحت به خیرد و فروش سهام خود بپردازید.

اما گاهی میشود بدون هیچ نقدینگی سهام عرضه اولیه بازار را خریداری کرد. سهامداران در بعضی از موارد به جای نقدینگی در زمان معامله به خریدار سهام اعتبار میدهند و چند روز بعد با آن تسویه میکنند، اگر خریدار پس از گذشت یه هفته با سهامدارن اصلی تسویه کند، صاحب سهام خواهد شد.

مراحل خرید سهام عرضه اولیه

اگر شما یک سهامدار مبتدی هستید و به تازگی وارد دنیا بورس شدید، اصلا نگران عرضه اولیه و نحوه خریداری آن نباشید.

در مرحله اول شما نیاز به کد بورسی یا همان کد معاملاتی دارید. پس از دریافت کد برای شما یک رمز و نام کاربری ارسال میشود.

نسبت به تاریخ های عرضه اولیه آگاه شوید، زیرا همیشگی نبوده و فقط چندبار درسال عرضه میشود. البته نگران این موضوع نباشید، اکثر کارگزاری ها مشتریان خود را آگاه میکنند.

در تاریخ عرضه اولیه درساعت۸ الی۱۰ به سایت tsetmc مراجعه کرده و آمار ها را به دقت بررسی کنید. پس از آن با کلیک بر روی اعلام اشاره ، پیغام های ناظر بازار که برای همه نماد های مختلف را مشاهده و مقایسه کنید.

پیام ناظر شامل تاریخ عرضه اولیه، تعداد کل سهام، ساعت مجاز، سهمیه هر نفر، بازه قیمت هر سهم و سایر شرایط ورود میباشد.

پس پیام موجودی حساب خود را بر حسب نیاز افزایش دهید و عرضه اولیه را در ساعت مشخص برای ناظر ارسال کنید.

پس از اینکه از درستی کار خود مطمن شدید، نتیجه کار خود را بررسی کرده و در ساعات شبانی همان روز از میزان رشد سهام خود مطلع شوید.

رشد قیمت سهم پس از تزریق عرضه اولیه به عواملی بستگی دارد:

 • تعداد سهام عرضه شده: تعداد فروشندگان عرضه با تعداد عرضه رابطه مستقیم دارد، هرچه فروشندگان کمتر باشند نتیچه میگیریم که تعداد سهام کمی به بازار تزریق شده است.
 • رفتار سهامدار عمده: رشد سهام به عرضه اولیه مجدد بستگی دارد، اگر از عرضه سهام دیگر خوداری شود، عرضه اولیه رشد زیادی خواهد کرد.
 • جو کلی بازار: در زمانی که جو رو به صعور است کمتر کسی پبدا میشود که قصد فروش داسته باشد.

پس از خرید سهام عرضه اولیه چه زمان مناسب فروش است؟

قطعا پس از هرخریدی، یه معامله فروش در پیش روی سهام دار است، اما بازار نوسان خود را دارد و در حین معاملات باید یه نکاتی توجه کرد:

 • بررسی وضعیت فعلی، گذشته و آینده شرکت که سهام هارا عرضه کرده.
 • توجه به کمییت سهام های شرکت.
 • تحلیل اخبار ها در سایت های مختلف درباره سهام عرضه اولیه.
 • رفتار سهامداران کلان را زیر ذرده بین خود بگیرید.
 • از روند فعلی بازار غافل نشوید.
 • بازار بورس مانند هر بازار دیگر از رکود و نزول در امان نیست، پس این شماهستید که به عنوان سهامدارد باید معاملات خودرا با نزول و صعود بازار هماهنگ کنید.
 • بعد از عرضه اولیه قطعا صغ خرید و فروش تشکیل میشود، اما اگر پس اط گذشت زمان این صف کمرنگ تر شد، نشانه خوبی نیست .

آیا عرضه اولیه همیشه سود دهی دارد؟

آیا عرضه اولیه همیشه سود دهی دارد؟

نکته ایی که شما به عنوان سهامدار تازه وارد باید توجه کنید ، این است که سهام های اولیه همیشه باعث صعودی شدن سد شما نمیشود.

بازار بورس از صدها عرضه اولیه تشکیل شده اما همه انها به طور همیشگی به سمت بالا حرکت نکرده اند، گاهی افت داشته و باعث ضرر دهی شده. پس نگذارید خیال سود دهی شمارا از خرید و فروش به موقع منع کند.

برای شناخت عرضه اولیه هایی با بنیاد خوب دوره جامع تحلیل بنیادی سهام توصیه می شود

کلام اخر

هیچ بازاری در دنیا یک نواخت نبوده، همه آنها در هز زمینه ایی که فعالیت داشته باشند از نوسان های بازار در امان نبوده. اما اگر میخواهید به فرد موفق در بازار بورس تبدیل شوید، به شما توصیه میکنم مقاله ذکر شده را با دقت بخوانید و هرگز گول ظاهر نمودار شاخص را نخورید، هیچ چیز همیشگی نیست.

عرضه اولیه سهام

عرضه اولیه سهام

در بازار بورس، یکی از مسائلی که مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد، عرضه اولیه سهام شرکت ها می باشد. بر اساس تجربه دیده شده است که بیش از ۹۰ درصد عرضه های اولیه ای که در بورس انجام می شود، سودآور هستند و می توان گفت که حکم طلا را دارند. عرضه های اولیه برای سرمایه گذاران از جذابیت خاصی برخوردار است و جز معامله های بسیار کم ریسک محسوب ی شوند.

عرضه اولیه:

عرضه اولیه (Initial Public Offering – IPO) در واقع یعنی این که یک شرکت سهام خود را برای اولین بار در بورس اوراق بهادار عرضه کند.

عرضه های اولیه برای شرکت های خصوصی، دولتی و حتی شرکت های تازه تاسیس می باشد که در جهت افزایش رشد و توسعه کسب و کار، به سرمایه نیاز دارند.

این گونه شرکت ها وارد بازار بورس می شوند و با عرضه اولیه بخشی از سهام خود با تامین سرمایه می پردازند که در جهت رشد و رفع نیاز های شرکت مذکور می باشد.

نکته: با این عرضه در بورس، سهام شرکت که خاص می باشند به سهامی عام تبدیل می شوند.

تفاوت خرید عرضه اولیه با خرید و فروش سهام:

همان طوری که گفته شد زمانی که سهام شرکتی برای بار اول در بورس عرضه می شود، به روز اول آن اصطلاحا روز عرضه گفته می شود که با انتشار سهام دیگر تفاوت دارد. در ادامه به شرح بیشتر موضوع پرداخته می شود.

در عرضه اولیه عمومی شرکت ها، موارد زیر مشخص می شوند:

 • نام شرکت
 • نماد سهم
 • تاریخ روز عرضه
 • تعداد سهام قابل عرضه
 • سهمیه خریدار حقیقی و حقوقی
 • دامنه قیمتی (کف و سقف قیمت)
 • مدیر عرضه

زمان خرید سهام هیچ محدودیتی وجود ندارد و تا وقتی که عرضه سهام وجود داشته باشد، سهامدار می تواند سهام مورد نظر را با قیمت مشخص در بازار سهام خریداری نماید.

زمان عرضه اولیه سهام شرکت ها، قیمت سهام ارزان تر از ارزش واقعی آنها می باشد و در اکثر مواقع این سهام سودآور خواهد بود.

از آنجایی که این گونه سهام سودآور می باشند، لذا با جذابیت همراه است و تقاضای سهامداران برای آنها زیاد می باشد.

پس از عرضه اولیه، سهام مورد نظر وارد بازار بورس می شود و روند معاملات عادی را در پیش می گیرد. پس از طی شدن این روند، بایستی سرمایه گذاران به بررسی همه جانبه عوامل تاثیر گذار در سهم پرداخته و سپس اقدام به سفارش و خرید آن نمایند.

تفاوت خرید عرضه اولیه با خرید و فروش سهام

تفاوت خرید عرضه اولیه با خرید و فروش سهام

نحوه خرید عرضه اولیه:

یکی از ویژگی های لازم برای اجازه فعالیت در بورس، داشتن کد بورسی (کد معاملاتی) می باشد که باید سهامدار به کارگزاری مورد نظر خود مراجعه نموده و اقدام به دریافت آن نماید.

سرمایه گذارانی که کد بورسی دریافت کرده اند، می توانند در زمان عرضه اولیه اقدامبه خرید آن نمایند و کسانی که کد بورسی دریافت نکرده اند، در ابتدا لازم است که کد بورسی خود را از کارگزاری مورد نظرشان دریافت نمایند.

بهترین زمان فروش عرضه اولیه:

سرمایه گذاران، دغدغه های زیادی دارند که یکی از مهم ترین این دغدغه ها، کسب آگاهی از زمان عرضه های اولیه می باشد که این زمان منحصر به فرد و مهم می باشد.

سهامداران یک روز پس از خرید سهام عرضه اولیه، می توانند اقدام به فروش آن نمایند. اما برای فروش در زما مناسب، دانستن جنبه های زیر مهم می باشد.

 • ارزیابی وضعیت فعلی و آینده شرکت عرضه کننده در بازار بورس
 • توجه به میزان بزرگی و کوچکی شرکت عرضه کننده در بازار بورس
 • مطالعه تحلیل های بنیادی سهام عرضه اولیه در سایت ها و کانال های خبری کارگزاری ها
 • بررسی رفتار سهامدار های عمده در زمان معاملات سهم پس از عرضه اولیه
 • بررسی روند فعلی بازار بورس که تحت تاثیر رکود، رشد و رونق قرار می گیرد

نکته: در مورد این که چه زمانی بهترین نقطه برای فروش عرضه اولیه است قطعیتی وجود ندارد و به عوامل مختلفی مانند موارد زیر بستگی دارد:

 • اهداف و انتظارات از سهم
 • نیاز به نقدینگی حاصل از عرضه اولیه
 • آینده شرکت

به طور کلی، افزایش و یا کاهش قیمت در عرضه های اولیه در روز های پس از عرضه، مثل تمام سهامی که در بازار بورس موجود می باشد، به عرضه و تقاضای بازار مربوط است.

با این تفاسیر بهتر است تا زمانی که صف خرید عرضه های اولیه ادامه دارد، سرمایه گذاران به سهامداری خود ادامه دهند و در ادامه با توجه به شرایط بازار و شرکت تصمیم به فروش یا نگهداری سهم خود کنند.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله اوراق مشارکت را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

خرید عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ

خرید عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ

خرید عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ:

در حال حاضر برای ارسال سفارش خرید عرضه اولیه در بازار بورس و فرابورس،برای سهامداران، روش بوک بیلدینگ استفاده می شود.

با استفاده از این روش، سفارشات بر روی یک نماد در بازه زمانی مشخصی که توسط سازمان بورس از پیش اطلاع رسانی شده، دریافت می شود و سهامداران می توانند در آن بازه زمانی و در تعداد مشخص شده اقدام به خرید نمایند.

ویژگی های روش بوک بیلدینگ:

 • در این بازه زمانی، هیچ گونه اولویتی در نظر گرفته نشده است.
 • در این روش، به جای تعیین یک قیمت، یک بازه قیمتی مشخص می شود که دارای بالا ترین و پایین ترین آستانه می باشد.
 • در این روش پس از اتمام زمان عرضه، حجم یا حداکثر تعداد سهامی که فرد می تواند عرضه اولیه یا IPO چیست؟ دریافت کند، توسط سازمان بورس اعلام می گردد.
 • حجم قابل خرید برای هر کد و در واقع سقف این خرید از سوی ناظر بازار اعلام می شود.

نکات مهم مورد توجه در عرضه اولیه:

 • هر عرضه اولیه در بازار بورس ایران توسط سازمان بورس اعلام می گردد.
 • آگهی رسمی عرضه اولیه سهام در بورس در سامانه کدال به نشانیir درج می شود.
 • آگهی عرضه اولین سهام در بورس، بر اساس بازه قیمتی اعلامشده، انجام می شود.
 • عرضه اولیه سهام در بورس، به مدت چند ساعت انجام می گردد.
 • خرید عرضه اولیه سهام در بورس، توسط کارگزاری ها انجام می شود.
 • فروش عرضه اولیه سهام در بورس، توسط دارندگان کد حقیقی یا حقوقی انجام نمی گردد.
 • خرید عرضه اولیه سهام هم برای کد های حقیقی و حقوقی انجام می گردد.
 • هر کد حقیقی و حقوقی در عرضه اولیه، دارای سهمیه می باشد.
 • سهمیه اختصاصی به هر کد حقیقی و یا حقوقی برای عرضه اولیه سهام را سازمان بورس تعیین می کند.
 • به دلیل افزایش سهامداران در بورس، بیش از ۱۶۰ هزار کد برای هر عرضه اولیه وجود دارد.
 • برای خرید عرضه اولیه سهام، بایستی مبلغ خرید سهام مورد نظر را به حساب کارگزاری واریز کرد.
 • کارمزد خرید عرضه اولیه، حدود نیم درصد کل مبلغ معامله می باشد.
 • امکان فروش سهام عرضه اولیه، ۲۴ ساعت پس از خریداری وجود دارد.
 • علت صف شدن مجدد عرضه اولیه پس از ورود به بازار، اشتیاق سهامداران به خرید این سهم می باشد.
 • هر عرضه اولیه، دارای نماد منحصر به فرد می باشد.
 • سهام عرضه اولیه ها پس از مدتی متعادل می شوند و این روند ظرف مدت یک هفته انجام می شود.
 • تمایل سهامداران برای خرید سهام عرضه اولیه، تقریبا پس از یک هفته فروکش می کند.
 • پس از خرید عرضه اولیه سهام، نماد سهم و همچنین تعداد سهم خریداری شده در پرتفوی شخص ثبت می شود.
 • عرضه اولیه سهام بر اساس آگهی ثبت شده در روزنامه رسمی انجام می گردد.
 • بررسی ارزش عرضه اولیه توسط صندوق های سرمایه گذاری و مشاوران بورس انجام می گیرد.
 • برای بررسی ارزش سهام عرضه اولیه در بازار بورس، لازم است که از تحلیل فاندمنتال استفاده شود.
 • عرضه اولیه بیشتر سهام در سال های اخیر، ارزش بالایی داشته است و حداقل ۱۵ درصد سود در ۳ روز داشته است.
 • عرضه اولیه سهام هیچ الزامی را برای سهامداران حقیقی و حقوقی برای شرکت در مجامع ایجاد نمی کند.
 • برای خرید عرضه اولیه سهام در بورس، باید کد سهامداری برای سرمایه گذار موجود باشد که با شناسنامه اعطا می گردد.
 • برای ثبت سفارش عرضه اولیه سهام، باید به معاملات آنلاین دسترسی داشت. این دسترسی رایگان می باشد.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله اوراق قرضه را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

دلیل سود دهی عرضه اولیه

دلیل سود دهی عرضه اولیه

دلیل سوددهی عرضه های اولیه:

زمانی که یک شرکت قسمتی از سهام خود را در بورس عرضه می کند، باید برای آن سهام خریدار وجود داشته باشد. تجربه نشان داده است کسانی که در بازار بورس، سهامدار هستند تمایل زیادی به خرید عرضه های اولیه دارند و از آنها استقبال می کنند.

میزان سود و ریسک عرضه اولیه:

در عرضه های اولیه به طور متوسط بازده قیمت هر سهم پس از عرضه ۳۰٪ در طی هفت روز کاری است. به همین علت، عرضه اولیه یکی از گزینه های بدون ریسک در سرمایه گذاری کوتاه مدت محسوب می شود.

در طی سال های اخیر فقط در ۲ مورد قیمت سهامی که عرضه اولیه شده اند، پس از عرضه کاهش یافته است. به همین خاطر، با احتیاط از اصطلاح «سرمایه گذاری بدون ریسک» می توان برای سرمایه گذاری در بورس استفاده کرد.

دلیل بالا رفتن قیمت سهام پس از عرضه اولیه:

سهام شرکت ها برای تامین نیاز مالی خود و یا کشف قیمت و یا خروج سرمایه گذاران در بورس عرضه اولیه می شوند.

به عنوان مثال یک شرکت برای تامین نیاز مالی خود، ۱۰٪ از سهام زیر مجموعه خود را در بورس به فروش می رساند تا برای پروژه های خود تامین مالی نماید.

شرت ها برای ایجاد اشتیاق بین سهامداران، سهام خود را کمتر از ارزش واقعی به بازار بورس عرضه می کنند. این امر باعث می شود که سهام خریداری شده بدون ریسک و سود ده باشد.

بر اساس مصوبه های سازمان بورس، تعداد سهامی که عرضه می شود در روز عرضه، به تعداد مساوی بین سهامداران متقاضی تقسیم می شود.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله مراحل ثبت شرکت را به شما پیشنهاد می کنیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.