نوسانات نرخ ارز


تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قراردادها

موضوع: نوسانات نرخ ارز در حال حاضر اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر خود قرارداده و فعالان اقتصادی و پیمانکاران را به واکنش وادار کرده است. پیمانکاران با توجه به افزایش ریسک شرکت در مناقصات و فعالیتهای اقتصادی با تردید مواجه شده و ترجیح می دهند که منتظر باشند تا ببینند چه اتفاقی می افتد آیا نرخ ارز به ثبات می رسد یا نه؟ ازطرفی این نوسانات نه برای تولیدکنندگان داخلی و نه واردکنندگان نفعی ندارد و خسارات زیادی را وارد می کند. لذا می توان تاثیر این نوسانات را بر مناقصات از دو جنبه، مناقصاتی که قرار است برگزار شوند و مناقصاتی که برگزار شده اند و هم اکنون به مرحله عقد قرارداد رسیده اند و در حال اجرا می باشند مورد بررسی قرار داد. اهداف: بایدگفت هر گاه در نتیجه تخلف متعهد به متعهدله ضرر برسد، متعهد مسئول است و باید آن را جبران کند با وجود این، گاه اجرای دقیق مفاد تعهد با توجه به گذشت زمان و تغییر غیر قابل پیش بینی و بنیادی اوضاع و احوال معقول به نظر نمی رسد و چه بسا متعهد را دچار دشواری غیر قابل تحمل می کند یا او را از هستی اقتصادی ساقط می نماید. بنابراین، این بحث مطرح میشود که آیا مفاد قرارداد و تعهد هم چنان الزام آور است یا با توجه به تغییر اوضاع و احوال می توان آن را تعدیل کرد و با شرایط جدید هماهنگ ساخت؟در این وضعیت بدواً یکی از سه راه انحلال خود به خودی قرارداد، تعدیل قرارداد، فسخ قرارداد برای رهایی از شرایط پدید آمده قابل تصور است. روش تحقیق: روش تحقیق مزبور برپایه مطالعات کتابخانه ای بنا نهاده شده است. نتیجه: با بررسیهای انجام شده نظر به اینکه در حقوق ایران راه حلی برای این موضوع پیش بینی نشده لذابا توجه به ماده 167قانون اساسی باید از منابع فقهی استفاده کردکه بر اساس آن قاعده عسر و حرج توان توجیه تعدیل قضایی را دارد ولی باید شرایط آن در قانون مدنی جمع شود.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش انتظارات در شکل‌گیری نوسانات نرخ ارز

نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد باز است، بنابراین شناسایی عوامل موثر بر رفتار آن اهمیت فراوانی دارد. در این تحقیق تلاش شده است تا نقش انتظارات برون‌یابانه و نمودارگرایی در بی‌ثباتی و نوسانات نرخ ارز نوسانات نرخ ارز نشان داده شود. انتظارات برون‌یابانه نوعی از انتظارات است که بر اساس آن اگر قیمت یک دارایی در حال افزایش باشد، سرمایه‌گذاران انتظار دارند افزایش قیمت در دوره‌های آتی ادامه داشته باشد، از این .

بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران

چکیده گردشگری به عنوان بزرگ‌ترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی شناخته شده است. توسعه این صنعت برای کشور‌های در حال توسعه که با معضلات زیادی هم‌چون بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی نوسانات نرخ ارز و اقتصاد تک محصولی مواجه‌‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران است، برای همین منظور ابتدا با استفاده از داده‌های نرخ ارز رسمی، نوسانات.

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی

A standard assumption in the empirical literature is that exchange rate pass-through is both linear and symmetric. This implies that size (large-versus-small exchange rate changes) and direction (currency appreciations-versus-depreciations) have similar effects. In this paper these assumptions have investigated for Iran's export prices. So, this paper examines the asymmetric exchange rate pass-.

بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تجارت محصولات کشاورزی درایران

امروزه بخش تجارت خارجی به­عنوان یکی از مهم­ترین بخش­های اقتصادی در اغلب کشورها به شمار می­آید. نرخ ارز به­عنوان یکی از متغیرهای مهم و موثر بر تجارت است که تاثیر نوسان آن بر صادرات و واردات مشخص نمی­باشد. لذا در این مطالعه با استفاده از داده­های سری زمانی 1386-1352 و با بهره­گیری از روش گارچ برای اندازه­گیری نوسان نرخ ارز واقعی، به بررسی اثر نوسان نرخ ارز واقعی بر صادرات و واردات محصولات بخش .

تأثیر نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های اقتصادی کشور

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و ارزش واقعی اقلام تشکیل‌دهنده تقاضای کل کشور است. نوسانات نرخ ارز به دو جزء قابل پیش‌بینی و غیرقابل پیش‌بینی تجزیه می‌شوند و تأثیر این نوسانات در کنار دو ابزار سیاست پولی (نقدینگی) و سیاست مالی (مخارج دولت) بر فعالیت‌های اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مدل اقتصادی از یک سیستم معادلات شامل تولید واقعی، مخارج خانوارها، سرم.

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی

فرض استاندارد ادبیات تجربی آن است که رابطه انتقالی نرخ ارز( PT )، خطی و متقارن است. به این معنی که تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز و افزایش و کاهش ارزش پول، اثر یکسانی دارند. در این مقاله فروض مذکور بااستفاده از داده­های ماهانه سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره فروردین1376 تا آذر 1389برای قیمت­های صادراتی آزمون می­شود. در این راستا تکانه­های مثبت و منفی نرخ ارز با معیار مورک [1] و تغییرات زیاد و اند.

سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه در ایران

نوسان نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای اقتصادی همواره بر رفتار عرضه و تقاضای بازیگران فعال در بازارهای مالی اثرگذار بوده است. نظام مدیریت نرخ ارز شناور مدیریت شده در کشور و سهم قابل توجه صنایع وابسته به نرخ ارز از ارزش کل شاخص بازار سرمایه، اهمیت تبیین سرریزی میان دو بازار را نمایان می سازد. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه با استفاده از سه مدل گارچ چند متغیره در یک دوره دوازده ساله منتهی به سال 1395 می پردازد. هدف این پژوهش تبیین نحوه اثرگذاری شوک های بازار ارز و شدت سرریزی نوسانات آن بر بازار سرمایه است. این امر می تواند نقش مهمی برای تصمیمات سرمایه گذاران، تحلیل گران بنیادین و نهادهای حاکمیتی ایفا نماید. نتایج این پژوهش مؤید وجود پایداری کوتاه مدت منفی و پایداری بلندمدت مثبت شوک های نرخ ارز بر بازدهی بازار سرمایه است. همچنین سرریزی نوسان به صورت نامتقارن و مثبت از بازار ارز بر بازار سرمایه تأیید می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Exchange Rate Volatility Spillovers to Iran Capital Market

نویسندگان [English]

 • Hosein Mohseni 1
 • Mahdi Sadeghi Shahdani 2

The exchange rate volatility as an important factor will affect the behaviour of supply and demand of financial markets participants. The importance of the spillover explanation between the two markets comes from managed floating exchange rate system in Iran and the large portion of the foreign currency-dependent industries in the capital market. This paper examines the dynamic conditional correlation and volatility spillover of the exchange rate on the capital market using three multivariate GARCH models in a 12-year period ending in 2016. The purpose of this study is to explain the effect of shocks and the spillover of the currency market on the Iranian capital market. This could play an important role in investors' decisions, fundamental analysts and also sovereign institutions. The نوسانات نرخ ارز results confirm the existence of negative short-term and positive long-term sustainability of exchange rate shocks on capital market returns. Also, the asymmetric and positive volatility spillover to the Iranian capital market was confirmed.

بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران

چکیده
گردشگری به عنوان بزرگ‌ترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی شناخته شده است. توسعه این صنعت برای کشور‌های در حال توسعه که با معضلات زیادی هم‌چون بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه‌‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران است، برای همین منظور ابتدا با استفاده از داده‌های نرخ ارز رسمی، نوسانات نرخ ارز را از طریق مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی ARCH/GARCH به دست آورده ایم، و سپس با به کار بردن داده‌های سری زمانی طی سال‌های 1394-1360 با استفاده از روش الگوی خود بازگشت وقفه-ی توزیعی ARDL به تخیمن روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت بین متغیرهای پژوهش پرداخته‌ایم. نتایج حاصل از تخمین مطالعه انجام شده نشان می‌دهد که بین نوسانات نرخ ارز و گردشگران ورودی به ایران رابطه‌ی معنی‌دار و منفی وجود دارد و هم‌چنین بین نوسانات نرخ ارز و تولیدناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.
واژگان کلیدی: نوسانات نرخ ارز، گردشگری، ARDL، تولیدناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده

کلیدواژه‌ها

 • واژگان کلیدی: نوسانات نرخ ارز
 • گردشگری
 • تولیدناخالص داخلی
 • شاخص قیمت مصرف کننده

عنوان مقاله [English]

Check effect the volatility exchange rate on the tourism sector نوسانات نرخ ارز Iran

نویسندگان [English]

 • alireza tamizi 1
 • Sanaz Shahbazi 2

Abstract
Tourism is recognized as the world's largest service industry in terms of revenue generation. The development of this industry is particularly important for developing countries, which are faced with many problems, including high unemployment, limited currency reserves and a single-product economy.
The main purpose of the present research is to investigate the effect of exchange rate fluctuations on the tourism sector of Iran. For this purpose, first, using the official exchange rate data, we obtained exchange rate fluctuations through ARCH / GARCH model variance models, and then with work The using of ARDL distortion self-oscillation pattern model has been used to estimate long-term and short-run relationships between research variables during the years 1360-1394. The results of the estimation of the study show that there is a significant and negative correlation between exchange rate fluctuations and incoming tourists to Iran, and there is a positive and significant relationship between exchange rate fluctuations and gross domestic product and consumer price index.
Keywords: volatility Rate Fluctuations, Tourism, ARDL, Gross Domestic Product, Consumer Price Index

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: volatility Rate Fluctuations
 • Tourism
 • Gross Domestic Product
 • Consumer Price Index

مراجع

آقایی، کیومرث، جباری، امیر، کریمی، محمد (تابستان 1387). «بررسی منابع نوسانات کلان اقتصادی ایران با تأکید بر نرخ واقعی ارز، طی سال‌های 89-1349». فصل‌نامۀ پژوهش‌های اقتصادی، سال هشتم، شمارۀ دوم، صص 61-41.

ابراهیمی، مریم، پدرام، مهدی (تابستان 1393). «بررسی اهمیت و میزان تأثیر‎گذاری متغیر‎های اقتصادی بر نرخ ارز در ایران». فصل‌نامۀ سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، سال دوم، شمارۀ 3، صص 168-141.

پناهی، حسین، معصوم‌زاده، سارا، رزاقی، سمیه (تابستان 1396). «بررسی اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت گردشگری ایران». فصل‌نامۀ نظریه‌های کاربردی اقتصاد، سال چهارم، شمارۀ 2، صص 142-127.

رنج‌پور، رضا، کریمی تکانلو، زهرا، نجفی‌نسب، میرحجت (پائیز 1390). «بررسی فرضیۀ توریسم منجر به رشد در ایران طی دورۀ 88-1347». فصل‌نامۀ تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، صص 134-115.

خوشنویس یزدی، سهیلا، غمامی، مریم (زمستان 1394). «برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران». پژوهش‌نامۀ اقتصاد و کسب‌وکار، سال ششم، شمارۀ 12، صص 12-1.

محمدی، تیمور، کریمی، مجتبی، نجارزاده، نگین، شاه‌کرم اوغلی، معصومه (بهار 1389). «عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری در ایران». فصل‌نامۀ اقتصاد مالی، سال سوم، شمارۀ 10، صص 142-114.

نیازی، اسفندیار، رضایی، غلامرضا (اردیبهشت 1394). «تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری بین‌المللی ایران». دومین همایش گردشگری، سرمایه‌های ملی و چشم‌انداز آینده.

Aktas, Ali Rıza. Ozkan, Burhan (August 2014). Echange rate Volatility Effect on Turkish Tourism Incomes, Management Studies, Vol. 2, No. 8, pp.493-499.

Agiomirgianakis, George. Serenis, Dimitris. Tsounis, Nicholas (2015a). The Effects of Exchange Rate Volatility on Tourist Flows: Evidence from the UK and Sweden, Volume 2015, Article ID 839380.

Agiomirgianakis, George. Serenis, Dimitris. Tsounis, Nicholas (2015b). Effects of Exchange Rate Volatility on Tourist Flows into Iceland, Procedia Economics and Finance, 24, pp. 25–34.

Cao, Zheng. Li, Gang. Song, Haiyan (2017). Modelling the inter نوسانات نرخ ارز dependence of tourism demand: The global vector autoregressive approach, Annals of Tourism Research, 67, pp. 1-13.

Dincer , Mithat Zeki, Dincer, Fusun Istanbullu, Ustaoglua, Murat, Reel Effective Exchange Rate Volatilities Impact On Tourism Sector In Turkey: An Empirical Analysis Of 2003-2014. Procedia Economics and Finance, 23, pp. 1000 – 1008.

Ergen, Eren, Yavuz, Ersin (2017). Empirical Analysis of the Relationship between Tourist Flows and Exchange Rate Volatility: ARDL Method, International Journal of Economics and Innovation, 3 (1), pp. 35-46.

Shirafkan Lamsso, Mehdi, Masoomzadeh, Sara (2017). Study of Impact of Exchange Rate on Tourism Balance of Payment in Countries with Top Tourist Attractions (Vector Error Correction Approach). International Journal of Tourism & Hospitality Reviews, eISSN: 2395-7654, 4 (1), pp. 10-20.

Martins, Luis Filipe, Gan, Yi. Ferreira-Lopes, Alexandra (2017). An empirical analysis of the influence of macroeconomic determinants on World tourism demand, Tourism Management, 61, pp. 248-260.

Peace, Ogbeba Ehigocho, Izuchukwu, Oji-Okoro, Shehu, Abba Abubakar (December 2016). Exchange Rate Fluctuation and Toursm Sector Output in Nigeria, International Journal of Management Science and Business Administration, Volume 3, Issue 1, pp. 48-55.

De Vita, Glauco (2014). The long-run impact of exchange rate regimes on international tourism flows. Tourism Management, 45, PP. 223-226.

Yap, Ghialy Choy Lee (2012). An Examination of the Effects of Exchange Rates on Australia's Inbound Tourism Growth: A Multivariate Conditional Volatility Approach, Edith Cowan University, Research Online, ECU Publications 2012.

بررسی پیامدهای امنیتی نوسانات نرخ ارز و قیمت طلا (سکه)

نرخ ارز و بازار ارز همواره جزء پیچیده‌ترین مباحث اقتصاد بوده است.از سوی دیگر، این بازار که هر روزه شاهد بیش از تریلیون‌ها دلار نقل و انتقالات است، جزو بزرگترین بازارهای جهان به شمار می‌رود. تئوریها و نظریات فراوانی در مورد تعیین رفتار و مکانیزم بازار ارز ارایه شده است، ولی هیچیک دقیقاً قادر به پیش‌بینی روند نرخ ارز نیستند و عوامل دیگری نظیر عوامل سیاسی، ژئوپلتیک، اظهارنظرها و سیاستهای بانکهای مرکزی کشورها و همچنین رفتار معامله‌گران در شکل‌گیری این بازار دخیل هستند. از سوی دیگر، نقش دلار در بازار سرمایه (ازجمله سکه) کشورمان در مقایسه با سایر بازارهای جهانی بیشتر و عمیق‌تر است. در این پژوهش بر آن هستیم به این پرسش پاسخ دهیم که نوسانات نرخ ارز و قیمت طلا پیامدهای امنیتی برای کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران دارد یا خیر. و در این راه با در نظر گرفتن چهار فرضیه فرعی، تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت طلا بر امنیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانی به عنوان چهار شاخص عمده امنیت ملی که در مطالعات و مصاحبه‌ها استخراج گردید، بررسی کرده و به دنبال تأیید فرضیه اصلی یعنی تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت سکه بر امنیت ملی است مورد کنکاش قرار داده و با بیان توصیفی از نظریات مختلف کلان اقتصادی و اجتماعی این موضوع تا حد زیادی در ادبیات موضوعی تبیین می‌گردد و همچنین با پیمایش و با استفاده از بررسی میدانی و ابزار پرسشنامه انجام شده و از طریق روش‌های آماریِ توصیفی و استنباطی با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS نتایج قابل تاملی استخراج گردید، که نارضایتی از حاکمیت، بروز فسادهای کلان اقتصادی، بروز مشکلات و بحرانهای اجتماعی، خطا در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، و. از مهمترین آثار استخراج شده ی این پژوهش است.

ارزیابی نوسانات نرخ ارز بر صادرات فرش دست‌باف: کاربرد مدل تصحیح خطای ‌برداری

فرش دست‌باف در دورۀ 1357 تا 1392 به‌طور متوسط سهم 44/22 درصدی در بازار جهانی فرش دست‌باف و 654/524 میلیون دلاری در صادرات غیرنفتی ایران دارد. نگارندة این پژوهش از الگوی ناهم‌سانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم‌یافته (GARCH)، هم‌گرایی یوهانسن ـ جوسیلیوس (J-J)، و مدل تصحیح خطای ‌برداری (VECM) به‌منظور ارزیابی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات فرش استفاده کرده است. نتایج نشان می‌دهد که نرخ ارز حقیقی، درآمد ناخالص کشورهای واردکننده، و نرخ تورم تأثیر مثبت در صادرات فرش دارد. هم‌چنین نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت اثر منفی و معنی‌داری بر ارزش صادرات فرش دارد. نتایج آزمون J-J با آزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه نشان داد که حداقل یک رابطه در بلندمدت وجود دارد. هم‌چنین الگویVECM نشان داد که متغیرهای نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز واگرا و متغیرهای تورم و درآمد ملی کشورها هم‌گراست. نوسانات نرخ ارز به نوسان درآمد عرضه‌کنندگان فرش و نوسان قیمت برای تقاضاکنندگان فرش منجر می‌شود. نوسانات نرخ ارز ریسک تولید و ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت فرش را افزایش داده و تأثیر منفی بر طرف عرضۀ فرش دارد. در طرف تقاضا نیز افزایش ریسک بازار می‌تواند به تعویق خرید یا انصراف از خرید فرش منجر شود، زیرا خریدار با نوسانات قیمتی روبه‌روست.به این ترتیب، اجرای سیاست ارزی باثبات توسط مقامات پولی و ارزی پیش‌نهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impacts of Exchange Rate Volatility on Handmade Carpet Exports: VECM Application

نویسنده [English]

 • Seyyed Parviz Jalili kamju

Iran has exported more than half a billion dollars’ worth of handmade carpet, which is about one quarter of the handmade carpet global market on average in the 1979- 2014 period. This research estimates the impacts of exchange rate volatility on the carpet exports using the General Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) model, J-J cointegration نوسانات نرخ ارز test and the vector error correction model (VECM). The results show that the real exchange rate, weighted average gross income of carpet importing countries, and inflation rate have positive impacts on the export of carpets. Results also show that exchange rate volatility effect is negative and significant in the short term. The J-J test results with effect test and maximum-eigenvalue test show that there is at least one long-run relationship. The VECM model also show that the exchange rate and exchange rate volatility are divergent and inflation rate and national income are convergent. Exchange rate volatility leads to income volatility of suppliers and price volatility for importers. Exchange rate volatility risk increases the risk of investment and production in the carpet industry and has a negative impact on the supply of carpets. On the demand side, as increasing market risk leads to the postponement or cancellation of the purchases, because the buyers are facing purchase price volatility. The stable monetary and foreign exchange rate policies will have positive impacts on the carpet exports and therefore are desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Carpet exports
 • Exchange Rate
 • GARCH
 • VECM
 • J-J cointegration test. JEL Classification: B23
 • C01
 • F14
 • F31

مراجع

آقایی، کیومرث، امیر جباری، و محمد کریمی (1387)، «بررسی منابع نوسانات کلان اقتصادی ایران با تأکید بر نرخ واقعی ارز»، پژوهش‌های اقتصادی، ش 8، دورۀ 2.

بریم‌نژاد، ولی و محمد ترکمانی (1379)، «تحلیل اقتصادی عوامل مؤثر بر صادرات فرش ایران»، در: مجموعهمقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز.

جعفرنژاد، احمد، علی سجادی پناه، رحیم صفوی، و مهدی قشلاجوقی (1388)، «ارائۀ راه‌کارهای به‌کارگیری تجارت الکترونیکی فرش»، پژوهشنامۀ بازرگانی، ش 52.

حسینی، عبدالله و پرمه زورار (1383)، «ساختار بازار جهانی فرش دست‌باف و بازارهای هدف صادراتی ایران»، پژوهشنامۀ بازرگانی، ش 30.

حیدریان آقداش، حسن (1375)، تعیین ارتباط علّی بین صادرات و رشد اقتصادی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ مهندسی صنایع، اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان.

راسخی، سعید، میلاد شهرازی و محمدرضا عبدالهی (1391)، «اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیرنفتی»، پژوهش‌های رشد و توسعۀ اقتصادی، ش 2.

رئیسی، احسان، فرشید دهقانی، و جعفر اکبرزاده (1390)، «بررسی عوامل مؤثر اقتصادی بر صادرات فرش ایران»، سومین کنفرانس ملی مهندسی نساجی و پوشاک، یزد.

سیدی، محمد و مهدی حسینی (1388)، «بازارهای هدف فرش دست‌باف صادراتی ایران»، سومین همایش ملی تحقیقات فرش دست‌باف، تهران.

شجری، هوشنگ و محمد قوامی (1382)، «صادرات فرش دست‌باف ایران به اتحادیۀ اروپا و اثر رقابت خارجی»، در: اولین سمینار تحقیقات فرش دستباف، تهران: وزارت بازرگانی.

شم‌آبادی، محمد و حسین خداداد حسینی (1386)، «بازاریابی صادراتی فرش دست‌باف ایران: بررسی عوامل مؤثر و آسیب‌شناسی»، پژوهشنامۀ بازرگانی، ش 43.

صنایعی، علی و فرهاد میرلوحی (1382)، «روش‌های نوین تجارت و الکترونیکی فرش»، در: مجموعهمقالات سمینار تحقیقات فرش دستباف، تهران: مرکز تحقیقات فرش دست‌باف ایران، وزارت بازرگانی.

عزیزی، فیروزه (1382)، «مقایسۀ تطبیقی سیاست‌های تجاری ایران و سایر تولیدکنندگان فرش دست‌باف»، تهران: مرکز تحقیقات فرش دست‌باف ایران، وزارت بازرگانی.

عزیزی، فیروزه و احمد میرزایی (1382)، «بررسی اثرات پیمان ارزی بر صادرات فرش دست‌باف»، در: سمینار ملی تحقیقات فرش دستباف، تهران: وزارت بازرگانی.

علوی راد، علی و رضا حسینی‌راد (1382)، «بررسی رابطۀ بین نرخ ارز آزاد و صادرات فرش دست‌باف»، در: سمینار ملی تحقیقات فرش دستباف، تهران: وزارت بازرگانی.

فرجی، نوسانات نرخ ارز محمد و عباس شاکری (1391)، «بررسی عوامل مؤثر در توسعة صادرات فرش دست‌باف ایران»، پژوهشنامۀ بازرگانی، س 16، ش 63.

قزاآنی قمصری، ایمان، حسن قدرتی، و حسین رضایی (1389)، «عوامل مؤثر بر صادرات فرش دست‌باف در قالب ماتریس سوات»، تعاون، س 21.

کازرونی سید علی‌رضا و نسرین رستمی (1386)، «اثر نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران (1340-1381)»، پژوهش‌های اقتصادی، ش 25.

کلانترزاده، مهسا و مهدی بصیرت (1394)، «بررسی تأثیر نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات فرش دست‌باف ایران»، اقتصاد کاربردی، س 5.

Abrams, R. K. (1980), “International Trade Flows under Flexible Exchange Rates”, Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, vol. 65.

Ahn, Y. S., S. S. Adji, and T. D. Willett (1998), “The Effect of Inflation Exchange Rate Policies on Direct Investment”, International Economic Journal, vol. 12.

Akhtar, M. A. and R. S. Hilton (1984), “Effects of Exchange Rate Uncertainty on German and U.S. trade”, Quarterly Review, vol. 9.

Awan, R., M. Shahbaz, F. Sher, and Kh. Javad (2012), “Does J-Curve Phenomenon Exist in Pakistan?”, Journal of Contemporary Research in Business, 3(9).

Bahmani-Oskooee, B., H. Hanafiah, and W. H. Scott (2014), “Exchange Rate Volatility and Spanish-American Commodity Trade Flows”, Economic Systems, vol. 38.

Bilgin, M., D. Ender, M. Keung, C. Kin‐Man, and Z. Zhang (2011), “The Turkish Handmade Carpet Industry”, The Journal of The Textile Institute, vol. 102.

Caballero, R. J. and V. Corbo (1989), “The Effect of Real Exchange Rate Uncertainty on Exports: Empirical Evidence”, The World Bank Economic Review, vol. 3.

Cameron, S. and Kh. Zaman (2006), “Export Function for the Pakistan Carpet Industry”, The Pakistan Development Review, 45(4).

Clark, P., N. Tamirisa, S. J. Wei, A. Sadikov, and L. Zeng (2004), “Exchange Rate Volatility and Trade Flows‐Some New Evidence”, in: IMF Manuscript, Washington D. C.

Coes, D. (1981), “The Crawling Peg and Exchange Rate Uncertainty”, Exchange Rate Rules, St. Martin Press, New York.

Cushman, D. (1983), “The Effects of Real Exchange Rate Risk on International Trade, Journal of International Economics, vol. 15.

Cushman, D. (1988), “U. S. Bilateral Trade Flows and Exchange Risk During the Floating Period”, Journal of International Economics, vol. 24.

De Grauwe, P. (1988), “Exchange Rate Volatility and Slowdown in Growth of International Trade”, IMF Staff Papers, vol. 35.

Dimitrios S. and T. Nicholas (2014), “Does Exchange Rate Variation Effect African Trade Flows?”, Procedia Economics and Finance, vol. 14.

Ethier, W. (1973), “International Trade and Forward Exchange Market”, American Economic Review, vol. 63.

Fischer, R. (1981), “Towards an Understanding of the Costs of Inflation”, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, vol. 15.

Fountas, S. and D. Berdin (1998), “Exchange Rate Volatility and Export: The Case of Ireland, Applied Economics Letters, vol. 5.

Froot, K. A. and P. D. Klemperer (1989), “Exchange Rate Pass-Through When Market Share Matters, American Economic Review, vol. 79.

Froot, k. A. and J. C. Stein (1991), “Exchange Rate and Foreign Direct Investment: an Imperfect Capital Markets Approach”, Quarterly Journal of Economics, vol. 6.

Hu, X. and J. G. Motwani (2014), “Minimizing Downside Risks for Global Sourcing Under Price Sensitive Stochastic Demand, Exchange Rate Uncertainties, and Supplier Capacity Constraints”, International Journal Production Economics, vol. 147.

Kandil, M., B. Hakan, and N. Dincer (2007), “The Effects of Exchange Rate Fluctuations on Economic Activity”, Journal of Asian Economics, vol. 18, Issue. 3.

Kenen P. T. and D. Rodrick (1986), “Measuring and Analyzing The Effects of Short-Term Volatility in Real Exchange Rates”, The Review of Economics and Statistics, vol. 68.

Krueger, Ann O. (1974), “The Political Economy of Rent-Seeking Society”, American Economic Review, vol. 64, no. 3.

Kumar, R. and R. Dhawan (1991), “Exchange Rate Volatility and Pakistan's Exports to the Developed World 1974-85”, World Development, vol. 19.

Luqmani, A., M. Leach, and D. Jesson (2016), “Factors Behind Sustainable Business Innovation: The Case of a Global Carpet Manufacturing Company”, Environmental Innovation and Societal Transitions, vol. 24, .

Ozbay, B. (1999), “The Effect of Exchange Rate Uncertainty on Export for Turkey”, CBRT Working Paper, Ankara: The Central Bank of The Republic of Turkey.

Thursby, J. and M. C. Thursby (1987), “Bilateral Trade Flows, the Linder Hypothesis and Exchange Rate Risk”, The Review of Economics and Statistics, vol. 69.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.