سرمایه گذاری موفقتصویر: سامانهٔ تحققی روباتیک نانو ساخت ۱ام.روباتیک. (Courtesy)

سرمایه گذاری موفق

دومین نشست «اقتصاد دانش بنیان؛ چیستی، موانع و الزامات» با موضوع «بازتعریف اقتصاد دانش بنیان با تمرکز بر مفهوم بهره وری» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی و با میزبانی پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این نشست سعی شد ضمن نقد تعاریف و وضع موجود زیست بوم دانش بنیان، تعاریف جدید و دقیق تری با توجه به ارتباط اقتصاد دانش بنیان و مفهوم بهره وری ارائه شود و مسیر تحقق رشد اقتصادی با تکیه بر دانش تشریح شود.

در ابتدای نشست، محمدجواد توکلی، رئیس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد، گفت: در چند دهه گذشته یکی از کلیدواژه های تکراری در برنامه های توسعه این بوده است که می خواستیم بخش زیادی از رشد اقتصادی کشور را از ناحیه افزایش بهره وری داشته باشیم ولی معمولا این هدف تحقق پیدا نکرده و به یک کلیشه در برنامه های توسعه تبدیل شده است. او در تشریح دلیل دانش بنیان نشدن اقتصاد کشور تاکنون گفت: در ادبیات تجارت خارجی موضوع چرخه کالا مطرح می شود، هر کالایی یک چرخه ای دارد. مثلا در دهه 90 ژاپن حدود 2میلیارد دلار در بحث نیمه رساناها سرمایه گذاری کرد و شرکت های آمریکایی را از ورود به این حوزه نهی کرد و با یک پیوست فرهنگی که برای این موضوع در نظر گرفته شد، خروجی آن فلش مموری هایی شد که ما الآن استفاده می کنیم. خود آن ها گفتند وقتی چنین مزیتی برای ما ایجاد شد به سرعت چین و جاهای دیگر این مزیت را از ما می گیرند و مزیت نسبی ما از بین می رود. این جا بود که مزیت اکتسابی دانش بنیان مطرح شد.

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد بیان داشت: گفتند کشوری در رشد و توسعه موفق است که بتواند یک مزیت داشته باشد اما مزیت اکتسابی، نه مزیت مبتنی بر منابع که مثلا مبتنی بر نفت است. دانش بنیان هم به عنوان قید دوم به آن اضافه شد. لذا با توجه به این بحث چرخه کالا می گویند شما باید بروید در لبه علم و فناوری یک مزیت نسبی ایجاد و 4،5 سال از آن استفاده کنید. سپس آن را از دست خواهید داد. لذا باید در مرز دانش مزیت نسبی جدید ایجاد کرده و همین طور جلو بروید. او ادامه داد: اقتصاد دانش سرمایه گذاری موفق بنیان کمک می کند مزیت اکتسابی دانش بنیان و چرخه کالا شکل بگیرد و شکل گرفتن این مزیت اکتسابی یعنی باید ارتباط مستمری بین فضای تولید دانش یعنی دانشگاه و مراکز آموزشی و پژوهشی با صنعت و کشاورزی و بخش های تولیدی شکل بگیرد تا در این فضا به صورت پویا و زنده و مرتب بتوانیم در چرخه کالا جلو برویم.

توکلی با بیان اینکه شاید ما در خیلی از حوزه ها کمیت گرا شدیم، گفت: تعداد شرکت ها، تعداد دانشگاه ها، تعداد مقالات علمی زیاد شده اما خروجی مطلوبی حاصل نشده است. مثلا کیفیت خودروهای ساخت داخل ما خوب نیست. شاخصی وجود دارد به نام شاخص کار شایسته. این شاخص ترکیبی از سه شاخص ورودی، فرایند و نتیجه است. می گویند کشورها در یک موردی سرمایه گذاری می کنند، فرایندهایشان را اصلاح می کنند و خروجی می گیرند. درواقع کشوری موفق است که سرمایه گذاری هایش به نتیجه رسیده باشد. ما سرمایه گذاری خوبی در بحث دانش بنیان انجام دادیم، یعنی ورودی ها زیاد شده اما فرایند اتصال تولید و دانش، شکل نگرفته و خروجی هم خیلی ملموس حاصل نشده است.

در بخش دیگری از نشست، سپهر قاضی نوری، استاد تمام سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، با طرح این سوال که اصلا ما چرا به دنبال اقتصاد دانش بنیان هستیم، گفت: تولید ثروت و رفاه و اشتغال به ویژه اشتغال برای افراد با تحصیلات بالا که خیلی گران قیمت تر است، در اقتصادهای دانش بنیان اتفاق می افتد. یعنی کشورها با اقتصاد دانش بنیان ثروتمند می شوند. حال اگر قرار است از بخش های معمولی بیمه و مالیات و. بگیریم و از شرکت دانش بنیان این ها را نگیریم و یک پولی هم به آن بدهیم چه فایده ای دارد؟ ما می خواستیم این شرکت ها باری را از دوش اقتصاد بردارند نه اینکه باری بر دوش دولت شوند. او خاطرنشان کرد: شرکت های دانش بنیان عمدتا تبدیل به کارمندان دولت شده اند و با تغییر معاون علمی نیز نمی شود به این شرکت ها پول نداد. اگر حمایت های دولت برداشته شود بیش از 90درصد از شرکت های دانش بنیان نمی توانند دوام بیاورند. این شرکت ها وابسته به اقتصاد نیستند بلکه وابسته به دولت اند. بهره وری از جنس درآمدزایی است. تا وقتی که نگاه ما به شرکت های دانش بنیان این است که پول بدهیم و اتفاقی بیفتد، اتفاقی رخ نخواهد داد و شرکت های دانش بنیان به اقتصاد وصل نمی شوند.

در ادامه نشست، علیرضا باباخان، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان البرز، با طرح این سوال که ما چطور به این رسیدیم که باید بر دانش بنیان شدن تاکید کنیم، گفت: پس از گران شدن نفت در سال های 53 و 54، یک عقب ماندگی در کشور احساس کردیم . برای جبران این عقب ماندگی سیاست های مختلفی در کشور اتخاذ شد. یک زمانی شرکت های بزرگ مدنظر قرار گرفتند، بعد شرکت های کوچک، سپس بنگاه های زودبازده و. . این حرکت های مختلف نشان می دهد همواره کار شتابزده ای برای کاهش فاصله کشور با سایر کشورهای توسعه یافته مدنظر سیاستگذاران بوده و همیشه این تصور وجود داشته است که ما اگر عناوین را اصلاح کنیم می توانیم این عقب ماندگی را کاهش دهیم. او افزود: براساس تجربه دنیا، در کنار بهبود شاخص های کلان اقتصادی و فضای کسب وکار، دولت ها یک سری مداخلاتی در امور بنگاه ها دارند. این مداخلات نیز از جنس برچسب زدن دانش بنیان و غیر دانش بنیان نیست. از این جنس است که دولت کمک کند بنگاه ها بتوانند فناوری را کسب کنند. یکی از راه های اکتساب فناوری هم منابع خارج از کشور است.

به گفته او، بیش از 95درصد شرکت های دانش بنیان ما پایه فناوری شان مهندسی معکوس بوده است. این هم هزینه ها را خیلی افزایش می دهد هم اینکه هرگز شرکت مهندسی معکوس کننده به شرکت اصلی تولیدی نمی رسد. مساله بعدی که دولت ها کمک می کنند انتشار فناوری است تا سایر شرکت ها که این فناوری را ندارند بتوانند از آن استفاده کنند. این جا دولت می تواند سیاست هایی اتخاذ کند که شرکت های بزرگ تر بتوانند با اتصال به شرکت های کوچک مساله شان را حل کنند. باباخان ادامه داد: بسیاری از شرکت هایی که می خواهیم با آن ها در مورد بهره وری حرف بزنیم، در الفبای کنترل هزینه ها، کنترل کیفیت محصولات و امور عادی شرکت داری خودشان هم مانده اند. در همین شرکت ها یک محصول را که سال ها روی آن کار شده به اسم دانش بنیان ثبت می کنند و شرکت دانش بنیان می شود؛ در حالی که سال ها با یک شرکت بهره ور و دانش بنیان به معنای واقعی فاصله دارد.

یکی از مداخلاتی که دولت ها در جهان می کنند، آموزش روش های نوین مدیریتی و توانمندسازی شرکت ها در راستای کنترل هزینه ها و اداره شرکت است. این سیاستگذاری های کلان و همچنین مداخلات هوشمند دولت اگر به درستی صورت گیرد اساسا نیازی به صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیست. او تصریح کرد: پیش نیاز دانش بنیان شدن تدوین سیاست صنعتی است. تا زمانی که ندانیم در چه صنعتی می خواهیم پیش برویم، چطور می خواهیم در آن صنایع فناوری را کسب کنیم و بهره وری را ارتقا دهیم؟ تا سیاست صنعتی وجود نداشته باشد، حرف از دانش بنیان زدن به مفهوم شرکت دانش بنیان تقلیل پیدا می کند. خود شرکت دانش بنیان هم نیاز به بازنگری دارد.

در بخش دیگری از نشست، محمدمهدی تاجیک، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی، گفت: در اندیشکده اقتصاد مقاومتی تمرکزمان بر حل مسائل اساسی اقتصاد کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی است . ذیل این گفتمان به این نتیجه رسیدیم با ایجاد فضای گفت وگو میان کارشناسان و صاحب نظران می شود به سمت حل کردن بسیاری از مسائل اقتصادی کشور حرکت کرد. لذا به عنوان «گفت وگوهای مسیر پیشرفت» رسیدیم که دو سه سالی است ذیل آن رویدادهایی همچون همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، کرسی های آزاداندیشی، گعده دانشجویی و سلسله نشست های تخصصی را برگزار می کنیم. در سلسله نشست «اقتصاد دانش بنیان؛ چیستی، موانع و الزامات» سعی داریم به ابعاد گوناگون موضوع اقتصاد دانش بنیان بپردازیم. او ادامه داد: آنچه سرمایه گذاری موفق امروز در کشور دیده می شود، اقتصاد دانش بنیان صرفا به مثابه چند شرکت دانش بنیان یا صرفا تمرکز بر حوزه های با فناوری های پیشرفته (High Tech) بوده است.

یکی از رویکردهای مهمی که توسط مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته و توسط برخی کارشناسان دنبال می شود، اقتصاد دانش بنیان به مثابه ارتقای بهره وری است. درواقع با این تعبیر، در هر حوزه ای که می گوییم دانش بنیان عمل شود، یعنی قرار است بهره وری در آن بخش افزایش یابد. به بیان دیگر درآمدها افزایش و هزینه ها کاهش یابد تا صرفه اقتصادی آن حوزه بالاتر رود. تاجیک با بیان اینکه آنچه ما در حال حاضر در صحنه اقتصاد دانش بنیان داریم تنها بخشی از اقتصاد دانش بنیان است، گفت: درواقع تعداد زیادی شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد اما اقتصاد ما هنوز دانش بنیان نشده است. براساس آمارهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حدود یک ماه پیش هفت هزار و 64 شرکت دانش بنیان در کشور ثبت شده بود در حالی که این تعداد امروز به هفت هزار و 383 رسیده است. 319 شرکت در همین یک ماه به فهرست شرکت های دانش بنیان اضافه شده اند.

معرفی یک پروژه سرمایه گذاری موفق با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی

یکی از پروزه های موفق سرمایه گذاری مشارکتی در حوزه شهرداریها عبارت از پروزه سرمایه گذاری مشارکتی مرکز تجارت جهانی تابلو فرش شهر سردرود میباشد این پروژه با مشارکت شهرداری سردرود و بخش خصوصی در این شهر در حال اجرا میباشد.

روش مشارکت آن مشارکت مدنی از نوع اول بوده و آورده شهرداری زمین و مجوز ساخت و آورده بخش خصوصی هم کلیه هزینه های ساخت میباشد.

شورای اسلامی شهر و شهرداری سردرود با همکاری اساتید مربوطه ، ابتدا نسبت به بررسی استراتژی توسعه شهر و برندینگ و چشم انداز بیست ساله آن اقدام نموده و با عنایت باینکه در چشم انداز آینده این شهر یکی از آیتم های مهم ، موضوع بافت و صادرات تابلو فرش میباشد فلذا اقدام به تعریف پروژه ای مهم و اساسی برای آینده شهر در این ارتباط نمودند .

به گزارش پایگاه خبری تبریزمدرن،مرکز تجارت بین المللی تابلو فرش سردرود در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع و با زیر بنای ۲۰۵۰۰ متر مربع با سرمایه گذاری شرکت بنیاد بتن کاوش آذرآبادگان(بکا) و با هزینه‌های بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال در حال ساخت است.

این پروژه در هشت طبقه اجرا می شود که دو طبقه آن به پارکینگ، سه طبقه بعنوان مرکز تجارت جهانی تابلو فرش، دو طبقه رستوران و تالار اجتماعات و یک طبقه نیز به صورت بام سبز اجرا خواهد شد.

بنا بر این گزارش ،مرکز تجارت جهانی تابلو فرش سردرود هم اکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با جدیت در حال ساخت بوده و تا ۲۰۱۸ به بهره برداری خواهد رسید.

سردرود مهد تابلو فرش جهان

سردرود مشهور به پایتخت تابلو فرش جهان یکی از شهرهای مهم بخش مرکزی شهرستان تبریز سرمایه گذاری موفق با سابقه طولانی در تولید فرش های دستبافت است و بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ بیش از ۳۵ هزار نفر جمعیت دارد.

در سال های اخیر بافت تابلو فرش در آذربایجان شرقی به­ ویژه شهر سردرود افزایش چشمگیری یافته و ۵۰۰کارگاه تابلو فرش در این شهر فعالیت می کند و به گفته مسوولان این شهر نرخ بیکاری در سردرود به دلیل رونق این صنعت به صفر رسیده است.

بر اساس آمار اتحادیه تابلو فرش سردرود نزدیک به ۸۰ درصد مردم این شهر به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این هنر کسب درآمد می کنند و ۸۰ درصد تابلو فرش کشور در این شهر تولید و نقش موثری در تولید ۲۰ درصد دیگر تابلو فرش های تولید شده در کشور دارد.

نخستین و تنها اتحادیه صنف تولیدکنندگان تابلو فرش ایران در سال ۹۰ در این شهر ایجاد شده است و اخیرا نیز تابلو فرش سردرود در فهرست آثار میراث فرهنگی و معنوی ثبت ملی شده و برنامه های متعددی برای توسعه و گسترش آن در حال اجرا بوده و یکی از محورهای اصلی برنامه تبریز ۲۰۱۸ پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی عمل مینماید .

شهرداری سردرود به غیر از این پروژه چندین پروژه دیگر رابا مشارکت بخش خصوصی در حال اجرا دارد. شایان ذکر است بدانیم که کل بودجه شهر داری سردرود در سال ۹۵ کمتر از ده میلیارد تومان بوده است که در سالهای گذشته هرساله معمولا بین ده تا بیست درصد افزایش داشته اما با اجرای پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی پیش بینی میشود بودجه این شهرداری از یک رشد سیصد درصدی در دو سال آینده برخوردار شود. این موفقیت در سایه برنامه ریزی اصولی این شهرداری در موضوع اقتصاد مقاومتی و درآمدهای پایدار میباشد و میتواند الگویی برای سایر شهر ها باشد.

موفقیت ۳ طرح دانش‌بنیان برنامه کارویا در پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذاران تاکنون

۳ شرکت دانش‌بنیان که پیش از این در برنامه «کارویا» موفق به جذب سرمایه مردمی با استفاده از ابزار تامین مالی جمعی شده بودند، توانستند اصل سرمایه و میزان سود پیش‌بینی‌شده را به سرمایه‌گذاران پرداخت کنند.

به گزارش گروه علمی و فناوری خبرگزاری سلامت به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، سال گذشته برنامه تلویزیونی «کارویا» با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی تولید و از شبکه اول سیما پخش شد که در آن شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب یک مسابقه تلویزیونی طرح‌های دانش‌بنیان خود را ارائه کردند و پس از تایید هیات داوران، وارد فرآیند جذب سرمایه از طریق روش تامین مالی جمعی شدند.

یکی از ویژگی های این روش تامین مالی در برنامه کارویا تضمین اصل سرمایه مردم که با حداقل ۵۰۰ هزار تومان در طرح های دانش بنیان سرمایه گذاری کردند.

حال پس از گذشت کمتراز یک سال از پخش برنامه «کارویا» اکنون ۳ شرکت‌ دانش‌بنیان «توپاز ژن کاوش»، «ماکیان دام پارس» و «بلورآزمای سنجش نور» توانسته‌اند میزان سود پیش‌بینی‌شده را محقق کنند و اصل و سود پیش‌بینی شده را به سرمایه‌گذاران خود بپردازند.

جلب اعتماد مردمی، از عناصر مهم در موفقیت تامین مالی جمعی

در همین راستا، دکتر علی وحدت، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، ضمن ابراز خشنودی از موفقیت طرح‌های مذکور در تحقق سود پیش‌بینی‌شده، گفت: یکی از ابزارهای مهم تامین مالی نوآوری به ویژه برای طرح‌های نسبتا کوچک، «تامین مالی جمعی» است. در قالب این ابزار، اشخاص علاقه‌مند، اعم از حقیقی و حقوقی، فارغ از سن، جنس و موقعیت جغرافیایی می‌توانند از طریق سکوهای معتبر و مورد تایید فرابورس ایران، در تامین مالی طرح‌های نوآورانه مشارکت کرده و در سود و زیان آن‌ها شریک شوند.

وی افزود: این روش تامین مالی به ویژه از آن جهت حایز اهمیت است که منابع تازه‌ای، فراتر از منابع بخش دولتی یا عمومی‌ موجود و با ماهیت بخش خصوصی و مردمی به زیست‌بوم دانش‌بنیان و استارت‌آپی کشور تزریق می‌کند.

وحدت همچنین بر این نکته تاکید کرد که صندوق سرمایه گذاری موفق نوآوری و شکوفایی نیز به‌عنوان مهم‌ترین نهاد تامین مالی زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور، علاوه بر بیمه اصل آورده سرمایه‌گذاران، مسابقه تلویزیونی «کارویا» را با هدف فرهنگ‌سازی و تشویق سرمایه‌های مردمی به سمت طرح‌های نوآورانه و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تولید و پخش کرده است.

وی ادامه داد: در سرمایه گذاری موفق این مسابقه، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به عنوان «سرمایه‌پذیر»، طرح‌های نوآورانه خود را ارائه می‌کردند و علاقه‌مندان می‌توانستند در طرح‌های منتخب داوران مسابقه سرمایه‌گذاری کنند.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار کرد: یکی از عناصر مهم در موفقیت تامین مالی جمعی، جلب اعتماد مردمی است که قرار است در طرح‌ها سرمایه‌گذاری کنند چون در این ابزار، سرمایه مردم در معرض ریسک قرار می‌گیرد و به هر دلیل، ممکن است طرح سرمایه‌پذیر به موفقیت نرسد و سرمایه‌گذاران دچار زیان شوند. به خصوص در روزها و ماه‌های اول که هنوز تامین مالی جمعی برای مردم ما جدید است، جلب اعتماد آن‌ها اهمیت بیشتری دارد. به همین خاطر ما در صندوق نوآوری و شکوفایی برای تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در طرح‌های فناورانه و نوآورانه، به تضمین سرمایه مردم فکر کردیم و توانستیم با ابزار بیمه اصل سرمایه، خیال سرمایه‌گذاران را راحت کنیم.

وحدت از سوی دیگر بیان کرد: بررسی ما نشان داد که برای جلب مشارکت مردم در تامین مالی جمعی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، تنها بیمه سرمایه آن‌ها کافی نیست. ما باید می‌توانستیم با ابزارهای رسانه‌ای، تامین مالی جمعی را به مردم بشناسانیم و فرهنگ آن را ترویج کنیم. بنابراین به سراغ تولید و پخش یک مسابقه تلویزیونی به نام «کارویا» رفتیم.

وی همچنین تصریح کرد که آنچه در کارویا عرضه شد این بود که مردم دانستند سرمایه‌گذاری بر توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، فناور و نوآور و برای اشتغال جوانان موثر واقع می‌شود و از سوی دیگر مطمئن شدند که سود سرمایه‌گذاری‌ در این نوع طرح‌ها، بیش از سود متعارف نظام بانکی است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین خبر داد: اخیرا دو طرح دانش‌بنیان که در برنامه «کارویا» موفق به جذب سرمایه از طریق تامین مالی جمعی شده‌ بودند، توانستند سود پیش‌بینی‌شده را محقق سازند.

وحدت افزود: یکی از این شرکت‌ها، شرکت دانش‌بنیان «توپاز ژن کاوش» بود که پس از جذب یک میلیارد تومان سرمایه توانست طرح خود را با موفقیت به اتمام برساند و سود پیش‌بینی‌شده برابر با ۵۰ درصدی سالانه را نصیب سرمایه‌گذاران خود کند. دومین شرکت نیز شرکت دانش‌بنیان «ماکیان دام پارس» سرمایه گذاری موفق بود که موفق به جذب ۴ میلیارد تومان سرمایه شد و توانست سود پیش‌بینی شده برابر با ۱۰۰ درصدی سالانه به اضافه بازگرداندن اصل سرمایه را برای سرمایه‌گذاران را محقق سازد.

رییس صندوق نوآوری ادامه داد: سومین شرکت دانش‌بنیان «بلورآزمای سنجش نور» بود که موفق به جذب بیش از یک میلیارد تومان سرمایه شد و توانست سود پیش‌بینی شده برابر با ۶۶ درصدی سالانه را محقق و نصیب سرمایه‌گذاران کند.

لازم به ذکر است در برنامه تلویزیونی کارویا که از شبکه یک سیما در سال گذشته پخش شد ۱۸طرح دانش بنیان با روش تأمین مالی سرمایه گذاری موفق جمعی (کرادفاندینگ) توسط۱۶۲۷ سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به میزان ۳۹میلیارد تومان تأمین سرمایه شدند و در این میان صندوق نوآوری نیز اصل پول مردم را بیمه کرده بود. میانگین دوره این طرح ها ۱۰ ماه و میانگین سود سالانه آنها نیز ۵۰درصد اعلام شده بود.

معرفی انواع تحلیل ارزهای دیجیتال

معرفی انواع تحلیل ارزهای دیجیتال

ساعدنیوز : معرفی انواع تحلیل ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته به یکی از ترندهای معاملاتی تبدیل شده است و امروزه بیشتر افراد به دنبال روشی برای سرمایه گذاری در این بازار هستند.

سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته به یکی از ترندهای معاملاتی تبدیل شده است و امروزه بیشتر افراد به دنبال روشی برای سرمایه گذاری در این بازار هستند. همچنین از آنجایی که قیمت رمز ارزهای محبوب دائماً در حال نوسان است، خرید و معامله آن ها به مهارت خاصی نیاز دارد. انتخاب یک استراتژی، درک دنیای گسترده تجارت و تسلط بر تحلیل های فاندامنتال، تکنیکال و بنیادی، شیوه هایی هستند که به شما در ایجاد یک سرمایه گذاری پربازده کمک می کنند. از این رو یادگیری انواع تحلیل ارزهای دیجیتا ل و استراتژی های سرمایه گذاری، یکی از ارزشمندترین کارهایی است که می توانید در این زمینه انجام دهید.

تحلیل ارز دیجیتال چیست؟

یکی از مهمترین اصل ها برای داشتن یک سرمایه گذاری موفق در بازار ارزهای دیجیتال، پیش بینی درست روند بازار و به کارگیری استراتژی های معاملاتی مناسب است. از این رو آشنایی با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال نقش مهمی در ایجاد یک سرمایه گذاری موفق و پربازده دارد. اما تحلیل ارز دیجیتال چیست و دقیقاً به چه معناست؟ تحلیل ارز دیجیتال شامل مطالعه قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال، نمودارها و شاخص های فنی مختلف برای پیش بینی قیمت ها و نوسانات ارزهای دیجیتال در آینده است. در واقع تحلیل رمز ارزها شامل استفاده از شاخص های ریاضی بر اساس داده های قیمت های قبلی برای پیش بینی روندهای بازار در آینده است. ایده اصلی در تحلیل رمز ارزها این است که بازارها بر اساس الگوهای خاصی رفتار می کنند و پس از ایجاد یک الگوی قیمتی، اغلب برای مدتی درهمان بازه قیمتی قرار می گیرند. انجام تحلیل ارزهای دیجیتال قبل از ورود به یک موقعیت، یکی از راه های شناسایی سطوح قیمتی است که به یک سرمایه گذاری موفق منجر می شود.

انواع تحلیل ارز های دیجیتال

انواع مختلفی از تحلیل های ارزهای دیجیتال وجود دارد. تحلیلگران می توانند از انواع مختلف نمودارها مانند نمودار میله ای، نمودار خطی یا نمودار شمعی برای پیش بینی نوسانات و موقعیت های بازار استفاده کنند. نمودارها حرکات قیمت ارزهای دیجیتال را در بازه های زمانی یک دقیقه ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه و سالانه نشان می دهند. همچنین برخی از وب سایت های تحلیلی مانند تتر ایران، تریدینگ ویو، کوین مارکت کپ و … قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال را به صورت آنلاین و زنده به نمایش می گذارند تا سرمایه گذاران بتوانند وضعیت بازار را به خوبی رصد کنند. به طور کلی سه نوع تحلیل برای ارزهای دیجیتال وجود دارد که در ادامه شرح داده ایم.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یکی از انواع تحلیل ارزهای دیجیتال ، و روشی است که توسط سرمایه گذاران برای تعیین ارزش ذاتی یک دارایی دیجیتال استفاده می شود. با سرمایه گذاری موفق بررسی تعدادی از عوامل داخلی و خارجی، هدف اصلی تحلیلگران در این روش این است که تعیین کنند که یک دارایی دیجیتال به صورت واقعی ارزش گذاری شده است یا نه! تجزیه و تحلیل فاندامنتال همچنین داده های معاملاتی ارزشمندی را به دست می دهد، اما بینش سرمایه گذاری موفق های متفاوتی را نیز به همراه دارد. کاربران ارزهای دیجیتال بر این باورند که می توانند تغییرات قیمت آتی رمز ارزها را بر اساس عملکرد گذشته آن ها پیش بینی کنند. این امر با شناسایی نمودارهای شمعدانی و مطالعه شاخص های ضروری دیگر به دست می آید.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی است که به بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال کمک می کند تا از نوسانات و جریان های بازار آگاه شوند. تحلیل تکنیکال به حرکت های گذشته بازار نگاه می کند تا مشخص کند بازار احتمالاً به کدام سمت حرکت می کند. تحلیل تکنیکال از تعدادی شاخص و الگوهای آماری برای تعیین احتمالی قیمت هر دارایی استفاده می کند. در واقع تحلیل تکنیکال تلاش می کند تا با جستجوی الگوها و روندها به جای تحلیل ویژگی های اساسی یک رمز ارز، احساسات بازار را در روند قیمت درک کند. تحلیگران و معامله گران می توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال و پیش بینی روند بازار، به خرید رمز ارزها و استیبل کوین ها مانند خرید تتر اقدام کنند.

تحلیلگران حرفه ای معمولاً سه فرض کلی مبنای تحلیل تکنیکال قرار می دهند:

- تحلیلگران تکنیکال معتقدند که همه چیز از عوامل بنیادی گرفته تا عوامل گسترده بازار و روانشناسی بازار، در حال حاضر به قیمت تعیین بستگی دارد. این تئوری نشان می دهد که قیمت گذاری در بازار شامل در نظر گرفتن تقاضای فعلی، آینده و گذشته، انتظارات معامله گران، دانش معامله گران و . است.

- تحلیلگران انتظار سرمایه گذاری موفق دارند که قیمت، حتی در حرکات تصادفی بازار، بدون توجه به بازه زمانی مشاهده شده، روندی را نشان دهد. به عبارت دیگر، احتمال ادامه روند گذشته قیمت، بیشتر از حرکت نامنظم است.

- تحلیلگران همچنین معتقدند که شاخص ها و الگوها تمایل به تکرار دارند. تکراری بودن حرکات قیمت در بازار رمز ارزها اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می شود که بر اساس احساساتی مانند هیجان یا ترس قابل پیش بینی است.

تحلیل سنتیمنتال

روش های تحلیلی مختلفی برای پیش بینی قیمت بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که یکی از جدیدترین انواع آن ها، تحلیل سنتیمنتال است. این روش تحلیلی بر پایه علم نوین اقتصاد و روانشناسی رفتار بازار ایجاد شده است و استفاده از آن به هنگام خرید رمز ارزهای محبوب مانند خرید اتریوم یا بیت کوین، گزینه خوبی است. تحلیل سنتیمنتال هم در بازه های رشد بازار کریپتو و هم در بازه های رکود، می تواند به شما در پیش بینی روند بازار کمک کند و شما را یک قدم جلوتر از بازار و سایر سرمایه گذاران و معامله گران قرار دهد. با کمک تحلیل سنتیمنتال همچنین می توانید حرکات معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای بازار را نیز شناسایی کنید. احساسات بازار نگرش کلی سرمایه گذاران و معامله گران نسبت به یک دارایی دیجیتال یا روند کلی بازار است. این مفهوم در تمام بازارهای مالی، از جمله ارزهای دیجیتال وجود دارد. احساسات بازار تاثیر بسیاری بر چرخه های بازار را دارد. با این حال، احساسات مطلوب بازار همیشه به شرایط مثبت بازار منجر نمی شود و گاهی اوقات، می تواند نتیجه عکس داشته باشد. اما چرا تحلیل احساسات بازار مهم است؟ تجزیه و تحلیل احساسات بازار بخش اساسی بسیاری از استراتژی های معاملاتی است. مانند تحلیل تکنیکال یا بنیادی، معمولاً تصمیم گیری سرمایه گذاری موفق با استفاده از ترکیبی از تمام اطلاعات و نمودارها ایده خوبی است. سرمایه گذاران و معامله گران بازار کریپتو می توانند شاخص های بازار را مشاهده کنند تا تصوری از احساس صعودی یا نزولی یک بازار یا دارایی دیجیتال داشته باشند. شاخص ها احساسات بازار را به صورت گرافیکی و یا به کمک یک مقیاس نمایش می دهند. این ابزارها می توانند بخشی از مجموعه تحلیل احساسات شما را تشکیل دهند، اما نباید صرفاً به آنها اعتماد کرد. بهترین روش استفاده از تحلیل های ارزهای دیجیتال، استفاده از چند شاخص برای داشتن دید متعادل تری از بازار است. تجزیه و تحلیل کانال های خبری در رسانه های اجتماعی و سایر شاخص های تحلیل ارزهای دیجیتال می تواند بینش هایی درباره ارزش آینده یک توکن یا پروژه ارائه دهد. با استفاده از شاخص ها و ابزارهای تحلیل ارزهای دیجیتال و درک بهتر نگرش های فعلی بازار، احتمال بیشتری دارد که تصمیمات بهتری برای تجارت یا سرمایه گذاری در این زمینه بگیرید.

استارت آپ اسرائیلی برای تولید سامانهٔ روباتیک تأمین برق مراکز اجرای «نانو» ۲۵ میلیون دلار بدست می آورد

یک استارت آپ روباتیک اسرائیلی که سال گذشته راه افتاد، بودجهٔ تازه ای به مبلغ ۲۵ میلیون دلار دریافت می کند تا به سازمان های جهانی، از جمله کمپانی های پیشرو «فورچون ۵۰۰» راهکارهای اجرایی تحویل گیرندهٔ نهایی عرضه کند.

تصویر: سیستم روباتیک ساخت ۱ام.روباتیک برای استفاده در مراکز تحقق نانو. (Courtesy)

۱ام.روباتیک که در ۲۰۲۱ راه افتاد، موفق شد یک «نرم افزار و سخت افزار اکوسیستم» بسازد که به مارکهای جهانی امکان می دهد پروسهٔ تدارکات و تحویل را ارتقا دهند.

یک استارت آپ روباتیک اسرائیلی که سال گذشته راه افتاد، بودجهٔ تازه ای به مبلغ ۲۵ میلیون دلار دریافت می کند تا به سازمان های جهانی، از جمله کمپانی های پیشرو «فورچون ۵۰۰» راهکارهای اجرایی تحویل گیرندهٔ نهایی عرضه کند.

استارت آپ ۱ام.روباتیک در ۲۰۲۱ از سوی «ایال یائیر»، کارآفرین زنجیره ای، ،مدیرعامل، که پیش از این هم-بنیانگذار کمپانی های نرم افزار «نتانومی» و کارت.کرانچ (هر دو به فروش رسیده)، و همکارش «روئی توال»، که پیشتر با کمپانی واقعیت افزودهٔ «مجیک لیپ» همکاری می کرده و اکنون مدیر ارشد عملیاتی است، راه اندازی شد. این کمپانی سال گذشته برنامهٔ افزایش مقیاس «اینتل اینگنایت» که برای استارت آپ هایی که در مراحل اولیه اند برگزار شد، شرکت کرد.

تیم ۱ام.روباتیک روز دوشنبه اعلام کرد که با پیشگامی کمپانی سرمایه گذاری ایالات متحده و اسرائيل، «آی.بکس اینوستورز»، و نیز حامیان موجود نظیر «ایمرج وی.سی»، «تارگت گلوبال» تل آویو که دفتر اصلی آن در برلین است، و آی.ان.تی.۳، کمپانی سرمایه گذاری که از دهها بنیانگذار فناوری اسرائیل تشکیل شده، ۲۵ میلیون دلار گرد آورده که این رقم شامل بودجهٔ بذری پیشین به مبلغ ۸.۵ میلیون دلار نیز هست.

این کمپانی تصمیم دارد زیرساختی برای «نسل بعدی فروشگاه های تاریک روباتیک»، یا مراکز تحقق نانو رباتیک ایجاد کند که در عرصهٔ تدارکات و تحویل در خدمت کمپانی های جهانی خواهد بود.

یائیر در گفتگو با تایمز اسرائیل گفت «تحویل گیرندهٔ نهایی مرحله ای بسیار دشوار است که تحویل با بهره وری حداکثری و در کوتاهترین زمان ممکن اهمیت اساسی دارد.

او گفت «اکنون فروشگاههای تاریک ردهٔ جدیدی از زیرساخت هستند که برای مرحلهٔ تحقق سریع السیر محلی اهمیت اساسی دارند»، و افزود بنا به تخمین، ۱۰۰۰۰ از این مراکز در سراسر جهان موجود است.

فروشگاه های «تاریک» از شروع پاندمی ۱۹ در ۲۰۲۰، هنگامیکه فروش آنلاین افزایش صعودی یافت و تقاضای برای مراکز تحقق محلی زیاد شد، از روی ایدهٔ فروشگاه های فیزیکی ایجاد شدند.

فروشگاه های تاریک در واقع فضاهای موجود [فروشگاهها] هستند که عمدتا تبدیل به تأسیسات خودکار شده اند و ربات ها و دیگر سیستم های مشابه، اقلام فروشی را با حداقل مداخلهٔ انسانی، جدا کرده، آماده کرده، و بسته بندی می کنند. این فروشگاه ها از اندازهٔ معمول انبارها بسیار کوچکترند و خیلی سریع راه اندازی می شوند.


تصویر: سامانهٔ تحققی روباتیک نانو ساخت ۱ام.روباتیک. (Courtesy)

این سیستم به منظور رقابت با فروشگاه عظیم آمازون، به کمپانی ها امکان می دهد کالای خود را در هر مقدار، در محل [شهر محل فروش] انبار کنند و به خریداران گزینهٔ تحویل همان-روز و یا پیک آپ بدهند. کمپانی هایی مانند«پشتیانی سافت.بانک ریف تکنولوژی» که در تبدیل انبارهای بلااستفادهٔ شهری به مراکز تحققی تخصص دارند، با ایجاد هزاران فروشگاه تاریک در سراسر ایالات متحده، در این عرصه موفقیت زیادی داشته اند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.