واحد پول کشورهای اروپایی


یورو واحد پول کدام کشور است

یورو (به الفبای لاتین: Euro) (نماد: €؛ کد ایزو: EUR) یکای پول کشورهای منطقه یورو است که به ۱۰۰ سنت تقسیم می‌شود. به‌کارگیری یورو در یکم ژانویه سال ۲۰۰۲ رسماً در کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک، اتریش، اسپانیا، پرتغال، یونان، ایتالیا، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند و فنلاند آغاز شد و اکنون در ۱۹ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا به‌طور رسمی در جریان است.

یورو بیرون از اروپا نیز واحد پول کشورهای اروپایی در برخی از بازمانده‌های مستعمرات کشورهای اروپایی نظیر گویان فرانسه، گوادلوپ، مارتینیک، مایوت، رئونیون، جزایر قناری و سن-پیر و میکلون رایج است.

ضرب هر سکه (سنت) یا (یورو) در هر کشور عضو منطقه یورو شکل خاص و طرح خودش را دارد.
سکه‌های ضرب هلند، اسپانیا، فنلاند، آلمان، فرانسه و… با یکدیگر متفاوت هستند.

ایده یکای پول یکسان، نخستین بار توسط ژاک دلور، وزیر اقتصاد پیشین فرانسه که از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵، ریاست کمیسیون اروپا را به عهده داشت، ارائه شد. هدف این بود که هویت اروپایی در بازارها تقویت شده و تثبیت قیمت‌ها، رشد اقتصادی و منافع تجاری نصیب اعضا شود. دلور در گزارشی که در سال ۱۹۸۹ ارائه داد، یکای پول مشترک را یک هدف پولی مشترک توصیف کرد که تاحدی موجب رهایی کامل از جنبش‌های سرمایه‌داری خواهد شد.
یکای پول یورو که بزرگ‌ترین قدرت تجاری دنیا را شکل داد، با هدف وصل‌کردن کشورهای اروپایی برای مقاصد تجاری و سیاسی،
یورو در بحبوحه آشوب‌های سیاسی و اقتصادی به وجود آمد؛ دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ فروریخته بود و آلمان‌ها در اندیشه اتحاد بودند، در شرق اروپا بساط کمونیسم برچیده شده بود و منطقه شاهد فراز و فرودهای بسیار بود. با پایان جنگ جهانی دوم، اتحادیه اروپا تأسیس شده بود اما اقتصاد منطقه در مسیر تک قطبی‌شدن حرکت می‌کرد. پیمان ماستریخت در تاریخ ۷ فوریه ۱۹۹۲ در یکی از شهرهای هلند به نام ماستریخت به امضا رسید و از سال ۱۹۹۳ به اجرا درآمد. این معاهده، ساختار یک یکای پول مشترک را طراحی کرد؛ نماد این ارز جدید از حرف اپسیلون در الفبای یونانی (ε) الهام گرفت و از سال ۲۰۰۱، سکه‌ها و اسکناس‌های آن توسط بانک مرکزی اروپا منتشر و وارد بازار شد.[۱۲]

“By the third protocol to the Cyprus adhesion Treaty to EU and British local ordinance”

“Triennial Central Bank Survey Foreign exchange turnover in April 2019”

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

یورو (به الفبای لاتین: Euro) (نماد: €؛ کد ایزو: EUR) یکای پول کشورهای منطقه یورو است که به ۱۰۰ سنت تقسیم می‌شود. به‌کارگیری یورو در یکم ژانویه سال ۲۰۰۲ رسماً در کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک، اتریش، اسپانیا، پرتغال، یونان، ایتالیا، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند و فنلاند آغاز شد و اکنون در ۱۹ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا به‌طور رسمی در جریان است.

یورو بیرون از اروپا نیز در برخی از بازمانده‌های مستعمرات کشورهای اروپایی نظیر گویان فرانسه، گوادلوپ، مارتینیک، مایوت، رئونیون، جزایر قناری و سن-پیر و میکلون رایج است.

ضرب هر سکه (سنت) یا (یورو) در هر کشور عضو منطقه یورو شکل خاص و طرح خودش را دارد.
سکه‌های ضرب هلند، اسپانیا، فنلاند، آلمان، فرانسه و… با یکدیگر متفاوت هستند.

ایده یکای پول یکسان، نخستین بار توسط ژاک دلور، وزیر اقتصاد پیشین فرانسه که از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵، ریاست کمیسیون اروپا را به عهده داشت، ارائه شد. هدف این بود که هویت اروپایی در بازارها تقویت شده و تثبیت قیمت‌ها، رشد اقتصادی و منافع تجاری نصیب اعضا شود. دلور در گزارشی که در سال ۱۹۸۹ ارائه داد، یکای پول مشترک را یک هدف پولی مشترک توصیف کرد که تاحدی موجب رهایی کامل از جنبش‌های سرمایه‌داری خواهد شد.
یکای پول یورو که بزرگ‌ترین قدرت تجاری دنیا را شکل داد، با هدف وصل‌کردن کشورهای اروپایی برای مقاصد تجاری و سیاسی،
یورو در بحبوحه آشوب‌های سیاسی و اقتصادی به وجود آمد؛ دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ فروریخته بود و آلمان‌ها در اندیشه اتحاد بودند، در شرق اروپا بساط کمونیسم برچیده شده بود و منطقه شاهد فراز و فرودهای بسیار بود. با پایان جنگ جهانی دوم، اتحادیه اروپا تأسیس شده بود اما اقتصاد منطقه در مسیر تک قطبی‌شدن حرکت می‌کرد. پیمان ماستریخت در تاریخ ۷ فوریه ۱۹۹۲ در یکی از شهرهای هلند به نام ماستریخت به امضا رسید و از سال ۱۹۹۳ به اجرا درآمد. این معاهده، ساختار یک یکای پول مشترک را طراحی کرد؛ نماد این ارز جدید از حرف اپسیلون در الفبای یونانی (ε) الهام گرفت و از سال ۲۰۰۱، سکه‌ها و اسکناس‌های آن توسط بانک مرکزی اروپا منتشر و وارد بازار شد.[۱۲]

“By the third protocol to the Cyprus adhesion Treaty to EU and British local ordinance”

“Triennial Central Bank Survey Foreign exchange turnover in April 2019”

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

یورو (به الفبای لاتین: Euro) (نماد: €؛ کد ایزو: EUR) یکای پول کشورهای منطقه یورو است که به ۱۰۰ سنت تقسیم می‌شود. به‌کارگیری یورو در یکم ژانویه سال ۲۰۰۲ رسماً در کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک، اتریش، اسپانیا، پرتغال، یونان، ایتالیا، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند و فنلاند واحد پول کشورهای اروپایی آغاز شد و اکنون در ۱۹ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا به‌طور رسمی در جریان است.

یورو بیرون از اروپا نیز در برخی از بازمانده‌های مستعمرات کشورهای اروپایی نظیر گویان فرانسه، گوادلوپ، مارتینیک، مایوت، رئونیون، جزایر قناری و سن-پیر و میکلون رایج است.

ضرب هر سکه (سنت) یا (یورو) در هر کشور عضو منطقه یورو شکل خاص و طرح خودش را دارد.
سکه‌های ضرب هلند، اسپانیا، فنلاند، آلمان، فرانسه و… با یکدیگر متفاوت هستند.

ایده یکای پول یکسان، نخستین بار توسط ژاک دلور، وزیر اقتصاد پیشین فرانسه که از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵، ریاست کمیسیون اروپا را به عهده داشت، ارائه شد. هدف این بود که هویت اروپایی در بازارها تقویت شده و تثبیت قیمت‌ها، رشد اقتصادی و منافع تجاری نصیب اعضا شود. دلور در گزارشی که در سال ۱۹۸۹ ارائه داد، یکای پول مشترک را یک هدف پولی مشترک توصیف کرد که تاحدی موجب رهایی کامل از جنبش‌های سرمایه‌داری خواهد شد.
یکای پول یورو که بزرگ‌ترین قدرت تجاری دنیا را شکل داد، با هدف وصل‌کردن کشورهای اروپایی برای مقاصد تجاری و سیاسی،
یورو در بحبوحه آشوب‌های سیاسی و اقتصادی به وجود آمد؛ دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ فروریخته بود و آلمان‌ها در اندیشه اتحاد بودند، در شرق اروپا بساط کمونیسم برچیده شده بود و منطقه شاهد فراز و فرودهای بسیار بود. با پایان جنگ جهانی دوم، اتحادیه اروپا تأسیس شده بود اما اقتصاد منطقه در مسیر تک قطبی‌شدن حرکت می‌کرد. پیمان ماستریخت در تاریخ ۷ فوریه ۱۹۹۲ در یکی از شهرهای هلند به نام ماستریخت به امضا رسید و از سال ۱۹۹۳ به اجرا درآمد. این معاهده، ساختار یک یکای پول مشترک را طراحی کرد؛ نماد این ارز جدید از حرف اپسیلون در الفبای یونانی (ε) الهام گرفت و از سال ۲۰۰۱، سکه‌ها و اسکناس‌های آن توسط بانک مرکزی اروپا منتشر و وارد بازار شد.[۱۲]

“By the third protocol to the Cyprus adhesion Treaty to EU and British local ordinance”

اقتصاد اروپا در معرض ورشکستگی/ آمریکا به متحدانش هم رحم نکرد!

تشدید بحران انرژی در اروپا موجب گسترش موج ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌های بزرگ شده با این وجود دولت آمریکا متحدین سنتی خود را نیز مثل بسیاری از متحدینش در غرب آسیا وارد چاهی کرده که معلوم نیست کِی بتوانند از آن خارج شوند.

اقتصاد اروپا در معرض ورشکستگی/ آمریکا به متحدانش هم رحم نکرد!

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، این روزها «بحران انرژی» به مهم‌ترین موضوع رسانه‌های غربی تبدیل شده است. قیمت گاز ۱۰ برابر و قیمت برق ۲۰ برابر شده است. اقتصاد اروپا به نوشته اکونومیست «قطعاً وارد رکود می‌شود» و صنعت نیز، تحت فشار سنگینی است. بخش خدمات در اروپا نیز بنابه نوشته اکونومیست احتمالاً در ماه‌های آینده، دچار رکود و بخش‌های املاک و حمل‌ونقل با مشکلات بسیار شدیدی مواجه خواهند شد، زیرا مصرف‌کنندگان، کمربندهای خود را برای زمستانی طولانی و سرد، سفت می‌کنند و پس‌اندازها هم، رو به پایان است.

همه از زمستان سرد اروپا سخن می‌گویند. نگرانی‌ها از بروز شورش، سرقت و حتی جنایت و خودکشی در کشورهای اروپایی به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تورم ناشی از آن بالاست. بر اساس گزارش‌ها موج جدید بحران گازی اروپا که به دنبال توقف کامل صادرات گاز نورد استریم یک شروع شده شرکت‌های بزرگ اروپایی را در معرض ورشکستگی قرار داده است. همین چند روز پیش مدیر «آرسلور متال» دومین غول فولادساز بزرگ جهان اعلام کرد به‌دلیل افزایش شدید قیمت گاز و انرژی برخی از کارخانه‌‌های خود را در اروپا تعطیل می‌کند: «از اواخر سپتامبر (اوایل مهر) تولید کوره بلند شماره سه در برمن آلمان با ظرفیت تولید سالانه ۱.۲ میلیون تن چدن متوقف خواهد شد. در ۳ماهه چهارم سال میلادی نیز تولید در کارخانه‌هامبورگ، جایی که مفتول فولادی تولید می‌کند را متوقف خواهیم کرد». بر اساس گزارش‌ها یک شعبه از این کارخانه فولاد‌سازی در اسپانیا نیز به دلیل بحران انرژی تعطیل می‌شود. مدیر «آرسلورمیتال» آلمان این را هم گفته که، قیمت برق و گاز تولید را برای این شرکت غیر اقتصادی کرده است. خبرهایی از تعطیلی برخی کارخانه‌های این دومین غول فولاد‌سازی جهان در انگلیس نیز منتشر شده است.

طرح دولت‌ها برای نجات شرکت‌ها

افزایش بی‌سابقه هزینه‌های انرژی در اروپا، پیش از این نیز برخی از صنایع انرژی بر از جمله تولیدکنندگان کود و آلومینیوم را در اروپا مجبور به کاهش تولید کرده بود. این وضع دولت‌های اروپایی را وادار کرده تا میلیاردها دلار را برای کمک به خانواده‌ها اختصاص دهند. مدیر یک شرکت تجاری پیشرو در صنعت تولید، موسوم به «میک یو.کی» گفته بحران کنونی کسب‌ و کارها شرکت‌ها را با یک انتخاب جدی مواجه می‌کند: «اگر کمک‌ها خیلی زود از راه نرسند باید تولید را کاهش دهند یا به‌طور کلی کسب و کارهای خود را تعطیل کنند.» حدود ۱۳ درصد از صاحبان کسب و کار گفته‌اند در حال حاضر ساعت کار خود را کاهش داده یا از تولید در دوره‌های اوج قیمت انرژی اجتناب می‌کنند و ۷ درصد نیز گفته‌اند تولید را برای دوره‌های طولانی‌تر متوقف می‌کنند.

دولت‌های اتحادیه اروپا از بسته‌هایی به ارزش میلیاردها دلار رونمایی کرده‌اند تا از انحلال شرکت‌های نیرو که از کمبود نقدینگی فلج شده‌اند، جلوگیری کرده و همزمان از خانوارها در برابر افزایش قبوض انرژی، حمایت کنند. شماری از توزیع کنندگان نیروی اروپایی ورشکسته شده‌اند و بعضی از تولیدکنندگان بزرگ هم که قادر نیستند افزایش قیمت‌ها را به مصرف کنندگان منتقل کنند و با افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت گاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته رو‌به‌رو شده‌اند، در معرض خطر ورشکستگی هستند.

«میکا لینتیلا»، وزیر امور اقتصادی فنلاند روز یکشنبه در این باره گفت: صنعت انرژی با فروپاشی مشابه بانک آمریکایی برادران لمان در سال ۲۰۰۸ رو‌به‌روست. فنلاند قصد دارد ۱۰ میلیارد یورو (۱۰ میلیارد دلار) و سوئد ۲۵۰ میلیارد کرون سوئدی (۲۳ میلیارد دلار) ضمانت نقدینگی، برای شرکت‌های نیروی خود فراهم کنند. آلمان که بیش از سایر کشورهای اتحادیه اروپا، به واردات گاز از روسیه وابسته بوده است، یک کمک مالی چند میلیارد دلاری برای شرکت نیروی یونی‌پر عرضه کرده است. از سوی دیگر با وجود تشدید بحران انرژی کارشناسان از شکست کامل تحریم‌های

ضد روسی سخن می‌گویند. «فرانسوا لنگله»، اقتصاددان مطرح فرانسوی در این باره در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «روسیه از زمان حمله به اوکراین به معنای واقعی کلمه در پول شنا کرده است. مسکو در پایان ماه جولای(۹ مرداد)، ۹۷ میلیارد یورو از فروش هیدروکربن‌ها درآمد داشته است. این ۴۰ درصد بیشتر از قبل از جنگ است. مرکز تحقیقات انرژی تخمین می‌زند که کشورهای اروپایی از زمان آغاز جنگ در ۲۴ فوریه(۵ اسفند) به پوتین بیش از ۸۶ میلیارد یورو پرداخت کرده‌اند که بیشتر آنها از سوی آلمان هست. یعنی هر ثانیه ۳۷۰۰ یورو. من یک دقیقه و نیم است که صحبت می‌کنم، در این مدت بیش از ۳۰۰ هزار یورو از اروپا به روسیه رفت.»

متحدانِ قربانی!

سونامی بحران انرژی در حالی شرکت‌های اروپایی را یکی پس از دیگری می‌بلعد و مردم بیگناه این قاره را مجبور به تغییر سبک زندگی می‌کند که میلیون‌ها نفر از مردم معتقدند، جنگ اوکراین به آنها ربطی نداشت و آمریکا و رهبرانشان عامل چنین وضعی هستند. مردم اروپا در حالی به سمت زمستان سرد و تاریک در حال حرکتند که هیچ امیدی به وعده‌های آمریکا ندارند و به خوبی می‌دانند که آمریکا به آنها نیز رحم نخواهد کرد. در همین رابطه «دن واحد پول کشورهای اروپایی کوالیک» فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه ایالت پنسیلوانیا در آمریکا می‌گوید: «آمریکا در حال استفاده ابزاری از اوکراین است؛ آمریکایی‌ها می‌خواهند که جنگ ادامه پیدا کند و برایشان اصلا مهم نیست که تا آخرین اوکراینی هم کشته شود!» این استاد دانشگاه در توضیح رفتار آمریکا با متحدانش در اروپا به سخنی قابل تامل از هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا استناد می‌کند: «کیسینجر می‌گوید دشمن آمریکا بودن می‌تواند خطرناک باشد اما دوست آمریکا بودن مرگبار است.» به گفته این استاد دانشگاه «این سخن کیسینجر در حال رخ دادن است. آمریکا در حال استفاده ابزاری از اوکراین است و واشنگتن هیچ اهمیتی نمی‌دهد که چه اتفاقی برای اوکراینی‌ها بیفتد در واقع آمریکا خیلی هم خوشحال می‌شود که تا آخرین فرد اوکراینی با روسیه بجنگد. مورد اوکراین مثالی از دوستی با آمریکا است. فقط اوکراین نیست. نگاهی به آلمان یا انگلیس بیندازید آنها هم دوست آمریکا هستند، اما نتیجه این دوستی این شده که مردم اروپا زمستان سردی خواهند داشت. از مردم اروپا خواسته‌ شده زغال سنگ و چوب برای زمستان ذخیره کنند؟! اتحادیه‌ها در آلمان اذعان دارند به این که تحریم‌های تحمیلی آمریکا بر آنها صنعت آلمان را نابود خواهد کرد.»

اظهارات تامل برانگیز همسر زلنسکی

همسر «زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین نیز با گلایه از متحدین غربی کشورش گفته: «می‌دانم که اوضاع چقدر بد است. اکنون مردم ما در حال جان دادن هستند شما حساب‌های بانکی خود را چک می‌کنید و پول‌هایتان را می‌شمارید و ما دقیقا همین کار را درباره تلفات شهروندان اوکراینی انجام می‌دهیم.»

افزایش قیمت گاز به بالاترین حد

با وجود تشدید بحران انرژی رسانه‌های اروپایی همچنان از ادامه افزایش شدید قیمت گاز در روزهای آتی سخن می‌گویند. روزنامه گاردین به نقل از تحلیلگرانش پیش‌بینی کرده تعطیلی خط لوله روسیه برای مدتی نامعلوم، قیمت گاز را احتمالا به بالاترین واحد پول کشورهای اروپایی حد خود خواهد رساند: «بسیاری از مفسران هشدار داده‌اند بهای انرژی در اروپا که در سال گذشته به دلیل کاهش جریان گاز از روسیه، نزدیک به ۴۰۰ درصد افزایش یافته است، با باز شدن بازارها در روز دوشنبه افزایش بیشتری خواهد یافت. این افزایش پس از آن رخ می‌دهد که مسکو ضرب‌الاجل تعیین شده تا روز شنبه برای از سرگیری جریان گاز از طریق خط لوله نورد استریم ۱ را لغو کرد.»

«ناتان پایپر» تحلیلگر نفت و گاز در شرکت سرمایه‌گذاری انگلیسی «اینوستک» نیز گفته: ما در هفته آینده منتظر قیمت‌های بی‌سابقه گاز در سراسر انگلیس و اروپا هستیم، زیرا تاثیر محدودیت‌های طولانی مدت عرضه گاز روسیه با تعطیلی نامحدود خط لوله نورد استریم ۱ از سوی روسیه بروز می‌کند. با این حال، نکته کلیدی و نگران‌کننده این است که اکنون اواسط تابستان است و با افزایش تقاضا برای گرمایش در زمستان، قیمت‌ها می‌توانند بالاتر روند. جهش بزرگ قیمت در هفته آینده تبعات عمده‌ای بر سقف قیمت انرژی انگلیس و هزینه‌ها خواهد داشت.» افزایش قیمت گاز در اروپا در حالی است که کاخ ریاست جمهوری روسیه نیز تهدید کرده که عرضه کامل گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله نورد استریم یک تا هنگام لغو همه تحریم‌های غرب علیه مسکو در پی آغاز جنگ اوکراین، از سرگرفته نخواهد شد.

نگرانی از بروز آشوب در آلمان

افزایش قیمت انرژی نگرانی‌ها را از بروز آشوب‌های اجتماعی در قدرت‌های بزرگ اروپا مثل انگلیس، فرانسه و آلمان افزایش داده است و روزی نیست که مقامات این کشورها نسبت به خطر بروز آشوب هشدار ندهند. در جدیدترین مورد «اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان» که یک نهاد ضدجاسوسی است، نسبت به بروز تظاهرات گسترده در این کشور به دلیل تورم بالا ابراز نگرانی کرد و آن را غیرقابل مقایسه با ناآرامی‌هایی گذشته دانست.

بر اساس گزارش روزنامه «دی ولت» آلمان این نهاد معتقد است که سناریوهای مشابه آنچه که در جمهوری چک در تاریخ ۳ سپتامبر(۱۲ شهریور) به وقوع پیوست در آلمان هم محتمل است. در تظاهرات روز شنبه این کشور اروپای شرقی، هزاران نفر در اعتراضاتی گسترده خواهان استعفای دولت جمهوری چک شدند.رئیس‌بخش منطقه‌ای اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی گفت: «ممکن است اعتراضاتی بسیار بزرگ‌تر و گسترده‌تر از آنچه در طول همه‌گیری ویروس کرونا دیدیم، در آینده رخ دهد» وی تاکید کرد آنچه در دو سال گذشته از همه گیری رخ داده در مقایسه با تظاهرات پیش رو یک «بازی» است. دی ولت افزود:« چندین حزب راست و چپ در حال آماده شدن برای برگزاری تظاهرات در پاییز امسال هستند. مخالفان دولت ائتلافی کنونی در حزب «اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان» نیز به نظر می‌رسد برای فروپاشی احتمالی دولت آماده می‌شوند.»

کاهش دوباره ارزش یورو

بحران انرژی در اروپا در حالی است که ارزش یورو نیز به صورت روزانه در مقابل دلار آمریکا کاهش پیدا می‌کند. دیروز اعلام شد در پی توقف عرضه گاز از روسیه به اروپا، ارزش یورو در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین حد ۲۰ سال گذشته رسید و این در حالی است که تحلیلگران می‌گویند روند کاهشی با توجه به ادامه بحران انرژی همچنان تداوم دارد.

خبرگزاری بلومبرگ آمریکا در گزارشی در همین زمینه نوشت: پس از اعلام شرکت دولتی «گازپروم» روسیه در روز جمعه مبنی بر توقف عرضه گاز از خط لوله اصلی نورد استریم به اروپا، کشورهای کلیدی این قاره به رهبری آلمان از در پیش گرفتن اقداماتی با هدف مقابله با بحران هزینه‌های زندگی و قیمت‌ انرژی خبر دادند. از این رو، یورو به عنوان واحد پول کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز امروز دوشنبه تا ۷ دهم درصد درصد کاهش یافت و به ۹۸.۸۳ سنت آمریکا رسید که پایینترین نرخ از سال ۲۰۰۲ به این سو به‌شمار می‌رود. «رودریگو کاتریل» استراتژیست ارزی بانک ملی استرالیا در این خصوص گفت: یورو با توجه به تاثیر کامل قطع عرضه گاز روسیه به اروپا، روند نزولی بیشتری دارد. وی افزود: بدون گاز رشد اقتصادی هم در کار نیست.همزمان تحلیلگران شرکت خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده‌اند که ظرف سه ماه آینده ارزش یورو در برابر دلار آمریکا به ۹۷ سنت می‌رسد. در انگلیس نیز به دنبال تداوم بحران انرژی در انگلیس و ابهام در مورد برنامه اقتصادی نخست‌وزیر آینده این کشور، ارزش پوند به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۵ در برابر دلار آمریکا رسید.پوند در معاملات اوایل دیروز (دوشنبه) در آسیا با سه دهم درصد کاهش به ۱.۱۴۷۵ دلار رسید. این پایین‌ترین رقم از سال ۱۹۸۵ است. گفته می‌شود سقوط پوند تا‌اندازه‌ای مرتبط با کاهش ارزش یورو و ین ژاپن در برابر دلار آمریکا است.

هزینه زندگی در قبرس شمالی

هزینه زندگی در قبرس شمالی

هزینه خرید خانه به ازای هر متر مربع 6746 لیر در مرکز شهر و 3550 لیر ترکیه در خارج از مرکز شهر و هزینه اجاره آپارتمان تک خواب در مرکز و خارج از مرکز شهر به ترتیب ماهیانه 1774 و 1082 لیر ترکیه می‌باشد.

میزان حقوق و دستمزد در قبرس شمالی چقدر است؟

شروع متوسط حداقل دستمزد 315 یورو (3150 لیر ترکیه) در ماه و متوسط درآمد برای مشاغل دولتی 590 یورو (5880 لیر ترکیه) و برای بخش‌های خصوصی 401 یورو (4000 لیر ترکیه) می‌باشد. درآمد برای شهرهای گرانتر مانند نیکوزیا به 10 هزار لیر ترکیه در ماه نیز می‌رسد.

آیا تغییر در ارزش لیر ترکیه بر هزینه‌ها در قبرس شمالی تاثیر دارد؟

به دلیل یکسان بودن واحد ترکیه با این کشور، مسلما بله اما از آنجا که واحدهای پول پوند و یورو نیز در این کشور رایج بوده، با کارهایی مثل نگهداری سرمایه به پوند و خرج به لیر می‌توان از آسیب اقتصادی جلوگیری نمود.

میزان مالیات در قبرس شمالی چقدر است؟

میزان مالیات، 10 درصد برای درآمد بیش از 5 هزار لیر در ماه و 37 درصد برای درآمد بیش از 30 هزار لیر در ماه می‌باشد.

کشور قبرس شمالی که یکی از مقاصد محبوب برای مهاجرت به ویژه برای تحصیل در قبرس در بین ایرانیان است دارای هزینه‌های زندگی مناسب و مقرون به صرفه‌ایی است؛ بطوریکه تفاوت واضح هزینه‌های زندگی در این کشور بسیار در مقایسه با کشورهای اروپایی بسیاری را مصمم به زندگی در این کشور به دلیل هزینه‌های مناسب زندگی در آن می‌کند. بسیاری از هزینه‌ها به خصوص هزینه‌های فرآورده‌های غذایی محلی در زمینه سبزیجات و میوه‌جات، خرید و یا اجاره خانه، مالیات و هزینه‌های خرید یا کرایه خودرو در قبرس شمالی نه تنها در مقایسه با اروپا، بلکه در مقایسه با کلیه کشورهای مدیترانه‌ایی بسیار به صرفه‌تر است. واحد پول کشور قبرس شمالی لیر ترکیه بوده که اگرچه کمی از سایر واحدهای ارزی بین‌المللی مانند دلار، یورو، پوند و. دارای ارزش کمتری بوده اما لازم به ذکر است که کشور قبرس شمالی از طریق صنعت گردشگری و با حضور توریست‌های اروپایی که برای تعطیلات یا خرید به این کشور می‌آیند نیز درآمد قابل توجهی دارد؛ با وبلاگ ادب ویزا همراه باشید.

مقایسه هزینه‌ها قبرس شمالی با جنوبی

بر طبق آخرین اطلاعات و آمار و ارقام، هزینه‌های زندگی در قبرس شمالی بدون احتساب هزینه‌های مسکن به میزان 25 تا 35 درصد از قبرس جنوبی ارزان‌تر است و واحد پول قبرس جنوبی که یورو است و تطابق آن با واحد پول لیر ترکیه قبرس شمالی، این تفاوت‌ها در هزینه‌ها را بطور واضح نشان می‌دهد. این درصد تفاوت در هزینه‌ها در زمینه اجاره و خرید مسکن از 50 تا 70 درصد نیز فراتر می‌رود. از نظر مسکن و درآمد هم حداقل درآمد در قبرس شمالی ماهیانه 315 یورو بوده در حالی که متوسط اجاره یک آپارتمان 1 خوابه نزدیک به 180 یورو است. در حالی که حداقل درآمد در قبرس جنوبی 585 یورو بوده که متوسط اجاره یک آپارتمان 1 خوابه بیش از 460 یورو می‌باشد.

قیمت مسکن در قبرس شمالی

قیمت پایین اجاره یا خرید ملک در قبرس شمالی نه تنها برای مهاجران و یا دانشجویان در حال تحصیل در این کشور بسیار مخارج زندگی را راحت‌تر می‌کند، بلکه این کشور را به یکی از مقاصد محبوب برای سرمایه‌‌گذاران خارجی و مهاجرت از طریق خرید ملک چه از کشورهای اروپایی و توسعه یافته و چه از کشورهای خاورمیانه‌ایی از جمله کشور ایران تبدیل نموده است. به ویژه اینکه نه تنها خرید آپارتمان بلکه خرید خانه‌های ویلایی شیک نیز در این کشور به قیمتی بسیار مناسب تمام می‌شود که نه تنها به عنوان سرمایه‌گذاری بلکه به عنوان یک محل اسکان عالی برای تعطیلات برای گردشگران سرمایه‌گذار به حساب می‌آید. هزینه خرید خانه در قبرس شمالی به ازای هر متر مربع 6746 لیر در مرکز شهر و 3550 لیر ترکیه در خارج از مرکز شهر می‌باشد. همچنین هزینه اجاره آپارتمان تک خواب در مرکز و خارج از مرکز شهر به ترتیب ماهیانه 1774 و 1082 لیر ترکیه و هزینه اجاره آپارتمان 3 خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به ترتیب ماهیانه 3094 و 1841 لیر ترکیه می‌باشد.

حقوق و دستمزد در قبرس شمالی

شروع متوسط حداقل دستمزد در قبرس شمالی 315 یورو (3150 لیر ترکیه) به عنوان کمترین درآمد است و متوسط درآمد در این کشور برای مشاغل دولتی 590 یورو (5880 لیر ترکیه) و برای بخش‌های خصوصی 401 یورو ( 4000 لیر ترکیه) برای یک کارمند عادی می‌باشد. این درآمد برای شهرهای گرانتر مانند نیکوزیا به 10 هزار لیر ترکیه در ماه نیز می‌رسد و بیشترین حقوق در این کشور ماهانه تا 19 هزار لیر ترکیه و همچنین برای مشاغل خیلی تخصصی و بسیار پر درآمد نیز می‌تواند به ماهیانه بیش از 30000 لیر برسد. کلیه این درآمدها پس از کسر مالیات حساب شده است. مالیات در کشور قبرس شمالی نیز بین 10 درصد (برای درآمد بیش واحد پول کشورهای اروپایی از 5 هزار لیر) تا 37 درصد (برای درآمد بیشتر از 30 هزار لیر) می‌باشد.

آیا تغییر در ارزش لیر ترکیه بر هزینه‌ها در قبرس شمالی تاثیر دارد؟

واحد پول کشور قبرس شمالی لیر ترکیه بوده که در حال حاضر ارزش لیر ترکیه کمی در وضعیت ضعیفی نسبت به قبل در مقایسه با سایر واحد‌های جهانی پول مانند دلار، یورو و پوند قرار دارد که طبیعتا در اقتصاد و به طبع هزینه‌ها و کیفیت زندگی در قبرس شمالی نیز تاثیر دارد. اما از آنجا که واحدهای پولی مختلفی به ویژه یورو و پوند در قبرس شمالی رایج بوده و فروشگاه‌ها و مغازه‌ها نیز آن‌ها را قبول می‌کنند، تبدیل ارز از لیر به یورو یا پوند در قبرس به خصوص در هنگام نوسانات قیمت رایج است و در صورتی که پول اندوخته خود را تبدیل به یورو یا پوند نمایید، می‌توانید از تاثیر سوء ناشی از افت لیر ترکیه در امان باشید و چه بسا با خرید محصولات تولید داخلی قبرس شمالی حتی سود هم داشته باشید.

مواد غذایی محلی قبرس و ارزانی هزینه خوراک

در قبرس تهیه مواد غذایی محلی به خصوص در زمینه میوه، سبزی و صیفی‌جات بسیار پر رونق بوده و ضمن آنکه از نظر کیفیت بسیار عالی هستند، از نظر هزینه تهیه نیز نسبت به کل کشورهای اروپایی و مدیترانه‌ایی به صرفه‌تر است. انواع میوه، انواع واحد پول کشورهای اروپایی سبزی، زیتون، روغن زیتون، پنیر حلیمی و سیب زمینی معروف قبرس از جمله بهترین محصولات تولید داخل این کشور در صنعت غذا هستند.

آشنایی با یورو؛ تولد یک اتحاد پولی

یورو

زمانی که نام ارز برده می‌شود، بسیاری از مردم تصور می‌کنند که منظور همان واحد پولی ایالات متحده امریکا یا دلار است. در صورتی که واژه ارز به تمام واحدهای پولی اشاره دارد و محدود به یک کشور و دولت خاص نخواهد شد.

زمانی واحد پول کشورهای اروپایی که نام ارز برده می‌شود، بسیاری از مردم تصور می‌کنند که منظور همان واحد پولی ایالات متحده امریکا یا دلار است. در صورتی که واژه ارز به تمام واحدهای پولی اشاره دارد و محدود به یک کشور و دولت خاص نخواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا) و به نقل از بورسینس، به همین دلیل است که ارز آوری یکی از ملاک‌های سنجش پویایی اقتصادی و از جمله مهم‌ترین مزیت‌های صادرات کالا و خدمات برای کشور به شمار می‌رود. منظور از ارزآوری، پولی است که توسط سایر دولت‌ها که عموما ارزش بیشتری دارند، پرداخت می شود.

یکی از واحدهای پولی رایج در دنیا، یورو است. واحد پولی یورو، به طور واضح از نام اروپا برگرفته شده که به نوعی، یکی از ملموس‌ترین نتایج پایان جنگ جهانی و اتمام جنگ سرد به شمار می‌رود.

در حقیقت، با فروریختن دیوار برلین در سال ۱۹۸۹، تقسیم اروپا به دو قسمت وابسته به بلوک‌های شرق و غرب جهانی که چندین سال زندگی، تجارت و توسعه آن قاره را تحت تاثیر قرار داده بود، پایان یافت.

قبل از فروریختن دیوار و پایان کامل این تقسیم بندی، نهادی به نام کمیسیون اروپا شکل گرفته بود که ریاست آن را یک فرانسوی به عهده داشت. ژاک دلور، وزیر دور اندیش اقتصاد فرانسه از ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ بر کرسی ریاست کمیسیون اروپا نشسته بود و در این فاصله، زمینه لازم به منظور هماهنگی اقتصادی کشورهای اروپایی را فراهم می‌ کرد.

در آن دوره، دولت‌های آن قاره هر یک واحد پولی منحصر به فرد خود را داشتند و البته برخی از واحدها ممکن بود بین چند کشور مشترک باشد. اروپایی‌ها طی سال‌های زیادی به دنبال یک همبستگی سیاسی و اقتصادی بودند که این تمایل، به دنبال هزینه‌ها و زخم‌های بجا مانده از دو جنگ جهانی شکل گرفت.

دولت‌مردان اروپایی واحد پول کشورهای اروپایی در میان وضعیت بحرانی اقتصادی و سیاسی کشورهای خود و در شرایطی که آلمان آمادگی مناسبی برای اتحاد نشان داد، سعی کردند تا زمینه­‌های تجاری آن منطقه را افزایش دهند.

در اواخر دوران جنگ سرد، جنبش سرمایه‌داری قاره اروپا را تحت تاثیر خود قرار می‌داد، به این ترتیب پس از تلاش‌های ژاک دلور، در سال ۱۹۹۲ معاهده­ای در هلند به امضا رسید. این معاهده به نام ماستریخت، در شهری به همین اسم امضا شد که در واقع مصوبه ایجاد واحد پولی مشترک و آغاز رسمی اتحاد اقتصادی بود.

بر اساس استاندارد ایزو، نماد € برای یورو انتخاب شد که البته کد استاندارد آن هم EUR است.

این معاهده و تمایل کلی اروپاییان به اتحاد اقتصادی، باعث شد تا افزایش ظرفیت­‌ها و اهداف مشترک برای داد و ستد و توسعه مالی را دنبال کنند. از جمله مهم ترین پیش نیازها برای این اتحاد، یکسان شدن واحد پولی بود که از معاهده ماستریخت به طور جدی آغاز شد و در سال ۲۰۰۲ شکل عمومی به خود گرفت.

از سال ۲۰۰۲ یورو به طور رسمی در اختیار عموم مردم قرار گرفت تا در معاملات روزمره نیز مورد استفاده قرار گیرد. نوزده کشور عضو اتحادیه اروپا، پول­های مستقل و محلی خود را کنار گذاشتند و یورو را به عنوان واحد اصلی در مبادلات داخلی و برون مرزی پذیرفتند.

به همین سبب، زمینه رقابت واحد پول کشورهای اروپایی و در عین حال همکاری­ دو یا چند جانبه میان شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی، بورس و … سرعت بیشتری به خود گرفت.

نکته مهم اینجاست که تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، لزوما به واحد یورو ملحق نشدند. شاخص‌ترین کشورهایی که از یورو استفاده می‌کنند عبارتند از آلمان، فرانسه، بلژیک، اسپانیا، اتریش، فنلاند، پرتغال و هلند.

در کنار این دولت‌های توانمند در زمینه اقتصادی، سایر کشورهای یورو نیز عبارتند از استونی، اسلواکی، اسلوونی، ایتالیا، ایرلند، قبرس، لوکزامبورگ، مالت، یونان، لتونی و لیتوانی. غیر از این‌ها، سه کشور مونتنگرو، واتیکان و موناکو نیز با اینکه در اتحادیه اروپا قرار ندارند، اما با واحد یورو کار می‌کنند.

در مجموع بیش از سیصد و سی میلیون شهروند، اسکناس‌ها و سکه‌های یورو را مورد استفاده قرار می‌دهند و در سفرهای برون مرزی خود در کشورهای مختلف، نیازی به تبدیل پول ندارند.

مزیت­‌های یورو

نخستین و ملموس‌ترین مزیت یورو، از بین بردن بروکراسی و گرفتاری ناشی از تبدیل پول بین کشورها است. با این حال، فواید بسیار عمیق‌تر و مهم‌تری نیز به دنبال پول واحد ایجاد شده‌اند.

یکی از مزایای اشتراک یورو کمک به رونق تولید محسوب می‌شود که توانسته است زمینه تولید در کشورهای کمتر توسعه یافته را با هزینه کمتر و سپس بهره برداری یا فروش با قیمت بالا و سود قابل توجه، فراهم کند.

آن گروه از کشورهای اروپایی که تمایل نداشته‌اند به یورو ملحق شوند نیز البته از توان اقتصادی خاصی برخوردارند ولی به دلایل گوناگون، ترجیح داده‌اند واحد پولی خود را حفظ کنند. یکی از این دلایل، بالا بردن پشتوانه و قدرت پولی مستقل و سودآوری بانک­های داخلی است تا به دنبال آن، آمادگی برای تورم‌های احتمالی را داشته باشند.

در واقع زمانی که یک کشور به یورو بپیوندد، بانک محلی و ملی آن دیگر صلاحیت تعیین سیاست‌های پولی را ندارد و می‌بایست تابع سیاست‌های بانک مرکزی اتحادیه اروپا باشد. کشورهایی که سیاست مالی آنها توسط بانک محلی خودشان تعیین می‌شود، بهتر می‌توانند نسبت درستی میان تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه خود برقرار کرده و از آسیب پذیری اقتصادی‌شان پیشگیری کنند.

البته نباید فراموش کرد که پیوستن به یورو نیز علاوه بر اینکه نشان‌دهنده قدرت اقتصادی است، میزان ریسک­پذیری و برنامه مالی دولت را نیز مشخص می‌کند.

از نتایج بسیار مهم دیگری که واحد پولی مشترک برای دولت‌های هم­پیمان یورو به دنبال داشته، توسعه صنعت توریسم و افزایش شمار گردشگران غیر اروپایی است. امروزه درآمدهای پایدار بر اساس حفظ منابع طبیعی تجدید ناپذیر، جزو مهم‌ترین شاخص‌های توسعه نوین به شمار می‌رود.

در واقع کشورهای اروپایی توانستند مقدمات حضور گردشگران در شهرها و مناطق دیدنی مختلف را تا حد زیادی آسان‌تر کنند.

قبل از واحد یورو، دردسرهای خاصی برای تبدیل پول هر مسافر، تفریح، خرید و … در هر کشور وجود داشت و معمولا سفرها تنها به یک یا دو کشور محدود می‌شد. در حالی که با روی کار آمدن یورو، گردشگران با هدف بازدید از چند کشور، تمایل بیشتری به سفر در اروپا دارند.

همچنین ارائه خدمات و نرخ اجناس نیز در رقابت گسترده‌تری قرار گرفت.

بد نیست این نکته را هم مدنظر قرار دهیم که افزایش درآمدهای حاصل از توسعه گردشگری، به جای توسعه سایر صنایع، به حفظ ارزش‌های فرهنگی و همچنین محیط زیست نیز منجر خواهد شد که به عبارتی، نگهداری از ثروت‌های بنیادین یک سرزمین محسوب می‌شود.

همچنین به دلیل آن که بانک مرکزی اتحادیه اروپا مسئول سیاست‌گذاری برای وضع یورو در کشورهای تابع است، ثبات قیمت و ارزش این واحد در تمام این کشورها محفوظ و یکسان بوده و تا جایی ممکن از افت و خیز آن جلوگیری می شود.

در نتیجه کشورها کمتر دچار نوسان بازار میشوند و رشد اقتصادی مبتنی بر امنیت مالی و قدرت برنامه‌ریزی تا حد چشمگیری محقق می‌شود.

مشخصات یورو

با توجه به گردش مالی بسیار بالا و نقدینگی فراوان این واحد پولی، بانک مرکزی اروپا، مسئول چاپ، توزیع اسکناس و سکه‌های یورو و مدیریت این پول است.

اسکناس‌های یورو شامل ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ یورویی هستند. وزن اسکناس­ها نیز از ۰.۶ گرم (پنج یورویی) تا ۱.۱ گرم (۲۰۰ و ۵۰۰ یورویی) متغیر هستند و روی تمام آنها تصویری از یک شاهکار معماری مربوط به دوره­ای خاص در محدوده اروپا چاپ شده است.

این تصاویر از کشورهای مختلف حوزه یورو انتخاب شده و به نوعی تاریخ و هویت شهروندان اروپایی را نشان می‌دهد. ضمن این‌که تنوع قومی و فرهنگی مردمان اروپا در تنوع رنگ و طرح بناها و عمارت‌های درج شده روی اسکناس‌ها تداعی می‌ شود.

البته برخی از طرح‌ها دچار تغییراتی شده‌اند و به طور کامل ابعاد و تصاویر این اسکناس‌ها در سال ۲۰۱۹ تغییرات ملموسی را پشت سر خواهد گذاشت.

علاوه بر این، سکه‌های یورو نیز شامل یک یورو و دو یورو و همچنین سکه‌های سنت یورو شامل ۱، ۲، ۵، ۱۰، ۲۰ و ۵۰ سنتی هستند. تصاویر حک شده روی هر سکه نیز از الگوی خاصی برخوردار است. یک روی همه سکه‌ها تصویر یکسانی با طراحی مرکز ضرب سکه بلژیک دارد و روی دیگر، بر اساس کشورهایی که آن سکه را ضرب می‌کنند، یک نماد محلی را نشان می‌دهد.

البته امروز نرخ انواع ارزها و ارزش آنها تا حد قابل توجهی با نرخ دلار امریکا در ارتباط است، با این حال نمی توان افزایش یا کاهش هر ارز را به راحتی پیش بینی کرد و ثبات ارزش پول یورو نیز غیر قابل چشم‌پوشی است.

در مبادلات بورس نیز یورو جایگاه ویژه ای دارد و به دلیل پشتوانه قوی اتحادیه اروپا، از متغیرهای ویژه‌ای تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

آیا وضعیت یورور وضعیتی پایدار خواهد بود؟

یورو یک پول ملی نیست که بتوان در مورد آن تصمیمات درون کشوری انجام داد. در واقع یورو نوعی ارز فراملی است که ممکن است یک تصمیم بانک مرکزی اتحادیه اروپا، برای برخی از افراد مفید و برای برخی دیگر مضر باشد. در نتیجه نمی توان وضعیت یورو را در هیچ دوره ای به صورت دقیق پیش بینی کرد.

یکی از دلایل مهم انگلستان برای عدم قبول استفاده از یورو همین موضوع بوده است. انگلستان با ارز خود که یکی از معتبرترین ارزهای دنیا محسوب می شود، نمی‌خواست اختیار تصمیم گیری در مورد وضعیت ارز کشورش را به مجموعه‌ای از کشورها بسپارد.

البته کشورهای بزرگی مثل فرانسه و آلمان نیز چنین منافعی داشتند اما به این نتیجه رسیدند که پیوستن به حوزه یورو به آن ها سود بیشتر می‌رساند. در واقع پیوستن واحد پول کشورهای اروپایی این کشورها به یورو بود که باعث اعتباربخشی یه این ارز بین المللی شد.

اینکه وضعیت یورو پایدار می ماند یا خیر، پرسش سخت و غیر قابل پاسخی است.

با توجه به اینکه مجموعه ای از کشورها باید بر سر منافع خود در یورو به توافق برسند، بسیاری اعتقاد دارند که ممکن است در طی سال های آتی و با وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی، یورو از هم فرو بپاشد و این پیوند تازه به بلوغ رسیده اروپایی دچار خلل شود.

یکی از مهم‌ترین پیمان‌هایی که به قدرت بیشتر واحد پولی یکسان اروپا کمک می‌کند و یکی از عوامل متقاعد کردن بسیاری از کشورها برای ماندن در حوزه پولی یورو است، پیمان شینگن است.

در واقع اگر یورو وضعیت نابسامانی پیدا کند، این پیمان که به گسترش تجارت آزاد و افزایش توریسم در اروپا منجر شده نیز عملا کارایی خود را از دست می‌دهد. هرچند هم واحد پول کشورهای اروپایی اکنون نیز برخی از اعضای پیمان شینگن، واحد پولی غیر از یورو دارند.

آنچه که مشخص است، سران اروپایی درصدد هستند که واحد پولی مشترک را تا جای ممکن حفظ کرده و نگذارند به آن خدشه ای وارد شود.

درباره آلمان

آلمان (Deutschland) با نام رسمی جمهوری فدرال آلمان، کشوری در اروپای مرکزی است. این کشور دومین کشور پرجمعیت اروپا پس از روسیه و پرجمعیت‌ترین کشور عضو اتحادیه اروپا است. کشور آلمان بین دریای بالتیک در شمال و رشته کوه‌های آلپ در جنوب قرار گرفته است.

کشور آلمان به «کشور شاعران و متفکران» (Country of poets and thinkers) شناخته می‌شود. از لحاظ موقعیتی آلمان با 9 کشور دیگر همسایه است. از شمال با دانمارک ، از شرق با لهستان و جمهوری چک، از جنوب با اتریش و سوئیس و از غرب هم‌جوار فرانسه ، لوکزامبورگ، بلژیک و هلند است. پایتخت این کشور برلین (Berlin)، مرکز مالی آن فرانکفورت (Frankfurt) و بزرگ‌ترین منطقه شهری این کشور منطقه روهر (Ruhr Region) است.

در این مطلب اطلاعاتی درباره آلمان ارائه شده تا بیشتر با این کشور آشنا شویم. در ابتدا با اطلاعات کلی این کشور آشنا می‌شویم:

نام آلمان (Germany)
پرچمپرچم آلمان
پایتختبرلین (Berlin)
نام رسمیجمهوری پارلمانی فدرال (Federal Republic of Germany)
معنای الماننامگذاری توسط رومی‌ها; ژرمنیا که از واژه Gaulish یا Celtic به معنای «همسایگان» گرفته شده است
زبان های رسمیآلمانی | انگلیسی | فرانسوی
سیستم حکومتیفدرال پارلمانی | صدراعظم
جمعیت (تا سال 2021)حدود 84.1 میلیون نفر
مساحت357,022 کیلومتر مربع
آب و هواچهار فصل
رئیس دولت (رئیس جمهور)فرانک والتر اشتاین مایر (Frank-Walter Steinmeier)
صدر اعظماولاف شولتز (Olaf Scholz)
دینمسیحیت
واحد پولیورو
تعداد ایالت16
شاخص امید به زندگی (OECD)81.4 سال
دامنه اینترنتی TLD de.
منطقه زمانیUTC +1, UTC +2
پیش شماره49+

نقشه آلمان

ایالت های آلمان

جمهوری فدرال آلمان همان‌طور که از نامش پیداست یک کشور فدرال است. ( حکومت فدرال نوعی حکومت است که شامل ترکیبی از دولت‌های مستقل ایالتی است و یک دولت مرکزی که توسط مردم همه ایالت‌ها انتخاب می‌شود. )

کشور آلمان به‌عنوان یک جمهوری فدرال، از 16 ایالت تشکیل‌شده که هر دولت ایالتی تا حدی وظایف ایالتی خود را بر عهده می‌گیرد. این ایالت‌ها هرکدام فرهنگ، ویژگی‌ها و چشم انداز منحصر به فرد خود را دارند.

ایالتمرکزپرچم
بادن-وورتمبرگ (Baden-Württemberg)اشتوتگارت (Stuttgart)پرچم بادن وورتمبرگ آلمان
بایرن (Bayern)مونیخ (Munich)پرچم استان باواریا آلمان
براندنبورگ (Brandenburg)پوتسدام (Potsdam)پرچم براندنبورگ آلمان
برلین (Berlin)برلین (Berlin)پرچم برلین آلمان
برمن (Bremen)برمن (Bremen)پرچم استان برمن آلمان
تورینگن (Thüringen)ارفورت (Erfurt)پرچم تورینگن آلمان
راینلاند-فالتز (Rhineland-Palatinate)ماینز (Mainz) پرچم راینلاند-فالتز
زارلاند (Saarland)زاربروکن (Saarbrücken)پرچم زارلاند آلمان
زاکسن (Sachsen )درسدن (Dresden)پرچم زاکسن آلمان
زاکسن-آنهالت (Sachsen-Anhalt)ماگدبورگ (Magdeburg)پرچم زاکسن آنهالت آلمان
شلسویگ-هولشتاین (Schleswig-Holstein)کیل (Kiel)پرچم شلسویگ-هولشتاین
مکلنبورگ-فورپومرن (Mecklenburg-Vorpommern)شورین (Chorin)پرچم مکلنبورگ-فورپومرن
نوردراین-وستفالن (Nordrhein-Westfalen)دوسلدورف (Düsseldorf)پرچم نوردراین-وستفالن
نیدرزاکسن (Niedersachsen)هانوفر (Hannover)پرچم نیدرزاکسن آلمان
هامبورگ (Hamburg)هامبورگ (Hamburg)پرچم هامبورگ آلمان
هسن (Hessen )ویسبادن (Wiesbaden)پرچم هسن آلمان

 • بادن-وورتمبرگ (Baden-Württemberg)
 • بایرن (Bayern)
 • براندنبورگ (Brandenburg)
 • برلین (Berlin)
 • برمن (Bremen)
 • تورینگن (Thüringen)
 • راینلاند-فالتز (Rhineland-Palatinate)
 • زارلاند (Saarland)
 • زاکسن (Sachsen)
 • زاکسن-آنهالت (Sachsen-Anhalt)
 • شلسویگ-هولشتاین (Schleswig-Holstein)
 • مکلنبورگ-فورپومرن (M-Vorpommern)
 • نوردراین-وستفالن (Nordrhein-Westfalen)
 • نیدرزاکسن (Niedersachsen)
 • هامبورگ (Hamburg)
 • هسن (Hessen)

نقشه ایالت های آلمان

نقشه ایالت های آلمان

اطلاعات بیشتر درباره این ایالت‌ها را در مطلب ایالت های آلمان بخوانید.

مهم‌ترین شهرهای آلمان

آلمان 3 شهر با جمعیت بیش از یک میلیون نفر دارد. بزرگترین شهر آلمان و پایتخت این کشور در ایالت برلین (Berlin) است که تقریبا 3.6 میلیون نفر جمعیت دارد. هامبورگ (Hamburg)، مونیخ (München) و کلن (Köln) به ترتیب دیگر شهرهای بزرگ کشور آلمان هستند.

 • بایرن (Bayern)
 • هامبورگ (Hamburg)
 • مونیخ (Munich)
 • کلن (Cologne)

آب و هوای آلمان

آلمان یک کشور چهار فصل است که آب‌وهوای معتدلی در سراسر کشور با تابستان‌های گرم و زمستان‌های سرد دارد. در این کشور به ندرت دوره‌های طولانی یخبندان یا برف دیده می‌شود. شهرهای ساحل شمالی در زمستان سردترین دما در کشور آلمان را دارند.

در مناطقی آب و هوا خنک یا معتدل با بادهای غربی همراه است. در طول سال باران می‌بارد. دمای هوا گاهی اوقات به 10- درجه سانتیگراد در زمستان و 35 درجه سانتیگراد در ماه‌های تابستان می‌رسد. فرانکفورت در تابستان گرم‌ترین شهر آلمان است. آفتابی‌ترین شهرهای آلمان لزوماً گرم‌ترین شهرها نیستند. در واقع، شهرهایی که بالاترین میانگین دما را دارند در ایالت‌های غربی و محروم از آفتاب واقع شده‌اند. آب و هوای آلمان را در این مقاله می‌توانید کامل مطالعه کنید.

دین مردم آلمان

دین غالب مردم آلمان مسیحیت است. از طرفی در میان دین‌های اقلیت، اسلام بزرگ‌ترین دین است. البته ادیان دیگری هم وجود دارند که حدود %4-3 از جمعیت را تشکیل می‌دهند.

درصد جمعیت مسیحیان در آلمان
کاتولیک رومی (%29.9)پروتستان (%29.8)ارتدکس (%1.3)

ادیان دیگری که در کشور آلمان شامل:

فرهنگ در آلمان

آلمان به‌عنوان یک کشور با تاریخ طولانی و غنی شناخته‌شده است. تاریخی که در طول 1000 سال گذشته این کشور را در خط مقدم اندیشه، سیاست و هنر اروپا قرار داده است. این تاریخ با ادبیات، هنر، فلسفه، منطق، عقل و البته عشق ترکیب‌ شده است.

اقتصاد در آلمان

اقتصاد آلمان یک اقتصاد بسیار توسعه‌یافته است. این کشور دارای بزرگ‌ترین اقتصاد ملی در اروپا و چهارمین اقتصاد بزرگ ازنظر تولید ناخالص داخلی در جهان است. اقتصاد آلمان از روند رشد آهسته خود خارج ‌شده و نسبت به گذشته رشد 3.05 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته است.

آلمان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در زمینه خودرو و قطعات خودرو، صنایع شیمیایی، صنایع برق و دارو است و بیشترین مبادلات را با کشورهای بزرگ به‌ویژه آمریکا، فرانسه، چین و هلند دارد.

این رشد اقتصادی و وجود صنایع بزرگ در آلمان زمینه را برای حضور متخصصان و کارگران خارجی فراهم کرده است.

مهم‌ترین شهرهای اقتصادی آلمان

رتبهشهرتولید ناخالص داخلی سرانه به یورو
1برلین40,105
2هامبورگ64,771
3مونیخ79,690
4فرانکفورت94,190

دیدنی های کشور آلمان

دیدنی‌های آلمان در زمینه تاریخ، فرهنگ و زیبایی‌های طبیعی هستند. این دیدنی‌ها به بهترین شکل ماهیت یک سفر جذاب به آلمان را توصیف می‌کنند. وجود شهرهای تاریخی همراه با جنگل‌ و کوه‌، بازدیدکنندگان را هیجان‌زده می‌کند. کسانی که به آلمان سفر می‌کنند:

 • اگر مایل به دیدن مناظر زیبا و تجربه هنر هستند، باید به مناطق شهری مانند مونیخ، فرانکفورت یا هامبورگ بروند.
 • اگر که به دنبال فعالیت‌های تفریحی هستند، باید بازدید از مکان‌هایی مانند آلپ باواریا، جنگل سیاه یا دره راین را در نظر بگیرند.

برای آشنایی بیشتر با این جاذبه‎‌ها، مطلب دیدنی‌ های گردشگری آلمان را مطالعه کنید.

زندگی در آلمان

مشاغل و حقوق واحد پول کشورهای اروپایی خوب، محیطی پاک، نرخ پایین جرم و جنایت، اوقات فراغت زیاد و جاذبه‌های فرهنگی، حمل و نقل عمومی خوب مواردی هستند که آلمان را برای خارجی‌ها جذاب می‌کند.

مردم به دلایل زیادی به آلمان مهاجرت می‌کنند، اما احتمالاً مهم‌ترین این موارد سیستم اقتصادی و رفاهی قوی است. برای آشنایی با زندگی در آلمان راهنمای جامع زندگی در آلمان را مطالعه کنید.

کار در آلمان

همان‌طور که در بخش قبلی دیدیم اقتصاد آلمان بسیار پیشرفته و رو به رشد است. در سال‌های اخیر تقاضا برای کار آلمان افزایش یافته است. راحتی اخذ ویزا در کنار جایگاه‌های شغلی متفاوتی که دارد جذابیت این کشور را برای مهاجران بالا برده است. در این مقاله ما کار در آلمان ، قوانین و شرایط کار در کشورآلمان را به طور کامل بررسی کرده‌ایم.

مهاجرت به آلمان

امروزه، کشور آلمان یکی از محبوب‌ترین مقاصد برای مهاجران در جهان است. حدود 26 درصد از جمعیت 83 میلیونی این کشور مهاجر هستند و بر اساس اطلاعات وزرات امور خارجه ایران، درسال 2021 تقریبا 319 هزار نفر از این جمعیت ایرانی هستند. برای مهاجرت به آلمان روش‌های مختلفی وجود دارد که در زیر می‌توانید با مهم‌ترین روش‌های آشنا شوید:

 • مهاجرت به آلمان از طریق کار (مهاجرت کاری به آلمان)
 • مهاجرت به آلمان از طریق تحصیل (مهاجرت تحصیلی به آلمان)
 • مهاجرت به آلمان از طریق سرمایه گذاری
 • مهاجرت به آلمان از طریق تولد فرزند
 • مهاجرت به آلمان از طریق پناهندگی
 • مهاجرت به آلمان از طریق ازدواج

سوالات متداول:


پایتخت آلمان کجاست و مهم‌ترین شهرهای آن کدامند؟

پایتخت کشور آلمان برلین است که بزرگترین شهر اقتصادی هم محسوب می شود. مهمترین شهرهای آلمان صنعتی ترین و بزرگترین شهرها هستند که به ترتیب شامل هامبورگ، مونیخ و کلن هستند.


آلمان از چند ایالت یا استان تشکیل شده است؟


آب و هوای آلمان برای زندگی چطور است؟

آلمان یک کشور چهار فصل است با آب و هوای معتدل قاره ای است. در آلمان زمستان ها سرد و تابستان گرم است. دمای هوا در طول تابستان حدود 22- 23 درجه سانتی گرا است و در زمستان میانگین دمایی 0 درجه معمول است.


آیا آلمان برای مهاجران مناسب است؟

آلمان یکی از بهترین استانداردهای زندگی را در جهان را دارد. شهرهایی مانند مونیخ، فرانکفورت و دوسلدورف در رده 10 شهر برتر با بهترین کیفیت زندگی در سال 2019 قرار دارند. به طور کلی آلمان کشوری با محیطی تمیز، نرخ جرم و جنایت پایین، اوقات فراغت و جاذبه های فرهنگی فراوان و زیرساخت های توسعه یافته است.


زبان رسمی در کشور آلمان چیست؟

حدود 95 درصد از افراد در کشور آلمان به زبان آلمانی صحبت می‌کنند. زبان های دیگری که جز اقلیت ها در آلمان هستند به ترتیب زبان انگلیسی و فرانسوی اند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.