توزیع اوراق بهادار جدید


شرایط پذیرش شرکتها در بورس

این روزها بسیاری از اشخاص حقوقی قصد دارند تا وارد بازار بورس شده و به دنبال اطلاعات لازم درباره شرایط پذیرش شرکتها در بورس هستند. لذا تصمیم گرفتیم تا راهنمای کاملی که برای پذیرش شرکت ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم شده را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور نقش مهمی در جذب پس انداز ها و منابع مالی کوچک مردم و تخصیص آنها در جهت تامین مالی طرح های بزرگ اقتصادی دارد . تردیدی نیست که رشد اقتصادی، توسعه رفاه و عدالت اجتماعی و گسترش ساز و کارهای تامین مالی در گرو رشد بازار سرمایه به تناسب سایر اجزای سیستم اقتصادی است. ورود شرکت ها به بورس ضمن کمک به رشد بازار سرمایه به تعالی و رشد آنها در فضایی رقابتی و شفاف منجر شده و نام و اعتبار آنها را در جامعه ترقی می بخشد.

شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ارکان مهم اجرایی بازار سرمایه همواره کوشیده است با اتخاذ رویه هایی که در سریع ترین توزیع اوراق بهادار جدید زمان ممکن به پذیرش شرکت ها بیانجامد و نیز به کارگیری حداکثر مساعی و همکاری در فرآیند پذیرش، زمینه حضور شرکت های بیشتر و پررنگ تر شرکت ها در بازار سرمایه و برخورداری آنها از مزیت های بورسی شدن را فراهم آورد.

لذا، علیرغم بالاتر بودن سطح الزامات پذیرش در بورس در مقایسه با فرابورس، تشریک مساعی و همت توزیع اوراق بهادار جدید پرسنل واحد پذیرش و همکاری تنگاتنگ مدیران ارشد مجموعه بورس، راهگشای پذیرش شرکت ها در بازه ای معقول است.

مزایای پذیرش شرکتها در بورس :

بدون تردید پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار، علاوه بر اینکه به گسترش بازار سرمایه و تقویت تامین مالی شرکت ها می انجامد، دارای مزایای متعددی برای ناشر متقاضی پذیرش، سهامداران آن و نیز کل اقتصاد و جامعه است که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:

بازار های معامله اوراق بهادار _ اولیه و ثانویه

بازار های معامله اوراق بهادار _ اولیه و ثانویه

بازار اوراق بهادار از لحاظ تقدم انتشار و دسترسی به اوراق بهادار به بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می شود :
۱) بازار اولیه
بازار اولیه به بازاری اطلاق می شود كه در آن اوراق بهادار جدید ، برای اولین بار از طرف یك سازمان منتشر می شود. انتشار اوراق بهادار در این بازار غالباً با هدف تأمین مالی صورت می گیرد. انتشار اوراق مشاركت توسط شهرداری تهران برای تأمین مالی پروژه های شهری ، و انتشار سهام توسط شركت های سرمایه گذاری جهت تأمین سرمایه ، مثال های بارزی از معاملات بازار اولیه می باشد.
بازار اولیه در نتیجه فروش مستقیم و دست اول اوراق بهادار توسط شركت ها یا مؤسسات دولتی ، عمومی یا خصوصی به سرمایه گذاران خصوصی و مؤسسات سرمایه گذاری ایجاد می شود.
شركت برای انتشار اوراق بهادار می تواند به دو طریق عمل كند : یا خود رأساً كلیه امور مربوط به حجم ، نوع و مبلغ ریالی عرضه توزیع اوراق بهادار جدید و تعیین قیمت آنرا انجام دهد و یا آنرا از طریق مؤسسات و شركت هایی كه در این كار تخصص دارند انجام دهد. مؤسسات یا شركت هایی كه در سایر كشورها ، در بازار اولیه این نقش را بر عهده دارند ، بانك ها یا مؤسسات تأمین سرمایه نامیده می شوند. البته در ایران ، طبق وظایفی كه بر عهده شركت های كارگزاری گذاشته شده آنها می توانند در انتشار اوراق بهادار جدید شركت ها كمك كنند.
▪ مؤسسات تأمین سرمایه
مؤسسات تأمین سرمایه ، مؤسساتی هستند كه نقش واسطه بین شركتهای نیازمند منابع مالی و سرمایه گذاران را ایفا می كنند. این موسسات با داشتن امكانات تخصصی و اطلاعات كافی ، با بررسی و ارزیابی اوراق بهادار شركت ها یا مؤسسات ، در امر انتشار و فروش آن ، به شركتها و یا مؤسسات منتشر كننده كمك می كنند. مؤسسات تأمین سرمایه در این نقش ، بیشتر وظیفه انتقال سرمایه را بر عهده دارند و عملاً كمتر درگیر تأمین مالی شركت ها می شوند . اینگونه مؤسسات با داشتن سازمان مجهزی برای توزیع سهام و اوراق قرضه شركتها و یا حتی مؤسسات دولتی ، قادرند با حداقل هزینه ممكنه ، منابع مورد نیاز را در اختیار صادر كنندگان اوراق بهادار قرار دهند.
از نظر سرمایه گذاران و صاحبان منابع مالی ، خدمات مؤسسات تأمین سرمایه دارای اهمیت خاصی است زیرا : اولاً ، مؤسسات تأمین سرمایه قبل از انتشار سهام یا قرضه شركت ، وضع مؤسسه انتشار دهنده را به طور دقیق مورد بررسی قرار می دهند . آنها در این كار از خدمات گروه های تخصصی متعدد شامل حقوق دانان ، حسابداران خبره ، متخصصان فنی و اقتصاد دانان استفاده كرده ، وضعیت شركت را به دقت مورد مطالعه قرار می دهند ؛ كاری كه یك فرد به تنهایی قادر به انجام آن نمی باشد. ثانیاً ، مطالعه و بررسی وضعیت مالی شركت و متعاقب آن اقدام عملی و حمایت از فروش اوراق بهادار شركت نوعی تضمین از طرف مؤسسه تأمین سرمایه به شمار می رود كه خود موجب اطمینان سرمایه گذار در واگذاری منابع می گردد.
مؤسسات تأمین سرمایه با توجه به توافق خود با شركت های فروشنده و منتشر كننده اوراق بهادار ، خدمات متنوعی انجام می دهند كه موارد زیر از اهم آنها می باشد :
▪ پذیره نویسی :
در این حالت ، مؤسسه تأمین سرمایه ابتدا كلیه اوراق بهاداری كه شركت قصد عرضه آن را دارد خریده ، سپس خود اقدام به عرضه و فروش آن می كند . تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش به عموم حق الزحمه این خدمت می باشد.
▪ قرارداد حداكثر تلاش :
طی این توافق ، مؤسسه تأمین سرمایه ، حداكثر سعی و تلاش خود را در عرضه اوراق بهادار شركت منتشر كننده بكار می گیرد. در این نوع قرارداد ، شركت تهیه سرمایه فقط نقش نماینده فروش را ایفا می كند و مسئولیتی نسبت به اوراق بهادار بفروش نرفته ندارد. در این حالت ، مؤسسه تأمین سرمایه بابت خدمات عرضه خود ، كارمزد دریافت می كند.
▪ ارائه مشاوره :
مؤسسات تأمین سرمایه در رابطه با بهترین شیوه تأمین مالی برای شركتی كه قصد تأمین مالی دارد ، خدمات مشاوره ای ارائه می دهند.
در مواردی كه میزان انتشار مورد نظر ، بسیار بزرگ یا پر مخاطره باشد به جای یك مؤسسه تأمین سرمایه ، چند مؤسسه تأمین سرمایه مسئولیت عرضه را بعهده می گیرند. در این موارد ، مؤسسات با هم تشكیل اتحادیه ای داده ، مسئولیت عرضه اوراق بهادار را بین خود تقسیم می كنند.
شكل عرضه در بازار اولیه می تواند عمومی یا خصوصی باشد . در عرضه عمومی ، عموم سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی می توانند در خرید اوراق بهادار منتشره ، شركت كنند . در عرضه خصوصی ، اوراق بهادار منتشره به گروهی خاص عرضه می شود . این گروه می تواند یك یا چند سرمایه گذار خاص باشد مثل شركت های بیمه كه در برخی موارد تمام یا بخشی از اوراق بهادار عرضه شده یك شركت را می خرند . گروه مزبور می تواند از سهامداران قبلی خود شركت باشند كه در آن صورت ، این انتشار را عرضه از طریق حق تقدم می نامند و در نهایت ، گروه مورد بحث می تواند كاركنان خود شركت باشد.
بعد از اتمام دوره عرضه در بازار اولیه ، اگر سرمایه گذاری قصد معامله اوراق بهادار مربوطه را داشته باشد باید به بازار ثانویه رجوع كند.
۲) بازار ثانویه و بورس اوراق بهادار
بازار ثانویه به ترتیباتی اطلاق می شود كه از طریق آن ، خریداران و فروشندگان می توانند به روشی متعارف و به قیمت های قابل قبول برای طرفین ، اوراق بهاداری كه دوره عرضه آن در بازار اولیه به اتمام رسیده ، را معامله كنند . بازار ثانویه را می توان به دو بخش غیر متشكل ( فاقد انسجام ) و متشكل ( سازمان یافته ) تقسیم كرد.
در بخش غیر متشكل این بازار ، عرضه كنندگان و متقاضیان ، برای معامله اوراق بهادار مورد نظر خود ، باید به دنبال یكدیگر بگردند. از آنجا كه هیچ مكان مشخصی برای این قسمت وجود ندارد و خریداران و فروشندگان ، كاملاً پراكنده و بی اطلاع از یكدیگرند، عمل معامله اوراق بهادار بسیار كند ، با دشواری و هزینه زیاد صورت می گیرد به ویژه اینكه هیچ مكانیزمی غیر از توافق طرفین برای تعیین قیمت وجود ندارد . این بازار مختص به اوراق بهاداری است كه در بخش سازمان یافته بازار ( بورس اوراق بهادار یا بورس های فرعی ) پذیرفته نشده اند. اوراق سهام شركت های سهامی خاص ، یا سهام بسیاری از شركت های سهامی عام كه حائز شرایط پذیرش در بورس نیستند در این بازار ، و بر اساس قیمت های توافقی طرفین خریدار و فروشنده معامله می شوند. البته به منظور تسهیل امر مبادلات اوراق بهادار در بازار ثانویه ، برخی شركت ها اقدام به تعیین مكانی برای مبادلات سهام خود می نمایند . در این محل كه معمولاً در مكان اصلی شركت است ، خریداران و فروشندگان خاص سهام همان شركت اقدام به معامله می كنند.
بخش متشكل و سازمان یافته بازار معمولاً متشكل از دو بخش بورس اوراق بهادار ، و بورس فرعی است. تفاوت بین دو بازار مذكور ، بیشتر دسته بندی مالی شركت هایی است كه در هر یك معامله می شوند. برای پذیرش شركت ها در هر یك از بخش های بازار شرایطی وضع می شود. در صورتی كه شركت، حائز شرایط پذیرش در بازار اصلی باشد در آن بازار معامله و در غیر این صورت در بازار بورس فرعی معامله می شوند. گاهی اوقات برای هر قسمت از این بازار ها ، دسته بندی های دیگری نیز صورت می گیرد كه ایجاد تابلوی متعدد معاملاتی و توزیع اوراق بهادار جدید تقسیم بندی زمانی معاملات برای انواع اوراق بهادار از نمونه های رایج آن است. در حالت اول همچون تقسیم بندی بخش های اصلی و فرعی بازار، دو یا چند تابلو ایجاد شده و بنا بر شرایطی كه برای پذیرش شركت ها در هر یك از تابلوها وضع می شود، جایگاه معاملاتی آنها در هر تابلو مشخص می شود. معمولاً درجه اعتبار این تابلو ها با یكدیگر متفاوت و نزولی است . بطوری كه شركت های كه در تابلوی دوم قرار دارند سعی خواهند كرد به خاطر برخورداری از مزایای اعتباری یا حتی در برخی موارد مالی ، شرایط خود را بهبود داده و به تابلوی بالاتر ارتقاء یابند.
در حالت دوم یعنی تقسیم بندی معاملاتی برای انواع اوراق بهادار ، معمولاً زمان معاملاتی تابلو ها را تقسیم بندی كرده و در هر قسمت ، یك نوع ورقه بهادار خاص را معامله می كنند. مثلاً بخشی از زمان معاملاتی صرف انواع سهام و بخش دیگر صرف انواع اوراق قرضه ( مشاركت ) خواهد شد.
در بورس اوراق بهادار كشور ما ، در حال حاضر بخشهای بازار به دو دسته قسمت اصلی شامل تابلوی اول و تابلوی دوم و بازار فرعی تقسیم بندی شده است.
▪ مقایسه بخش غیر منسجم بازار ثانویه با بخش منسجم ( بازار بورس )
در مقایسه با بخش غیر منسجم بازار ثانویه ، بورس اوراق بهادار مزایای متعددی دارد كه اهم آن به شرح زیر است.
۱) وجود مكان یا محلی مشخص برای معامله اوراق بهادار :
طبیعتاً با وجود این مكان ، خریداران و فروشندگان می دانند كه برای معامله اوراق خود باید به كجا رجوع كنند. البته این مكان ممكن است لزوماً یك نقطه جغرافیایی مشخص نبوده بلكه شبكه ای از ارتباطات رایانه ای باشد كه در نقاط مختلف پراكنده اند. ( به چنین بازاری كه تمركز جغرافیایی خاصی ندارد ، بازار غیر متمركز یا over the counter _OTC_ می گویند.
۲) تسهیل مبادله اوراق بهادار از طریق تعیین قیمت معامله اوراق بهادار :
در این بازار مكانیزم عرضه و تقاضا تعیین كننده قیمت است نه صرفاً توافق دو طرف خریدار و فروشنده .
۳) جذاب ساختن سرمایه گذاری در اوراق بهادار از طریق حفظ قابلیت نقدینگی و قابلیت فروش سریع اوراق بهادار :
از آنجا كه بازار و خریداران مشخص هستند ، اوراق بهادار را می توان بسیار سریع تبدیل به نقد كرد.

بازار فرابورس چیست و چه تفاوتی با بازار بورس دارد؟

مدتی است که مردم به دلیل شرایط اقتصادی و در جهت حفظ ارزش سرمایه خود فعالیت‌های اقتصادی و شبه اقتصادی انجام می‌دهند که یکی از این روش‌ها، ورود به بازار سرمایه است.

بازار بورس و فرابورس هردو زیرمجموعه‌ای از بازار سرمایه هستند.

در واقع بازار بورس یکی از راههای جذاب و مکانی برای رشد و پیشرفت شرکت‌ها و سرمایه‌شان محسوب می‌شود.

در ادامه این مطلب تلاش می‌کنیم بیشتر به این دو بازار بورس و فرابورس بپردازیم.

بورس و فرابورس

شرکت‌ها برای اینکه بتوانند به بازار بورس ورود پیدا کنند نیاز دارند که تاییدیه‌های لازم را بگیرند و در واقع طبق مقرراتِ تعیین شده پیش روند.

اما برخی شرکت‌ها نمی‌توانند این تاییدیه‌ها را به دست ‌آورند از این رو برای آسان‌تر شدن ورود شرکت‌ها به این بازار، سازو کاری مشخص شد که در نهایت منجر شد بازار فرابورس در کنار بازار بورس به وجود آید.

بازار بورس چیست؟

بورس در اصل به بازاری گفته می‌شود که در آن قیمت‌گذاری و خرید و فروش کالا و اوراق بهادار انجام می‌شود.

در بازار بورس دارایی‌های مختلفی اعم از دارایی مالی و دارایی واقعی مورد معامله قرار می‌گیرند که هرکدام از آن‌ها عنوان‌های خاص خودشان را دارند.

به بورسی که در آن دارایی‌های مالی یا همان دارایی‌های کاغذی خرید و فروش می‌شود، بورس اوراق بهادار می‌گویند.

بورس اوراق بهادار یک بازار رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی تحت قوانین خاصی انجام می‌شود.

تعیین قیمت هر سهم در این بازار براساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. در واقع یک سرمایه‌گذار می‌تواند با هر مقدار سرمایه‌ای وارد بورس شود و در سهم شرکت‌های موجود سرمایه‌گذاری کند.

به بورسی که در آن دارایی‌های واقعی یا کالای فیزیکی معامله می‌شود، بورس کالا گفته می‌شود.

به بورسی که در آن پول رایج کشور خرید و فروش می‌شود، بورس ارز می‌گویند که در حال حاضر در کشور ما این بورس راه‌اندازی نشده است.

بازار فرابورس چیست؟

بازار فرابورس سال 1387 تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد.

این بازار ساختاری قانونی و مشابه بورس دارد اما با این تفاوت که شرایط پذیرش و معامله در آن ساده‌تر است تا از این طریق کمکی به تامین مالی اقتصاد کشور شود.

یکی از مهم‌ترین وظایف این بازار هدایت بخشی از بازار سرمایه است که یا شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را ندارند یا علاقه‌مندند تا ورود سریع‌تری به بازار داشته باشند.

ورود به این بازار نیازمند شرایط و الزامات کمتری نسبت به بازار بورس است و علاوه بر آن، انواع متنوعی از اوراق بهادار در بازار فرابورس قابل معامله هستند.

شرایط ساده‌تر و تنوع در قوانین پذیرش شرکت‌ها در بازار فرابورس این امکان را فراهم کرده تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با کسب حداقل شرایط در سریع‌ترین زمان به این بازار وارد شده و از تمامی مزایای شرکت‌های پذیرفته شده، بهره‌مند شوند.

انواع بازار فرابورس

بازار فرابورس دارای 5 بازار با عنوان‌های: بازار اول، بازار دوم، بازار سوم، بازار ابزارهای نوین مالی و بازار پایه است.

بازار سهام فرابورس ایران بازارهای اول، دوم و پایه را شامل می‌شود.

سهام شرکت‌هایی که شرایط لازم را توزیع اوراق بهادار جدید دارند در بازارهای اول و دوم معامله می‌شوند و سهام شرکت‌هایی که فاقد شرایط هستند، در بازار پایه معامله می‌شوند.

در بازار اول شرکت‌های سهامی عام که موفق به احراز شرایط لازم شده‌اند، مجاز به انجام معاملات سهام خود هستند.

در بازار دوم شرایط منعطف‌تر از بازار اول است.

در نهایت بازار فرابورس برای ایجاد قابلیت نقل و انتقال سهام شرکت‌هایی ایجاد شده که در بورس یا سایر بازارهای فرابورس، (بازار اول و بازار دوم) پذیرش نشدند.

انجام معامله در هر دو بازار بورس و فرابورس از طریق کارگزاری انجام می‌شود که دارای مجوز قانونی از سازمان بورس اوراق بهادار است.

تفاوت بورس و فرابورس در چیست؟

قبل‌تر در تعریف این دو بازار به تفاوت‌های آن‌ها اشاره کردیم اما نکته دیگری که حائز اهمیت است اینجاست که عملکرد این دو بازار به هم مرتبط است.

یعنی اگر شرکتی در بازار بورس عملکرد مناسبی نداشته باشد به فرابورس منتقل می شود و همچنین اگر در فرابورس عملکرد مناسبی داشته باشد، به بازار بورس منتقل می‌شود.

ضمنا اگر شرکتی در بازار فرابورس عملکرد درستی نداشته باشد، از بازار اخراج می‌شود.

مزایای پذیرش شرکت‌ها در بازار فرابورس چیست؟

شرکت‌ها این امکان را دارند تا از طریق فروش سهام خود از مزایای تامین مالی ارزان قیمت از طریق بازار سرمایه بهره‌مند شوند.

همچنین امکان تامین مالی از محل جذب سرمایه‌گذاران جدید و افزایش سرمایه را دارا هستند.

درج شرکت‌های سهامی عام در فرابورس ایران نسبت به بورس شرایط کمتری نیاز دارد و همین موضوع باعث شده تا دوره زمانی پذیرش شرکت‌ها به کمتر از یکماه کاهش پیدا کند.

شرکت‌های پذیرفته شده در بازار فرابورس امکان برخورداری از معافیت مالیاتی تا 10درصد درآمد خود را پس از پذیرش و عرضه سهام جدید و واگذاری آن به مردم را دارا هستند.

منابع مالی حاصل از افزایش سرمایه ارزان قیمت بوده و ریسک توزیع اوراق بهادار جدید فعالیت شرکت را افزایش نمی‌دهد.

مالیات نقل و انتقال شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس 10درصد ارزش معامله است.

این نرخ از مالیات 4درصدی ارزش اسمی شرکت‌های خارج از بورس یا فرابورس به مراتب کمتر بوده و مطلوبیت بیشتری را برای سهامداران و سرمایه‌گذاران به وجود آورده است.

سهام‌داران شرکت‌های پذیرفته شده در بازار فرابورس می‌توانند از طریق وثیقه‌گذاری سهام شرکت خود، برای گرفتن تسهیلات اقدام کنند.

شبکه بانکی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس را به عنوان دارایی قابل قبول به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی به رسمیت می‌شناسد.

اگر شرکتی بخواهد به هر دلیلی از فرابورس خارج شود، با گذراندن پروسه مشخصی امکان خروج از این بازار و حتی تبدیل شرکت به شرکت سهامی خاص به راحتی کاری شدنی خواهد بود.

سهامی که در بازارهای فرابورس کشور داد و ستد می‌شوند به دلیل نبود حجم مبنا با خرید و فروش‌های روان‌تر و نقدینگی بالاتری روبه‌رو هستند و توزیع و تقاضا برای این سهام به سرعت استاندارد شده و معمولا صف خرید و فروش آن‌‌ها برای مدت طولانی ادامه ندارد.

با توجه به انعکاس اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در سایت رسمی سازمان بورس و فرابورس و همچنین با توجه به دسترسی عموم مردم به اطلاعات قابل اتکا و استاندارد شده، مخاطبان شرکت افزایش پیدا کرده و افراد حقیقی یا حقوقی بیشتری به سرمایه‌گذاری در شرکت علاقه‌مند می‌شوند.

اگر هنوز اپلیکیشن خودتان را آپدیت نکرده اید از دو لینک زیر نسخه های جدید را از گوگل پلی و بازار دریافت کنید و از دو امکان جذاب و جدیدمون استفاده کنید 🙂

توزیع اوراق بهادار جدید

اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام

شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱

شمارۀ ثبت: ۱۹۲۷۹۶

به اطلاع می‌ر‌ساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان سهامی‌عام، مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶و مجوز شماره ۲۲۲-۰۰۴/۸۳۰۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گرد ید سرمایه شرکت از مبلغ ۸۱۷ر۱۹ میلیارد ریال به مبلغ ۰۰۰ر۴۰ میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد ۰۲۱ر۹۵۷ر۸۵۵ر۱ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۹۷۹ر۸۷۵ر۶ سهم ۱۰۰۰ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌ نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۱۷۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ اداره ثبت شرکت­ها به شرح زیر عرضه می‌گردد:

۱)الف: موضوع فعالیت های اصلی شرکت

۱. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌ تنهایی یا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

انجام فعالیت و امور بانکی و بیمه‌ای و ارائه خدمات مرتبط با فعالیت‌های کارگزاری بورس و اوراق بهادار، بورس توزیع اوراق بهادار جدید کالا و بورس انرژی، لیزینگ، مشاور سرمایه‌گذاری، انجام فعالیت‌های معدنی فلزی، ساختمانی، پتروشیمی، انرژی، سلامت، خدمات نرم‌افزاری ( IT ) و تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات ( ICT ) و فعالیت بازرگانی.

۲. انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۲-۱- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه‌ و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۳- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۴- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

۲-۵- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۶- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۷- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۳. سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛

۳-۱ خدمات موضوع بند ۲ فوق؛

۳-۲ حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

۱)ب: موضوع فعالیت‌های فرعی

۱- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپردۀ بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛

۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها‌ی سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.

۳– سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

۴– سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛

۵– ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۵-۱- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

۵-۲- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

۵-۳- مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛

۵-۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

۶- شرکت می‌تواند توزیع اوراق بهادار جدید در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.

۲) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست ،خیابان دهم ، پلاک ۲۱، کد پستی ۱۵۱۴۷۴۸۳۱۱ – شرکت فاقد شعبه می‌باشد.

۳) سرمایۀ فعلی شرکت: ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۷۵ر۸۱۷ر۱۹ ریال

۴) موضوع افزایش سرمایه: مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر و بازپرداخت تسهیلات مالی

۵) محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی( ۱،۸۶۲،۸۳۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال)، سایر اندوخته ها (۱۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ) و سود انباشته ( ۶،۷۱۹،۷۹۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال)

۶) مبلغ افزایش سرمایه: ۰۰۰ر۰۰۰ر۶۲۵ر۱۸۲ر۲۰ ریال

۷) مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰ یال

۸) مدت شرکت: نامحدود

۹) نوع سهام: عادی و فاقد هرگونه سهام ممتاز می‌باشد.

۱۰) ارزش اسمی هر سهم: ۰۰۰ر۱ ریال

۱۱)توزیع اوراق بهادار جدید مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: ۰۰۰ر۰۲۱ر۹۵۷ر۸۵۵ر۱ ریال

توزیع اوراق بهادار جدید

با ابلاغ آیین نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه، از این پس شرکتهای بورسی و شرکت های دو بازار اول و دوم معاملات فرابورس می توانند اقدام به انتشار این نوع سهام و ابزار جدید بازار سرمایه ایران کنند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی توسط مجلس و براساس ماده 28 تبصره 5 بند "ب" این قانون که تحت عنوان سهام خزانه بود، به سازمان بورس تکلیف شد تا پیشنهاداتی مانند سقف امکان خرید سهم ، فرایند حسابداری و. را در قالب دستورالعملی تدوین و به تصویب شورای عالی بورس برساند.

برهمین اساس ، بعد از تهیه پیشنهاداتی توسط سازمان بورس، دستورالعمل پیشنهادی توسط کمیسیون فرعی شورای عالی بورس به تصویب رسید تا امکان تهیه و ابلاغ آیین نامه آن انجام پذیرد.به این ترتیب بعد از جمع بندی نظرات دریافتی و اعمال اصلاحات ، این دستور العمل توسط سعید محمد علیزاده مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس ابلاغ شد.

رعایت مفاد این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی از تاریخ ابلاغ یعنی 29 آذر برای تمامی ناشرانی که اقدام به خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه می کنند، الزامی است.

با این اوصاف از این پس شرکتهای بورسی و شرکت های دو بازار اول و دوم معاملات فرابورس می توانند اقدام به انتشار این نوع سهام و ابزار جدید بازار سرمایه ایران کنند.

برپایه این گزارش، طبق بند ب ماده الحاقی 26 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی" شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب می رسد، می توانند تا 10 درصد سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه، در شرکت نگهداری کنند."

سهام خزانه (treasury stock) سهام عادی یا ممتاز یک شرکت سهامی است که توسط همان شرکت مجدداً خریداری می شود. طبق استانداردهای حسابداری، سهام خزانه یک دارایی محسوب نشده و سود حاصل از خرید و فروش آن نیز توزیع نمی‌شود. همچنین سهام خزانه از حقوقی نظیر حق رای، سود سهام، حق تقدم خرید سهام برخوردار نیست.

آیین نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ 15/4/94)

در اجرای بند "ب" مادۀ 28 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394، این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار در هشت ماده و ده تبصره در تاریخ 15/04/1394 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

مادۀ یک تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحات و واژه‌های تعریف‌شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، در صورت کاربرد با همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته‌اند. سایر اصطلاحات و واژه‌ها به شرح زیر تعریف می‌شوند:

الف سهام خزانه: سهامی است که ناشر آن، براساس این آیین‌نامه نسبت به خرید آن اقدام نموده و تحت عنوان سهام خزانه نگهداری می‌شود.

ب افشا: انتشار عمومی و به موقع اطلاعات، اسناد و مدارک مطابق مصوبات سازمان است.

ج سهام شناور آزاد: بخشی از سهام ناشر است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می‌باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت ناشر مشارکت نمایند.

د برنامه خرید/فروش سهام خزانه: سندی است که اقدامات ناشر در مورد خرید و فروش سهام خزانه و زمان‌بندی مطابق فرم‌های سازمان در آن درج می‌گردد.

هر سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادۀ 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.

مادۀ دو معاملات سهام خزانه

شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس با رعایت این آیین‌نامه و مقررات مربوطه مجازند حداکثر تا سقف ده درصد (10%) از سهام ثبت‌شده خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.

تبصره 1: خرید سهام خزانه نباید سبب شود که سهام شناور آزاد شرکت (پس از اعمال سهام خزانه) بیش از 50 درصد کاهش یابد.

تبصره 2: خرید و فروش سهام خزانه مطابق مقررات معاملاتی سهام عادی در بازارهای بورس یا بازارهای خارج از بورس صورت می‌پذیرد. شرایط حاکم بر معاملات سهام خزانه مطابق دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره 3: خرید سهام خزانه توسط شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان که معاملات آنها در بازار پایه فرابورس صورت می‌گیرد، مجاز نمی‌باشد.

تبصره 4: کل مبلغ برنامه سهام خزانه در زمان تصویب هیئت مدیره ناشر نمی‌تواند بیشتر از 40 درصد ارزش ویژه شرکت را کاهش دهد.

تبصره 5: سهام خزانه به عنوان سهام شناور آزاد تلقی نمی‌گردد.

مادۀ سه برنامه خرید/فروش سهام خزانه

برنامه خرید و یا فروش سهام خزانه باید به تصویب هیات مدیره ناشر برسد. ناشر مکلف‌ است مراتب را یک روز قبل از طرح موضوع در هیئت مدیره، اطلاع رسانی و نیز برنامه مصوب هیات مدیره را در این خصوص بلافاصله پس از پایان جلسۀ هیات مدیرۀ خود، جهت اخذ مجوز به سازمان ارسال نماید.

تبصره1: هیات مدیره نمی تواند تصمیم گیری در این خصوص را به غیر تفویض نماید.

تبصره 2: در صورت وجود عرضه و تقاضا در بازار، ناشر حسب مورد مکلف به خرید یا فروش سهام مطابق برنامه‌های اعلامی خود می باشد. ناشر موظف است اختیار و منابع لازم را طی وکالتی در قالب عقد خارج لازم (وکالت بلاعزل) مطابق متن مصوب سازمان به کارگزار منتخب خود برای اجرای برنامۀ خرید/ فروش سهام خزانۀ اعلامی خود، اعطا کند.

تبصره 3: ناشر مکلف است هرگونه تغییر در برنامۀ خرید/ فروش سهام خزانۀ اعلامی خود از جمله تغییر در زمانبندی اجرای این برنامه را با تصریح به دلایل توجیهی قبل از اجرا جهت اخذ مجوز به سازمان گزارش و به عموم افشا نماید.

مادۀ چهار اطلاع‌رسانی و افشا

ناشر مکلف است اطلاعات مربوط به برنامه‌ها و خرید، فروش و نگهداری سهام خزانه خود را مطابق ضوابط و چارچوبهای مصوب سازمان افشا نماید.

مادۀ پنج حقوق ناشر و محدودیت های آن در خصوص سهام خزانه

ناشر نسبت به سهام خرانه خود فاقد حق رای در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال مستحق دریافت هیچ گونه دارایی نمی باشد. به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی گیرد.

تبصره 1: سهام خزانه در حدنصاب‌های مربوط به رسمیت و رأی‌گیری مجامع عمومی ناشر محاسبه نمی‌شود.

تبصره 2: در فرایند افزایش سرمایه قبل از شروع پذیره‌نویسی ناشر باید فاقد هرگونه سهام خزانه باشد.

مادۀ شش نظارت

6-1- ناشر مکلف است علاوه بر گزارش‌های مورد درخواست سازمان، در گزارش عملکرد هیئت مدیره، بخش مجزایی درخصوص فعالیتهای انجام شده در مورد سهام خزانه طی (دوره) سال مالی ارائه نماید.

6-2- در صورت تخلف ناشر از مقررات و اجرای برنامه‌های اعلامی خود به عموم مطابق ضوابط انضباطی مصوب سازمان با وی رفتار خواهد شد.

مادۀ هفت الزامات اجرایی

دستورالعمل های اجرایی این آیین نامه از جمله شامل موارد زیر به تصویب سازمان می رسد:

  1. روشها و ضوابط افشای اطلاعات مربوط به سهام خزانه و معاملات آن و برنامه‌های ناشر برای خرید و فروش سهام خود.
  2. مقررات مرتبط با معاملات سهام خزانه شامل ممنوعیت‌های زمان خرید و فروش
  3. حداقل و حداکثر دوره نگهداری سهام خزانه
  4. زمانبندی توقف و بازگشایی نماد معاملاتی ناشر درخصوص اقدامات و تصمیمات ناشر در زمینه سهام خزانه
  5. اقدامات و تنبیهات انضباطی برای تخلفات ناشر از این آیین‌نامه و سایر مفاد دستورالعمل اجرایی آن و همچنین تخلفات ناشر از برنامه خرید و فروش سهام خزانة اعلامی خود و اقدامات ناشر در زمینه سهام خزانه که به موجب سایر قوانین توزیع اوراق بهادار جدید و مقررات جرم یا تخلف محسوب می‌شود.

مادۀ هشت سایر موارد

  1. برنامه خرید یا فروش سهام خزانه منوط به اخذ مجوز کتبی از سازمان می‌باشد.
  2. سازمان موظف است گزارش عملکرد این آئین‌نامه را یک­سال پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن به شورا ارائه نماید.
  3. 3-8- آیین­نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه به عنوان یک ابزار مالی جدید می­باشد.

دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه

در راستای اجرای بند "ب" ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 و با هدف اجرای آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه (مصوب 15/04/1394 شورای عالی بورس و اوراق بهادار)، این دستورالعمل در تاریخ 03/06/1394در 15 ماده و 6 تبصره به تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. رعایت مفاد این دستورالعمل، از تاریخ ابلاغ آن، برای ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران الزامی است.

فصل اول: تعاریف

ماده (1):اصطلاحات و واژه‌های تعریف‌شده در ماده‌ یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه، در صورت کاربرد، با همان مفاهیم در این دستورالعمل به‌کار رفته‌اند. سایر اصطلاحات و واژه‌ها به شرح زیر تعریف می‌شوند:

  1. اطلاعات مهم: اطلاعاتی درباره رویدادها و تصمیمات مربوط به ناشر که بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه‌گذاران تأثیر بااهمیت داشته باشد، که مصادیق آن در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، ذکر شده است.
  2. بیانیه سهام خزانه: بیانیه سهام خزانه شامل اهداف برنامه، زمان­بندی اجرا و سایر موارد بااهمیت طبق فرم­های ارائه شده توسط سازمان می­باشد.

فصل دوم: برنامه خرید یا فروش سهام خزانه

ماده (2):برنامه سهام خزانه در بازه زمانی مشخص صرفاً می‌تواند شامل برنامه خرید یا فروش باشد. ناشر مجاز به اجرای برنامه خرید و فروش به صورت همزمان نمی‌باشد. برنامه خرید یا فروش سهام خزانه مستلزم اخذ مجوز جداگانه از سازمان است.

ماده (3):در برنامه خرید/فروش سهام خزانه می‌بایست هدف و زمان‌بندی اجرای برنامه خرید یا فروش سهام خزانه، مبلغ و تعداد سهام مدنظر برای اجرای برنامه و میزان سهام خزانه موجود درج گردد.

تبصره 1: فاصله زمانی بین اجرای برنامه خرید و فروش سهام خزانه، پس توزیع اوراق بهادار جدید از تایید هیئت‌مدیره ناشر و اخذ مجوز از سازمان، حداقل 7 روز کاری است. طول مدت انجام برنامه خرید/فروش سهام خزانه، هر کدام بیش از 6 ماه نمی‌باشد. این مدت بنا به درخواست ناشر(و در صورت ارائه درخواست قبل از اتمام مهلت شش­ماهه) و با تایید سازمان یک مرتبه قابل تمدید می­باشد.

تبصره 2: خرید سهام خزانه به صورت معاملات عمده امکان­پذیر نمی باشد.

تبصره 3: حداکثر زمان نگهداری سهام خزانه از تاریخ اجرای برنامه خرید سهام خزانه، 2 سال می­باشد.

ماده (4): ناشر از زمان تصویب قطعی افزایش سرمایه تا پایان مهلت پذیره­نویسی نمی­تواند هیچ­گونه سهام خزانه­ای نزد خود نگهداری نماید.

تبصره1: در خصوص افزایش سرمایه از محل سهام جایزه، ناشر پس از تصویب قطعی افزایش سرمایه، مجاز به اجرای برنامه خرید/فروش سهام خزانه می­باشد.

تبصره2: ناشر موظف است قبل از تصویب قطعی افزایش سرمایه، با اخذ مجوز برنامه فروش سهام خزانه از سازمان، نسبت به فروش سهام خزانه موجود نزد خود اقدام نماید.

فصل سوم: ممنوعیت‌های خرید و فروش سهام خزانه

ماده (5):برنامه خرید/فروش سهام خزانه طی مدت 4 روز معاملاتی پس از افشای اطلاعات مهم به بازار متوقف می­باشد و قابل اجرا نیست. در زمانی که صف خرید و یا فروش(به تشخیص ناظر بازار) وجود داشته باشد، اجرای برنامه خرید/فروش سهام خزانه می­تواند متوقف گردد.

ماده (6):خرید و فروش سهام خزانه، 20 روز قبل از برگزاری مجامع عمومی ناشر مجاز نمی­باشد.

ماده (7):خرید یا فروش سهام خزانه نباید در شرایطی به اجرا گذاشته شود که بیش از 15 روز کاری از آخرین معامله سهام شرکت گذشته باشد.

ماده (8):اعضای هیئت­مدیره (اعضای حقیقی و حقوقی و هم­چنین نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی) و یا مدیران اجرایی ناشر حق شرکت در معاملات مربوط به سهام خزانه را ندارند.

فصل چهارم: افشا

ماده (9):ناشر باید مصوبه هیئت‌مدیره خود مبنی بر تصویب برنامه خرید یا فروش سهام خزانه به همراه برنامه مصوب را حداکثر یک روز پس از تشکیل جلسه هیئت‌مدیره، افشا نماید.

تبصره: ناشر موظف است پس از اخذ مجوز از سازمان، پیش­بینی درآمد هر سهم خود را با توجه به برنامه خرید یا فروش سهام خزانه ارائه نماید.

ماده (10):ناشر موظف است جهت اخذ مجوز اجرای برنامه خرید یا فروش سهام خزانه، درخواست خود را به همراه مصوبه هیئت‌مدیره و بیانیه سهام خزانه، به سازمان ارسال نماید.

ماده (11):سازمان موظف است موضوع درخواست مجوز را ظرف 5 روز کاری بررسی و نتیجه را به عموم اعلام نماید.

ماده (12):گزارشگری مالی سهام خزانه براساس ضوابطی است که توسط سازمان اعلام می‌گردد. همچنین ناشر موظف است در گزارش هیئت‌مدیره به مجمع، بخش مجزایی در خصوص فعالیت‌های انجام شده در مورد سهام خزانه ارائه نماید.

ماده (13):حسابرس مستقل ناشر می­بایست میزان تطابق برنامه اعلامی هیئت مدیره با عملکرد واقعی در خصوص برنامه خرید یا فروش سهام خزانه را در گزارش خود به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، اعلام نماید.

ماده (14):برنامه خرید یا فروش سهام خزانه قبل از افشا به عموم، از مصادیق اطلاعات نهانی است و دارندگان اطلاعات نهانی در این خصوص، مشمول ضوابط مقرر سازمان می‌باشند.

فصل پنجم: ضمانت اجرا

ماده (15):در صورت عدم رعایت الزامات مقرر در این دستورالعمل، مطابق مفاد دستورالعمل­های انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران عمل خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.