گزینه های تجاری


 • اکانت شخصی (Personal Account)
 • اکانت تجاری (Business Account)
 • اینفلوئنسر (Creator Account)

.. آموزش استفاده از TRADE MAP

آموزش استفاده از TRADE MAP : امروزه درک ساختار و تحولات بازارهاي بین المللی براي بنگاه هاي اقتصادي امري ضروري تلقی می گردد. همچنان . که بنگاه ها بازار جهانی را به منظور جستجوي . فرصت هایی . براي تنوع بخشیدن . به محصولات . و بازارهاي . خود بررسی می کنند، با چالش هاي زیر مواجه می گردند :

 • ساختار بازار جهانی براي یک محصول چیست؟
 • در حال حاضر کشور ما با چه کشورهایی تجارت می کند؟
 • فرصت ها براي تنوع بخشی به بازار کجا هستند؟
 • موانع تعرفه اي در یک بازار خاص کدامند؟
 • کدام کشورها در یک بازار خاص و در سطح جهانی رقابت می کنند؟

به منظور بهره برداري اثر بخش از منابع، موسسات خدمات بازرگانی نیاز به تدوین اولویت ها با در نظر گیري توسعه تجارت، عملکرد بخشی، کشورهاي شریک و استراتژي هاي توسعه تجارت دارند.

در ادامه

تحقیقات . بازار استراتژیک . با جزئیات آماري . دقیق در جریان . تجارت بین المللی، آن ها را توانمند . می سازد تا . رقابت ملی و عملکرد . تجاري منطقه اي . را مورد . سنجش قرار دهند و . همچنین اولویت محصولات . و بازارها را براي . گسترش تجارت با . پرداختن به پرسش هاي . نوعی زیر . شناسایی نمایند:

 • بازارها و محصولات حائز اولویت براي توسعه تجارت چیست؟
 • چه کشورهایی تامین کننده عمده ي کالاهاي وارداتی کشور ما هستند؟
 • چه منابع جایگزینی جهت تأمین در دسترس هستند؟
 • در چه حوزه هایی کشور ما مزیت رقابتی دارد؟
 • عملکرد تجارت فعلی کشور ما چگونه است؟
 • براي چه محصولاتی پتانسیل جهت افزایش تجارت دو جانبه وجود دارد؟
 • جریان تجارت بین کشور ما و یک گروه خاصی از کشورها به چه صورت است؟

نقشه تجارت توسط مرکز تجارت جهانی ( وابسته به آنکتاد و سازمان تجارت جهانی ) با تبدیل حجم انبوهی از داده هاي تجاري خام به اطلاعاتی طبقه بندي شده، به منظور پاسخ به پرسش هاي فوق و با هدف تسهیل تحقیقات بازار ، نظارت بر عملکرد تجارت بر مبناي کشور یا کالا ، ارائه مزیت نسبی و رقابتی بازارها و همنچنین شناسایی پتانسیل جهت متنوع سازي، طراحی و اولویت بندي برنامه هاي راهبردي براي بنگاه ها و موسسات خدمات بازرگانی راه اندازي شده است.

این وبسایت در قالب جداول، نمودارها و گراف، اطلاعاتی همچون شاخص عملکرد صادرات ( مراحل صادرات کالا ) و واردات ، تقاضاي بین المللی و بازارهاي رقابتی و جایگزین را جهت استفاده کاربرانش ارائه می دهد وهمچنین به عنوان یک پایگاه اطلاعات به مانند سایت هاي B2B ( معرفی بهترین سایت های B2B )از شرکت هاي واردات وصادرات نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

نقشه تجاري 220 کشور و منطقه و همچنین 5300 نوع محصول بر طبق سیستم هماهنگ شده ( کد HS یا کد بین المللی کالا ) را پوشش می دهد.

هدف از استفاده از سایت Trade Map

 • تسریع انجام مطالعات بازار به صورت استراتژیک
 • سنجش عملکرد تجارت ملی به طور کلی و تجارت کالاهای به خصوص
 • تشخیص مزایای رقابتی و مقایسه ای در نقاط مختلف تجاری
 • شناسایی ظرفیت های بازار برای تنوع محصول، طراحی و اولویت بندی برنامه های توسعه تجاری برای شرکت ها و موسسات تجاری

شروع کار با وبسایت نقشه تجاري

جهت شروع وارد صفحه اینترنتی وبسایت نقشه تجاري به آدرس www.trademap.org شده و روي گزینه Login کلیک نمائید. اگر قبلا . در این وبسایت . ثبت نام . نموده اید، در قسمتی که . با کادر زرد مشخص . شده، اي میل و رمز . عبور خود را وارد . نمائید و چنانچه . براي اولین بار قصد . استفاده از این . وبسایت را دارید . یا براي ساختن . حساب کاربري . . رایگان، مانند تصویر . ( کادر قرمز ) روي گزینه Registernow کلیک نمائید.

ثبت نام

 • پس از ورود به قسمت . مذکور، آدرس اي میل . خود را در بخش تعیین . شده وارد و همچنین . جمهوري اسلامی . ایران را به . عنوان کشور . خود انتخاب . نمائید
 • در مرحله بعد اطلاعات . خواسته شده . را تکمیل کرده . و در خاتمه . روي گزینه submit در انتهاي . صفحه کلیک . می کنید
 • پس از چند دقیقه از طرف سایت براي شما اي میلی ارسال خواهد شد که حاوي لینک فعال سازي عضویت شما در وبسایت نقشه تجاري می باشد که با کلیک بر روي لینک مورد نظر ثبت نام شما قطعی می شود و از آن پس می توانید با کلیک دوباره گزینه Login، اي میل و رمز عبور خود را وارد کرده و وارد سایت شوید
 • پس از ورود دوباره به وبسایت ( درصورت عضویت جدید ) مطابق تصویر زیر، در صفحه اصلی، چندین آیتم را ملاحظه می نمائید.
 • در قسمتی . که با کادر قرمز . نشان داده شده . است، واردات . یا صادرات . را انتخاب . می نمائید.

چنانچه شما قصد صادرات کالاي خود را دارید گزینه Imports و در حالتی که زمینه فعالیت شما واردات ( مراحل واردات کالا ) است، گزینه Exports را انتخاب نمائید .با توجه به کادر آبی اگر کالایی . ( یا خدماتی ) مورد . نظر شما می باشد، کد . تعرفه هماهنگ . شده بین المللی . آن را حداکثر تا 6 . رقم در فیلد . مشخص . شده وارد . نمائید و چنانچه . اطلاعات مربوط . به چندین کالا . مد نظر . باشد، گزینه Group را انتخاب . و کدهاي مربوطه . را وارد نمائید.

با توجه به کادر سبز رنگ، اگر منطقه یا کشور خاصی مورد نظر شما باشد، آن کشور را در فیلد مربوطه وارد نمائید.

آموزش استفاده از TRADE MAP

به منظور ادامه روند استخراج اطلاعات، حداقل یکی از قسمت هاي 1یا 2 باید تکمیل شود. چنانچه . فقط قسمت 1مورد نظر . باشد و قسمت 2 دست نخورده . باقی بماند، در مراحل بعدي اطلاعات . مربوط به واردات / صادرات . و همچنین شرکت هاي . واردکننده/صادرکننده . محصول مورد نظر . نمایش . خواهد . داده شد.

چنانچه قسمت 1دست نخورده . و قسمت 2 تکمیل گردد، اطلاعات . مربوط به واردات / صادرات . آن کشور یا منطقه . و همچنین . شرکت هاي . واردکننده/صادرکننده در آن کشور یا منطقه . نمایش . داده خواهد . شد.

بدیهی است . که اگر هر . دو قسمت 1یا 2 تکمیل گردد . اطلاعات مربوط . به واردات / صادرات و . همچنین شرکت . هاي واردکننده/صادرکننده . محصول مورد نظر . در کشور یا منطقه . تعیین شده . ارائه خواهد شد.

پس از تکمیل یکی از قسمت هاي 1و2 یا هردوي آن ها، پنج گزینه در قسمت ذیل آن ها فعال خواهند شد:

 • گزینه Trade Indicatorsبه شما اطلاعات . مربوط به . واردات / صادرات . محصول مورد . نظر در سطح . جهانی . ( چنانچه قسمت 1 تکمیل شده باشد)، و یا . اطلاعات مربوط به واردات / صادرات . محصولات . مختلف در کشور . یا . منطقه اي . خاص ( چنانچه قسمت 2 تکمیل شده باشد ) را در . یک . سال گذشته . ارائه می دهد.
 • با کلیک . بر گزینه هاي Yearly Time Series ،Quarterly Time Seriesو Monthly TimeSeries می توانید گزارش و اطلاعات مورد نظر را به ترتیب به تفکیک سال ، فصل و ماه هاي مختلف جستجو کنید
 • و بالاخره گزینه Companies حاوي اطلاعات شرکت هاي . واردکننده/صادرکننده به . تفکیک محصول/کشور . می باشد.

براي نمونه . در تصویر زیر مقصود . از اطلاعات . تکمیل شده، . استخراج آمار . و اطلاعات مربوط . به واردات محصول . پسته با کد . تعرفه بین المللی 080250 در کشور . آلمان می باشد.

با انتخاب . گزینه Trade Indicators صفحه اي مشابه . با تصویر . زیر نمایش داده . می شود، که آمار و . شاخص هاي . مربوط به واردات . محصول پسته . در کشور آلمان . مربوط به سال 2013 میلادي . نمایش داده . شده . است.

اطلاعاتی نظیر میزان واردات کلی این محصول بر اساس ارزش دلاري و وزنی، تراز تجاري، سهم . هر کشور از صادرات . محصول . پسته به آلمان، ارزش واحد محصول، میانگین رشد کشور آلمان . در میزان واردات پسته از کشورهاي مختلف و سایر اطلاعات دیگر قابل مشاهده است.

با توجه به این جدول کشور ما با صادرات بیش از 130میلیون دلار و در حدود 13.7هزار تن محصول پسته در سال 2013 به کشور . آلمان، متجاوز از 40 درصد پسته وارداتی این کشور را پس از ایالات متحده تامین می نماید . و کشورهاي ایتالیا، ترکیه . و فرانسه در رتبه هاي . بعدي صادرات . پسته به کشور آلمان قرار دارند.

با توجه به کادر قرمز رنگ، از این اطلاعات می توانید به صورت فایل word یا excel خروجی دریافت کنید و یا به صورت نمودار و یا نقشه پراکندگی جغرافیایی (کادر آبی) اطلاعات مورد نظر را مشاهده نمایید.

چنانچه بازار هدف و نیازهاي آن با دقت تعیین شود، اخذ سفارش براي صادرات محصول به کشورهاي هدف، چندان دشوار نخواهد بود. یکی از موارد استفاده معمول و با اهمیت از این وبسایت، تدوین بازار هدف صادراتی براي یک کالاي خاص می باشد.

به . عنوان نمونه مطابق . با تصویر ۳، چنانچه . قسمت انتخاب . کالا را پسته انتخاب . نمائید و قسمت . انتخاب کشور یا منطقه را خالی گذاشته و سپس گزینه Trade Indicatorsرا کلیک کنید، به صفحه اي . مشابه . تصویر زیر هدایت . می شوید که . در واقع اطلاعات . واردات . کالاي پسته . جهان در . سال 2013 می باشد.

همچنین به جاي انتخاب گزینه Trade Indicators، با انتخاب گزینه Yearly Time Seriesمی توانید آمار واردات پسته را طی 4سال گذشته نیز مشاهده نمایید.

اطلاعات با ارزش این جداول در کنار آمار صادرات پسته از کشورمان به کشورهاي مختلف طی سنوات مختلف (که از قسمت آمار صادرات و واردات سایت اتاق بازرگانی گزینه های تجاری قابل دریافت است)، حقوق ورودي پسته به کشورها و مواردي دیگر،می تواند در انتخاب صحیح بازار هدف کالاي پسته از میان حدود 200 کشور در جهان، بسیار پر اهمیت باشد.

به طور مشابه اگر کشوري خاص براي صادرات مد نظر شما باشد، با خالی گذاشتن قسمت انتخاب کالا و صرفاً درج کشور یا منطقه مورد نظر در قسمت 2، می توانید به مشاهده کالاهاي عمده وارداتی آن کشور/ منطقه طی سالیان اخیر بپردازید و این امکان تصمیم گیری، شروع تجارت موفق با یک کشور را با انتخاب گروه کالایی مناسب جهت صادرات ، به میزان قابل توجهی تسهیل می نماید.

تجارت الکترونیک چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

تجارت الکترونیک چیست و چه مزایا و معایبی دارد

سرتان بسیار شلوغ است و وقت کافی برای رفتن به بازار و خرید اجناس مورد نیاز خود ندارید، یا به دلیل آلودگی‌های هوا و ترافیک شهر ترجیح می‌دهید قید خرید را بزنید! شاید هم از بس خیابان‌ها را پیموده اید و کالای مورد نیاز خود را پیدا نکرده‌اید خسته شده‌اید. در چنین شرایطی واقعا عالی است که با چند کلیک بتوانید تمام خریدهای خود را در چند دقیقه انجام دهید و حتی ناهارتان را هم سفارش دهید! «تجارت الکترونیک» پدیده‌ای که به سرعت درحال فراگیر شدن است، توانسته این امکان را در اختیارمان بگذارد. در این مقاله می‌خواهیم تجارت الکترونیک را بهتر بشناسیم و با مزایا و معایبش آشنا شویم. شاید روزی خواستید برای یک‌بار هم که شده از فروشگاه‌های اینترنتی خرید کنید!

تجارت الکترونیک چیست؟

تجارت الکترونیک چیست؟

تجارت الکترونیک، به معنیِ انجام معاملات تجاری، از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند اینترنت، تلفن، تلویزیون و کامپیوتر است.

تجارت الکترونیک، برای نخستین بار در دهه‌ی ۱۹۶۰ و از طریق یک مبادله‌ی الکترونیکی داده‌ها (EDI) بر روی شبکه‌های ارزش افزوده (VANs) معرفی شد و با افزایش دسترسی به اینترنت و ظهور فروشندگان آنلاینِ محبوب در دهه‌ی ۱۹۹۰ و اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰، رشد کرد. برای نمونه، وب‌سایت آمازون، کار خود را در سال ۱۹۹۵ و در گاراژ جف بزوس (Jeff Bezos) به عنوان کسب‌و‌کار حمل‌و‌نقلِ کتاب شروع کرد. یا وب‌سایت EBay که امکان خرید و فروش آنلاین میان مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند، در سال ۱۹۹۵ مزایده‌های آنلاین را به جهان معرفی کرد و در سال ۱۹۹۷ و با استقبال شدید از عروسک‌های Beanie Babies، شهرت و محبوبیت بسیار زیادی یافت. با افزایش تعداد کاربران اینترنتی، بسیاری بر این باورند که به زودی تجارت الکترونیک به روش اصلیِ انجام معاملات تجاری مبدل می‌شود.

تجارت الکترونیک نیز، مانند هر تکنولوژی دیجیتالی یا بازار خریدِ دیگری که بر مصرف‌کننده‌ استوار است، در طول سال‌ها تکامل یافته است. با محبوب‌تر شدن دستگاه‌های تلفن همراه، تجارت گوشی همراه نیز بازار مختص خود را پیدا کرده است. با ظهور سایت‌هایی مانند فیس‌بوک و پینترست (Pinterest)، شبکه‌های اجتماعی به محرک مهمی برای تجارت الکترونیک مبدل شده‌اند. برای نمونه، بر اساس Paymill، از سال ۲۰۱۴، در فروش‌های انجام شده بر روی پلت‌فرمِ تجارت الکترونیکِ Shopify ، که به دلیل تبلیغات موجود بر روی شبکه‌های اجتماعی بوده است، در ۸۵ درصد موارد خریداران با استفاده از تبلیغات موجود بر روی فیس‌بوک به این پلت‌فرم هدایت شده‌اند.

بازارِ در حالِ تغییر، فرصت بزرگی را برای کسب‌و‌کارها فراهم می‌کند تا ارتباط خود با مشتری را بهبود دهند و بازار خود را در دنیای آنلاین گسترش دهند. بر اساس Statista، تا سال ۲۰۱۳، میزان فروش جهانیِ تجارت الکترونیک، به ۱.۲ تریلیون (۱۰۰۰ میلیارد) دلار رسید و میزان فروش گوشی تلفن همراه در ایالات متحده نیز، به ۳۸ میلیارد دلار رسید. بیش از ۴۰ درصد از کاربران اینترنت (در مجموع ۱ میلیارد نفر)، کالاهایی را به صورت آنلاین خریداری کرده‌اند. این ارقام همچنان گزینه های تجاری به رشد خود ادامه خواهند داد، زیرا استفاده از گوشی همراه و اینترنت، هم در ایالات متحده و هم در بازارهای در حال توسعه در سراسر جهان، در حال گسترش است.

دسته‌بندی‌های تجارت الکترونیک

دسته‌بندی‌های تجارت الکترونیک

در تجارت الکترونیک نیز مانند تجارت سنتی، چهار دسته‌بندی وجود دارد که عبارتند از: B2B، B2C، C2B و C2C.

 • B2B (تجارت به تجارت) – شامل شرکت‌هایی است که با یکدیگر تجارت انجام می‌دهند. برای مثال، تولیدکنندگانی که محصول خود را به توزیع‌کنندگان می‌فروشند و عمده‌فروشانی که محصولاتی را به خرده‌فروشان می‌فروشند.
 • B2C (تجارت به مصرف‌کننده) – شامل تجارت‌هایی است که از طریق فروشگاه‌های اینترنتی و بدون نیاز به هر گونه تعامل با انسان، کالاهایی را به عموم مردم می‌فروشند. این همان تصوری است که بیشتر مردم از «تجارت الکترونیک» دارند. برای نمونه می‌توان به فروشگاه اینترنتی آمازون اشاره کرد.
 • C2B (مصرف‌کننده به تجارت) – در تجارت الکترونیک C2B، مصرف‌کنندگان پروژه‌ای با بودجه‌ای مشخص‌شده را به صورت آنلاین ارسال می‌کنند و شرکت‌ها برای انجام آن پروژه، پیشنهاد قیمت می‌دهند. سپس مصرف‌کننده پیشنهادهای قیمت را بررسی می‌کند و شرکت مورد نظر خود را انتخاب می‌کند. وب‌سایت Elance نمونه‌ای از این نوع تجارت الکترونیک است.
 • C2C (مصرف‌کننده به مصرف‌کننده) – این نوع تجارت، در تبلیغات دسته‌بندی‌شده‌ی آنلاین، انجمن‌ها یا بازارهایی انجام می‌شود که در آن افراد می‌توانند با یکدیگر، کالا خرید و فروش کنند. Craigslist، eBay و Etsy نمونه‌هایی از این نوع تجارت الکترونیک هستند.

مزایای تجارت الکترونیک

۱. مزایای تجارت الکترونیک برای مشتریان

مزایای تجارت الکترونیک برای مشتریان

هر محصولی را که بخواهید، به معنای واقعی کلمه، تنها با یک اشاره بر روی اینترنت قابل مشاهده است. فقط کافی است نام محصول مورد نظرتان را در موتور جستجوی مورد علاقه‌تان تایپ کنید تا تمام گزینه‌ها به شکلی سازماندهی شده و مرتب، تنها پس از چند ثانیه ظاهر شوند.

با تجارت الکترونیک دیگر نیازی نیست که ساعت‌ها رانندگی کنید و به امید پیدا کردن چیزی که می‌خواهید، مغازه‌ها را نگاه کنید و جستجو کنید. فروشگاه‌های آنلاین، خط کامل محصولات خود را به شما ارائه می‌دهند و به جای استفاده از مغازه برای ارائه‌ی محصولات‌شان، از انبارهای کالا استفاده می‌کنند. محصولات را به راحتی پیدا می‌کنید و ظرف چند روز به درب منزلتان می‌رسند.

 • وجود طیف وسیعی از گزینه‌های مختلف

در تجارت الکترونیک، مشتری می‌تواند بدون نیاز به رفتن از این مغازه به مغازه‌ی دیگر، به راحتی محصولات را با یکدیگر مقایسه کند و متوجه شود که کدام فروشنده، بهترین قیمت را ارائه می‌دهد و گزینه‌های بیشتری برای انتخاب دارد. در دنیای واقعی هر فروشگاه فضای محدودی دارد، ولی همان فروشگاه می‌تواند بر روی اینترنت، کل موجودی انبار را ارائه بدهد.

در تجارت الکترونیک، مقایسه‌های دو به دو به راحتی قابل انجام هستند. وقتی کالاها به صورت آنلاین عرضه می‌شوند، تمام مشخصات و ویژگی‌های آن‌ها بیان می‌شود و فروشگاه‌های اینترنتی از شما می‌خواهند تا کالاهای آن‌ها را با سایر کالاها مقایسه کنید تا متوجه شوید که آن‌ها بهترین گزینه‌ها را ارائه می‌دهند و دوباره برای خرید به آن فروشگاه بازگردید.

شرکت‌ها به دلیل بالا بودن رقابت، از شما می‌خواهند تا به نظرات و بررسی‌های سایر مصرف‌کنندگان نگاهی بیندازید. بررسی‌های مثبت و منفی در هر وب‌سایتی وجود دارد و علاوه بر آنکه می‌توانید نقدها و نظرات مثبت مربوط به هر کالا را مشاهده کنید، از دلایل کسانی که آن محصول را دوست نداشته‌اند نیز آگاه می‌شوید.

برای هر تجارت آنلاینی که به دنبال شماست، تعداد زیادی کوپن و تخفیف وجود دارد و این مسئله به طور کلی برای مشتری‌ها بسیار عالی است. با وجود سایت‌هایی که مانند فروشگاه‌های بزرگ عمل می‌کنند، می‌توانید اقلامی را پیدا کنید که شامل تخفیفی تا ۸۰ درصد شده‌اند! نهایت استفاده را از این رقابت ببرید و بهترین قیمتِ موجود را پیدا کنید.

۲. مزایای تجارت الکترونیک برای کسب‌و‌کارها

مزایای تجارت الکترونیک برای کسب‌و‌کارها

پایگاه مشتریان از دغدغه‌های اصلی تمام کسب‌و‌کارهای آنلاین و غیرآنلاین است. نیازی نیست که کسب‌و‌کارهای آنلاین، نگران برخوردار بودن از بهترین ویژگی‌ها در شهر خود باشند، زیرا مردم از سراسر جهان، به محصولات آن‌ها دسترسی دارند و می‌توانند در هر زمانی برای خرید به آن‌ها بازگردند.

کسب‌و‌کارهای آنلاین، نیازی به اداره کردن یک فروشگاه ندارند و می‌توانند فروش آنلاین بیشتری با حاشیه‌ی سود بالاتری داشته باشد. آن‌ها می‌توانند به روش‌های مختلفی پول را از مشتری دریافت کنند تا خرید را برای مشتری سریع‌تر و راحتتر کنند. این کسب‌و‌کارها با در دسترس بودن به صورت بین‌المللی، می‌توانند محصولات بیشتری را به فروش برسانند.

اگر هوا برفی باشد و جاده‌ها بسته باشند یا هوا آنقدر گرم و مرطوب باشد که حتی نتوانیم از خانه بیرون برویم، یا روز تعطیلی باشد و تمام مغازه‌ها در شهر بسته باشند، بازهم تجارت آنلاین شما ۲۴ ساعته و در تمام ۳۶۵ روز سال، برای مشتری‌ها باز است. درها هرگز بسته نمی‌شوند و سود کسب‌شده همچنان افزایش می‌یابد.

ترجمه یکی از ابزارهای عالی موجود در اینترنت است! بنابراین کسب‌و‌کار آنلاین مجبور نیست برای هر زبان، یک سایت ایجاد کند. با بازاریابی درست، مشتری‌ها در سراسر جهان می‌توانند وب‌سایت، محصولات و اطلاعات آن کسب‌و‌کار را بدون نیاز به ترک کردن خانه، پیدا کنند.

با کمی تحقیق، هر تجارتی می‌تواند برای خود پرداخت‌های دوره‌ای را ایجاد نماید. ارا‌ئه‌دهنده‌ای را بیابید که با نیازهای شما بیشترین همخوانی را دارد تا صدور صورت‌حساب به شیوه‌ای منسجم انجام شود و پرداخت‌ها نیز به همین روش و به صورتی منسجم دریافت شوند.

در تجارت الکترونیک، دیگر نیازی به انتظار برای نقد شدن چک یا انتظاری ۳۰ روزه برای انواعِ دیگر پرداخت‌ها نیست. تراکنش‌ها بلافاصله انجام می‌شوند یا حداکثر به ۲ یا ۳ روز زمان نیاز دارید تا پول، از طریق سیستم بانکی وارد حساب‌تان شود.

معایب تجارت الکترونیک

۱. معایب تجارت الکترونیک برای مشتریان

معایب تجارت الکترونیک برای مشتریان

پیش از انجام تراکنش‌ها به صورت آنلاین، ابتدا گواهی‌های امنیتی (نظیر نماد اعتماد الکترونیکی و …) آن وب‌سایت را بررسی کنید. درست است که خرید آنلاین ساده و راحت است، ولی هیچ‌کس دوست ندارد اطلاعات شخصی‌اش به سرقت برود. بسیاری از سایت‌ها قابل اطمینان هستند، ولی باز هم همیشه باید تحقیق کنید و سایت‌هایی را که از امنیت کافی برخوردار نیستند، شناسایی کنید.

با وجود اینکه در تجارت الکترونیک، همه چیز به راحتی در دسترس قرار گرفته است، مشتری فقط پس از تحویل گرفتن محصولات می‌تواند آن‌ها را واقعا ببنید و لمس کند. بنابراین حتما باید پیش از خرید، روش بازگرداندن کالا در صورت عدم رضایت از آن را بررسی نمایید. همیشه پیش از خرید مطمئن شوید که گزینه‌ای برای بازگرداندن کالا وجود دارد.

مشتری در زمانِ خرید، از قیمت کالا، هزینه‌ی حمل‌و‌نقل، بارگیری و مالیات آگاه می‌شود. ولی باید مراقب باشید، زیرا ممکن است هزینه‌های پنهانی وجود داشته باشد که بر روی صورت‌حساب خرید شما ذکر نشده‌اند، ولی بر روی فرم پرداخت ظاهر می‌شوند. ممکن است هزینه‌های اضافه‌ای برای جابجایی و بارگیری در محل فروشنده‌ی کالا (handling fee) وجود داشته باشد (به ویژه در مورد خریدهای بین‌المللی).

اگرچه در بیشتر موارد، تحویل محصولات، سریع‌تر از زمان مورد انتظار انجام می‌شود، باید آمادگی تاخیر در دریافت کالا را نیز داشته باشید.

برای مثال، طوفان برف در یک نقطه می‌تواند کل سیستم حمل‌و‌نقل در منطقه را مختل کند. این احتمال نیز وجود دارد که محصول شما گُم شود یا به آدرسی اشتباه تحویل داده شود.

استفاده از اینترنت، رایگان نیست و اگر شما از وای‌فای رایگان استفاده می‌کنید، این احتمال وجود دارد که اطلاعات شما بر روی وب‌سایتی ناامن به سرقت برود. اگر نمی‌خواهید از اینترنت رایگان استفاده کنید یا نمی‌توانید در منزل‌تان اینترنت یا رایانه داشته باشید، بهتر است خریدهای‌تان را حضوری انجام دهید.

با وجود اینکه قوانین و مقررات هر کسب‌و‌کار در تجارت الکترونیک، برای مطالعه‌ی شما در دسترس قرار گرفته است، مطالب بسیار زیادی وجود دارد که باید مطالعه کنید و ممکن است مسائل قانونی برای شما گیج‌کننده باشد. در مورد سفارش‌های بزرگ یا مهم نیز کسی وجود ندارد که بتوانید در مورد پرسش‌ها یا نگرانی‌های خود، رو در رو با او صحبت کنید.

۲. معایب تجارت الکترونیک برای کسب‌و‌کارها

مسائل امنیتی در تجارت الکترونیک

با وجود اینکه کسب‌و‌کارها اقدامات فراوانی انجام می‌دهند تا امنیت خود و مشتریان‌شان را حفظ کنند، افرادی وجود دارند که می‌توانند از هر دیوار آتشینی عبور کنند و اطلاعاتی را که می‌خواهند به دست بیاورند. همه‌ی ما در سال‌های اخیر شاهد این مسئله بوده‌ایم که بزرگ‌ترین و مشهورترین کسب‌و‌کارها نیز ممکن است هک شوند.

بسیاری از موسسات مالی، در زمان مناقشه در مورد پرداخت صورت‌حساب، طرفِ مشتری را می‌گیرند، زیرا می‌خواهند مشتری خود را حفظ کنند. این مسئله زمانی که کالاها قبلا به مشتری تحویل داده شده‌اند، ولی مبلغ پرداخت‌شده به حساب مشتری برگشته است، موجب تحمیل شدن خسارت به کسب‌و‌کار تجارت الکترونیک گزینه های تجاری می‌شود.

 • نیاز به تخصیص هزینه‌ی بیشتر برای زیرساخت‌های تجارت الکترونیک

برای اطمینان از اینکه کسب‌و‌کار آنلاین شما به درستی اداره می‌شود، باید هزینه کنید. شما به عنوان مالک آن کسب‌و‌کار، باید مطمئن شوید که معاملات به شکل درستی انجام می‌شوند و محصولات به بهترین شیوه به نمایش گذاشته می‌شوند. برای اطمینان از این مسئله، باید فردی حرفه‌ای را استخدام کنید تا کاستی‌های موجود را برطرف کند.

زیرساخت‌های کسب‌و‌کار آنلاین، باید کامل و بی‌عیب باشند. این نیز هزینه‌های دیگری را برای کسب‌و‌کار ایجاد می‌کند، زیرا مشتریانی هستند که پس از تحویل گرفتن کالا، از کیفیت آن راضی نبوده و کالا را ارجاع می‌دهند. به ویژه مصرف‌کنندگانی هم وجود دارند که چیزی بیش از بازپرداخت مبلغ خود را می‌خواهند.

امروزه ظاهرا همه‌ی مردم، همیشه می‌توانند از اینترنت استفاده کنند، ولی باید بدانید که هنوز هم مناطقی وجود دارد که پهنای باند شبکه در آن‌ها می‌تواند مشکل‌ساز شود. پیش از راه‌اندازی کسب‌و‌کار تجارت الکترونیک خود، مطمئن شوید که منطقه‌ی شما از پهنای باند مخابراتی‌ای که برای اداره‌ی موثر کسب‌و‌کارتان ضروری است، برخوردار است.

وقتی کسب‌و‌کاری، فعالیت خود را به صورت تجارت الکترونیک شروع کرده است، باید برای سازگار ماندن، آماده‌ی تغییر باشد. با رشد تکنولوژی، سیستم‌های مورد استفاده در کسب‌و‌کار شما نیز باید به روز نگه داشته شوند یا در صورت نیاز، جایگزین شوند. یا ممکن است برای ادامه‌ی کارِ پایگاه‌های داده و نرم‌افزارها، مخارج کلی‌ای وجود داشته باشد.

واتساپ بیزینس

تماس

امروزه امکان ارسال پیام های متنی، صوتی، ارسال فایل و حتی تماس های تصویری به صورت رایگان از طریق این نرم افزار ها امکان پذیر شده است. وکاربران زیادی در سرتاسر دنیا از این اپلیکیشن ها استفاده می کنند. واتساپ از محبوب ترین و همچنین یکی از بهترین اپلیکیشن های پیام رسان در دنیا می باشد که میلیاردها کاربر روزانه از طریق آن اقدام به ارسال پیام می کنند.

طی چند سال اخیر اپلیکیشن واتساپ بیزینس و یا همان واتساپ تجاری معرفی شد که صاحبان کسب و کار و افراد زیادی از آن استقبال کردند. در این مقاله قصد داریم به معرفی واتساپ بیزینس پرداخته، در رابطه با امکانات این برنامه توضیحاتی ارائه داده و نیز نحوه دانلود و نصب واتساپ بیزینس بر روی گوشی و کامپیوتر را به همراه راهنمای تصویری آموزش دهیم.

واتساپ بیزینس چیست؟

واتساپ بیزینس در سال 2018 توسط این شرکت معرفی شد. واتساپ بیزینس که در نسخه های اندروید و ios ارائه شده، برای صاحبان کسب و کارها بسیار مفید می باشد. زیرا این برنامه با ارائه ابزار هایی برای پاسخ سریع به پیام های مشتریان، مرتب و خودکار سازی پیام ها، تعامل را آسان می کند.

در واقع واتساپ بیزینس برخی از ابزارهای بازاریابی را در اختیار کاربران قرار داده و یک گزینه رایگان برای مشاغل کوچکی است که به دنبال راهی برای پاسخ به سؤالات و سفارشات از طریق چت هستند. واتساپ بیزینس با تمرکز بر روی کسب و کارها، قابلیت های مفیدی برای آنان ارائه می دهد.

شاید از لحاظ ظاهری فرق زیادی بین واتساپ معمولی و واتساپ بیزینس نباشد، اما از لحاظ کاربردی بسیار متفاوت می باشند. کار کردن با واتساپ بیزینس بسیار آسان بوده و با هر شماره ای، حتی شماره تلفن ثابت نیز امکان ساخت اکانت وجود دارد. فقط کافیست این برنامه را بر روی گوشی تلفن همراه و یا تبلت خود نصب نمایید و با مشتریان خود در ارتباط باشید.

دانلود واتساپ بیزینس

واتساپ یک برنامه رایگان با ویژگی های بسیار زیاد برای مشاغل مختلف صرف نظر از اندازه آنهاست. از صرفه جویی در زمان گرفته تا شخصی سازی مکالمات، استفاده از حساب واتساپ بیزینس به معنای ایجاد یک تجربه خرید آسان برای کاربران است. به لطف بسیاری از ویژگی‌های جدیدی که این پلتفرم همچنان منتشر می‌کند، واتس‌اپ در حال تبدیل شدن به یک مکان خرده‌ فروشی عالی است. در این بخش قصد داریم به نحوه دانلود واتساپ بیزینس جدید 1401 بپردازیم:

برای استفاده از واتساپ بیزینس ابتدا می بایست نسبت به دانلود این برنامه اقدام نمایید. برای دانلود واتساپ تجاری بهترین راه دانلود از سایت های معتبر می باشد، زیرا فایل هایی که از سایت های نامعتبر دانلود می شوند ممکن است به گوشی کاربر زیان وارد کنند. پیشنهاد می شود از سایت واتساپ به آدرس اینترنتی www.business.whatsapp.com/ و یا گوگل پلی یا اپ استور نسبت به دانلود واتس بیزینس جدید اقدام نمایید.

برای شروع کافیست وارد برنامه مورد نظر شده و در بخش جستجو نام واتساپ بیزینس را وارد نمایید. سپس با انتخاب گزینه دانلود، عملیات دانلود برنامه شروع خواهد شد. همچنین اگر از طریق سایت واتساپ اقدام به دانلود نموده اید با انتخاب گزینه اپ استور( برای گوشی های ios ) و گزینه پلی استور (برای گوشی های اندروید) وارد برنامه مورد نظر شده و می توانید نسبت به دانلود واتساپ تجاری اقدام نمایید.

دانلود نرم افزار واتساپ بیزینس
نرم افزار واتساپ بیزینس برای سیستم عامل اندروید برای دانلود کلیک کنید.
نرم افزار واتساپ بیزینس برای سیستم عامل iOS برای دانلود کلیک کنید.

برای دانلود جی بی واتساپ gbwhatsapp می توانید مقاله ای که لینک آن را در قسمت زیر قرار دادیم، مطالعه نمایید.

نحوه نصب واتساپ بیزینس

در بخش قبل در رابطه با نحوه دانلود واتساپ تجاری توضیحاتی ارائه شد. در این بخش قصد داریم طریقه نصب واتساپ تجاری به همراه راهنمای تصویری را آموزش دهیم.

قبل از شروع نصب واتساپ تجاری می بایست به این نکته توجه داشته باشید که با یک شماره نمی توان هم واتساپ معمولی و هم واتساپ تجاری بسازید. بنابراین اگر قصد دارید از سیم کارت فعلی بر روی واتساپ تجاری استفاده نمایید، بهتر است اول از اطلاعات واتساپ معمولی نسخه پشتیبان تهیه نمایید.

در مرحله بعد می بایست برنامه واتساپ بیزینس را اجرا کرده و گزینه agree and continue را لمس کنید. سپس اگر قصد استفاده از شماره ای که بر روی واتساپ معمولی فعال می باشد را دارید، می بایست همان شماره را انتخاب نموده و اگر قصد وارد نمودن شماره دیگری را دارید، می بایست گزینه use a different number را انتخاب نمایید.

در صورتی که قصد دارید اکانت فعلی واتساپ خود را به واتساپ بیزینس تغییر دهید، پس از تایید شماره همراه امکان بازگردانی چت های قبل را خواهید داشت.

پس از وارد نمودن شماره همراه می بایست گزینه Next را انتخاب نمایید و سپس کد امنیتی که به شماره همراه ارسال می شود را در کادر مربوطه وارد نمایید. در صورتی که کد ارسال نشد، می توانید درخواست تماس صوتی دهید.

پس از انجام مراحل فوق، عملیات نصب واتساپ تجاری انجام شده و می توانید نسبت به تکمیل پروفایل تجاری اقدام نمایید.

دانلود واتساپ تجاری با لینک مستقیم

همانطور که پیش از این توضیح داده شد، بهترین راه جهت دانلود واتساپ تجاری با لینک مستقیم، دانلود از سایت های معتبر می باشد، بهتر است از سایت واتساپ به آدرس اینترنتی business.whatsapp.com و یا گوگل پلی یا اپ استور نسبت به دانلود واتساپ تجاری اقدام نمایید.

برای شروع می بایست ابتدا به سایت واتساپ به آدرس business.whatsapp.com/ وارد شده و سپس با توجه به نوع سیستم عامل گوشی تلفن همراهتان، نسبت به دانلود واتساپ تجاری از طریق اپ استور( برای گوشی های ios ) و گوگل پلی ( برای گوشی های اندروید) اقدام نمایید.

دانلود واتساپ بیزینس فارسی

از آنجایی که اپلیکیشن واتساپ یکی از برنامه های پرطرفدار در سراسر دنیا و به خصوص کشور ما می باشد، و نیز کاربران این برنامه با هر سن و سال و میزان تحصیلاتی از این برنامه استفاده می کنند. لذا بسیاری از کاربران به دلیل دانش کمی که از زبان انگلیسی دارند، ترجیح می دهند از این برنامه با زبان فارسی استفاده نمایند.

در این بخش قصد داریم به نحوه دانلود واتساپ بیزینس فارسی بپردازیم: در واقع باید بگوییم برای فارسی کردن واتساپ بیزینس نیاز به دانلود نسخه متفاوتی از این برنامه نمی باشد، بلکه فقط کافیست زبان گوشی کاربر فارسی باشد.

در ابتدا می بایست به بخش تنظیمات (Setting) گوشی تلفن همراه رفته و گزینه General management را انتخاب نموده و سپس جهت اضافه کردن زبان فارسی از گزینه Language and input ، گزینه Add Language را انتخاب نمایید. سپس زبان فارسی را به عنوان زبان پیش فرض ( Set as default ) تنظیم نمایید.

جهت دانلود واتساپ تجاری و نصب با لینک مستقیم کافیست وارد گوگل پلی و یا اپ استور شده و نسبت به دانلود این برنامه اقدام نمایید. همچنین می توانید از طریق سایت رسمی واتساپ بیزینس به آدرس business.whatsapp.com/ اقدام نمایید.

دانلود واتساپ بیزینس برای کامپیوتر

واتساپ بیزینس، اپلیکیشن اختصاصی واتساپ برای کسب و کار ها می باشد. برای اینکه کاربران بتوانند بر روی کامپیوتر از این برنامه استفاده کنند، می بایست این برنامه را بر روی کامپیوتر خود نصب کرده و یا از نسخه واتساپ وب استفاده کنند. در این بخش قصد داریم نحوه دانلود واتساپ بیزینس برای کامپیوتر را آموزش دهیم. برای استفاده از واتساپ بیزینس بر روی کامپیوتر، 2 راه وجود دارد:

1.استفاده از واتساپ وب

2.استفاده از نسخه ویندوز و یا Mac

نکته قابل توجه این است که کاربران برای استفاده از واتساپ بیزینس بر روی کامپیوتر، حتما می بایست از قبل این برنامه را بر روی گوشی اندروید و یا ios خود نصب کرده باشند و سپس نسبت به استفاده بر روی سیستم کامپیوتر اقدام نمایند.

در روش اول کافیست از طریق گوشی تلفن همراه ابتدا وارد بخش setting شده و گزینه واتساپ وب را انتخاب نمایید. سپس وارد سایت web.whatsapp.com شده و از طریق دوربین گوشی بارکدی که بر روی دسکتاپ نمایش داده شده را اسکن نمایید.

در روش دوم نیز می بایست ابتدا نرم افزار واتساپ را برای سیستم کامپیوتر خود ( ویندوز و یا mac ) دانلود نمایید. برای دانلود می بایست وارد سایت https://www.whatsapp.com/download شده و نسبت به دانلود واتساپ برای کامپیوتر اقدام نمایید.

سپس همانند روش اول می بایست از طریق گوشی تلفن همراه ابتدا وارد بخش setting شده و گزینه Linked devices را انتخاب نموده، سپس با وارد شدن به صفحه جدید، گزینه Link a devices را انتخاب نمایید. در همین حین برنامه واتساپ را بر روی کامپیوتر اجرا کرده و از طریق دوربین گوشی، بارکدی که بر روی صفحه نمایش داده شده را اسکن نمایید. با انجام این عملیات، واتساپ بیزینس بر روی کامپیوتر اجرا خواهد شد.

امکانات واتساپ بیزینس

همانطور که در بخش های قبل توضیح داده شد، واتساپ بیزینس، یک اپلیکیشن رایگان با ویژگی هایی مختص کسب و کارهای مختلف، صرف نظر از اندازه آنها می باشد. واتساپ بیزینس یک ابزار بسیار قدرتمند برای تجارت است. با توجه به ویژگی‌های جدیدی که این پلتفرم همچنان منتشر می‌کند، واتساپ بیزینس در حال تبدیل شدن به یک مکان خرده ‌فروشی عالی می باشد. در ادامه قصد داریم امکانات واتساپ بیزینس را مورد بررسی قرار دهیم.

هر چند امکان فعالسازی واتساپ بیزینس از طریق تلفن ثابت، و یا دسترسی همزمان چند کاربر به اکانت واتساپ بیزینس از ویژگی های اصلی این برنامه می باشد، اما این اپلیکیشن ویژگی های منحصر بفردی دارد که در ادامه به آن ها می پردازیم:

1. عنوان کسب و کار: در واتساپ بیزینس امکان ساخت صفحه ای برای اشتراک گذاری اطلاعات مفید برای مشتریان از جمله: آدرس، توضیحات کسب و کار، آدرس ایمیل و وب سایت خواهید داشت. حساب های تجاری به صاحبان کسب و کار کمک می کند تا وفاداری مشتری را به دست آورند. توجه داشته باشید که عنوان کسب و کار به شرکت هویت خواهد داد.

2. پاسخ های سریع: ارسال پاسخ سریع به کاربران این امکام را می دهد تا پیام هایی که اغلب ارسال می کنند را ذخیره و در صورت لزوم مجدد از آنها استفاده نموده و در کمترین زمان به سوالات پرتکرار پاسخ دهند.

3. ارسال پیام خودکار: این ویژگی از اولین و مهم ترین ویژگی های واتساپ بیزینس می باشد که شامل پیام خوش آمدگویی، پیام زمان بندی شده و نیز پاسخگوی خودکار می باشد. برای مثال می توان برای افرادی که برای اولین بار واتساپ شما را مشاهده می کنند، یک پیام خوش آمدگویی به صورت خودکار ارسال نمایید.

4. پیام دور خودکار: با استفاده از این قابلیت در واتساپ بیزینس می توان در زمان هایی که افراد پس ازساعت اداری سعی به برقراری ارتباط با شما دارند، یک پیام سفارشی از قبل تنظیم شده ارسال نمایید.

5. برچسب های مخاطبین: از طریق این قابلیت در واتساپ بیزینس امکان گروه بندی مخاطبین و مشتریان وجود داشته و در صورت نیاز می توان در کمترین زمان به این افراد دسترسی پیدا کرد.

6. آمار پیام: واتساپ بیزینس به کاربران امکان دسترسی به آمار دقیق پیام های ارسالی و دریافتی، تحویل و خوانده شده را داده است

7. کاتالوگ: یکی از ویژگی های دیگری که برای کسب و کارها مفید می باشد، کاتالوگ است. در واقع کاتالوگ ها این امکان را می دهند تا محصولات و امکانات شرکت به نمایش گذاشته شود. افراد با مشاهده کاتالوگ ها می توانند بررسی های لازم در رابطه با محصولات مورد نظرشان انجام دهند. همچنین بسیاری از سوالات مشتریان با مشاهده کاتالوگ برطرف خواهد شد.

8. پیام تجاری تعاملی: از طریق این ویژگی می توان گزینه های تعاملی را در پیام های خود قرار دهید. برای مثال: کاربران می توانند با کلیک بر روی گزینه مورد نظر به یک صفحه وب خاص هدایت شده و یا بدون نیاز به تایپ دستی و فقط با انتخاب گزینه های از پیش تعیین شده، پاسخ دهند.

9. فهرست پیام ها و دکمه های پاسخ: با استفاده از این ویژگی امکان ساخت 10فهرست جدید در پیام ها و نیز انتخاب 3گزینه وجود دارد.

10. یکپارچه سازی فروشگاه های فیس بوک: از طریق این گزینه امکان ادغام کردن فروشگاه واتساپ بیزینس در فیس بوک نیز فراهم می گردد.

11. پرداخت از طریق واتساپ: اگر چه این ویژگی در حال حاضر در تمام کشور ها در دسترس نیست، اما در بعضی از کشور ها امکان پرداخت از طریق واتساپ فراهم شده است.

12. فهرست کسب و کارها در واتساپ: این ویژگی از امکانات جدید واتساپ می باشد که به کسب و کار ها کمک می کند تا بر روی نقشه مشخص شوند. برای مثال: مشخص شدن رستوران ها در یک محله. این امکان در حال حاضر در همه کشور ها فعال نمی باشد.

اگر گزینه های تجاری بعد از خواندن این مقاله، سوال یا ابهامی در خصوص واتساپ بیزینس​ داشتید هم می توانید با کارشناسان مرکز مشاوره سامانه ها تماس بگیرید. کارشناسان سامانه ها تمام سوالات شما را به کامل ترین شکل ممکن پاسخگو هستند.

1- آیا امکان فعالسازی واتساپ بیزینس بدون شماره همراه وجود دارد؟ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد، امکان فعالسازی واتساپ بیزینس از طریق شماره تلفن ثابت نیز وجود دارد.

2- آیا امکان گزارش گیری دقیق از میزان پیام های ارسالی و دریافتی در واتساپ بیزینس وجود دارد؟ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد، کاربران واتساپ بیزینس دسترسی کامل به پیام های ارسالی و دریافتی، تحویل داده و خوانده شده را دارند.

3- برای دانلود واتساپ بیزینس برای گوشی های ios از چه طریقی می بایست اقدام کرد؟ کاربران برای دانلود واتساپ بیزینس برای گوشی های ios می توانند از طریق اپ استور و یا سایت رسمی واتساپ بیزینس اقدام نمایند. توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.

درجه و گزینه های گواهی برای مؤسسات تجاری مشتاق

یک مدرک کارشناسی، دیپلم یا گواهی، یکی از گزینه های عملی برای افرادی است که مایل به تحصیلات عالی هستند. رشته های کسب و کار می توانند آموزش خود را تقریبا به هر بخش از نیروی کار اعمال کنند.

کسب و کار ستون فقرات هر صنعت است، و هر صنعت نیاز به متخصصان آموزش دیده برای مدیریت عملیات. اگر مطمئن نیستید که پس از فارغ التحصیلی چه کاری انجام می دهید، یک گزینه عالی است.

گزینه های برنامه برای عمده کارشناسان

بسیاری از گزینه های برنامه های مختلف برای کارفرمایان مشتاق کسب و کار وجود دارد . کسانی که دیپلم دبیرستان دارند می توانند وارد یک دیپلم تجاری یا گواهی کسب و کار شوند. یکی دیگر از گزینه های خوب یک برنامه همکار در کسب و کار است.

برای حرفه ای های کسب و کار که قبلا دارای تجربه کاری و مدرک کاردانی هستند، یک برنامه مدرک کارشناسی با تمرکز بر کسب و کار عمومی یا یک تخصص تجاری، یک انتخاب عالی است.

رشته های کسب و کار که قبلا دارای مدرک لیسانس هستند نامزد خوب برای مدرک کارشناسی ارشد یا مدرک MBA می باشند. هر دو گزینه به شما کمک خواهد کرد که یک فرد را به سمت حرفه خود هدایت کنید.

گزینه نهایی برنامه برای رشته های تجاری دکترا است. درجه دکتری بالاترین درجه تحصیلی است که می تواند در مطالعه کسب و کار به دست آورد.

دیپلم کسب و کار و برنامه های گواهی

دیپلم کسب و کار و برنامه های گواهینامه، مدرسان حرفه ای مشتاق کسب مدرک کارشناسی ارشد را فرصتی برای کسب مدرک دیپلم یا مدرک کارشناسی در کوتاه مدت می دهند.

دوره کار اغلب شتاب می یابد، به دانش آموزان اجازه می دهد تا یک معامله بزرگ را در یک دوره زمانی یک یا دو دوره یاد بگیرند. برنامه ها معمولا می توانند به صورت آنلاین یا در موسسه آموزش عالی گرفته شوند و می توانند بر روی هر چیزی از کسب و کار عمومی تا حسابداری تا تخصص خاص تمرکز کنند.

برنامه های همکلاسی در کسب و کار

برنامه های دکترا نقطه عطفی برای کارآفرینان حرفه ای هستند.

آموزش و پرورش به دست آورد در برنامه مدرک کارشناسی می تواند منجر به یک شغل خوب در عرصه کسب و کار و همچنین کمک خواهد کرد که پایه های مورد نیاز برای پیگیری مدرک لیسانس و فراتر از آن. به طور متوسط، هر ساله از 18 ماه تا دو سال طول می کشد تا یک مدرک کارشناسی را در کسب و کار به پایان برساند.

برنامه های کارشناسی در کسب و کار

برنامه کارشناسی کارشناسی در کسب و کار باید توسط هر کسی که بخواهد به سرعت از نردبان شرکت صعود کند، در نظر گرفته شود. درجه لیسانس اغلب حداقل مورد نیاز برای بسیاری از موقعیت ها در این زمینه است. اکثر برنامه های کسب و کار در دو سال گذشته، اما برخی دانشگاه ها بر برنامه های شتاب دهنده که می تواند در یک سال به اتمام برسد، افزایش یافته است.

برنامه های کارشناسی ارشد در کسب و کار

برنامه کارشناسی ارشد در کسب و کار می تواند تا حد زیادی چشم انداز حرفه ای را افزایش دهد. برنامه کارشناسی ارشد به شما اجازه می دهد به طور خاص به یک موضوع تمرکز کنید. برنامه درست می تواند شما را به عنوان متخصص در زمینه خود آموزش دهد. اکثر برنامه های تجاری دو سال گذشته، اما برنامه های شتاب دهنده در دسترس هستند.

برنامه های تحصیلی MBA

یک مدرک MBA ، یا مدرک کارشناسی ارشد مدرک کارشناسی ، یکی از معروف ترین و معتبرترین درجه در دنیای کسب و کار است. پذیرش اغلب رقابتی است و اکثر برنامه ها نیاز به مدرک لیسانس و حداقل دو تا سه سال تجربه کار رسمی دارند.

برنامه های MBA طول می کشد در هر نقطه از یک تا دو سال، و معمولا منجر به حقوق و دستمزد بالاتر برای فارغ التحصیلان.

برنامه های دکتری در کسب و کار

برنامه های دکترا در کسب و کار گام نهایی در نردبان آکادمیک است. دانش آموزانی که دكترای تجاری را کسب می كنند واجد شرایط هستند تا به عنوان مشاور، پژوهشگر یا معلم در زمینه تجارت مشغول به كار شوند. اکثر برنامه های دکتری نیاز به دانش آموزان را برای انتخاب یک منطقه خاص از تامین مالی، مانند مالی و بازاریابی، و در هر زمان از سه تا پنج سال است.

نحوه تبدیل اکانت کسب و کار به شخصی در اینستاگرام

نحوه تبدیل اکانت کسب و کار به شخصی در اینستاگرام

ما در مقاله ای جدا بصورت کامل به توضیح تبدیل اکانت شخصی به بیزنس در اینستاگرام پرداخته ایم ، اکنون ممکن است این سوال برای شما پیش آمده باشد که چگونه می توان اکانت بیزنس را به شخصی تبدیل نمود ، پس با ما در این مقاله همراه باشید .

انواع اکانت در اینستاگرام

به طور کلی سه نوع اکانت در اینستاگرام می توان ایجاد کرد:

 • اکانت شخصی (Personal Account)
 • اکانت تجاری (Business Account)
 • اینفلوئنسر (Creator Account)

امکانات اکانت تجاری اینستاگرام چیست؟

با تجاری کردن اکانت اینستاگرام امکانات بیشتری برای مدیریت بهتر مشتریان و افزایش فروش محصولات و خدمات خود در اختیار خواهید داشت. ابزارها و امکاناتی که اکانت تجاری اینستاگرام در اختیار کاربران خود قرار می دهد به شرح زیر است:

تصویر

چگونه اینستاگرام را از حالت بیزینس خارج کنیم ؟

برای خارج شدن از حالت بیزینس اینستاگرام ابتدا کافیست به بخش تنظیمات اینستاگرام مراجعه کنید ، این بخش در بالای صفحه اصلی پروفایل اینستاگرام بصورت سه خط بالای هم نمایش داده شده است .

تصویر

سپس با کلیک بر روی این گزینه صفحه تنظیمات اینستاگرام را مشاهده می کنید ، در پایین این بخش بر روی گزینه تنظیمات یا settings که با علامت چرخ دنده مشخص شده است کلیک کنید

تصویر

با کلیک بر روی تنظیمات شما وارد بخش تنظیمات اکانت اینستاگرام خود وارد می شوید ، در این بخش به قسمت حساب ( Account ) رفته و گزینه به حساب شخصی تغییر وضعیت می دهید ؟ ( Switch back to personal Account ) را انتخاب کنید .

تصویر

نکته بسیار مهم

اگر دکمه به حساب شخصی تغییر وضعیت می دهید ؟ را زدید و دیدید تغییری انجام نشد , حساب شما با اکانت فیسبوک به کسب و کار تبدیل شده است , برای بررسی این نکته به تنظیمات --> حساب --> حساب های پیوند شده رفته , درصورتیکه تیک فیسبوک در بالا خورده باشد اکانت شما به فیسبوک متصل است . بر روی فیسبوک کلیک کنید , اینستاگرام به حساب فیسبوک متصل شده و به نرم افزار اینستاگرام برخواهد گشت و دکمه Unlink یا قطع حساب نمایش داده می شود , بر روی آن کلیک کرده سپس دکمه به حساب شخصی تغییر وضعیت می دهید ؟ را بزنید , حساب شما به شخصی تبدیل خواهد شد .

این نکته را توجه داشته باشید در صورت عدم اتصال به اکانت فیسبوک برگشت به حالت شخصی امکان پذیر نیست .

بعد از انتخاب گزینه به حساب شخصی تغییر وضعیت می دهید ؟ ( Switch back to personal Account ) یه صفحه باز خواهد شد ، گزینه برگشت ( switch back ) را انتخاب کنید .

تصویر

در صورتیکه موفق به تغییر نشدید

با آپدیت های اخیر اینستاگرام ممکن است که تمام مراحل را انجام دهید و باز هم اکانت شما به شخصی تغییر پیدا نکند , دو راه کار برای انجام تغییرات وجود دارد که می توانید انجام دهید :

1-ممکن است اکانت فیسبوک خود را بیاد نداشته باشید , با شماره ای که اکانت اینستاگرام را ساخته اید , اقدام به ساخت مجدد اکانت فیسبوک نموده , بعد از اتصال به اینستاگرام , اتصال اینستاگرام با فیسبوک را قطع کنید , مشکل شما رفع خواهد شد .

2 - در صورتیکه مراحل فوق باز هم جواب نداد بر روی یک گوشی دیگر , لاگین کنید و مراحل خروج را انجام دهید . با هر نرم افزار اینستاگرام امکان لاگین 5 اکانت وجود دارد.

خطای "you have reached the limit for the number of businesses you can create at this time"

این پیام معمولا به اکانت هایی که به فیسبوک متصل شده اند نمایش داده می شود و به آنها اجازه میدهد که فقط یکبار در ماه تغییرات را انجام دهند . برای رفع این خطا باید در اکانت فیسبوک خود یک پیج جدید ایجاد کرده ، اطلاعات خود را بصورت کامل در آن پر کنید و سپس دوباره اکانت خود را به آن متصل کنید . این خطا به طور میانگین حدود سه هفته زمان میبرد تا رفع شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.