مدیریت ریسک مالی


در بخش پیشین، به تعریف مفهوم ریسک مالی پرداختیم و به طور مختصر، ریسک‌های مختلفی را که افراد در زندگی با آن‌ها مواجه می‌شوند، شرح دادیم. در این بخش از مقاله، به نحوه ارزیابی ریسک می‌پردازیم و همچنین اشکالی دیگری از ریسک مالی مانند ریسک تورم، بی پولی، مرگ زود هنگام و ریسک نقدینگی و ربط آن‌ها به مدیریت مالی شخصی را بررسی می‌کنیم.

ارائه مدلی برای اندازه گیری رابطه ی بین ریسک های مالی و مدیریت ریسک مالی نسبت های مالی

کلیه موسسات مالی و بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها
نبوده اما امکان مدیریت این ریسک ها وجود دارد. بنابر این موسسات مالی برای ادامه حیات خود باید
ریسک ها را شناسایی و کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های
مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. در این تحقیق فرض بر وجود رابطه ی معناداری بین ریسک های مالی و
نسبت های مالی است که با بررسی تحقیقات گذشته مورد تایید قرار می گیرد و سپس با مطالعه روش
آماری تحلیل همبستگی کانونی، الگویی طبق این روش برای اندازه گیری رابطه ی بین ریسک های مالی و
نسبت های مالی مبتنی بر میزان شدت تاثیر ریسک ها ارایه شده است. برای محاسبه ریسک ها و نسبت های
مالی از اطلاعات موجود در صورت های مالی و ترازنامه 10 بانک بین سال های 88 تا 93 استفاده شده
است. پس از انجام محاسبات مشخص می شود که ریسک های نقدینگی با مقادیر 697 / 0 ، 644 / 0 و 624 / 0
بیشترین تاثیر را به ترتیب بر نسبت های نقدینگی، اهرمی و سودآوری بانک دارند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a model for measurement of the relationship between financial risks and financial ratios

نویسندگان [English]

 • Bakhtiar Ostadi 1
 • Parvin Tadrisi Pajou 2

1 Assistant Professor of Industrial Engineering, Faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 MSc Student, School of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

All financial institutions and banks have risks in their operations that have not been able to eliminate them, but there is the possibility of managing these risks. Therefore, financial institutions for continuity should be identify, control and reduce the risk of their life to do this, factors affecting various risks will be very useful. In many of the financial institutions framework for managing risks to consider. In this paper, we assume the existence of a significant relationship between financial risk and financial ratios that can be validity by examining past research and then using canonical correlation analysis model to evaluate and calculate the relationship between financial risks and financial ratios presented. Canonical correlation analysis is an extension of multiple correlation for the relationship between the two sets of variables. Canonical analysis, linear combination of variables that are highly correlated with the second set of variables is found. Three financial risks include liquidity risk, credit and market using certain financial ratios and indicators have been defined and are considered as independent variables. As well as financial ratios, liquidity, leverage and profitability are dependent variables .To calculate risk and financial ratios of the information contained in the financial statements and the balance sheets of 10 banks Between 88 to 93 were used. Finally, it appears that liquidity risks have the greatest impact on financial ratios. After calculations, it is determined that liquidity risks have the مدیریت ریسک مالی most effect on the liquidity, leverage and profitability rations of bank with the effect values of 0.697, 0.644 and 0.624, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Risks
 • Financial Ratios
 • Liquidity
 • Leverage
 • Profitability
 • Canonical Correlation
مراجع

خدائی ولهزاقرد، محمد؛ قلمی باویل علیایی) 1391 بررسی « ،) عوامل کلیدی مؤثر بر
ریسک نکول بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فصلنامه .» تهران بورس
اوراق بهادار شمارة 21 .
خوش سیما، رضا ؛ شهیکی تاش) 1390 تاثیر « ،) ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی
بر کارایی نظام بانکی فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه ریزی و بودجه، شماره .» ایران
چهارم.
زینیاردکانی، حسین ) 1389 پایان نامه .» ارائه مدل ریسک اعتباری در بانک صادرات « ،)
کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
شکرخواه، جواد؛ قاصدی دیزچی، کیوان. ) 1395 تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر « ،)
فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه .» تصمیمات تامین مالی مدیران
طباطبایی، دوره 13 ، شماره 51 ، صفحه 87 - 120 .
عرب مازاریزدی، محمد ؛ باغومیان ؛ کاکه خانی) 1390 ،) بررسی رابطه میان ترکیب
دارایی - بدهی و ریسک نقدینگی بانکها در ایران. پژوهشگاه علوم انسانی و پورتال
جامع علوم انسانی.
مژگان محرمی؛ جعفر باباجانی. ) 1396 تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مالی « ،)
وقابلیت های سیستم حسابداری جهت ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی در شهرداری
فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه طباطبایی، دوره .» تهران 14 ،
شماره 55 ، صفحه 1 - 30 .
میرعمادی، سید علی اکبر) 1386 بررسی « ،) رابطه ی بین نسبت های مالی ( متغیرهای حسابداری ) و ریسک اعتباری مشتریان بانک پایان .» ها نامه دوره کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت ریسک مالی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.

Alshatti. A (2015). The effect of credit risk management on financial performance of the Jordanian commercial banks, Investment Management and Financial Innovations, Volume 12, Issue 1, 2015.
Chen, K. and Yu Pa, C. “An Empirical Study of Credit Risk Efficiency of Banking Industry in Taiwan”, Web Journal of Chinese Management Review • Vol.15• No 1(2012).
Danske Bank Group. “Risk Management”, (2013). Dima, A. and Orzea, I. “Risk Management in Banking”, Academy Publish.org (2011).

مدیریت ریسک مالی (جلد اول)

درخواست شما با موفقیت ثبت گردید و کارشناسان ما با شما تماس خواهد گرفت.

در صورتی که کتاب مدنظر شما در سایت موجود نمی باشد فرم زیر را ارسال کنید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود

خدمات فدک بوک

خدمات مشتریان

 • پیگیری مرسولات پستی
 • قوانین و مقررات
 • پیشنهاد فدک
 • دانلودها
 • سفارش چاپ
 • درباره ما
 • همکاری با ما
 • ارتباط با مولفین

جدیدترین خبرها

 • ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ۰۲:۳۶:۲۸ ب.ظ به زودی چاپ مجموعه دو جلدی با موضوع حقوق مهندسی (جنگ اول، صلح آخر)
 • ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۳۱:۰۴ ق.ظ گزارش ایسنا/ دانسته های یک مدیر موفق
 • ۲۲ تیر ۱۳۹۹ ۰۸:۴۴:۴۶ ب.ظ گزارش ایسنا/ آثار محمد حسین پاپلی یزدی
 • ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۶:۰۵:۳۰ ب.ظ اوج گیری و بی ثباتی در قیمت کاغذ تحریر
 • ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۵:۵۱:۱۵ ب.ظ مهمان کافه کتاب چهل‌کلاغ / رجبعلی اعتمادی
 • مدیریت ریسک مالی
 • آرشیو اخبار

وابسته به انتشارات فدک ایساتیس، خرید آنلاین و آسان اینترنتی کتاب، سریع و مطمئن، ارائه کننده‌ی و فروش کلیه کتاب‌های دانشگاهی فنی مهندسی، فنی حرفه ای از جمله ارشد و دکتری، آزمون های نظام مهندسی و کارشناسان رسمی، تجارت و بازرگانی، مدیریت، بورس، مدیریت استراتژیک، معماری، عمران، شهرسازی، عکاسی، طلا و جواهر، طراحی صنعتی، کتابهای عمومی و غیره در ایران می‌باشد.

مدیریت ریسک مالی

چکیده اوراق استصناع یکی از ابزارهای مطرح در صنعت خدمات مالی اسلامی است که بر مدیریت ریسک مالی مبنای عقد استصناع شکل می‌گیرد. با توجه به توانمندی‌های نهفته در بورس اوراق بهادار، از طریق انتشار اوراق استصناع می‌توان به جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک و پراکنده، مدیریت ریسک مالی جهت تأمین منابع مالی لازم برای احداث و تکمیل انواع پروژه‌های توسعه‌ای اقدام نمود و موجبات گسترش کمی و کیفی بازار سرمایه را فراهم کرد. اما در عین حال این اوراق شامل ریسک‌هایی می‌باشد، اندازه‌گیری مناسب آن‌ها، سرمایه‌گذاران را در شناسایی و انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، از این رو چون بازارها با نوسانات شدیدی روبرو هستند که می‌توانند بر فرآیندهای تولید تأثیر منفی داشته باشند، لذا ابزارهای مشتقه، شرکت‌کنندگان در بازار را قادر می‌سازد که پوششی برای ریسک‌های خود انجام دهند. تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، تلاش کرده است، به اثبات این فرضیه بپردازد که «حق اختیار معامله، ابزاری مناسب در جهت مدیریت ریسک اوراق استصناع می‌باشد» و این نتیجه را در پی دارد که از قرارداد اختیارمعامله می‌توان در جهت مدیریت ریسک اوراق استصناع استفاده نمود. به گونه‌ای که می‌توان ریسک‌های تورم و نرخ بازده را در تمامی انواع اوراق استصناع با استفاده از حق اختیارخرید مدیریت ریسک مالی و فروش و ریسک‌های عدم‌نقدشوندگی، اعتباری و سرمایه‌گذاری مجدد در اوراق عادی و اوراق تبدیل‌پذیرمعکوس استصناع را با استفاده از حق اختیار فروش مدیریت کرد.

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Risk Management of Istisna securities using financial instrument Options. mieaoi. 2014; 3 (8) :75-100
URL: http://mieaoi.ir/article-1-143-fa.html

نظرپور محمدنقی، حقیقی میثم. مدیریت ریسک اوراق استصناع؛ با استفاده از ابزار مالی اختیار معامله. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامي. 1393; 3 (8) :100-75

ریسک مالی چیست؟ انواع ریسک مالی که باید آن‌ها را بشناسیم (بخش دوم)

در بخش پیشین، به تعریف مفهوم ریسک مالی پرداختیم و به طور مختصر، ریسک‌های مختلفی را که افراد در زندگی با آن‌ها مواجه می‌شوند، شرح دادیم. در این بخش از مقاله، به نحوه ارزیابی ریسک می‌پردازیم و همچنین اشکالی دیگری از ریسک مالی مانند ریسک تورم، بی پولی، مرگ زود هنگام و ریسک نقدینگی و ربط آن‌ها به مدیریت مالی شخصی را بررسی می‌کنیم.

ارزیابی ریسک مالی

ارزیابی ریسک به چه صورت انجام می‌گیرد؟

در مورد سرمایه‌گذاری‌های شخصی و ارزیابی ریسک در این سرمایه‌گذاری‌ها باید به دو نوع مفهوم دقت کنیم: تحمل ریسک‌پذیر و ظرفیت ریسک‌پذیری.

ریسک پذیری یا تحمل ریسک

به حداکثر ریسکی که یک سرمایه‌گذار با آن راحت باشد، یا درجه‌ای از عدم ثباتی که یک سرمایه‌گذار قادر یامایل به تحمل آن است، ریسک پذیری یا تحمل ریسک می‌گویند. به عبارت دیگر، میزان نوسان سرمایه‌گذاری‌ای که یک شخص می‌تواند از پس آن برآید و خواب شب را از او نگیرد تحمل ریسک پذیری او گفته می‌شود. ریسک‌پذیری عموما به سن، میزان درآمد، اهداف مالی، سبک زندگی فعلی و شرایط خانوادگی بستگی دارد. معمولا هر چه سن فرد بالاتر می‌رود از درجه تحمل ریسک‌پذیری او کاسته می‌شود. در سرمایه گذاری ها باید این ویژگی را در خود بشناسیم. هر چه ریسک‌پذیری کمتری داشته باشیم باید به سرمایه گذاری‌های ایمن تر روی بیاوریم.

ظرفیت ریسک‌پذیری

مقدار ریسکی که هر سرمایه‌گذار برای رسیدن به اهداف مالی خود «می‌بایست» آن را بپذیرید، ظرفیت ریسک‌پذیری می‌گویند. نرخ سود مورد نیاز برای رسیدن به اهداف مالی را می‌توان با دو فاکتور «چشم‌انداز زمانی» و «درآمد موردنیازش» تخمین زد. سپس، نرخ سود به سرمایه‌گذار نشان می‌دهد که چطور نوع سرمایه‌گذاری و ریسک مناسب حال خود را انتخاب کند. هر چه پول بیش‌تری در اختیارمان باشد ریسک کم‌تری برای رسیدن به اهداف‌مان نیاز خواهیم داشت. به همین دلیل است که میزان پس‌انداز برای آینده مالی هر شخص بسیار حیاتی است.

ریسک مالی شخصی

ریسک‌های مالی چطور به شخص ربط پیدا می‌کند؟

تا به این‌جا درک مناسبی از ریسک مالی، نحوه دسته‌بندی آن، و انواع ریسک‌هایی که به سرمایه‌گذاری ربط دارند، پیدا کردیم؛ اکنون بد نیست که با تمرین و ممارست، این ریسک‌های مالی‌ای که همیشه با آن‌ها سر و کار داریم را بشناسیم و بهتر درک‌شان کنیم. چند مورد از ریسک‌هایی که برای اطمینان جهت چیدن برنامه مالی دقیق می‌بایست توجه ویژه‌ای به آن‌ها داشته باشیم، عبارتند از:

بی‌پول شدن
متأسفانه افراد بسیاری در دام این ریسک می‌افتند. بسیاری از مردم در حالی وارد سال‌های طلایی بازنشستگی می‌شوند که هیچ پس‌اندازی مدیریت ریسک مالی را مناسب حال زندگی‌شان کنار نگذاشته‌اند. به همین خاطر مهم است که عمل پس‌انداز را از سن کم شروع کنیم و مطمئن شویم که پس‌اندازمان برای باقی زندگی کافی است. هم‌چنین می‌بایست پول‌مان را سرمایه‌گذاری کنیم و با افزایش سال‌به‌سال پول‌مان، خود را به اهداف مالی‌مان نزدیک و نزدیک‌تر کنیم.

مرگ زودهنگام
شاید کمی بی‌رحمانه به نظر بیاید اما این یک ریسک بسیار واقعی است که می‌بایست آن را جدی گرفت. دو ریسک در مورد مرگ زودهنگام وجود دارد. اول آن که در شرایطی بمیریم که هنوز افراد دیگری باشند به ما وابستگی مالی دارند. ‌این ریسک را با خرید بیمه عمر می‌توان از بین برد.
دومین ریسک مربوط به مرگ زودهنگام این است که فرصت لذت بردن از سرمایه‌ و سخت‌کوشی خود را از دست بدهیم. همه باید به خاطر داشته باشیم که می‌بایست میان خرج و پس‌انداز پول‌مان تعادل برقرار کنیم. اگر امروز به خودمان زجر بدهیم، تمرکز به فردا هیچ منطقی برای‌مان نخواهد مدیریت ریسک مالی داشت. هیچ تضمینی وجود ندارد که تا فردا زنده بمانیم؛ بنابراین می‌بایست از امروز خود نهایت استفاده را ببریم و در عین حال می‌بایست در مسیر اهداف آینده‌مان نیز حرکت کنیم.

ریسک سرمایه‌گذاری
بالا و پایین‌های بسیاری در مسیر سرمایه‌گذاری وجود دارد. به یاد داشته باشید که ریسک بالاتر نوید سود بالاتر نیز می‌دهد. وقتی این حقیقت را بفهمیم، می‌توانیم از آن به نفع خودمان استفاده و پول بیش‌تری برای آینده‌مان دست و پا کنیم.
همان‌طور که قبل‌تر اشاره کردیم، برای چیدن یک برنامه سرمایه‌گذاری درست و پایبند ماندن به آن،‌ می‌بایست تحمل و ظرفیت ریسک‌پذیری خود را به‌خوبی درک کنیم. توجهات ویژه به برنامه سرمایه‌گذاری‌مان بهایی است که باید بپردازیم‌شان؛ هم‌چنین استراتژی کلی سرمایه‌گذاری‌مان، و تسلطی که می‌بایست در هنگام بالا و پایین‌ها داشته باشیم نیز همگی مهم هستند.

ریسک تورم
هیچ‌کس از شر این ریسک در امان نیست. قدرت خرید اسکناس‌های‌مان هر سال کم‌تر و کم‌تر می‌شوند. دیگر همه می‌دانند که با مقدار پول مشابه نمی‌توان مقدار اجناس مشابه پارسال را خرید.
به عبارت دیگر، برای محافظت در برابر این ریسک می‌بایست خیال خود را راحت کنیم که پول‌مان در جایی سرمایه‌گذاری شده و رشد می‌کند. اگر این‌طور نباشد، هر سالی که می‌گذرد (به خاطر تورم) ضرر می‌دهیم. حتی سال‌هایی که نرخ تورم پایین باشد نیز نباید این ریسک را به جان بخریم؛ چون هر سال داریم به بازنشستگی‌مان نزدیک‌تر می‌شویم. سرمایه‌گذاری به همین دلیل بسیار مهم است.

ریسک نقدینگی
ریسک نداشتن پول کافی برای روز مبادا را ریسک نقدینگی می‌گویند. پس‌انداز روز مبادا یک ابزار مالی به‌شدت مهم و حیاتی است. می‌بایست به اندازه هزینه‌های حداقل ۳ تا ۶ ماه زندگی‌مان پس‌انداز داشته باشیم تا بتوانیم از خود و دارایی‌ها‌ی‌مان در برابر شرایط غیر قابل پیش‌بینی محافظت کنیم. اگر در حال حاضر صاحب تجارت هستید یا در بخش املاک سرمایه‌گذاری کرده‌اید، داشتن یک مقدار نقدینگی اضافه برای هزینه‌های غیر قابل پیش‌بینی به نظر ابزار مالی مهم نمی‌آید. اما شک نکنید که برای موفقیت در درازمدت شدیدا حیاتی است.

پیشروی با مدیریت ریسک مالی

نمی‌توان منکر ریسک در زندگی شد. ریسک‌های متعددی بر سر راه‌مان قرار می‌گیرند و ما را مجبور به اتخاذ تصمیمات مالی دشوار می‌کنند. به همین دلیل بسیار مهم است که از خود در برابر تمام ریسک‌هایی که وارد زندگی مالی‌مان می‌شود مراقبت کنیم. خبر خوب این است که چندین روش برای جلوگیری از ریسک وجود دارد؛ مانند برپایی یک نقشه مالی دقیق و کنار گذاشتن پس‌انداز روز مبادا. با این روش‌ها می‌توانیم خودمان را در برابر ریسک‌های ریز و درشت زندگی بیمه کنیم.
به علاوه، با اتخاذ بیمه مناسب و استراتژی‌های مدیریت ریسک می‌توانیم از امور مالی آینده خود و خانواده‌مان در برابر انواع ریسک‌ها بهتر مراقبت کنیم. بهترین استراتژی مبارزه با ریسک مالی، به وسیله داشتن یک برنامه مالی دقیق تعریف می‌شود.

فروشگاه

کتاب «مدیریت ریسک و نهادهای مالی» (ویرایش پنجم)، اثرجان سی. هال، در 29 فصل به بررسی دقیق و جامع تمامی مفاهیم مدیریت ریسک در نهادهای مالی می‌پردازد. این کتاب که در 1083 صفحه توسط انتشارات معتبر وایلی منتشر گردیده، تعادل هوشمندانه‌ای میان ابعاد تئوریک و عملیاتی مدیریت ریسک برقرار نموده است. کتاب حاضر می‌تواند توسط فعالان نهادهای مالی به خصوص حوزۀ ریسک مورد بهره‌برداری قرار گیرد. همچنین این کتاب می‌تواند به عنوان یک مرجع دانشگاهی برای اساتید، پژوهشگران و دانشجویان حوزۀ مالی مورد استفاده قرار گیرد، شایان ذکر است کتاب دیگر این نویسنده در حوزۀ ابزارهای مشتقه، سال‌هاست در بسیاری از دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور به عنوان مرجع اصلی و پایه برای تدریس مفاهیم مربوط به مهندسی مالی توسط اساتید دانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای دانلود ٣٠ صفحۀ ابتدایی کتاب مدیریت ریسک و نهادهای مالی روی لینک کلیک کنید.

تذکر: فروش کتاب صرفاً از طریق و‌ب‌سایت امکان‌پذیر می‌باشد، لذا از مراجعهٔ حضوری خودداری فرمایید.

savad mali

سنجش آنلاین سواد مالی

موسسۀ حسابداران رسمی آمریکا سواد مالی را توانایی ارزیابی و مدیریت مؤثر امور مالی شخصی به منظور تصمیم‌گیری‌های عاقلانه در جهت رسیدن به اهداف زندگی و دستیابی به وضعیت مالی خوب تعریف کرده است. آکادمی مالی امید با طراحی آزمون‌های تعیین سطح، امکان سنجش دانسته‌های مالی کاربران را در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته فراهم آورده است. متقاضیان با شرکت در این آزمون، طبق نمرۀ اخذ شده، گواهینامه دریافت می‌کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.