شرط اصلی دریافت سود چیست؟


قراردادهاملکی

چطور سند حسابداری مالیات بر درآمد را ثبت کنیم؟

با استناد به مواد 190 و 210 قانون مالیات‌های مستقیم، آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است و مودی برای پرداخت مبلغ بدهی قطعی مالیات عملکرد طبق اظهارنامه در قبل از زمان سررسید ارسال اظهارنامه ده روز از زمان ارسال، مهلت دارد و برای اظهارنامه‌هایی که کمتر از ده روز مانده به پایان مهلت اظهارنامه اقدام به ارسال می‌کنند مهلت پرداخت طبق ماده 190 سررسید ارسال اظهارنامه است، پس به هیچ وجه مالیات عملکرد مشمول شرط اول نمی‌شود و دچار ابهام نمی‌گردد.

چرا مالیات عملکرد مشمول شرط دوم ( مبلغ دقیق بدهی) نمی‌شود؟

طبق اظهارنامه ارسالی و جدول سود و زیان و محاسبه مالیات مبلغ دقیق مالیات ابرازی به دست می‌آید و واحد تجاری را از این بابت دچار ابهام نمی‌کند و سبب مشمولیت شرط دوم را فراهم نمی‌کند.

در این سری از آموزش های رایگان مالیات بر عملکرد‌ در مورد نحوه ثبت و شناسایی مالیات بر درآمد صحبت میکنیم. در پایان سال مالی برای تهیه صورت‌های مالی باید تمام بدهی‌های دوره را شناسایی کنیم که یکی از این بدهی‌ها، مالیات بر درآمد (عملکرد) است. در گذشته یکی از روش‌های متداول، گرفتن ذخیره مالیات برای این سرفصل بود، اما مفهوم اصلی ذخیره در حسابداری متفاوت با باور عموم از این حساب است، دراین مقاله قصد داریم شما را با روش شناسایی و ثبت صحیح مالیات بر درآمد آشنا کنیم. طبق استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان ذخایر، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی، تعریف ذخیره به شرح زیر ارائه شده است:

ذخیره، نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه است.

شرایط شناسایی بدهی به عنوان ذخیره

برای درک درست استاندارد‌های حسابداری باید به حالت موشکافانه‌ای تک به تک کلمات تحلیل شوند، پس از تعریف ذخیره، طبق استاندارد حسابداری شماره چهار نتیجه می‌گیریم که اولا کاربرد ذخیره فقط در رابطه با بدهی‌های واحد تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، دوما برای این‌که یک بدهی بتواند تحت سرفصل ذخایر طبقه‌بندی بشود باید از بین دو شرط ذیل حداقل یکی را شامل بشود:

شرط اول: زمان پرداخت بدهی

در شرط اول بحث زمان پرداخت بدهی مطرح است، یعنی این‌که یک بدهی ایجاد بشود. اما ما در تشخیص زمان پرداخت این بدهی با ابهام قابل توجهی مواجه باشیم مانند مزایای پایان خدمت کارکنان در مراکزی که رویه پرداخت و تسویه مزایای پایان خدمت در پایان همکاری یا بازنشستگی کارمندان است و در پایان سال تسویه‌ای صورت نمی‌گیرد، در این مثال واحد تجاری از پرداخت این مزایا اطمینان دارد اما زمان دقیق پرداخت این بدهی برای هر کارمند دارای ابهام قابل توجهی است.

شرط دوم: مبلغ دقیق بدهی

شرط دوم مبحث اصلی مبلغ دقیق بدهی است، یعنی این‌که در اثر فعالیت تجاری یک واحد اقتصادی یک بدهی روی بدهد یا این‌که احتمال اتفاق افتادنش قطعی و زیاد باشد اما نتوانیم مبلغ دقیق آن را برآورد کنیم و دچار ابهام گردیم، مانند تصویب قانون خروج کارخانه‌ها از شهرها و انتقال آن‌ها به شهرک‌های صنعتی یا رخ دادن یک دعاوی حقوقی برای واحد تجاری که نتوانیم مبلغ دقیق بدهی حاصل از شکایت را برآورد کنیم.

با یاد گرفتن مفهوم و منطق ذخیره در استاندارد حسابداری به این نتیجه می‌رسیم که گرفتن ذخیره برای مالیات بر درآمد اشتباه و مغایر با استانداردهای حسابداری است. به این علت که واحد تجاری برای مالیات ابرازی طبق اظهارنامه، مشمول هیچ کدام از دو شرط فوق نمی‌شود.

پس ثبت مالیات پرداختنی به عنوان ذخیره اشتباه است

چرا مالیات عملکرد مشمول شرط اول ( زمان پرداخت بدهی) نمی‌شود؟

در مورد مبحث شرط اول که در رابطه با تعیین زمان دقیق پرداخت بدهی است با استناد به مواد 190 و 210 قانون مالیات‌های مستقیم، آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است و مودی برای پرداخت مبلغ بدهی قطعی مالیات عملکرد طبق اظهارنامه در قبل از زمان سررسید ارسال اظهارنامه ده روز از زمان ارسال، مهلت دارد و برای اظهارنامه‌هایی که کمتر از ده روز مانده به پایان مهلت اظهارنامه اقدام به ارسال می‌کنند مهلت پرداخت طبق ماده 190 سررسید ارسال اظهارنامه است، پس به هیچ وجه مالیات عملکرد مشمول شرط اول نمی‌شود و دچار ابهام نمی‌گردد.

چرا مالیات عملکرد مشمول شرط دوم ( مبلغ دقیق بدهی) نمی‌شود؟

همچنین در مورد شرط دوم که مربوط به مبلغ دقیق بدهی است، طبق اظهارنامه ارسالی و جدول سود و زیان و محاسبه مالیات مبلغ دقیق مالیات ابرازی به دست می‌آید و واحد تجاری را از این بابت دچار ابهام نمی‌کند و سبب مشمولیت شرط دوم را فراهم نمی‌کند.

استفاده از حساب مالیات پرداختنی به جای ذخیره مالیات

در ادامه‌ی این عملیات و بعد از مهلت زمان ارسال اظهارنامه مالیاتی، طبق ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر در آمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید و بعد از رسیدگی ممیزین امور مالیاتی برگ تشخیص صادر می‌شود که مبلغ مالیات، جرائم و تاریخ صدور آن قید شده است، پس در این مرحله هم با توجه به روشن و مشخص بودن مبلغ و زمان پرداخت مالیات واحد تجاری دچار هیچ‌گونه ابهامی نمی‌شود، پس نتیجه می‌گیریم به‌جای استفاده از حساب ذخیره مالیات، حساب صحیح و استاندارد مالیات پرداختنی است و محل قرار گرفتن آن قسمت بدهی‌های جاری در ترازنامه است.

قابل ذکر است که این نکته طی صورت‌های مالی نمونه ارائه شده توسط سازمان حسابرسی (نشریه 166) اقدام و اصلاح شده است.

روش ثبت صحیح حسابداری مالیات بر درآمد (عملکرد)

در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود (زیان) عملکرد، در صورتی‌که نتیجه عملیات شرکت سود باشد، می‌بایست به جهت شناسایی حساب مالیات عملکرد دوره، آن بخش از درآمدهای شرکت که معاف از مالیات بوده مانند سود حاصله از سرمایه گذاری در بانک‌ها طبق ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم و یا مالیات‌هایی که قبلا به‌‌طور مقطوع اخذ شده مانند سود حاصل از فروش املاک طبق ماده 59 و 77 ق.م.م و همچنین آن بخش از سود شرکت که به موجب برخی قوانین مالیاتی مانند 132 و 138 قانون مالیات‌های مستقیم معاف از پرداخت مالیات است از سود ابرازی شرکت کنار گذاشته شوند و آن بخش از هزینه‌های شرکت که فاقد معیارهای مورد قبول مالیاتی هستند (مغایرت با مواد 147 و 148) نیز محاسبه و به سود ابرازی شرکت اضافه شود، بعد از انجام تعدیلات در صورت وجود سود مشمول مالیات با اعمال نرخ‌های مربوطه طبق قوانین مالیاتی، مالیات عملکرد شرکت محاسبه می‌شود.

سند حسابداری مالیات عملکرد هنگام شناسایی (طبق اظهارنامه)

سود و زیان سال جاریxxx
مالیات پرداختنی xxx
سند حسابداری مالیات عملکرد هنگام شناسایی

سند حسابداری هنگام پرداخت مالیات ابرازی (طبق اظهارنامه)

مالیات پرداختنیxxx
بانک xxx
سند حسابداری هنگام پرداخت مالیات ابرازی

سند حسابداری در زمان دریافت و پرداخت برگ تشخیصی (مالیات تشخیصی بیش از مالیات ابرازی باشد)

زمانی که مبلغ مالیات در برگ تشخیصی بیشتر از مالیات شناسایی شده و پرداخت شده (ابرازی طبق اظهارنامه) باشد باید نسبت به مابه‌التفاوت اختلاف، حساب سود و زیان انباشته را بدهکار نماییم و اصطلاحا تعدیلات سنواتی را انجام بدهیم، ثبت حسابداری آن به شکل زیر است:

سود و زیان انباشتهxxx
مالیات پرداختنی xxx
مالیات پرداختنیxxx
بانک xxx
سند حسابداری در زمان دریافت و پرداخت برگ تشخیصی

مثال ثبت مالیات بر درآمد

شرکت بازرگانی سایوان برای عملکرد سال 97 مبلغ 100،000،000 ریال سود شناسایی کرده است و بعد از کسر معافیت‌ها و اضافه کردن هزینه‌های غیر قابل قبول به سود به درآمد مشمول مالیات 90،000،000 ریال رسیده است و طبق آن اظهارنامه‌ای در تاریخ 98/04/20 به اداره امور مالیاتی ارسال کرده است و در تاریخ 98/04/30 مالیات ابرازی خود را پرداخت می‌کند، همچنین در تاریخ 99/02/20 برگ تشخیصی به مبلغ معادل 27،000،000 ریال برای عملکرد سال 97 به شرکت ابلاغ شده است و در تاریخ 99/02/25 مدیریت شرکت ضمن تمکین به برگ تشخیص مالیات را پرداخت می‌کند. مطلوبست صدور اسناد حسابداری با توجه به عملیات شرکت.

مالیات پرداختنی: ریال 22،500،000 = 25% * 90،000،000.

تفاوت مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی ریال 4،500،000 = 22،500،000 – 27،000،000

احکام ربا از دیدگاه مقام معظم رهبری

نهی شدیدی که در شریعت مقدس اسلام در رابطه با ربا وجود دارد از یک سو موجب شده جامعه اسلامی نسبت به رعایت دقیق احکام فقهی و موازین شرعی در مراحل مختلف انعقاد معامله از حساسیت و اهتمام جدی برخوردار باشد. از سوی دیگر توسعه معاملات و مناسبات پیچیده اقتصادی به همراه ایجاد ابزارهای مالی پیچیده در عصر حاضر نیز موجب شده تشخیص مصادیق ربا دشوار گردد. این دشواری به گونه‌ای است که حضرت امام علی(ع) نیز در یکی از خطبه‌های خود در بالای منبر با قسم چنین می‌فرماید که بخدا سوگند ربا در این امت مخفی‌تر از راه رفتن مورچه بر روی تخته سنگ‌های بزرگ و سیاه است (اصول کافی، جلد5).

در عصر حاضر علاوه بر فراگیری احکام معاملات به عنوان یک تکلیف شرعی، افراد در صورت تردید نسبت به ربوی بودن یا نبودن فعالیت‌های اقتصادی خود، می‌بایست نسبت به احراز مشروعیت آن از طریق پرسش و استفتاء از مراجع تقلید اقدام نمایند.

در این یادداشت، برخی از نکاتی را که حضرت آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای در پاسخ به سوالات مقلدین در زمینه ربا تبیین نموده‌اند، ارائه می‌گردد. [1]

· ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپرده‏گذاران به عنوان سود از بانکها دریافت می‏کنند، ربا محسوب می‏ شود؟

ج: ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گيرنده به خاطر قرضی که می ‏گيرد به قرض دهنده می‏دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در يکی از عقود صحيح شرعی بکار گرفته شود، ربا نيست و اشکال ندارد .

· ملاک معامله ربوی چیست؟ آیا این سخن که ربا فقط در قرض محقق می‏شود نه در موارد دیگر، صحیح است؟

ج: ربا در معامله هم محقق می ‏شود همانگونه که در قرض ممکن است تحقّق پيدا کند و ربای در معامله عبارت است از فروش کالايی که مکيل و موزون باشد در برابر کالای همجنس آن به مقدار زيادتر .

· چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار برای کسی که از شدّت گرسنگی در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزی برای خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار برای کسی که توان کار ندارد ولی سرمایه کمی دارد و ناچار است آن را در معامله ربوی بکار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگی کند، جایز است؟

ج: ربا حرام است و قياس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قياس مع‏ شرط اصلی دریافت سود چیست؟ الفارق است زيرا مضطر به خوردن مردار فعلاً چيزی جز آن در اختيار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولی شخصی که توان کار ندارد می‏ تواند سرمايه خود را تحت عنوان يکی از عقود اسلامی مثل مضاربه به کار بياندازد .

· آیا حرمت ربا برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی به‌طور یکسان ثابت است یا آنکه بعضی از موارد خاص، استثنا هستند؟

ج: ربا به‌صورت کلی حرام است غير از ربای بين پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنين ربايی که مسلمان از کافر غيرذمّی می‏گيرد .

· اگر در معامله ای خرید و فروش با مبلغ معیّنی صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به‌صورت چک مدّت دار، خریدار مبلغی را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟

ج: در صورتی که معامله با قيمت معيّن و مشخص انجام شود و مبلغ بيشتر به خاطر تأخير در پرداخت مبلغ اصلی باشد، اين همان ربايی است که شرعاً حرام می ‏باشد و به مجرد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافی، آن پول حلال نمی‏ شود .

· اگر شخصی نیاز به مبلغی پول داشته باشد و کسی را پیدا نکند که به او قرض ‏الحسنه بدهد، آیا جایز است برای دستیابی به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کالایی را به‌صورت نسیه به بیش از نرخ حقیقی آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قیمت کمتری به فروشنده بفروشد، مثلاً یک کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصی به‌طور نسیه برای مدّت یک سال بخرد و در همان مجلس آن را به‌صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟

ج: چنين معامله‏ ای که در واقع نوعی حيله برای فرار از ربای قرضی است، شرعاً حرام و باطل است .

· اینجانب به منظور به‌دست آوردن سود و فرار از ربا معامله زیر را انجام داده‏ام : خانه ‏ای را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم در حالی که بیش از این مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط کردیم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اینکه در صورت فسخ معامله مبلغ دریافتی (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهیانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتوای امام خمینی(قدّس‌سرّه) مطلع شده‏ ام که حیله برای فرار از ربا را جایز نمی‏دانند، این مسأله به نظر حضرت‏عالی چه حکمی دارد؟

ج: اگر اين معامله با قصد جدی صورت نگرفته بلکه صوری و ظاهری بوده و به اين منظور انجام شده که فروشنده وامی را دريافت کند و خريدار سودی ببرد، چنين معامله ‏ای حيله برای فرار از ربای قرضی است که شرعاً حرام و باطل می ‏باشد. در اين قبيل معاملات خريدار فقط حق دارد اصل مبلغی را که به عنوان قيمت خانه به فروشنده داده است، پس بگيرد.

· ضمیمه کردن چیزی به مال به قصد فرار از ربا چه حکمی دارد؟

ج: اين کار در جواز قرض ربوی اثری ندارد و با ضميمه کردن چيزی به آن حلال نمی ‏شود .

· بعضی از بانکها برای تعمیر خانه ‏ای که دارای سند رسمی است، وامی را به عنوان «جُعاله» می‏دهند به این شرط که گیرنده وام هم بدهی خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصی به‌صورت اقساط بپردازد، آیا وام گرفتن به این صورت شرعاً جایز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور می‏ شود؟

ج: اگر اين مبلغ به عنوان قرض برای تعمير خانه در اختيار صاحب آن قرار بگيرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زياده هم در قرض جايز نيست هرچند اصل قرض در هر صورت صحيح است ولی مانعی ندارد که صاحب خانه برای بانک در تعميرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در اين صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه که بانک برای تعمير خانه مصرف کرده نيست بلکه مجموع چيزی است که بانک آن را در قبال تعمير خانه به‌طور قسطی مطالبه می‏کند .

· آیا خرید کالایی به‌طور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز است؟ آیا این معامله، ربا محسوب می‏شود؟

ج: خريد و فروش نسيه کالا به مبلغی بيشتر از قيمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسيه ربا محسوب نمی‏شود .

· راننده‏ای قصد دارد کامیونی بخرد و برای این کار پول مورد نیاز را از شخص دیگری گرفته تا به عنوان وکیلِ وی، آن را برای او خریداری کند، سپس صاحب پول آن را به‌طور قسطی به راننده بفروشد، این معامله چه حکمی دارد؟

ج: در صورتی که راننده، اين معامله را به عنوان وکيل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده به‌طور قسطی بفروشد، اگر قصد آنان حيله برای فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدی خريد و فروش داشته باشند، اشکال ندارد .

· گاهی تمبرهای پستی در معاملات تجاری به قیمتی بیش از نرخ تعیین شده فروخته می‏ شوند، مثلاً تمبری که بیست ریال قیمت گذاری شده، به قیمت بیست و پنج ریال به فروش می ‏رسد، آیا این معامله صحیح است؟

ج: اشکال ندارد و اين قبيل زيادی، ربا محسوب نمی‏ شود زيرا معامله ربوی آن است که دو جنس که مکيل و موزون هستند با يکديگر معاوضه شوند و يکی از ديگری بيشتر باشد که اين نوع معامله، باطل است .

یارانه جدید از صفر تا صد! چگونه می‌توانم یارانه ۴۰۰ هزارتومانی بگیرم؟

یارانه کمک هزینه معیشت که از تاریخ ۲۰ اردیبهشت به حساب سرپرستان خانوار با عنوان یارانه جدید واریز شده است ابهامات زیادی برای همه به وجود آورده است. حتما شما هم دوست دارید بدانید چرا به حساب بعضی از افراد یارانه ۴۰۰ هزارتومانی واریز شده است و برای بعضی دیگر یارانه ۳۰۰ هزارتومانی! اگر به دنبال پاسخ کامل و دقیق در مورد یارانه جدید، ثبت نام جاماندگان یارانه و افزایش یا کاهش قیمت کالاهایی مانند نان، بنزین و دارو هستید حتما تا انتهای این مقاله با تیم تحریریه ساد۲۴ همراه باشید.

یارانه معیشتی چیست؟

یارانه معیشتی چیست؟ همه چیز در مورد یارانه جدید

یارانه یا سوبسید در لغت یعنی اعطاء کمک مالی به روی یک کالا یا خدمتی که به مردم داده می‌شود جهت افزایش رفاه عمومی جامعه.

همان‌طور که از تعریف کلی یارانه مشخص است هر دولتی بودجه ای را به عنوان یارانه جهت جلوگیری از افزایش بالای قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اختصاص می‌دهد که که معمولا این مبالغ به شرکت‌های تولیدی و یا واردکنندگان کالاهای مورد نیاز مردم تعلق می‌گیرد.

یارانه به عنوان کمک هزینه تولید به شرکت‌ها پرداخت می‌شود به شرطی که قیمت کالای مورد نظر مردم از یک حدی بالاتر نرود.
شاید در ظاهر پرداخت یارانه به شرکت‌های تولیدی کار سودمندی به نظر برسد اما در واقع این کار بیشتر به نفع شرکت‌های تولیدی هست تا مردم جامعه! توجه کنید بسیاری از مردم ماشین ندارند و از بنزین استفاده نمی‌کنند اما یارانه بنزین برای ایشان پرداخت شده و بنزین با نرخ پایینی عرضه می‌شود که این مورد بیشتر به درد قشر مرفه جامعه می‌خورد تا مردم ضعیف!
در راستای برطرف کردن مشکلات این چنینی و یکسان سازی حقوق مردم، دولت تصمیم گرفت طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کند که در ادامه بیشتر در مورد یارانه جدید و یارانه دولت آقای رییسی صحبت می‌کنیم.

چه کسانی یارانه جدید دریافت می‌‎کنند

چه کسانی یارانه دریافت می‌کنند؟

در جواب این سوال باید بدانید بیش از ۹۰ درصد مردم جامعه یارانه جدید را دریافت می‌کنند و تنها ۱۰ درصد که جزء دهک‌های بالای جامعه می‌باشند یارانه دریافت نخواهند کرد.

همه می‌دانیم که تمام مردم جامعه از توان مالی یکسانی برخوردار نیستند به همین دلیل دولت براساس شغل، میزان درآمد فرد، املاک ثبت شده و… هر فرد را در یک دهک درآمدی قرار داده است.
برای دهک‌های اول تا سوم مبلغ هر نفر ۴۰۰ هزارتومان، چهارم تا نهم نیز هر نفر ۳۰۰ هزارتومان یارانه جدید واریز شده است.
جالب است بدانید ۲۳ میلیون خانواده ایرانی یارانه جدید را دریافت می‌کنند که جمعیتی حدود ۷۲ میلیون نفر را در بر می‌گیرد.
اگر جزء این ۷۲ میلیون نفر نبوده‌اید و برای شما یارانه معیشتی پرداخت نشده است نگران نباشید در ادامه یک راه حل عالی برای شما داریم.

اگر سهام عدالت ندارید و یا سود سهام عدالت برای شما واریز نشده است در مقاله زیر روش ثبت نام سهام عدالت، روش دریافت سود سهام عدالت، ارزش سهام عدالت و… برای شما توضیح داده شده است.
پیشنهاد می‌شود لینک زیر را انتخاب کرده و مقاله سهام عدالت را مطالعه نمایید.

انواع دهک‌های درآمدی در پرداخت یارانه جدید

چگونه بفهمیم در چه دهک درآمدی قرار داریم؟

قبل از اینکه بدانید جز کدام یک از دهک‌های جامعه هستید ابتدا باید بدانید عوامل زیر بر دسته بندی دهک‌ها تاثیرگزار است:

 • شغل سرپرست خانوار
 • سطح تحصیلات
 • میزان درآمد ماهیانه
 • متراژ و آدرس محل سکونت
 • تفکیک شهری و روستایی
 • میزان املاک و دارایی‌ها اعم از خودرو
 • میزان هزینه خانوار در اقلام خوراکی، پوشاک، مسکن و…

“مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه” با سنجش موارد فوق و براساس میزان هزینه‌های هر خانواده، دهک‌های زیر را مشخص کرده است:

میزان هزینه‌های خانواردسته‌بندی دهک معیشتی
۷۰۰ الی یک میلیون و ۶۰۰ هزار توماندهک اول
۱ میلیون و ۷۰۰ هزار توماندهک دوم
۲ میلیون توماندهک سوم
حدود سه میلیون توماندهک چهارم
۳ میلیون و ۵۰۰دهک پنجم ( میانی)
۴ میلیون و سیصددهک ششم
۵ میلیون توماندهک هفتم
۶ میلیون و ۷۰۰دهک هشتم
حدود ۸ میلیون توماندهک نهم
بیش از شرط اصلی دریافت سود چیست؟ ۱۶ میلیون توماندهک دهم

چرا برای من یارانه جدید واریز نشده است؟

براساس دسته‌بندی افراد جامعه در سال ۹۸ خانوارهایی که حداقل یکی از شرایط زیر را داشتند مشمول یارانه نمی‌شدند:

 • خانوارهایی که اعضای آن دارای( واحد مسکونی، شغل و خودرو) به طور هم‌زمان هستند و یا دارای دو واحد ملکی هستند.
 • خانوارهایی که بیش از ۳ سفر خارجی غیرزیارتی هوایی در (۴ سال اخیر) داشته‌اند.
 • خانوارهایی که دارای خودرو سواری به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون تومان یا خودرو عمومی به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون تومان باشند.
 • کارفرمایانی که بیش از ۳ بیمه پرداز داشته باشند.
 • خانوارهایی که ارزش ملک آن‌ها در تهران و کلانشهرها یک میلیارد و ۲۰۰ تومان و در سایر شهرها ۹۰۰میلیون تومان باشد.
 • گیرندگان تسهیلات بانکی به مبلغ بیش از ۳۰۰ میلیون تومان که در حال بازپرداخت اقساط باشند.

اگر به دلایل بالا از سال ۹۸ برای شما یارانه واریز نشده است به احتمال زیاد الان هم یارانه جدید را دریافت نکرده‌اید در ادامه روش اعتراض و یا ثبت نام مجدد یارانه جدید را آموزش داده‌ایم.

روش اعتراض به یارانه نقدی

روش اعتراض به یارانه نقدی چگونه است؟

به گفته رییس جمهوری آقای رییسی اگر به دسته‌بندی دهک خانوار خود و یا مبلغی که برای شما به عنوان یارانه پرداخت شده است اعتراض دارید می‌توانید از راه‌های زیر اقدام کنید:

اعتراض به مبلغ یارانه و پاسخگویی به هرگونه ابهام و پرسش در این موردسایت
https://hemayat.mcls.gov.ir/
شماره تلفن
۰۲۱-۶۳۶۹
شماره همراه
۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹
در صورتی که یارانه جدید برای شما واریز نشده استhttps://sso.my.gov.ir/login
کسانی که به دسته‌بندی دهک درآمدی خود اعتراض دارندسایت
https://hemayat.mcls.gov.ir/
شماره تلفن
۰۲۱-۶۳۶۹
شماره همراه
۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹

توجه کنید برای اعتراض به موارد بالا عحله‌ای نیست و هنوز فرصت دارید برای اعتراض اقدام کنید و هرزمان که اعتراض شما انجام شده و مورد بررسی و تایید قرار بگیرد تمام مبالغ قبل به حساب شما واریز خواهد شد.

چرا دوبار پیامک واریز برای من ارسال شده است؟

به گفته رییس جمهور حداقل دو ماه زمان می‌برد که زیرساخت‌های اعطای کالابرگ اقلام ضروری آماده شود به همین دلیل یارانه دوماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.

روش برداشت و خرج کردن یارانه جدید

چگونه یارانه جدید را برداشت و خرج کنیم؟

شما در حال حاضر می‌توانید یارانه معیشتی یک ماه خود را برداشت کنید. زمان برداشت یارانه بعدی در آینده مشخص خواهد شد.

با پرداخت یارانه جدید اقلام ضروری گران می‌‎شود؟

به گفته آقای رییسی قرار نیست که مبلغ اقلام ضروری مانند بنزین، نان، دارو و… گران شود بلکه به صورت سهمیه‌ای با قیمت قبل بین افراد جامعه توزیع خواهد شد.
همچنین یارانه دارو به سازمان‌‎های بیمه‌ای پرداخت خواهد شد و یارانه دارو و نان به تمام افراد جامعه حتی کسانی که یارانه نمی‌گیرند تعلق می‌گیرد.
طبق آخرین اخبار یارانه مربوط به اقلامی مانند مرغ، تخم مرغ و لبنیات برداشته شده و افزایش قیمت آن دور از انتظار نیست.

چرا برای من مبلغ ۳۵ هزارتومان کمتر واریز شده است؟

فرض کنیم شما یک خانواده سه نفره هستید و جز دهک چهارم می‌باشید، باید ۹۰۰ هزارتومان به عنوان یارانه معیشتی به حساب شما پرداخت شده باشد اما در واقع دو بار مبلغ ۸۶۵ هزارتومان برای شما واریز شده است.
علت اختلاف ۳۵ هزارتومانی به علت بازپرداخت اقساط وام یک میلیون تومانی است که در زمان کرونا توسط بانک به حساب شما واریز شد.

چگونه با یارانه خود وام بگیریم؟

وام گرفتن کار به ظاهر سختی به نظر می‌رسد و مراحل نسبتا سخت و طولانی دارد اما اگر اطلاعات کافی در مورد وام‌های بانک‌های مختلف داشته باشید می‌توانید شرایط همه وام‌ها را مقایسه کرده و برای دریافت بهترین وام اقدام کنید.

در برنامه ساد۲۴، قسمت بانک و وام اطلاعات بیش از ۳۰۰ وام از بانک‌های مختلف به صورت طبقه بندی شده برای شما بارگزاری شده است. یعنی شما بعد از انتخاب نام بانک لیست تمام تسهیلاتی که می‌توانید از آن بانک دریافت کنید را مشاهده می‌نمایید و می‌توانید مقایسه کنید که برای مثال وام فوری بانک ملی بهتر است یا وام فوری بانک ملت!

برنامه ساد۲۴ تمام اطلاعات وام‌ها را به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده است.
همچنین این برنامه امکانات زیاد دیگری در زمینه‌های ثبت و استعلام چک صیاد، اعتبارسنجی، محاسبه سود و اقساط وام و… دارد.

پیشنهاد ویژه ما این است که اگر علاقه‌ای به دریافت وام دارید لینک زیر را انتخاب کرده و برنامه ساد۲۴ را نصب نمایید.

روش ثبت نام مجدد جاماندگان یارانه جدید

چگونه برای دریافت یارانه ثبت نام کنم؟

آموزش تصویری اعتراض به یارانه جدید

اگر تا ماه پبش یارانه دریافت می‌کردید و از اردیبهشت یارانه شما قطع شده است و یا سال ۹۸ یارانه به حساب سرپرست شما واریز شده و بعد از مدتی قطع شده است باید در سایت https://hemayat.mcls.gov.ir به دهک درآمدی خود اعتراض کنید:

۲. سپس سایت را باز کرده و یک سری نکات را در مورد یارانه کمک معیشتی مشاهده می‌کنید، اطلاعات را کامل مطالعه کرده و از پایین صفحه گزینه ورود به سامانه را انتخاب کنید.

ورود به سامانه اعتراض و ثبت نام یارانه جدید

۳. با کلیک بر روی گزینه «ورود به سامانه» در بخش قبل، پنجره ورودی سایت حمایت معیشتی برای شما در همان صفحه نمایش داده می شود. توجه داشته باشید که اطلاعات لازم در این بخش را به طور کامل و با دقت بالا تکمیل نمایید. در اولین کادر لازم است کد ملی سرپرست خانواده را وارد نمایید. در بخش بعدی باید شماره حساب واریز یارانه را قرار دهید. در صورتی که در حال دریافت یارانه اصلی هستید، اما موفق به ثبت نام یارانه معیشتی نشده اید، شماره حساب یارانه ای خود را در این بخش بگذارید. در صورتی که حتی یارانه شما هم از چند سال قبل قطع شده، شماره حسابی که در سال‌های قبل یارانه به آن واریز می‌شد را قرار دهید. بعد از قرار دادن این اطلاعات، ممکن است شما در وضعیت «خانواده تک نفره» یا «خانواده چند نفره» قرار بگیرد که در ادامه هر کدام ار توضیح داده ایم.

ورود شماره حساب یارانه و شماره ملی برای ثبت نام مجدد یارانه و اعتراض به آن

۴. اگر مستقل زندگی می‌کنید و تک نفره هستید گزینه خانواده یک نفره و در غیر این صورت خانواده چند نفره را انتخاب کنید.

۵. پس از ورود کامل اطلاعات و رفتن به مرحله بعد در این مرحله باید رضایت نامه ای را جهت دسترسی به اطلاعات دارایی و مالی خانواده تان تکمیل نمایید. دقت داشته باشید که پر کردن فرم رضایت نامه در این بخش شرط لازم برای ثبت نام شما در طرح یارانه معیشتی است. در صورتی که مشکلی برای ارائه دسترسی به اطلاعات مالی و دارایی خود و خانواده ندارید، اطلاعات رضایت نامه را تکمیل نموده و آن را ثبت کنید.

۶. بعد از انجام مراحل بالا و ارسال رضایت نامه ثبت نام شما با موفقیت انجام می‌شود. توجه کنید در صورتی که اموال شما بررسی شده و مشمول دریافت رایانه کمک معیشتی باشید به زودی یارانه‌های قبلی نیز به حساب شما واریز می‌شود.

اگر دوست دارید اطلاعات کاملی در مورد وام فرزندآوری، وام مسکن ملی، وام ازدواج، وام مسکن و… به دست آورید لینک زیر را انتخاب کرده و جدیدترین مقالات مربوط به وام‌های مختلف را بررسی نمایید.

آموزش تصویری ثبت نام یارانه جدید

کسانی که به هر نحوی برای یارانه‌ها ثبت‌نام نکرده و یا از قلم افتاده بودند، می‌توانند با مراجعه به سایت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند https://sso.my.gov.ir/login ثبت نام خود را انجام دهند. توجه کنید برای ثبت نام یارانه جدید باید اطلاعات زیر را در اختیار داشته باشید:

 • شماره ملی سرپرست خانوار و اعضای خانواده
 • شماره همراه به نام سرپرست خانوار
 • کدپستی
 • تاریخ تولد
 • شماره شبای بانک مربوط به سرپرست خانوار

در ادامه مراحل ثبت نام یارانه جدید را بررسی کرده‌ایم:

 1. ابتدا برای اطلاع از وضعیت یارانه خود با تلفن همراه سرپرست (شماره‌ تلفن باید به نام سرپرست باشد) کد *۴*۴۳۸۵۷*کدملی# را وارد نمایید.
 2. سپس اگر آخرین رقم کد ملی شما از سمت راست زوج می‌باشد در تاریخ‌های ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت
 3. و اگر رقم آخر کدملی سرپرست از سمت راست فرد می‌باشد ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت جهت ثبت نام یارانه جدید در سایت بالا اقدام کنید.
 4. اگر در تاریخ‌هایی که ذکر شد امکان ثبت نام یارانه جدید را نداشتید می‌توانید در تاریخ‌های ۳۱ اردیبهش و ۱ خرداد برای ثبت نام اقدام کنید.
 5. جهت ثبت نام در تاریخ‌های ذکر شده وارد سایت ثبت نام شوید شماره ملی و شماره تلفن همراه سرپرست را وارد کنید.

سایت ثبت نام یارانه جدید

۶. در این مرحله یک پیامک تایید برای شما ارسال می‌شود، کد پیامک را وارد کنید.

کد فعالسازی ثبت نام یارانه جدید

۷. بعد از آن باید کد ملی خود را وارد کرده تا احراز هویت شوید.

احراز هویت برای ثبت نام یارانه جدید

۸. در این مرحله اگر قبلا برای یارانه جدید ثبت نام نکرده‌اید می‌توانید ثبت نام کنید و اگر قبلا ثبت نام کرده‌اید و یارانه دریافت نکرده‌اید باید به سایت حمایت مراجعه کرده و اعتراض کنید.

ثبت نام جدید یارانه معیشتی

جمع بندی

همان‌طور که خواندیم در این مقاله روش ثبت نام یارانه معیشتی، اعتراض به مبلغ یارانه، اعتراض به دهک‌های درآمدی و ۱۰ سوالمهم در مورد یارانه جدید را بررسی کردیم. همچنین فهمیدیم با نصب برنامه ساد۲۴ می‌توان به اطلاعات فوری وام‌ها دسترسی داشت و به راحتی وام فوری دریافت کرد.

لطفا اگر سوال و یا ابهامی در مورد یارانه کمک معیشتی جدید دارید در قسمت دیدگاه با ما در میان بگذارید.

وینک چیست؟ ارز دیجیتال وینک، پلتفرمی برای شرط بندی

ارز دیجیتال وینک

اگر در بازار رمز ارزها فعالیت داشته باشید، با انواع ارزهای دیجیتال آشنا شده‌اید. در حال حاضر نام کدام ارز دیجیتال بیشتر به گوشتان می‌خورد؟ آیا می‌دانید کدام ارز دیجیتال محبوب‌تر است؟ گذشته از بیت کوین و اتریوم که همگی با آنها آشنا هستیم، بسیاری ارز دیجیتال دیگر نیز در بازار رمز ارزها معامله می‌شوند، که شاید وجود این ارزها به اطلاع همگان نرسیده باشد. یکی از این ارزهای کاربردی وینک است. اما منظور از ارز دیجیتال وینک چیست؟

امکان دارد نام این ارز دیجیتال را حتی نشیده باشید یا اینکه فکر کنید رمز ارز خیلی کاربردی و مهمی نیست. اما در نظر داشته باشید بسیاری از ارزهای دیجیتال ارزشمند هستند و طی سرمایه‌گذاری بلند مدت سوددهی خوبی خواهند داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ارز دیجیتال وینک، مقاله کیوسک آکادمی را دنبال کنید.

منظور از ارز دیجیتال وینک چیست؟

وینک چیست؟ پیش‌تر وینک پلتفرمی مربوط به بازی‌های بلاکچینی بود که بیشتر بر روی شبکه ترون (Tron) اجرا می‌شد. شکل اختصاری این رمز ارز WIN است. این ارز دیجیتال در سیستم‌های شرط‌بندی و معاملات بستر بلاکچین کاربرد دارد. درواقع وینک یکی از مهم‌ترین منابع عرضه و تقاضای سکه‌های دیجیتال محسوب می‌شود.

در ضمن وینک قراردادهای هوشمند مربوط به بازی‌های بلاکچینی را تامین می‌کند. این قراردادها توسط کاربران قابل مشاهده هستند. در نتیجه کاربران می‌توانند شاهد شفافیت بیشتری در سیستم سرگرمی این بستر باشند. عده‌ای بر این باورند که وینک و سایر سکه‌های مرتبط با آن می‌توانند سود قابل توجهی به دارندگان این سکه‌ها عرضه کنند. از جمله بازی‌های محبوب مربوط به رمز ارز وینک می‌توان به دستگاه‌های بازی و بازی‌های رومیزی همانند پوکر اشاره کرد

به تازگی شاهد افزایش قیمت وینک هستیم و مسئله ذکرشده در بالا یکی از دلایل سیر صعودی این سکه به حساب می‌آید. به طور کلی نرخ‌های ارائه‌شده این سکه بالاتر از میانگین بازار ارزهای دیجیتال است.

وینک چطور به وجود آمده است؟

وینک در ابتدا جزئی از برنامه‌های غیرمتمرکز بود. همان‌طور که گفتیم در شبکه ترون راه‌اندازی شد. در اوایل شروع فعالیت، وینک نام دیگری داشت و ترون بت (Tronbet) خوانده می‌شد. بدون‌شک شرط اصلی دریافت سود چیست؟ می‌دانید که بت به معنای شرط‌بندی است. از زمان‌های اولیه پیدایش وینک، قابلیت شرط‌بندی و بازی‌های ویژه این سیستم مورد نظر همگان قرار گرفت.

وینک چیست

شرط‌بندی یکی از تفریحات مردم بود بنابراین افراد بسیاری به آن علاقه‌مند بودند. در نظر داشته باشید وینک در سال 2019 نام خود را تغییر داد. اسم جدید این رمز ارز به وین تغییر و بیش از 6 میلیون دلار سرمایه اولیه کسب کرد. بد نیست بدانید که این رمز ارز در لیست ارزهای دیجیتال صرافی بایننس نیز قرار گرفت. در ضمن توکن‌های رمز ارز وینک در اکوسیستم و بلاکچین ترون فعالیت خود را آغاز کردند.

موسس ارز دیجیتال وینک

بایننس گروه تحقیقاتی متشکل از 12 نفر راه انداخت. سه نفر از این افراد در حوزه بازی فعال بودند. در واقع می‌توانستند بازی‌های بلاکچینی را به خوبی مدیریت کنند. همچنین 4 نفر دیگر نیز با فناوری بلاکچین آشنایی کامل داشتند. این تیم توسعه‌دهنده شامل کارکنان موفق و سابق شرکت‌های معروف مانند آمازون و علی بابا بود.

نام و اطلاعات دقیقی از این افراد ذکر نشده است. عده‌ای معتقدند این اطلاعات بسیار محرمانه‌اند زیرا مسئولان اصلی این پروژه اهل کشور چین هستند و در واقع نمی‌خواهند توجه مقامات محلی را به خود جلب کنند. هر کاربر وینک در پلتفرم مورد نظر خود توکن‌هایی را استخراج می‌کند. بنابراین هرچه کاربر زمان بیشتری را صرف انجام بازی‌های مرتبط با بستر وینک کند، توکن‌های بیشتری کسب خواهد کرد.

نگاهی به توکن وینک

براساس داده‌های سایت‌های معتبر رقم خاصی برای تعداد توکن‌‎های وینک منتشر نشده است. در حال حاضر میلیاردها سکه وینک در انواع معاملات شرکت دارند. این توکن‌ها دائم در حال گردش هستند. وین توکنی است که در بستر وینک قرار دارد. کاربران از طریق توکن‌های وین شرط‌بندی می‌کنند و معاملات بسیاری را به ثمر می‌رسانند.

به خاطر داشته باشید پلتفرم وینک تا جولای سال 2019 ترون بت نامیده می‌شد. در واقع پلتفرمی مخصوص بازی‌های شرط‌بندی بود. این پلتفرم با گذر زمان و توسط توسعه‌دهندگان کم‌کم وینک نام گرفت و توکنی را به نام وین به وجود آورد. نکته مهم این است که توکن وین تنها از دو بلاکچین استاندارد پشتیبانی می‌کند.

در ضمن پیش از شناخت کامل توکن وین بهتر است با پلتفرم وینک آشنا شوید. به طور معمول پلتفرم وینک شبکه بلاکچینی است که در راستای ساخت بازی‌ها و برنامه‌های غیرمتمرکز روی کار آمد. این پلتفرم ابزارهای مفید و ارزشمندی در رابطه با انواع بازی‌های بلاکچینی ارائه کرد. توکن وین نیز یکی از دستاوردهای مهم این پلتفرم پرکاربرد بود.

نحوه عملکرد ارز دیجیتال وینک

هدف اصلی ارز دیجیتال وینک چیست؟ وینک قصد دارد به بهترین پلتفرم صنعت بازی بلاکچین تبدیل شود. همچنین این پلتفرم دلیل معاشرت و مشارکت بیشتر کاربران در چندین بلاکچین به حساب می‌آید. عده‌ای بر این باورند که وینک اولین برنامه غیرمتمرکز شبکه ترون بوده است. پلتفرم وینک نیز ادعا می‌کند که بزرگ‌ترین منبع بازی در بلاکچین ترون به حساب می‌آید.

وینک چیست و چرا روی کار آمد

وینک از بازی‌هایی همانند پوکر، تاس، و اسلات پشتیبانی می‌کند. پلتفرم وینک ابزارها و منابع ویژه‌ای در اختیار توسعه‌دهندگان بازی‌های منحصربه فرد می‌گذارد. همان‌طور که می‌دانید بازار ارزهای دیجیتال طی چند ماه اخیر رونق بی‌نظیری داشته است. ارز دیجیتال وینک نیز به بالاترین قیمت خود رسید. در واقع ارز دیجیتال وینک یک سرگرمی خاص به حساب می‌آید.

در حال حاضر بیشتر مردم در سراسر جهان این سرگرمی در ارتباط هستند. بنابراین ارز دیجیتال وینک ماندگار خواهد بود. بسیاری از برندهای معروف و بزرگ جهانی درگیر بازی‌های پلتفرم وینک هستند. هرچه صنعت وینک محبوب‌تر شود، تعداد توکن‌های آن در بازار بیشتر خواهد شد. طی چند ماه اخیر، ارز دیجیتال وینک توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرد.

آیا با مزایا و ویژگی اصلی وینک آشنایی دارید؟

مزایای وینک چیست؟ توکن وین یک رمز ارز فرار است که به طور معمول آینده نامشخصی دارد. ویژگی حائز اهمیت وینک توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران در پروژه‌های بازی آنلاین و بلاکچینی را به خود جلب می‌کند. به دلیل توجه بیش از حد این افراد به پلتفرم وینک، ارز دیجیتال وین به بالاترین قیمت خود رسیده است.

در حال حاضر کاربران نگرانی جدیدی در مورد مشکلات خرید آنلاین و پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال وینک دارند. در واقع عده‌ای فکر می‌کنند پروژه رمز ارز وینک سقوط می‌کند و ارزش توکن‌های آن به صفر می‌رسد. البته به همین میزان که تفکر منفی در مورد وینک وجود دارد، افکار مثبت هم جای خود را دارند. تفکرات منفی و مثبت در مورد رمز ارز وینک یکسان است.

نامشخص بودن آینده رمز ارز وینک ویژگی و مزیت اصلی آن به حساب می‌آید. سوال بسیاری از کاربران این است که آیا ارزش وین در سال 2021 به 1 دلار می‌رسد؟ عده‌ای از سرمایه‌گذاران مجرب بر این باورند که با عملکرد محافظه‌کارانه می‌توان شاهد سیر صعودی این رمز ارز بود.

ارز دیجیتال وینک را در کدام کیف پول‌ها نگه‌داریم؟

آیا به دنبال روشی امن و مطمئن برای حفظ و نگه‌داری ارز دیجیتال وینک هستید؟ همان‌طور که می‌دانید انتخاب یک کیف پول امن مهم‌ترین قدم در راستای کسب سود بیشتر از رمز ارز وینک است. بهترین کیف پول وینک چیست؟ اگر نتوانید ارز دیجیتال وینک را در مکانی محفوظ نگه دارید به طور کلی هیچ سودی شامل حالتان نمی‌شود. در ضمن با گذر زمان سرمایه خود را نیز از دست می‌دهید. بیایید نگاهی به کیف پول‌های معتبر این رمز ارز بیاندازیم.

کیف پول تراست والت (Trust Wallet)

یکی از بهترین کیف پول‌های موجود برای نگه‌داری از رمز ارز وینک تراست والت است. این کیف پول برترین و مطمئن‌ترین کیف پول ارز دیجیتال وینک محسوب می‌شود. در ضمن تراست برنامه‌های کاربردی بسیاری مخصوص سیستم عامل‌های اندروید و آیفون مهیا کرده است.

وینک چیست و کیف پول آن

با کمک تراست والت به خرید، فروش، و مبادله مستقیم و آسان رمز ارز وینک مشغول شوید. بیش از 5 میلیون نفر از این کیف پول استفاده می‌کنند. ناگفته نماند تراست مورد اعتماد افراد بسیاری قرار دارد. کارکردن با این کیف پول بسیار ساده است. تراست یکی از بهترین کیف پول‌های نرم‌افزاری در راستای حفظ امنیت رمز ارز وینک محسوب می‌شود.

کیف پول کوینومی (Coinomi)

این کیف پول معتبر برای انواع پلتفرم‌ها عرضه شده است. علاوه بر این از بسیاری از سیستم‌عامل‌ها هم پشتیبانی می‌کند. کوینومی شناخته‌ترین کیف پول در میان کاربران پلتفرم ارز دیجیتال وینک است. شاید بدانید که این کیف پول در ابتدا تنها برای تلفن‌های هوشمند ساخته شده بود. اما کم کم نسخه دسکتاپ آن نیز روی کار آمد.

کاربران از طریق کوینومی دسترسی سریع و آسانی به ارز دیجیتال وینک خواهند داشت. حتی کاربران مبتدی نیز بدون هیچ نگرانی می‌توانند از این کیف پول استفاده کنند. کاربران پلتفرم وینک بدون پرداخت هزینه می‌توانند از خدمات مفصل کوینومی بهره برند. کوینومی کیف پولی همه کاره محسوب می‌شود.

کیف پول اتمیک (Atomic)

این کیف پول نیز در پلتفرم رمز ارز وینک از محبوبیت خوبی برخوردار است. گذشته از این مورد، اتمیک سیستم‌های تلفن همراه و دسکتاپ دارد. به طور کلی این کیف پول یکی از محبوب‌ترین کیف پول‌های نرم‌افزاری برای ذخیره و نگه‌داری رمز ارز وینک به حساب می‌آید. عده‌ای معتقدند اتمیک بر پایه سه اصل اساسی حفظ امنیت، ناشناس بودن، و تمرکز زدایی ایجاد شده است.

این کیف پول کاربردی، را دست کم نگیرید. اتمیک از قابلیت و بازی‌های ارز دیجیتال وینک بهره می‌برد و خود را به بخشی از اکوسیستم مهم ارزهای دیجیتال تبدیل کرده است. اتمیک حتی با بلاکچین توکن‌های دیگر شما نیز در ارتباط خواهد بود. به طور خلاصه، می‌توانید تراکنش‌های مرتبط با رمز ارز وینک را در کیف پول اتمیک پیگیری کنید.

آینده ارز دیجیتال وینک

آینده ارز دیجیتال وینک چیست؟ سکه وین یک رمز ارز دوگانه محسوب می‌شود که همیشه در دسترس کاربران قرار دارد. بازی‌های مجازی مرتبط با این رمز ارز به شبکه پشتیبانی وینک متصل هستند. بعضی از سکه‌ها در زنجیره بایننس صادر می‌شوند. از توکن‌های وین برای پرداخت انواع هزینه‌ها استفاده می‌شود. همچنین تراکنش‌های درون شبکه‌ای بسیاری نیز اجرا شده است.

وینک چیست و سکه آن کدام است

پلتفرم‌ بازی آنلاین و غیرمتمرکز وینک به کاربران اجازه می‌دهد تا وجوه خود را کنترل کنند. ناگفته نماند دلیل اصلی ظهور این پلتفرم انجام سریع‌تر و آسان‌تر تراکنش‌های شرط‌بندی است. در آینده وینک کازینویی می‌سازد که کاربران سود بیشتری ببرند. در ضمن این پلتفرم تاحدودی نامشخص باقی می‌ماند. اما عدالت حاکم بر رمز ارز وینک ثابت و قابل اجراست.

سرمایه‌گذاران بزرگ معتقدند که فناوری‌های بلاکچین می‌توانند صنعت بازی را دچار تغییر بزرگی کنند. در ضمن این پلتفرم بهترین تجربه کاربری را رقم خواهد زد. به طور کلی قیمت سکه وینک و ارزش آن در بازار ارزهای دیجیتال بسیار غیرقابل پیش‌بینی است.

آیا سرمایه‌گذاری بر روی رمز ارز وینک سودآور است؟

هر سرمایه‌گذاری دارای ریسک است. اما شما باید با دقت سرمایه‌گذاری کنید و هرگز از پلتفرم رمز ارز خود جدا نشوید. بسیاری معتقدند بازار ارزهای دیجیتال بسیار خطرناک و ناپایدار است. در نتیجه پیش از قرار دادن سرمایه خود در این بازار ابتدا باید تکلیف خود را روشن و طبق روش‌ها و استانداردهای ذکرشده عمل کنید.

یکی از روان‌شناسان بالینی محبوب و مجرب می‌گوید: کسی که وارد سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارز وینک و شرط‌بندی در بازی‌های پر ریسک آن شود، در واقع به قمار مجازی عادت می‌کند. بهتر است برای داشتن سرمایه‌گذاری سودآور، زمان و هزینه محدودی را به شرط‌بندی‌های وینک اختصاص دهید. به عبارت ساده باید میزان زمانی که در اینترنت صرف این بازی‌های آنلاین می‌کنید کنترل شود.

رمز ارز وینک می‌تواند و این پتانسیل را دارد که سوددهی خوبی را به عمل آورد، اما به شرطی که طی قمار یا شرط‌بندی وینک خوب حواستان را جمع کنید تا سرمایه‌گذاری درستی در رمز ارز وینک انجام دهید.

نتیجه‌گیری

طی این مقاله شرح دادیم ارز دیجیتال وینک چیست و چرا به وجود آمده است. این رمز ارز پایه غیرقابل استخراج، در دسترس عموم قرار دارد. این پروژه وینک متشکل از چندین بازی بلاکچینی مانند تاس و اسلات است. در حال حاضر بیش از 16 هزار نفر ارز دیجیتال وینک را زیر نظر دارند تا در زمان مناسب دست به خرید بزنند.

وینک چیست و ارز دیجیتال

پروژه رمز ارز وینک برای اولین بار با پروژه ترون شناخته شد. شبکه غیرمتمرکزی که مشتری بسیاری جذب کرد. قابلیت شرط‌بندی این رمز ارز آن را از مابقی ارزهای دیجیتال متمایز می‌کند. در ضمن براساس توسعه پروژه کاربران وینک، دست اندرکاران آن، پاداش پروژه را سریع پرداخت کردند.

اجاره به شرط تملیک چیست؟

اجاره به شرط تملیک

قراردادهاملکی

اجاره به شرط تملیک یکی از قرارداد‌های‌ مهم و پر‌کاربرد است که دارای چالش‌های حقوقی زیادی است. اجاره به شرط تملیک نوعی تعهد و اثر فرعی است که به عنوان شرط در عقد قرارداد تعیین می‌شود. در نتیجه بهتر است قبل از هر اقدام در تنظیم و انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک از مشاوره و وکالت وکیل قرارداد‌ها که بر تمام قوانین و مقررات در خصوص قرارداد‌ها آگاهی و تسلط کامل دارد و یا وکیل ملکی بهره‌مند شوید تا بعدا با مشکلات پذیرش مفاد قرارداد‌ مواجه نشوید. در این مقاله در مورد انواع اجاره به شرط تملیک، ویژگی، طرفین عقد و حقوق طرفین در این نوع عقد پرداخته شده است.

اجاره به شرط تملیک چیست؟

اجاره به شرط تملیک نوعی عقد اجاره است که شرطی برمبنای اینکه اگر مستاجر به تعهدات خود بر طبق قرارداد عمل نماید، بعد از اتمام مدت زمان اجاره، مالک مال مورد اجاره می‌شود، تعیین شده است. در نتیجه مالک یا بانک اموال منقول یا غیر‌منقول خود را بر طبق قرارداد اجاره و شرط اینکه مستاجر بر طبق قرارداد عمل نماید، بعد از پایان مدت اجاره به مستاجر واگذار می‌کند. نکته مهم در این نوع اجاره وجود شرط است. سوالی که در اینجا وجود دارد این است که اجاره به شرط تملیک چه نوعی عقدی است؟ اگر این نوع عقد توسط بانک با اشخاص تنظیم شود، عقد معین است. زیرا ضوابط و مقررات و آثار آن در قانون پیش‌بینی شده است. اما اگر این عقد بین اشخاص منعقد شود، بر طبق اصل حاکمیت اراده و بر طبق ماده 10 قانون مدنی عقد نامعین است. اما بر طبق لایحه جدید قانون تجارت مصوب سال 1398 این نوع معاملات را عقد معین در نظر گرفته است.

اجاره به شرط تملیک خودرو

در اجاره به شرط تملیک خودرو، اجاره خودرو برای زمان مشخص است و سود استفاده از اجاره برای شخص مستاجر است. در مدت تعیین‌شده شخص مالک خودرو است و برای مدت زمان مالکیت، به مالک اصلی خودرو هزینه اجاره پرداخت می‌کند. همچنین شخص مستاجر خودرو با توافق مالک اصلی خودرو، بر طبق قرارداد می‌تواند خودرو را به شخص دیگری اجاره دهد. بعد از اتمام مدت اجاره مستاجر حق استفاده از خودرو را ندارد. در اجاره به شرط تملیک خودرو تعهدات اصلی قرارداد شامل مدت زمان و مهلت اجاره خودرو است. در صورتیکه مستاجر بر طبق قرارداد عمل نماید و هزینه اجاره را پرداخت کند، مالک خودرو خواهد شد.

اجاره به شرط تملیک مسکن

کاربرد اصلی اجاره به شرط تملیک در قرارداد‌های املاک است. با استفاده از این نوع عقد اشخاصی که سرمایه لازم برای خرید مسکن را ندارند به صورت قسطی بر طبق این نوع عقد اجاره صاحب ملک می‌شوند. بانک‎‌ها و موسسات اعتباری به وسیله قرارداد اجاره به شرط تملیک به متقاضیان خرید مسکن، تسهیلات اعطا می‌کنند.

اجاره به شرط تملیک مسکن

ویژگی‌های‌ عقد اجاره به شرط تملیک

 • این نوع عقد اجاره، عقدی لازم است. در عقد لازم، طرفین عقد حق فسخ قرارداد را بدون توافق یکدیگر ندارند.
 • این نوع عقد اجاره، عقد تملیکی است. زیرا مالکیت عین مستاجره به مستاجر انتقال می‌یابد.
 • عقدی معوض است. زیرا مالکیت در قبال پرداخت اقساطی صورت گرفته است و مجانی نیست.
 • حق فسخ در این نوع عقد وجود دارد.
 • طرفین عقد می‌توانند با توافق یکدیگر خیار شرط در قرارداد قید کنند.

حقوق و تکالیف طرفین در اجاره به شرط تملیک

طرفین در این نوع عقد اجاره دارای حقوق و تکالیفی هستند که شامل موارد ذیل است:

مالک حق دریافت اقساط اجاره را از شخص مستاجر دارد. در صورتیکه مستاجر بر طبق شرط عقد قرارداد اقساط اجاره را در زمان تعیین‌شده پرداخت نکند، مالک می‌تواند اجاره را فسخ نماید. اگر مستاجر ورشکست شود، مالک می‌تواند مبلغ اجاره را از اموال وی بردارد.

مالک علاوه بر حقوقی که در اجاره به شرط تملیک دارد، دارای تکالیفی در مقابل مستاجر است. اول اینکه باید مال مورد اجاره را بدون هیچ عیب و نقصی به مستاجر تحویل دهد. همچنین موظف است که کلیه مخارجی که برای تعمیر و بهره‌برداری ملک هزینه شده است را پرداخت نماید. اما اگر این موضوع بین وی و مستاجر تعیین نشد، مالک باید مستاجر را از موارد بهره‌برداری و تعمیرات ملک آگاه کند. مالک نباید اقداماتی که باعث عدم بهره‌برداری ملک توسط مستاجر می‌شود، انجام دهد. مالک باید بعد از دریافت مبلغ اجاره هزینه‌های مالیات، عوارض و حق ثبت ملک را به مستاجر در دفتر اسناد رسمی پرداخت نماید. در صورتیکه نوع اجاره شرط فعل باشد، مالک باید بعد از اتمام مدت اجاره عین مستاجره را به مالک منتقل کند.

مستاجر باید عین مستاجره را بدون عیب تحویل بگیرد. اگر مال مورد اجاره دارای عیب و نقص است و باید تعمیر انجام شود، می‌تواند آن را در اختیار مالک قرار دهد. همچنین اگر مالک در مدت اجاره ملک را در اختیار شخص دیگری قرار دهد، دارای این حق است که از تصرفات عین مستاجره جلوگیری کند.

مستاجر در این نوع اجاره علاوه بر حقوق دارای وظایفی است. اول اینکه باید در زمان تعیین‌شده مبلغ اجاره را پرداخت کند. مستاجر موظف به انجام شروط درج‌شده در عقد اجاره است. اگر عین مستاجره را برای استفاده خاصی اجاره کرد، باید ملک را در همان موضوع مورد استفاده قرار دهد. مستاجر در مال مورد اجاره نباید تعدی و تفریط نماید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.